Plik parametryzujący wersja 10 ( 30.12.2008r ) inne


Kod Rozpoznania ICD10

G40.8

nazwa:Inne padaczki

Listy: A66 LOg P23

Grupy JGP dla tego rozpoznania jako kierunkowego:


Lista: A66
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
Typ Kod
ICD-10 A66 A66
ICD-10 A66 A67
ogr. czasu hosp. : 3
grupa dla: hospitalizowanych więcej niż 3 (dzień)
ogr. na procedurę : A4
ogr. na procedurę : A4

Lista: LOg
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
Typ Kod
ICD-10 LOg A30
ogr. na procedurę : A2
ogr. na procedurę : A2
ogr. rozpoznania wtórnego : A30r
ICD-10 LOg A31
ogr. rozpoznania wtórnego : A31r
ICD-10 LOg A32
ogr. rozpoznania wtórnego : A32r
ICD-10 LOg A35
ogr. rozpoznania wtórnego : A35r
ICD-10 LOg A46
ogr. rozpoznania wtórnego : A46r
ICD-10 LOg A47
ogr. na procedurę : A3
ogr. na procedurę : A3
ogr. rozpoznania wtórnego : A46r
ICD-10 LOg A56
ogr. rozpoznania wtórnego : A56r
ICD-10 LOg A57
ogr. rozpoznania wtórnego : A57r
ICD-10 LOg A87
ogr. rozpoznania wtórnego : A87r
ICD-10 LOg B96
ogr. czasu hosp. : 2
grupa dla: hospitalizowanych więcej niż 1 (dzień)
ogr. rozpoznania wtórnego : B97r
ICD-10 LOg B97
ogr. czasu hosp. : 1
grupa dla: hospitalizowanych mniej niż 2 (dzień)
ogr. rozpoznania wtórnego : B97r
ICD-10 LOg C57
ogr. rozpoznania wtórnego : C57r
ICD-10 LOg D18
ogr. rozpoznania wtórnego : D18r
ICD-10 LOg D26
ogr. rozpoznania wtórnego : D26r
ICD-10 LOg D37
ogr. rozpoznania wtórnego : D37r
ICD-10 LOg E78
ogr. wieku : 6
grupa dla: młodszych niż 1 (rok)
ogr. rozpoznania wtórnego : E79r
ICD-10 LOg E78
ogr. wieku : 7
grupa dla: starszych niż 0 i młodszych niż 18 (rok)
ogr. rozpoznania wtórnego : E79r
ogr. rozpoznania wtórnego : Epwdz
ICD-10 LOg E79
ogr. wieku : 7
grupa dla: starszych niż 0 i młodszych niż 18 (rok)
ogr. rozpoznania wtórnego : E79r
ICD-10 LOg F07
ogr. rozpoznania wtórnego : F07r
ICD-10 LOg F46
ogr. rozpoznania wtórnego : F46r
ICD-10 LOg G17
ogr. rozpoznania wtórnego : Gpw
ogr. rozpoznania wtórnego : G18r
ICD-10 LOg G18
ogr. rozpoznania wtórnego : G18r
ICD-10 LOg G26
ogr. rozpoznania wtórnego : G26r
ICD-10 LOg H86
ogr. rozpoznania wtórnego : H86r
ICD-10 LOg H87
ogr. rozpoznania wtórnego : H87r
ICD-10 LOg H88
ogr. rozpoznania wtórnego : H88r
ICD-10 LOg H89
ogr. rozpoznania wtórnego : H89r
ICD-10 LOg H97
ogr. rozpoznania wtórnego : H97r
ICD-10 LOg J38
ogr. rozpoznania wtórnego : J38r
ICD-10 LOg J39
ogr. rozpoznania wtórnego : J39r
ICD-10 LOg J49
ogr. rozpoznania wtórnego : J49r
ICD-10 LOg K47
ogr. rozpoznania wtórnego : K47r
ICD-10 LOg K59
ogr. rozpoznania wtórnego : K59r
ICD-10 LOg L84
ogr. rozpoznania wtórnego : L84r
ICD-10 LOg L85
ogr. rozpoznania wtórnego : L85r
ICD-10 LOg P05
ogr. wieku : 1
grupa dla: młodszych niż 18 (rok)
ogr. rozpoznania wtórnego : P05r
ICD-10 LOg P10
ogr. wieku : 1
grupa dla: młodszych niż 18 (rok)
ogr. rozpoznania wtórnego : P10r
ICD-10 LOg P20
ogr. wieku : 1
grupa dla: młodszych niż 18 (rok)
ogr. rozpoznania wtórnego : P20r
ICD-10 LOg Q66
ogr. rozpoznania wtórnego : Q66r
ICD-10 LOg S05
ogr. czasu hosp. : 6
grupa dla: hospitalizowanych więcej niż 10 (dzień)
ogr. rozpoznania wtórnego : S07r
ICD-10 LOg S06
ogr. czasu hosp. : 2
grupa dla: hospitalizowanych więcej niż 1 (dzień)
ogr. rozpoznania wtórnego : S07r
ICD-10 LOg S07
ogr. czasu hosp. : 1
grupa dla: hospitalizowanych mniej niż 2 (dzień)
ogr. rozpoznania wtórnego : S07r

Lista: P23
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
Typ Kod
ICD-10 P23 P23
ogr. wieku : 1
grupa dla: młodszych niż 18 (rok)