Plik parametryzujący wersja 15 ( 10.07.2009r ) inne


Rozpoznania ICD10

Lista L08

Parametry dla grup JGP
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
Typ Kod
ICD-10 L08 L08


Kod Nazwa
C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej
C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
C66 Nowotwór złośliwy moczowodu
C67.0 Nowotwór złośliwy (trójkąt pęcherza moczowego)
C67.1 Nowotwór złośliwy (szczyt pęcherza moczowego)
C67.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna pęcherza moczowego)
C67.3 Nowotwór złośliwy (ściana przednia pęcherza moczowego)
C67.4 Nowotwór złośliwy (ściana tylna pęcherza moczowego)
C67.5 Nowotwór złośliwy (szyja pęcherza moczowego)
C67.6 Nowotwór złośliwy (ujście moczowodu)
C67.7 Nowotwór złośliwy (moczownik)
C67.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego)
C67.9 Nowotwór złośliwy (pęcherz moczowy, nieokreślony)
C68.0 Nowotwór złośliwy (cewka moczowa)
C68.1 Nowotwór złośliwy (gruczoły cewki moczowej)
C68.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice układu moczowego)
C68.9 Nowotwór złośliwy (układ moczowy, nieokreślony)
C79.0 Wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowej
C79.1 Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowego
D09.0 Rak in situ (pęcherz moczowy)
D09.1 Rak in situ (inne i nieokreślone części układu moczowego)
D30.0 Nowotwór niezłośliwy (nerka)
D30.1 Nowotwór niezłośliwy (miedniczka nerkowa)
D30.2 Nowotwór niezłośliwy (moczowód)
D30.3 Nowotwór niezłośliwy (pęcherz moczowy)
D30.4 Nowotwór niezłośliwy (cewka moczowa)
D30.7 Nowotwór niezłośliwy (inne narządy moczowe)
D30.9 Nowotwór niezłośliwy (narządy moczowe, nieokreślone)
D41.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerka)
D41.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (miedniczka nerkowa)
D41.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (moczowód)
D41.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (cewka moczowa)
D41.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (pęcherz moczowy)
D41.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy moczowe)
D41.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy moczowe, nieokreślone)