Plik parametryzujący wersja 23 ( 22.09.2010r ) inne

Rozpoznania ICD10

Kod Nazwa
A00.0 CHOLERA WYWOŁANA PRZECINKOWCEM KLASYCZNYM VIBRIO CHOLERAE 01,BIOTYP CHOLEARE
A00.1 CHOLERA WYWOŁANA PRZECINKOWCEM VIBRIO CHOLERAE 01, BIOTYP EL-TOR
A00.9 CHOLERA, NIE OKREŚLONA
A01.0 DUR BRZUSZNY
A01.1 DUR RZEKOMY A
A01.2 DUR RZEKOMY B
A01.3 DUR RZEKOMY C
A01.4 DUR RZEKOMY, NIE OKREŚLONY
A02.0 ZATRUCIA POKARMOWE WYWOŁANE PRZEZ PAŁECZKI SALMONELLA
A02.1 POSOCZNICA WYWOŁANA PAŁECZKAMI SALMONELLA
A02.2 UMIEJSCOWIONE ZAKAŻENIA PAŁECZKAMI SALMONELLA
A02.8 INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA PAŁECZKAMI SALMONELLA
A02.9 ZAKAŻENIA PAŁECZKAMI SALMONELLA, NIE OKREŚLONE
A03.0 SZIGELOZA WYWOŁANA PRZEZ PAŁECZKĘ SHIGELLA DYSENTERIAE
A03.1 SZIGELOZA WYWOŁANA PRZEZ PAŁECZKĘ SHIGELLA FLEXNERI
A03.2 SZIGELOZA WYWOŁANA PRZEZ PAŁECZKĘ SHIGELLA BOYDII
A03.3 SZIGELOZA WYWOŁANA PRZEZ PAŁECZKĘ SHIGELLA SONNEI
A03.8 INNE SZIGELOZY
A03.9 SZIGELOZA, NIE OKREŚLONA
A04.0 ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGENNĄ
A04.1 ZAKAŻENIE ESCHERICHIA COLI ENTEROTOKSYCZNĄ
A04.2 ZAKAŻENIE ESCHERICHIA COLI ENTEROINWAZYJNĄ
A04.3 ZAKAŻENIE ESCHERICHIA COLI ENTEROKWOTOCZNĄ
A04.4 INNE JELITOWE ZAKAŻENIA ESCHERICHIA COLI
A04.5 ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ CAMPYLOBACTER
A04.6 ZAPALENIE JELIT WYWOŁANE PRZEZ YERSINIA ENTEROCOLITICA
A04.7 ZAPALENIE JELITA CIENKIEGO I GRUBEGO WYWOŁANE PRZEZ CLOSTRIDIUM DIFFICILE
A04.8 INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA BAKTERYJNE JELIT
A04.9 ZAKAŻENIE BAKTERYJNE JELIT, NIE OKREŚLONE
A05.0 ZATRUCIE POKARMOWE GRONKOWCOWE
A05.1 ZATRUCIE JADEM KIELBASIANYM
A05.2 ZATRUCIE POKARMOWE WYWOŁANE PRZEZ LASECZKE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (CLOSTRIDIUM WELCHII)
A05.3 ZATRUCIE POKARMOWE WYWOŁANE PRZEZ VIBRIO PARAHEMOLYTICUS
A05.4 ZATRUCIE POKARMOWE WYWOŁANE PRZEZ BACILLUS CEREUS
A05.8 INNE OKREŚLONE BAKTERYJNE ZATRUCIE POKARMOWE
A05.9 BAKTERYJNE ZATRUCIE POKARMOWE, NIE OKREŚLONE
A06.0 PEŁZAKOWA CZERWONKA OSTRA
A06.1 PEŁZAKOWICA JELITOWA PRZEWLEKŁA
A06.2 PEŁZAKOWY NIEŻYT JELITA GRUBEGO, NIECZERWONKOWY
A06.3 GUZOWATE NACIECZENIE ŚCIANY JELITA
A06.4 PEŁZAKOWY ROPIEŃ WĄTROBY
A06.5 PEŁZAKOWY ROPIEŃ PŁUC (J99.8*)
A06.6 PEŁZAKOWY ROPIEŃ MÓZGU (G07*)
A06.7 PEŁZAKOWICA SKÓRNA
A06.8 PEŁZAKOWE ZAKAŻENIE UMIEJSCOWIONE GDZIE INDZIEJ
A06.9 PEŁZAKOWICA, NIE OKREŚLONA
A07.0 SZPARKOSZYCA /BALANTYDIOZA/
A07.1 GIARDIAZA (LAMBLIOZA)
A07.2 KRYPTOSPORYDIOZA
A07.3 IZOSPORYDOZA
A07.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY JELIT WYWOŁANE PRZEZ PIERWOTNIAKI
A07.9 CHOROBY JELIT WYWOŁANE PRZEZ PIERWOTNIAKI, NIE OKREŚLONE
A08.0 NIEŻYT JELITOWY WYWOŁANY PRZEZ ROTAWIRUSY
A08.1 OSTRA GASTROENTEROPATIA WYWOŁANA PRZEZ CZYNNIK NORWALK
A08.2 NIEŻYT JELITOWY WYWOŁANY PRZEZ ADENOWIRUSY
A08.3 NIEŻYT JELITOWY WYWOŁANY PRZEZ INNE WIRUSY
A08.4 ZAKAŻENIA WIRUSOWE JELIT, NIE OKREŚLONE
A08.5 INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA JELIT
A09 BIEGUNKA I ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE O PRAWDOPODOBNIE ZAKAŹNYM POCHODZENIU
A15.0 GRUŹLICA PŁUC POTWIERDZONA MIKROSKOPOWYM BADANIEM PLWOCINY Z POSIEWEM LUB BEZ POSIEWU
A15.1 GRUŹLICA PŁUC POTWIERDZONA WYŁĄCZNIE POSIEWEM
A15.2 GRUŹLICA PŁUC POTWIERDZONA HISTOLOGICZNIE
A15.3 GRUŹLICA PŁUC POTWIERDZONA NIE OKREŚLONYMI SPOSOBAMI
A15.4 GRUŹLICA WEWNĄTRZPIERSIOWYCH WĘZŁÓW CHŁONNYCH, POTWIERDZONA BAKTERIOLOGICZNIE I HISTOLOGICZNIE
A15.5 GRUŹLICA KRTANI, TCHAWICY I OSKRZELA, POTWIERDZONA BAKTERIOLOGICZNIE I HISTOLOGICZNIE
A15.6 GRUŹLICZE ZAPALENIE OPŁUCNEJ, POTWIERDZONE BAKTERIOLOGICZNIE I HISTOLOGICZNIE
A15.7 PIERWOTNA GRUŹLICA UKŁADU ODDECHOWEGO, POTWIERDZONA BAKTERIOLOGICZNIE I HISTOLOGICZNIE
A15.8 INNE POSTACIE GRUŹLICY UKŁADU ODDECHOWEGO, POTWIERDZONE BAKTERIOLOGICZNIE I HISTOLOGICZNIE
A15.9 GRUŹLICA UKŁADU ODDECHOWEGO NIE OKREŚLONA, POTWIERDZONA BAKTERIOLOGICZNIE I HISTOLOGICZNIE
A16.0 GRUŹLICA PŁUC, BAKTERIOLOGICZNIE I HISTOLOGICZNIE UJEMNA
A16.1 GRUŹLICA PŁUC, BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH I HISTOLOGICZNYCH NIE PRZEPROWADZONO
A16.2 GRUŹLICA PŁUC, BEZ WZMIANKOWANIA O POTWIERDZENIU BAKTERIOLOGICZNYM I HISTOLOGICZNYM
A16.3 GRUŹLICA WEWNĄTRZPIERSIOWYCH WĘZŁÓW CHŁONNYCH, BEZ WZMIANKI O POTWIERDZENIU BAKTERIOLOGICZNYM I HISTOLOGICZNYM
A16.4 GRUŹLICA KRTANI, TCHAWICY I OSKRZELA, BEZ WZMIANKI O POTWIERDZENIU BAKTERIOLOGICZNYM I HISTOLOGICZNYM
A16.5 GRUŹLICZE ZAPALENIE OPŁUCNEJ, BEZ WZMIANKI O POTWIERDZENIU BAKTERIOLOGICZNYM I HISTOLOGICZNYM
A16.7 PIERWOTNA GRUŹLICA UKŁADU ODDECHOWEGO, BEZ WZMIANKI O POTWIERDZENIU BAKTERIOLOGICZNYM I HISTOLOGICZNYM
A16.8 INNE POSTACIE GRUŹLICY UKŁADU ODDECHOWEGO, BEZ WZMIANKI O POTWIERDZENIU BAKTERIOLOGICZNYM I HISTOLOGICZNYM
A16.9 GRUŹLICA UKŁADU ODDECHOWEGO, NIE OKREŚLONA, BEZ WZMIANKI O POTWIERDZENIU BAKTERIOLOGICZNYM I HISTOLOGICZNYM
A17.0 GRUŹLICZE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH (G01*)
A17.1 GRUŹLICZAK OPONOWY (G07*)
A17.8 INNE POSTACIE GRUŹLICY UKŁADU NERWOWEGO
A17.9 GRUŹLICA UKŁADU NERWOWEGO, NIE OKREŚLONA (G99.8*)
A18.0 GRUŹLICA KOŚCI I STAWÓW
A18.1 GRUŹLICA UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO
A18.2 GRUŹLICZA OBWODOWA LIMFADENOPATIA
A18.3 GRUŹLICA JELIT, OTRZEWNEJ I WĘZŁÓW CHŁONNYCH KREZKOWYCH
A18.4 GRUŹLICA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ
A18.5 GRUŹLICA OKA
A18.6 GRUŻLICA UCHA
A18.7 GRUŹLICA NADNERCZY (E35.1*)
A18.8 GRUŹLICA INNYCH OKREŚLONYCH NARZĄDÓW
A19.0 GRUŹLICA PROSÓWKOWA OSTRA O POJEDYNCZEJ OKREŚLONEJ LOKALIZACJI
A19.1 GRUŹLICA PROSÓWKOWA OSTRA O WIELOMIEJSCOWEJ LOKALIZACJI
A19.2 GRUŹLICA PROSÓWKOWA OSTRA, NIE OKREŚLONA
A19.8 INNE POSTACIE GRUŹLICY PROSÓWKOWEJ
A19.9 GRUŹLICA PROSÓWKOWA, NIE OKREŚLONA
A20.0 DŻUMA DYMIENICZA
A20.1 DŻUMA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ
A20.2 DŻUMA PŁUCNA
A20.3 ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH (DŻUMOWE)
A20.7 DŻUMA POSOCZNICOWA
A20.8 INNE POSTACIE DŻUMY
A20.9 DŻUMA, NIE OKREŚLONA
A21.0 TULAREMIA, POSTAĆ WRZODZIEJACO-WĘZŁOWA
A21.1 TULAREMIA, POSTAĆ OCZNO-WĘZŁOWA
A21.2 TULAREMIA PŁUCNA
A21.3 TULAREMIA, POSTAĆ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWA
A21.7 TULAREMIA UOGÓLNIONA
A21.8 INNE FORMY TULAREMII
A21.9 TULAREMIA, NIE OKREŚLONA
A22.0 WĄGLIK SKÓRNY
A22.1 WĄGLIK PŁUCNY
A22.2 WĄGLIK JELITOWY
A22.7 POSOCZNICA WĄGLIKOWA
A22.8 INNE POSTACIE WĄGLIKA
A22.9 WĄGLIK, NIE OKREŚLONY
A23.0 BRUCELOZA WYWOŁANA PAŁECZKĄ MALTAŃSKĄ
A23.1 BRUCELOZA WYWOŁANA PAŁECZKĄ RONIENIA KRÓW
A23.2 BRUCELOZA WYWOŁANA PAŁECZKĄ RONIENIA ŚWIŃ
A23.3 BRUCELOZA WYWOŁANA PAŁECZKĄ PSIĄ
A23.8 INNE POSTACIE BRUCELOZY
A23.9 BRUCELOZA, NIE OKREŚLONA
A24.0 NOSACIZNA
A24.1 OSTRA I PIORUNUJĄCA POSTAĆ MELIOIDOZY
A24.2 PODOSTRA I PRZEWLEKŁA POSTAĆ MELIOIDOZY
A24.3 INNE POSTACIE MELIOIDOZY
A24.4 MELIOIDOZA, NIE OKREŚLONA
A25.0 KRĘTKOWICA (SPIRILOZA)
A25.1 STREPTOBACILOZA (CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOBACILLUS)
A25.9 GORĄCZKA SZCZURZA, NIE OKREŚLONA
A26.0 RÓŻYCA SKÓRNA
A26.7 POSOCZNICA WYWOŁANA WŁOSKOWCAMI RÓŻYCY
A26.8 INNE FORMY RÓŻYCY
A26.9 RÓŻYCA, NIE OKREŚLONA
A27.0 ŻÓŁTACZKOWO-KRWOTOCZNA POSTAĆ LEPTOSPIROZY
A27.8 INNE FORMY LEPTOSPIROZY
A27.9 LEPTOSPIROZA, NIE OKREŚLONA
A28.0 ZAKAŻENIE WYWOŁANE PRZEZ PAŁECZKI PASTEURELLA (PASTERELOZA)
A28.1 CHOROBA KOCIEGO PAZURA
A28.2 JERSINIOZA POZAJELITOWA
A28.8 INNA OKREŚLONA BAKTERYJNA CHOROBA ODZWIERZĘCA, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
A28.9 BAKTERYJNA CHOROBA ODZWIERZĘCA, NIE OKREŚLONA
A30.0 TRĄD, NIE OKREŚLONY
A30.1 TRĄD TUBERKULOIDOWY
A30.2 TRĄD GRANICZNY TUBERKULOIDOWY
A30.3 TRĄD GRANICZNY
A30.4 TRĄD GRANICZNY LEPROMATYCZNY
A30.5 TRĄD LEPROMATYCZNY
A30.8 INNE POSTACIE TRĄDU
A30.9 TRĄD, NIE OKREŚLONY
A31.0 PŁUCNE ZAKAŻENIA PRĄTKOWE
A31.1 SKÓRNE ZAKAŻENIA PRĄTKOWE
A31.8 INNE ZAKAŻENIA PRĄTKOWE
A31.9 ZAKAŻENIE PRĄTKOWE, NIE OKREŚLONE
A32.0 LISTERIOZA SKÓRNA
A32.1 LISTERIOZOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH ORAZ ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU
A32.7 POSOCZNICA LISTERIOZOWA
A32.8 INNE POSTACIE LISTERIOZY
A32.9 LISTERIOZA, NIE OKREŚLONA
A33 TĘŻEC NOWORODKÓW
A34 TĘŻEC POŁOŻNICZY
A35 INNE POSTACIE TĘŻCA
A36.0 BŁONICA GARDŁA
A36.1 BŁONICA NOSOWO-GARDŁOWA
A36.2 BŁONICA KRTANI
A36.3 BŁONICA SKÓRY
A36.8 INNE POSTACIE BŁONICY
A36.9 BŁONICA, NIE OKREŚLONA
A37.0 KRZTUSIEC WYWOŁANY PRZEZ PAŁECZKĘ KRZTUŚCA /BORDETELLA PERTUSSIS/
A37.1 KRZTUSIEC WYWOŁANY PRZEZ PAŁECZKĘ KRZTUŚCA RZEKOMEGO /BORDETELLA PARAPERTUSSIS/
A37.8 KRZTUSIEC WYWOŁANY PRZEZ INNE GATUNKI PAŁECZKI KRZTUŚCA /BORDETELLA /
A37.9 KRZTUSIEC, NIE OKREŚLONY
A38 SZKARLATYNA
A39.0 ZAPALENIE MENINGOKOKOWE OPON MÓZGOWYCH (G01*)
A39.1 ZESPÓŁ WATERHOUSE, A-FRIDERICHSENA (E35.1*)
A39.2 OSTRA POSOCZNICZA MENINGOKOKOWA
A39.3 PRZEWLEKŁA POSOCZNICA MENINGOKOKOWA
A39.4 POSOCZNICA MENINGOKOKOWA, NIE OKREŚLONA
A39.5 MENINGOKOKOWA CHOROBA SERCA
A39.8 INNE ZAKAŻENIA MENINGOKOKOWE
A39.9 ZAKAŻENIE MENINGOKOKOWE, NIE OKREŚLONE
A40.0 POSOCZNICA WYWOŁANA PRZEZ PACIORKOWCE GRUPY A
A40.1 POSOCZNICA WYWOŁANA PRZEZ PACIORKOWCE GRUPY B
A40.2 POSOCZNICA WYWOŁANA PRZEZ PACIORKOWCE GRUPY D
A40.3 POSOCZNICA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
A40.8 INNE POSOCZNICE PACIORKOWCOWE
A40.9 POSOCZNICA PACIORKOWCOWA, NIE OKREŚLONA
A41.0 POSOCZNICA WYWOŁANA PRZEZ STAPHYLOCOCCUS AUREUS
A41.1 POSOCZNICA WYWOŁANA PRZEZ INNE OKREŚLONE GRONKOWCE
A41.2 POSOCZNICA WYWOŁANA PRZEZ NIEOKREŚLONE GRONKOWCE
A41.3 POSOCZNICA WYWOŁANA PRZEZ HEMOPHILUS INFLUENZAE
A41.4 POSOCZNICA WYWOŁANA PRZEZ BEZTLENOWCE
A41.5 POSOCZNICA WYWOŁANA PRZEZ INNE BAKTERIE GRAM-UJEMNE
A41.8 INNA POSOCZNICA, NIE OKREŚLONA
A41.9 POSOCZNICA, NIE OKREŚLONA
A42.0 PROMIENICA PŁUCNA
A42.1 PROMIENICA BRZUSZNA
A42.2 PROMIENICA SZYJNO-TWARZOWA
A42.7 POSOCZNICA PROMIENICZA
A42.8 INNE POSTACIE PROMIENICY
A42.9 PROMIENICA, NIE OKREŚLONA
A43.0 NOKARDIOZA PŁUCNA
A43.1 NOKARDIOZA SKÓRNA
A43.8 INNE POSTACIE NOKARDIOZY
A43.9 NOKARDIOZA, NIE OKREŚLONA
A44.0 BARTONELOZA UKŁADOWA
A44.1 BARTONELOZA SKÓRNA I ŚLUZÓWKOWO-SKÓRNA
A44.8 INNE POSTACIE BARTONELOZY
A44.9 BARTONELOZA, NIE OKREŚLONA
A46 RÓŻA
A48.0 ZGORZEL GAZOWA
A48.1 CHOROBA LEGIONISTÓW
A48.2 CHOROBA LEGIONISTÓW BEZ OBJAWÓW ZAPALENIA PŁUC /GORĄCZKA PONTIAC/
A48.3 ZESPÓŁ WSTRZĄSU TOKSYCZNEGO
A48.4 GORĄCZKA PLAMICOWA BRAZYLIJSKA
A48.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY BAKTERYJNE
A49.0 ZAKAŻENIE GRONKOWCOWE, NIE OKREŚLONE
A49.1 ZAKAŻENIE PACIORKOWCOWE, NIE OKREŚLONE
A49.2 ZAKAŻENIE WYWOŁANE PRZEZ PAŁECZKĘ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, NIE OKREŚLONE
A49.3 ZAKAŻENIA WYWOŁANE PRZEZ MIKOPLAZMY, NIE OKREŚLONE
A49.8 INNE ZAKAŻENIA BAKTERYJNE O NIE USTALONYM UMIEJSCOWIENIU NARZĄDOWYM
A49.9 ZAKAŻENIA BAKTERYJNE, NIE OKREŚLONE
A50.0 KIŁA WRODZONA WCZESNA, OBJAWOWA
A50.1 KIŁA WRODZONA WCZESNA, UTAJONA
A50.2 KIŁA WRODZONA WCZESNA, NIE OKREŚLONA
A50.3 KIŁOWA WRODZONA PÓŹNA OKULOPATIA
A50.4 KIŁA PÓŹNA UKŁADU NERWOWEGO /KIŁA UKŁADU NERWOWEGO WIEKU MŁODZIEŃCZEGO/
A50.5 INNE POSTACIE KIŁY WRODZONEJ PÓŹNEJ, OBJAWOWE
A50.6 KIŁA WRODZONA PÓŹNA, UTAJONA
A50.7 KIŁA WRODZONA PÓŹNA, NIE OKREŚLONA
A50.9 KIŁA WRODZONA, NIE OKREŚLONA
A51.0 KIŁA PIERWOTNA W OBRĘBIE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
A51.1 KIŁA PIERWOTNA W OBRĘBIE ODBYTU
A51.2 KIŁA PIERWOTNA O INNYM UMIEJSCOWIENIU
A51.3 KIŁA WTÓRNA SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH
A51.4 INNE POSTACIE KIŁY WTÓRNEJ
A51.5 KIŁA WCZESNA, UTAJONA
A51.9 KIŁA WCZESNA, NIE OKREŚLONA
A52.0 KIŁA UKŁADU KRĄŻENIA
A52.1 KIŁA OBJAWOWA UKŁADU NERWOWEGO
A52.2 KIŁA BEZOBJAWOWA UKŁADU NERWOWEGO
A52.3 KIŁA UKŁADU NERWOWEGO, NIE OKREŚLONA
A52.7 INNE POSTACIE KIŁY PÓŹNEJ OBJAWOWEJ
A52.8 KIŁA PÓŹNA, UTAJONA
A52.9 KIŁA PÓŹNA, NIE OKREŚLONA
A53.0 KIŁA UTAJONA NIE OKREŚLONA, TAK WCZESNA JAK I PÓŹNA
A53.9 KIŁA, NIE OKREŚLONA
A54.0 ZAKAŻENIE RZEŻĄCZKOWE DOLNEGO ODCINKA UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO BEZ ROPNIA GRUCZOŁÓW PRZYCEWKOWYCH LUB DODATKOWYCH
A54.1 ZAKAŻENIE RZEŻĄCZKOWE DOLNEGO ODCINKA UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO Z ROPNIEM GRUCZOŁÓW PRZYCEWKOWYCH LUB DODATKOWYCH
A54.2 RZEŻĄCZKOWE ZAPALENIE OTRZEWNEJ MIEDNICY ORAZ INNE RZEŻĄCZKOWE ZAPALENIE UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO
A54.3 RZEŻĄCZKOWE ZAKAŻENIE NARZĄDU WZROKU
A54.4 RZEŻĄCZKOWE ZAKAŻENIE UKŁADU KOSTNO-MIĘŚNIOWEGO
A54.5 RZEŻĄCZKOWE ZAPALENIE GARDŁA
A54.6 RZEŻĄCZKOWE ZAKAŻENIE ODBYTU I ODBYTNICY
A54.8 INNE ZAKAŻENIA RZEŻĄCZKOWE
A54.9 ZAKAŻENIE RZEŻĄCZKOWE, NIE OKREŚLONE
A55 ZIARNICA WENERYCZNA WYWOŁANA PRZEZ CHLAMYDIE
A56.0 ZAKAŻENIA DOLNEGO ODCINKA UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE
A56.1 ZAKAŻENIA OTRZEWNEJ MIEDNICY I INNYCH NARZĄDÓW UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE
A56.2 ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE, NIE OKREŚLONE
A56.3 ZAKAŻENIE ODBYTU I ODBYTNICY WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE
A56.4 ZAKAŻENIE GARDŁA WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE
A56.8 ZAKAŻENIE UMIEJSCOWIONE GDZIE INDZIEJ, PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE
A57 WRZÓD WENERYCZNY
A58 ZIARNINIAK PACHWINOWY
A59.0 RZĘSISTKOWICA NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH
A59.8 RZĘSISTKOWICA UMIEJSCOWIONA GDZIE INDZIEJ
A59.9 RZĘSISTKOWICA, NIE OKREŚLONA
A60.0 OPRYSZCZKOWE ZAKAŻENIE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH I MOCZOWYCH
A60.1 OPRYSZCZKOWE ZAKAŻENIE SKÓRY OKOLICY ODBYTOWEJ ORAZ ODBYTNICY
A60.9 OPRYSZCZKOWE ZAKAŻENIE OKOLICY ODBYTOWEJ I MOCZOWO-PŁCIOWEJ, NIE OKREŚLONE
A63.0 BRODAWKI OKOLICY ODBYTOWEJ (PŁCIOWE) - KLYKCINY KOŃCZYSTE
A63.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY PRZENOSZONE GŁÓWNIE DROGĄ PŁCIOWĄ
A64 CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ NIE OKREŚLONE
A65 KIŁA NIEWENERYCZNA
A66.0 ZMIANA PIERWOTNA MALINICZA
A66.1 MALINICZE BRODAWKI I SĄCZĄCE PĘKNIĘCIA SZCZELINOWATE
A66.2 INNE MALINICZE WCZESNE OBJAWY SKÓRNE
A66.3 NADMIERNE ROGOWACENIE MALINICZE
A66.4 MALINICZE GUZY, KILAKI I OWRZODZENIA
A66.5 GANGOZA
A66.6 ZMIANY MALINICZE W KOŚCIACH I STAWACH
A66.7 INNE OBJAWY MALINICY
A66.8 MALINICA UTAJONA
A66.9 MALINICA, NIE OKREŚLONA
A67.0 PIERWOTNE ZMIANY PINTY
A67.1 ZMIANY POŚREDNIE PINTY
A67.2 ZMIANY PÓŹNE PINTY
A67.3 ZMIANY MIESZANE PINTY
A67.9 PINTA, NIE OKREŚLONA
A68.0 GORĄCZKA POWROTNA PRZENOSZONA PRZEZ WSZY
A68.1 GORĄCZKA POWROTNA PRZENOSZONA PRZEZ KLESZCZE
A68.9 GORĄCZKA POWROTNA, NIE OKREŚLONA
A69.0 WRZODZIEJACO-MARTWICZE ZAPALENIE JAMY USTNEJ
A69.1 INNE ZAKAŻENIA VINCENTA
A69.2 CHOROBA Z LYME
A69.8 INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA WYWOŁANE PRZEZ KRĘTKI
A69.9 INNE ZAKAŻENIA WYWOŁANE PRZEZ KRĘTKI, NIE OKREŚLONE
A70 ZAKAŻENIA CHLAMYDIA PSITTACI
A71.0 OKRES POCZĄTKOWY, WSTĘPNY JAGLICY
A71.1 JAGLICA CZYNNA
A71.9 JAGLICA, NIE OKREŚLONA
A74.0 ZAPALENIE SPOJÓWEK WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (H13.1*)
A74.8 INNE CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE
A74.9 ZAKAŻENIA WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE, NIE OKREŚLONE
A75.0 DUR WYSYPKOWY EPIDEMICZNY PRZENOSZONY PRZEZ WSZY WYWOŁANY PRZEZ RICKETTSIA PROWAZEKII
A75.1 DUR WYSYPKOWY NAWROTOWY /CHOROBA BRILLA/
A75.2 DUR WYSYPKOWY WYWOŁANY PRZEZ RICKETTSIA TYPHI
A75.3 DUR WYSYPKOWY WYWOŁANY PRZEZ RICKETTSIA TSUTSUGAMUSHI
A75.9 DUR WYSYPKOWY, NIE OKREŚLONY
A77.0 GORĄCZKA PLAMISTA WYWOŁANA PRZEZ RICKETTSIA RICKETTSII
A77.1 GORĄCZKA PLAMISTA WYWOŁANA PRZEZ RICKETTSIA CONORII
A77.2 DUR PLAMISTY WYWOŁANY PRZEZ RICKETTSIA SIBERICA
A77.3 DUR PLAMISTY WYWOŁANY PRZEZ RICKETTSIA AUSTRALIS
A77.8 INNE DURY PLAMISTE
A77.9 DUR PLAMISTY, NIE OKREŚLONY
A78 GORĄCZKA Q
A79.0 GORĄCZKA WOŁYŃSKA /OKOPOWA/
A79.1 OSPA RIKETSJOWA WYWOŁANA PRZEZ RICKETTSIA AKARI
A79.8 INNE OKREŚLONE RIKETSJOZY
A79.9 RIKETSJOZA, NIE OKREŚLONA
A80.0 OSTRE NAGMINNE PORAŻENIE, POSZCZEPIENNE
A80.1 OSTRE NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, WIRUS DZIKI, IMPORTOWANY
A80.2 OSTRE NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, WIRUS DZIKI, TUBYLCZY
A80.3 INNE I NIE OKREŚLONE POSTACIE OSTREGO NAGMINNEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO
A80.4 OSTRE NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE - POSTAĆ NIEPORAŻENNA
A80.9 OSTRE NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, NIE OKREŚLONE
A81.0 CHOROBA JACOBA-CREUTZFELDTA
A81.1 PODOSTRE STWARDNIEJĄCE ZAPALENIE MÓZGU
A81.2 POSTĘPUJĄCA WIELOOGNISKOWA LEUKOENCEFALOPATIA
A81.8 INNE ZAKAŻENIA POWOLNYMI WIRUSAMI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
A81.9 ZAKAŻENIA POWOLNYMI WIRUSAMI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, NIE OKREŚLONE
A82.0 WŚCIEKLIZNA LEŚNA
A82.1 WŚCIEKLIZNA MIEJSKA
A82.9 WŚCIEKLIZNA, NIE OKREŚLONA
A83.0 JAPOŃSKIE ZAPALENIE MÓZGU
A83.1 ZACHODNIE KOŃSKIE ZAPALENIE MÓZGU
A83.2 WSCHODNIE KOŃSKIE ZAPALENIE MÓZGU
A83.3 ZAPALENIE MÓZGU ST.LOUIS
A83.4 AUSTRALIJSKIE ZAPALENIE MÓZGU
A83.5 KALIFORNIJSKIE ZAPALENIE MÓZGU
A83.6 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS ROCIO
A83.8 INNE WIRUSOWE ZAPALENIA MÓZGU PRZENOSZONE PRZEZ KOMARY
A83.9 WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU PRZENOSZONE PRZEZ KOMARY, NIE OKREŚLONE
A84.0 DALEKOWSCHODNIE ZAPALENIE MÓZGU PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE /ROSYJSKIE WIOSENNO-LETNIE ZAPALENIE MÓZGU/
A84.1 ŚRODKOWOEUROPEJSKIE ZAPALENIE MÓZGU PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE
A84.8 INNE ZAPALENIA MÓZGU PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE
A84.9 WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE, NIE OKREŚLONE
A85.0 ENTEROWIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU (G05.1*)
A85.1 ADENOWIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU (G05.1*)
A85.2 WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU WYWOŁANE PRZEZ STAWONOGI, NIE OKREŚLONE
A85.8 INNE OKREŚLONE POSTACIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA MÓZGU
A86 WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU, NIE OKREŚLONE
A87.0 ENTEROWIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH (G02.0*)
A87.1 ADENOWIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH (G02.0*)
A87.2 LIMFOCYTARNE ZAPALENIE SPLOTU NACZYNIÓWKOWEGO I OPON MÓZGOWYCH
A87.8 INNE WIRUSOWE POSTACIE ZAPALENIA OPON MÓZGOWYCH
A87.9 WIRUSOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, NIE OKREŚLONE
A88.0 ENTEROWIRUSOWA GORĄCZKA WYSYPKOWA /WYSYPKA BOSTOŃSKA/
A88.1 EPIDEMICZNE ZAWROTY GŁOWY (VERTIGO)
A88.8 INNE OKREŚLONE POSTACIE WIRUSOWYCH ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
A89 WIRUSOWE ZAKAŻENIE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, NIE OKREŚLONE
A90 GORĄCZKA DENGA /DENGA KLASYCZNA/
A91 GORĄCZKA KRWOTOCZNA DENGA
A92.0 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS CHIKUNGUNYA
A92.1 GORĄCZKA O`NYONG-NYONG
A92.2 WENEZUELSKA GORĄCZKA KOŃSKA
A92.3 GORĄCZKA ZACHODNIEGO NILU
A92.4 GORĄCZKA DOLINY RIFTU
A92.8 INNE OKREŚLONE POSTACIE GORĄCZEK WIRUSOWYCH PRZENOSZONYCH PRZEZ KOMARY
A92.9 GORĄCZKA WIRUSOWA PRZENOSZONA PRZEZ KOMARY, NIE OKREŚLONA
A93.0 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS OROPOUCHE
A93.1 GORĄCZKA WYWOŁANA PRZEZ MOSKITA (MUCHĘ PIASKOWA) PHLEBOTOMUS
A93.2 GORĄCZKA KLESZCZOWA COLORADO
A93.8 INNE OKREŚLONE POSTACIE GORĄCZEK WIRUSOWYCH PRZENOSZONYCH PRZEZ STAWONOGI
A94 GORĄCZKI WIRUSOWE PRZENOSZONE PRZEZ STAWONOGI, NIE OKREŚLONE
A95.0 LEŚNA ŻÓŁTA GORĄCZKA
A95.1 ŻÓŁTA GORĄCZKA, POSTAĆ MIEJSKA
A95.9 ŻÓŁTA GORĄCZKA, NIE OKREŚLONA
A96.0 GORĄCZKA KRWOTOCZNA JUNIN
A96.1 GORĄCZKA KRWOTOCZNA MACHUPO
A96.2 GORĄCZKA LASSA
A96.8 INNE ARENOWIRUSOWE GORĄCZKI KRWOTOCZNE
A96.9 GORĄCZKA KRWOTOCZNA ARENAWIRUSOWA, NIE OKREŚLONA
A98.0 GORĄCZKA KRWOTOCZNA KRYMSKO-KONGIJSKA
A98.1 GORĄCZKA KRWOTOCZNA OMSKA
A98.2 CHOROBA LASU KYASANUR
A98.3 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS MARBURG
A98.4 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ WIRUS EBOLA
A98.5 GORĄCZKA KRWOTOCZNA Z ZESPÓŁEM NERKOWYM
A98.8 INNE OKREŚLONE POSTACIE WIRUSOWYCH GORĄCZEK KRWOTOCZNYCH
A99 NIEOKREŚLONE POSTACIE WIRUSOWYCH GORĄCZEK KRWOTOCZNYCH
B00.0 WYPRYSK OPRYSZCZKOWY /ECZEMA HERPETICUM/
B00.1 OPRYSZCZKOWE PĘCHERZYKOWE ZAPALENIE SKÓRY
B00.2 OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE DZIĄSEŁ I JAMY USTNEJ ORAZ GARDŁA I MIGDAŁKÓW
B00.3 OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH (G02.0*)
B00.4 OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE MÓZGU (G05.1*)
B00.5 OPRYSZCZKOWA CHOROBA GAŁKI OCZNEJ
B00.7 ROZSIANA OPRYSZCZKA POSPOLITA
B00.8 INNE POSTACIE ZAKAŻENIA WIRUSEM OPRYSZCZKI
B00.9 ZAKAŻENIE OPRYSZCZKOWE, NIE OKREŚLONE
B01.0 ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH W OSPIE WIETRZNEJ (G02.2*)
B01.1 ZAPALENIE MÓZGU W OSPIE WIETRZNEJ (G05.1*)
B01.2 ZAPALENIE PŁUC W OSPIE WIETRZNEJ (J17.1*)
B01.8 OSPA WIETRZNA Z INNYMI POWIKŁANIAMI
B01.9 OSPA WIETRZNA BEZ POWIKŁAŃ
B02.0 ZAPALENIE MÓZGU W PÓŁPAŚCU (G05.1*)
B02.1 ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH W PÓŁPAŚCU (G02.0*)
B02.2 PÓŁPASIEC Z ZAJĘCIEM INNYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
B02.3 PÓŁPASCOWA CHOROBA GAŁKI OCZNEJ
B02.7 PÓŁPASIEC ROZSIANY
B02.8 PÓŁPASIEC Z INNYMI POWIKŁANIAMI
B02.9 PÓŁPASIEC BEZ POWIKŁAŃ
B03 OSPA PRAWDZIWA
B04 OSPA MAŁPIA
B05.0 ODRA POWIKŁANA PRZEZ ZAPALENIE MÓZGU (G05.1*)
B05.1 ODRA POWIKŁANA PRZEZ ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH (G02.0*)
B05.2 ODRA POWIKŁANA PRZEZ ZAPALENIE PŁUC (J17.1*)
B05.3 ODRA POWIKŁANA PRZEZ ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO (H67.1*)
B05.4 ODRA Z POWIKŁANIAMI JELITOWYMI
B05.8 ODRA Z INNYMI POWIKŁANIAMI
B05.9 ODRA BEZ POWIKŁAŃ
B06.0 RÓŻYCZKA Z POWIKŁANIAMI NEUROLOGICZNYMI
B06.8 RÓŻYCZKA Z INNYMI POWIKŁANIAMI
B06.9 RÓŻYCZKA BEZ POWIKŁAŃ
B07 BRODAWKI WIRUSOWE
B08.0 INNE ZAKAŻENIA WYWOŁANE PRZEZ WIRUS Z GRUPY ORTHOPOX
B08.1 MIĘCZAK ZAKAŹNY
B08.2 RUMIEŃ NAGŁY /CHOROBA SZÓSTA/
B08.3 RUMIEŃ ZAKAŹNY /CHOROBA PIĄTA/
B08.4 ENTEROWIRUSOWE PĘCHERZYKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ Z WYPRYSKIEM
B08.5 ENTEROWIRUSOWE PĘCHERZYKOWE ZAPALENIE GARDŁA
B08.8 INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA WIRUSOWE CHARAKTERYZUJACE SIĘ USZKODZENIEM SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH
B09 NIEOKREŚLONE ZAKAŻENIA WIRUSOWE CHARAKTERYZUJACE SIĘ USZKODZENIEM SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH
B15.0 WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY A ZE ŚPIĄCZKĄ WĄTROBOWĄ
B15.9 WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY A BEZ ŚPIĄCZKI WĄTROBOWEJ
B16.0 OSTRE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY B Z NADKAŻENIEM WIRUSEM DELTA ZE ŚPIĄCZKĄ WĄTROBOWĄ
B16.1 OSTRE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY B Z NADKAŻENIEM WIRUSEM DELTA BEZ ŚPIĄCZKI WĄTROBOWEJ
B16.2 OSTRE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY B BEZ NADKAZENIA WIRUSEM DELTA ZE ŚPIĄCZKĄ WĄTROBOWĄ
B16.9 OSTRE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY B BEZ NADKAZENIA WIRUSEM DELTA BEZ ŚPIĄCZKI WĄTROBOWEJ
B17.0 OSTRE (NAD)KAŻENIE WIRUSEM DELTA U NOSICIELA WIRUSA ZAPALENIA WĄTROBY B
B17.1 OSTRE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY C
B17.2 OSTRE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY E
B17.8 INNE OKREŚLONE OSTRE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY
B18.0 PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY B Z WIRUSEM DELTA
B18.1 PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY B BEZ WIRUSA DELTA
B18.2 PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY C
B18.8 INNE PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY
B18.9 PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY, NIE OKREŚLONE
B19.0 NIEOKREŚLONE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY ZE ŚPIĄCZKĄ WĄTROBOWĄ
B19.9 NIEOKREŚLONE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY BEZ ŚPIĄCZKI WĄTROBOWEJ
B20.0 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ ZAKAŻENIA WYWOŁANE MYCOBAKTERIAMI
B20.1 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ INNE ZAKAŻENIA BAKTERYJNE
B20.2 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM JEST CYTOMEGALIA
B20.3 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ INNE ZAKAŻENIA WIRUSOWE
B20.4 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM JEST KANDYDOZA
B20.5 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ INNE GRZYBICE
B20.6 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM JEST ZAPALENIE PŁUC
B20.7 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ ZAKAŻENIA MNOGIE
B20.8 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ INNE CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE
B20.9 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ INNE CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE, NIE OKREŚLONE
B21.0 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM JEST MIĘSAK KAPOSI, S-EGO
B21.1 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM JEST CHŁONIAK BURKITA
B21.2 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ INNE TYPY CHŁONIAKÓW BEZ HODGKIN, S-A /NIEZIARNICZYCH/
B21.3 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, UKŁADU KRWIOTWÓTRCZEGO I POKREWNYCH TKANEK
B21.7 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ MNOGIE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
B21.8 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
B21.9 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ NOWOTWORY ZŁOŚLIWE, NIE OKREŚLONE
B22.0 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM JEST ENCEFALOPATIA
B22.1 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM JEST LIMFOIDALNE ŚRÓDMIĄŻSZOWE ZAPALENIE PŁUC
B22.2 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM JEST ZESPÓŁ WYCZERPANIA
B22.7 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ MNOGIE CHOROBY SKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
B23.0 OSTRY ZESPÓŁ ZAKAŻENIA HIV
B23.1 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM JEST (TRWAŁA) UOGÓLNIONA LIMFADENOPATIA
B23.2 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ ZABURZENIA UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
B23.8 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HIV, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ INNE OKREŚLONE STANY
B24 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ LUDZKI WIRUS UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI /HIV/, NIE OKREŚLONA
B25.0 CYTOMEGALOWIRUSOWE ZAPALENIE PŁUC (J17.1*)
B25.1 CYTOMEGALOWIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY (K77.0*)
B25.2 CYTOMEGALOWIRUSOWE ZAPALENIE TRZUSTKI (K87.1*)
B25.8 INNE CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ WIRUSA CYTOMEGALII
B25.9 CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ WIRUSA CYTOMEGALII, NIE OKREŚLONA
B26.0 ŚWINKOWE ZAPALENIE JĄDRA (N51.1*)
B26.1 ŚWINKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH (G02.0*)
B26.2 ŚWINKOWE ZAPALENIE MÓZGU (G05.1*)
B26.3 ŚWINKOWE ZAPALENIE TRZUSTKI (K87.1*)
B26.8 ŚWINKA Z INNYMI POWIKŁANIAMI
B26.9 ŚWINKA BEZ KOMPLIKACJI
B27.0 MONONUKLEOZA WYWOŁANA PRZEZ WIRUSA OPRYSZCZKI TYP GAMMA
B27.1 MONONUKLEOZA CYTOMEGALOWIRUSOWA
B27.8 INNE POSTACIE MONONUKLEOZY ZAKAŹNEJ
B27.9 MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, NIE OKREŚLONA
B30.0 ZAPALENIE ROGÓWKI I SPOJÓWKI WYWOŁANE PRZEZ ADENOWIRUSY (H19,1*)
B30.1 ZAPALENIE SPOJÓWEK WYWOŁANE PRZEZ ADENOWIRUSY (H13.1*)
B30.2 WIRUSOWE ZAPALENIE GARDŁA I SPOJÓWEK
B30.3 OSTRE NAGMINNE KRWOTOCZNE ZAPALENIE SPOJÓWEK ENTEROWIRUSOWE (H13.1*)
B30.8 INNE WIRUSOWE ZAPALENIA SPOJÓWEK (H13.1*)
B30.9 WIRUSOWE ZAPALENIE SPOJÓWEK, NIE OKREŚLONE
B33.0 NAGMINNE ZAPALENIE MIĘŚNI (NAGMINNA PLEURODYNIA)
B33.1 CHOROBA ROSS RIVER
B33.2 WIRUSOWE ZAPALENIE SERCA
B33.3 ZAKAŻENIA RETROWIRUSOWE, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
B33.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY WIRUSOWE
B34.0 ZAKAŻENIA ADENOWIRUSOWE, NIE OKREŚLONE
B34.1 ZAKAŻENIA ENTEROWIRUSOWE, NIE OKREŚLONE
B34.2 ZAKAŻENIA KORONAWIRUSOWE, NIE OKREŚLONE
B34.3 ZAKAŻENIA PARVOWIRUSOWE, NIE OKREŚLONE
B34.4 ZAKAŻENIA PAPOWAWIRUSOWE, NIE OKREŚLONE
B34.8 INNE ZAKAŻENIA WIRUSOWE O NIEUSTALONYM UMIEJSCOWIENIU
B34.9 ZAKAŻENIA WIRUSOWE, NIE OKREŚLONE
B35.0 GRZYBICA OWŁOSIONEJ SKÓRY GŁOWY I BRODY
B35.1 GRZYBICA PAZNOKCI
B35.2 GRZYBICA RĄK
B35.3 GRZYBICA STÓP
B35.4 GRZYBICA CIAŁA
B35.5 GRZYBICA LUSKOWATA /TINEA IMBRICATA/
B35.6 GRZYBICA GOLENI
B35.8 INNE GRZYBICE
B35.9 GRZYBICA SKÓRY, NIE OKREŚLONA
B36.0 ŁUPIEŻ PSTRY /PITYRIASIS VERSICOLOR/
B36.1 GRZYBICA CZARNA /TINEA NIGRA/
B36.2 PIEDRA BIAŁA
B36.3 PIEDRA CZARNA
B36.8 INNE OKREŚLONE GRZYBICE POWIERZCHOWNE
B36.9 GRZYBICA POWIERZCHOWNA, NIE OKREŚLONA
B37.0 ZAPALENIE JAMY USTNEJ WYWOŁANE PRZEZ CANDIDA
B37.1 KANDYDOZA PŁUCNA
B37.2 KANDYDOZA SKÓRY I PAZNOKCI
B37.3 KANDYDOZA SROMU I POCHWY (N77.1*)
B37.4 KANDYDOZA UMIEJSCOWIONA W INNYCH CZĘŚCIACH OKOLICY MOCZOWO-PŁCIOWYCH
B37.5 ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH WYWOŁANE PRZEZ CANDIDA (G02.1*)
B37.6 ZAPALENIE WSIERDZIA WYWOŁANE PRZEZ CANDIDA (I39.8*)
B37.7 POSOCZNICA WYWOŁANA PRZEZ CANDIDA
B37.8 KANDYDOZA O INNYM UMIEJSCOWIENIU
B37.9 KANDYDOZA, NIE OKREŚLONA
B38.0 OSTRA KOKCYDIOIDOMIKOZA PŁUCNA
B38.1 PRZEWLEKŁA KOKCYDIOIDOMIKOZA PŁUCNA
B38.2 KOKCYDIOIDOMIKOZA PŁUCNA, NIE OKREŚLONA
B38.3 KOKCYDIOIDOMIKOZA SKÓRNA
B38.4 KOKCYDIOIDOMIKOZOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH (G02.1*)
B38.7 KOKCYDIOIDOMIKOZA ROZSIANA
B38.8 INNE POSTACIE KOKCYDIOIDOMIKOZY
B38.9 KOKCYDIOIDOMIKOZA, NIE OKREŚLONA
B39.0 OSTRA PŁUCNA HISTOPLAZMOZA (H.CAPSULATUM)
B39.1 PRZEWLEKŁA PŁUCNA HISTOPLAZMOZA (H.CAPSULATUM)
B39.2 PŁUCNA HISTOPLAZMOZA (H.CAPSULATUM), NIE OKREŚLONA
B39.3 HISTOPLAZMOZA ROZSIANA (H.CAPSULATUM)
B39.4 HISTOPLAZMOZA (H.CAPSULATUM), NIE OKREŚLONA
B39.5 HISTOPLAZMOZA (H.DUBOISII)
B39.9 HISTOPLAZMOZA, NIE OKREŚLONA
B40.0 OSTRA DROŻDŻYCA PŁUCNA
B40.1 PRZEWLEKŁA DROŻDŻYCA PŁUCNA
B40.2 DROŻDŻYCA PŁUCNA, NIE OKREŚLONA
B40.3 DROŻDŻYCA SKÓRNA
B40.7 DROŻDŻYCA ROZSIANA
B40.8 INNE POSTACIE DROŻDŻYCY
B40.9 DROŻDŻYCA, NIE OKREŚLONA
B41.0 PARAKOKCYDIOIDOMIKOZA PŁUCNA
B41.7 PARAKOKCYDIOIDOMIKOZA ROZSIANA
B41.8 INNE POSTACIE PARAKOKCYDIOIDOMIKOZY
B41.9 PARAKOKCYDIOIDOMIKOZA, NIE OKREŚLONA
B42.0 SPOROTRYCHOZA PŁUCNA (J99.8*)
B42.1 SPOROTRYCHOZA LIMFATYCZNO-SKÓRNA
B42.7 SPOROTRYCHOZA ROZSIANA
B42.8 INNE POSTACIE SPOROTRYCHOZY
B42.9 SPOROTRYCHOZA, NIE OKREŚLONA
B43.0 CHROMOMIKOZA SKÓRNA
B43.1 FEOMYKOTYCZNY ROPIEŃ MÓZGU
B43.2 PODSKÓRNY FEOMYKOTYCZNY ROPIEŃ I TORBIEL
B43.8 INNE POSTACIE CHROMOMIKOZY
B43.9 CHROMOMIKOZA, NIE OKREŚLONA
B44.0 INWAZYJNA GRZYBICA KROPIDLAKOWA PŁUC
B44.1 INNE GRZYBICE KROPIDLAKOWE PŁUC
B44.2 GRZYBICA KROPIDLAKOWA MIGDAŁKÓW
B44.7 GRZYBICA KROPIDLAKOWA ROZSIANA
B44.8 INNE POSTACIE GRZYBICY KROPIDLAKOWEJ
B44.9 GRZYBICA KROPIDLAKOWA, NIE OKREŚLONA
B45.0 KRYPTOKOKOZA PŁUCNA
B45.1 KRYPTOKOKOZA MÓZGOWA
B45.2 KRYPTOKOKOZA SKÓRNA
B45.3 KRYPTOKOKOZA KOSTNA
B45.7 KRYPTOKOKOZA ROZSIANA
B45.8 INNE POSTACIE KRYPTOKOKOZY
B45.9 KRYPTOKOKOZA, NIE OKREŚLONA
B46.0 MUKORMYKOZA PŁUCNA
B46.1 MUKORMYKOZA NOSOWO-MÓZGOWA
B46.2 MUKORMYKOZA ŻOŁĄDKOWO-JELITOWA
B46.3 MUKORMYKOZA SKÓRNA
B46.4 MUKORMYKOZA ROZSIANA
B46.5 MUKORMYKOZA, NIE OKREŚLONA
B46.8 INNE MUKORMIKOZY
B46.9 MUKORMYKOZA, NIE OKREŚLONA
B47.0 EUMYCETOMA
B47.1 GRZYBICA MADURSKA PROMIENICZA
B47.9 MADUROMIKOZA, NIE OKREŚLONA
B48.0 DROŻDŻYCA LOBO /LOBOMYCOSIS/
B48.1 RINOSPORYDIOZA
B48.2 ALLESZERIOZA
B48.3 GEOTRYCHOZA
B48.4 PENICYLOZA
B48.7 GRZBICE TZW/, OPORTUNISTYCZNE
B48.8 INNE OKREŚLONE GRZYBICE
B49 GRZYBICE, NIE OKREŚLONE
B50.0 ZIMNICA WYWOŁANA PRZEZ PLASMODIUM FALCIPARUM Z POWIKŁANIAMI MÓZGOWYMI
B50.8 INNE CIĘŻKIE I POWIKŁANE ZIMNICE WYWOŁANE PRZEZ PLASMODIUM FALCIPARUM
B50.9 ZIMNICA WYWOŁANA PRZEZ PLASMODIUM FALCIPARUM, NIE OKREŚLONA
B51.0 ZIMNICA WYWOŁANA PRZEZ PLASMODIUM VIVAX Z PEKNIĘCIEM ŚLEDZIONY
B51.8 ZIMNICA WYWOŁANA PRZEZ PLASMODIUM VIVAX Z INNYMI POWIKŁANIAMI
B51.9 ZIMNICA WYWOŁANA PRZEZ PLASMODIUM VIVAX BEZ POWIKŁAŃ
B52.0 ZIMNICA WYWOŁANA PRZEZ PLASMODIUM MALARIAE Z NEFROPATIĄ
B52.8 ZIMNICA WYWOŁANA PRZEZ PLASMODIUM MALARIAE Z INNYMI POWIKŁANIAMI
B52.9 ZIMNICA WYWOŁANA PRZEZ PLASMODIUM MALARIAE BEZ POWIKŁAŃ
B53.0 ZIMNICA WYWOŁANA PRZEZ PLASMODIUM OVALE
B53.1 ZIMNICA WYWOŁANA PRZEZ ZARODŹCE MAŁPIE
B53.8 INNE POSTACIE ZIMNICY POTWIERDZONE PARAZYTOLOGICZNIE, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
B54 ZIMNICA NIE OKREŚLONA
B55.0 LEISZMANIOZA TRZEWNA
B55.1 LEISZMANIOZA SKÓRNA
B55.2 LEISZMANIOZA SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH
B55.9 LEISZMANIOZA, NIE OKREŚLONA
B56.0 TRYPANOSOMOZA GAMBIJSKA
B56.1 TRYPANOSOMOZA RODEZYJSKA
B56.9 TRYPANOSOMOZA AFRYKAŃSKA, NIE OKREŚLONA
B57.0 OSTRA CHOROBA CHAGASA Z ZAJĘCIEM SERCA (I41.2, *I98.1*)
B57.1 OSTRA CHOROBA CHAGASA BEZ ZAJĘCIA SERCA
B57.2 CHOROBA CHAGASA (PRZEWLEKŁA) Z ZAJĘCIEM SERCA (I41.2, *I98.1*)
B57.3 CHOROBA CHAGASA (PRZEWLEKŁA) Z ZAJĘCIEM UKŁADU POKARMOWEGO
B57.4 CHOROBA CHAGASA (PRZEWLEKŁA) Z ZAJĘCIEM UKŁADU NERWOWEGO
B57.5 CHOROBA CHAGASA (PRZEWLEKŁA) Z ZAJĘCIEM INNYCH NARZĄDÓW
B58.0 OKULOPATIA TOKSOPLAZMOZOWA
B58.1 TOKSOPLAZMOZOWE ZAPALENIE WĄTROBY (K77.0*)
B58.2 TOKSOPLAZMOZOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU (G05.2*)
B58.3 TOKSOPLAZMOZA PŁUCNA (J17.3*)
B58.8 TOKSOPLAZMOZA Z ZAJĘCIEM INNYCH NARZĄDÓW
B58.9 TOKSOPLAZMOZA, NIE OKREŚLONA
B59 PNEUMOCYSTOZA
B60.0 BABEZJOZA
B60.1 AKANTAMEBOZA
B60.2 NEGLERIOZA
B60.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY PASOŻYTNICZE
B64 NIE OKREŚLONE CHOROBY PASOŻYTNICZE
B65.0 SCHISTOSOMOZA WYWOŁANA PRZEZ SCHISTOSOMA HEMATOBINUM (PRZYWARA KRWI) /SCHISTOSOMOZA MOCZOWA/
B65.1 SCHISTOSOMOZA WYWOŁANA PRZEZ SCHISTOSOMA MANSONI /SCHISTOSOMOZA JELITOWA/
B65.2 SCHISTOSOMOZA WYWOŁANA PRZEZ SCHISTOSOMA JAPONICUM
B65.3 ZAPALENIE SKÓRY CERKARIOWE
B65.8 INNE SCHISTOSOMOZY
B65.9 SCHISTOSOMOZA, NIE OKREŚLONA
B66.0 OPISTORCHOZA /OPISHORCHIASIS/
B66.1 KLONORCHOZA /CLONORCHIASIS/
B66.2 DIKROCELIOZA /DICROCOELIASIS/
B66.3 FASCIOLOZA /FASCIOLOSIS/
B66.4 PARAGONIMOZA /PARAGONIMOSIS/
B66.5 FASCIOLOPSOZA /FASCIOLOPSIDOSIS/
B66.8 INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA PRZYWRAMI
B66.9 ZAKAŻENIE PRZYWRAMI, NIE OKREŚLONE
B67.0 BĄBLOWICA WĄTROBY WYWOŁANA PRZEZ E.GRANULOSUS
B67.1 BĄBLOWICA PŁUC WYWOŁANA PRZEZ E.GRANULOSUS
B67.2 BĄBLOWICA KOŚCI WYWOŁANA PRZEZ E.GRANULOSUS
B67.3 BĄBLOWICA WYWOŁANA PRZEZ E.GRANULOSUS, O INNYM I MNOGIM UMIEJSCOWIENIU
B67.4 BĄBLOWICA WYWOŁANA PRZEZ E.GRANULOSUS, NIE OKREŚLONA
B67.5 BĄBLOWICA WĄTROBY WYWOŁANA PRZEZ E.MULTILOCULARIS
B67.6 BĄBLOWICA WYWOŁANA PRZEZ E.MULTILOCULARIS, O INNYM I MNOGIM UMIEJSCOWIENIU
B67.7 BĄBLOWICA WYWOŁANA PRZEZ E.MULTILOCULARIS, NIE OKREŚLONA
B67.8 BĄBLOWICA WĄTROBY, NIE OKREŚLONA
B67.9 BĄBLOWICA INNA I NIE OKREŚLONA
B68.0 TASIEMCZYCA WYWOŁANA PRZEZ TASIEMCA UZBROJONEGO (T.SOLIUM)
B68.1 TASIEMCZYCA WYWOŁANA PRZEZ TASIEMCA NIEUZBROJONEGO (T.SAGINATA)
B68.9 TASIEMCZYCA, NIE OKREŚLONA
B69.0 WĄGRZYCA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
B69.1 WĄGRZYCA OKA
B69.8 WĄGRZYCA O INNYM UMIEJSCOWIENIU
B69.9 WĄGRZYCA, NIE OKREŚLONA
B70.0 DYFILOBOTRIOZA
B70.1 SPARGANOZA
B71.0 HYMENOLEPIDOZA
B71.1 DIPYLIDOZA
B71.8 INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA TASIEMCAMI
B71.9 ZAKAŻENIA TASIEMCAMI, NIE OKREŚLONE
B72 DRAKUNKULOZA /DRACUNCULIASIS/
B73 ONCHOCERKOZA /ONCHOCERCOSIS/
B74.0 FILARIOZA WYWOŁANA PRZEZ WUCHERERIA BANCROFTI
B74.1 FILARIOZA WYWOŁANA PRZEZ BRUGIA MALAYI
B74.2 FILARIOZA WYWOŁANA PRZEZ BRUGIA TIMORI
B74.3 LOAOZA /LOAOSIS/
B74.4 MANSONELOZA /MANSONELLIASIS/
B74.8 INNE FILARIOZY
B74.9 FILARIOZA, NIE OKREŚLONA
B75 WŁOŚNICA /TRICHICELLOZA/
B76.0 ANKYLOSTOMOZA /ANCYLOSTOMIASIS/
B76.1 NEKATORIOZA /NECATORIASIS/
B76.8 INNE CHOROBY TEGORYJCOWE
B76.9 CHOROBA TEGORYJCOWA, NIE OKREŚLONA
B77.0 GLISTNICA Z POWIKŁANIAMI JELITOWYMI
B77.8 GLISTNICA BEZ INNYCH POWIKŁAN
B77.9 GLISTNICA, NIE OKREŚLONA
B78.0 WĘGORCZYCA JELITOWA
B78.1 WĘGORCZYCA SKÓRNA
B78.7 WĘGORCZYCA ROZSIANA
B78.9 WĘGORCZYCA, NIE OKREŚLONA
B79 WŁOSOGŁÓWCZYCA /TRICHURIOZA/
B80 OWSICA /ENTEROBIOZA/
B81.0 ANISAKIOZA /ANISAKIASIS/
B81.1 KAPILARIOZA JELITOWA
B81.2 TRICHOSTROGYLOZA /TRICHOSTRONGYLIASIS/
B81.3 ANGIOSTROGYLOZA JELITOWA
B81.4 MIESZANA ROBACZYCA JELITOWA
B81.8 INNE OKREŚLONE ROBACZYCE JELITOWE
B82.0 ROBACZYCA JELITOWA, NIE OKREŚLONA
B82.9 ZAKAŻENIA PASOŻYTAMI JELITOWYMI, NIE OKREŚLONE
B83.0 LARWA WEDRUJĄCA TRZEWNA
B83.1 GNATOSTOMOZA /GNATHOSTOMATOSIS/
B83.2 ANGIOSTROGYLOZA WYWOŁANA PRZEZ PARASTRONGYLUS CANTONENSIS
B83.3 SYNGAMOZA /SYNGAMOSIS/
B83.4 PIJAWCZYCA WEWNĘTRZNA /HIRUDINIASIS INTERNAL/
B83.8 INNE OKREŚLONE ROBACZYCE
B83.9 ROBACZYCA, NIE OKREŚLONA
B85.0 WSZAWICA WYWOŁANA PRZEZ PEDICULUS HUMANUS CAPITIS
B85.1 WSZAWICA WYWOŁANA PRZEZ PEDICULUS HUMANUS CORPORIS
B85.2 WSZAWICA, NIE OKREŚLONA
B85.3 WSZAWICA ŁONOWA
B85.4 MIESZANA WSZAWICA
B86 ŚWIERZB
B87.0 MUSZYCA SKÓRNA
B87.1 MUSZYCA RAN
B87.2 MUSZYCA OCZNA
B87.3 MUSZYCA NOSOWO-GARDŁOWA
B87.4 MUSZYCA USZNA
B87.8 MUSZYCA O INNYM UMIEJSCOWIENIU
B87.9 MUSZYCA, NIE OKREŚLONA
B88.0 INNE CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ ROZTOCZA /AKARIOZY/
B88.1 TUNGOZA /INWAZJA PCHŁY PIASKOWEJ/
B88.2 INWAZJE INNYCH STAWONOGÓW
B88.3 PIJAWCZYCA ZEWNĘTRZNA /HIRUDINOSIS/
B88.8 INNE OKREŚLONE INWAZJE PASOŻYTNICZE
B88.9 INWAZJE PASOŻYTNICZE, NIE OKREŚLONE
B89 CHOROBY PASOŻYTNICZE, NIE OKREŚLONE
B90.9 NASTĘPSTWA GRUŹLICY UKŁADU ODDECHOWEGO I NIE OKREŚLONE
B91 NASTĘPSTWA NAGMINNEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO
B99 INNE I NIE OKREŚLONE CHOROBY ZAKAŹNE
C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
C00.2 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIE OKREŚLONA
C00.3 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ
C00.4 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ
C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)
C00.6 SPOIDŁO WARGI
C00.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI (UWAGA 5)
C00.9 WARGA, NIE OKREŚLONA
C01 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA
C02.0 POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA
C02.1 BRZEG JĘZYKA
C02.2 DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA
C02.3 PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIE OKREŚLONA
C02.4 MIGDAŁĘK JĘZYKOWY
C02.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA (UWAGA 5)
C02.9 JĘZYK, NIE OKREŚLONY
C03.0 DZIĄSŁO GÓRNE
C03.1 DZIĄSŁO DOLNE
C03.9 DZIĄSŁO, NIE OKREŚLONE
C04.0 PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
C04.1 BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ
C04.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ (UWAGA 5)
C04.9 DNO JAMY USTNEJ, NIE OKREŚLONE
C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE
C05.1 PODNIEBIENIE MIĘKKIE
C05.2 JĘZYCZEK
C05.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO (UWAGA 5)
C05.9 PODNIEBIENIE, NIE OKREŚLONE
C06.0 ŚLUZÓWKA POLICZKA
C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ
C06.2 PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA
C06.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ (UWAGA 5)
C06.9 JAMA USTNA, NIE OKREŚLONA
C07 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ
C08.0 ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA
C08.1 ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
C08.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH (UWAGA 5)
C08.9 DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIE OKREŚLONE
C09.0 DÓL MIGDAŁKOWY
C09.1 LUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWE)
C09.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA (UWAGA 5)
C09.9 MIGDAŁEK, NIE OKREŚLONY
C10.0 DOLINKA NAGŁOŚNIOWA
C10.1 PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI
C10.2 ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
C10.3 ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA
C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA
C10.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (UWAGA 5)
C10.9 CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIE OKREŚLONA
C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
C11.1 ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
C11.2 ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
C11.3 ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA
C11.8 ZMIANY PRZEKRACZAJACE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (UWAGA 5)
C11.9 CZĘŚĆ NOSOWA GRADŁA, NIE OKREŚLONA
C12 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYŁKU GRUSZKOWATEGO
C13.0 OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ
C13.1 FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY, POWIERZCHNIA GARDŁOWA FALDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO
C13.2 TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA
C13.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (UWAGA 5)
C13.9 CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIE OKREŚLONA
C14.0 GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM
C14.2 PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA
C14.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA (UWAGA 5)
C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
C15.3 GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
C15.4 ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
C15.5 DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU
C15.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZEŁYKU (UWAGA 5)
C15.9 PRZEŁYK, NIE OKREŚLONY
C16.0 WPUST
C16.1 DNO ŻOŁĄDKA
C16.2 TRZON ŻOŁĄDKA
C16.3 UJŚCIE ODŹWIERNIKA
C16.4 ODŻWIERNIK
C16.5 KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIE OKREŚLONA
C16.6 KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIE OKREŚLONA
C16.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA (UWAGA 5 )
C16.9 ŻOŁĄDEK, NIE OKREŚLONY
C17.0 DWUNASTNICA
C17.1 JELITO CZCZE
C17.2 JELITO KRETE
C17.3 UCHYŁEK MECKELA
C17.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO (UWAGA 5)
C17.9 JELITO CIENKIE, NIE OKREŚLONE
C18.0 JELITO ŚLEPE
C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY
C18.2 OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
C18.3 ZGIĘCIE WĄTROBOWE
C18.4 OKRĘŻNICA POPRZECZNA
C18.5 ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE
C18.6 OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
C18.7 ESICA
C18.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY (UWAGA 5)
C18.9 OKRĘŻNICA, NIE OKREŚLONA
C19 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO
C20 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY
C21.0 ODBYT, NIE OKREŚLONY
C21.1 KANAŁ ODBYTU
C21.2 STREFA KLOAKOGENNA
C21.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU (UWAGA 5)
C22.0 RAK KOMÓREK WĄTROBY
C22.1 RAK PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH
C22.2 WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA)
C22.3 MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY
C22.4 INNE MIĘSAKI WĄTROBY
C22.7 INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY
C22.9 WĄTROBA, NIE OKREŚLONA
C23 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
C24.0 ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓŁCIOWE
C24.1 BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA
C24.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH (UWAGA 5)
C24.9 DROGI ŻÓŁCIOWE, NIE OKREŚLONE
C25.0 GŁOWA TRZUSTKI
C25.1 TRZON TRZUSTKI
C25.2 OGON TRZUSTKI
C25.3 PRZEWÓD TRZUSTKOWY
C25.4 CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI
C25.7 INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI
C25.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI (UWAGA 5)
C25.9 TRZUSTKA, NIE OKREŚLONA
C26.0 PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIE OKREŚLONA
C26.1 ŚLEDZIONA
C26.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH (UWAGA 5)
C26.9 CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIE OKREŚLONA
C30.0 JAMA NOSOWA
C30.1 UCHO ŚRODKOWE
C31.0 ZATOKA SZCZĘKOWA
C31.1 KOMÓRKI SITOWE
C31.2 ZATOKA CZOŁOWA
C31.3 ZATOKA KLINOWA
C31.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH
C31.9 ZATOKA PRZYNOSOWA, NIE OKREŚLONA
C32.0 GŁOŚNIA
C32.1 NAGŁOŚNIA
C32.2 JAMA PODGŁOŚNIOWA
C32.3 CHRZĄSTKI KRTANI
C32.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KRTANI (UWAGA 5)
C32.9 KRTAŃ, NIE OKREŚLONA
C33 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TCHAWICY
C34.0 OSKRZELE GLÓWNE
C34.1 PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE
C34.2 PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE
C34.3 PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE
C34.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA (UWAGA 5)
C34.9 OSKRZELE LUB PŁUCO, NIE OKREŚLONE
C37 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY
C38.0 SERCE
C38.1 SRÓDPIERSIE PRZEDNIE
C38.2 SRÓDPIERSIE TYLNE
C38.3 SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIE OKREŚLONA
C38.4 OPŁUCNA
C38.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ (UWAGA 5)
C39.0 GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIE OKREŚLONA
C39.8 ZMIANY PRZEKRACZAJACE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNĘTRZA KLATKI PIERSIOWEJ (UWAGA 5)
C39.9 NIEDOKŁADNIE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO
C40.0 ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
C40.1 KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
C40.2 KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
C40.3 KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
C40.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN (UWAGA 5)
C40.9 KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIE OKREŚLONE
C41.0 KOŚCI CZASZKI I TWARZY
C41.1 ŻUCHWA
C41.2 KOŚCI KRĘGOSŁUPA
C41.3 KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA
C41.4 KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
C41.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ (UWAGA 5)
C41.9 KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIE OKREŚLONE
C43.0 CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI
C43.1 CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
C43.2 CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
C43.3 CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
C43.4 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI
C43.5 CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA
C43.6 CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
C43.7 CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
C43.8 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE (UWAGA 5)
C43.9 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIE OKREŚLONY
C44.0 SKÓRA WARGI
C44.1 SKÓRA POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
C44.2 SKÓRA UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
C44.3 SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
C44.4 SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI
C44.5 SKÓRA TUŁOWIA
C44.6 SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
C44.7 SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
C44.8 ZMIANY PRZEKRACZAJACE GRANICE OKREŚLONE KODAMI (UWAGA 5)
C44.9 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIE OKREŚLONY
C45.0 MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ
C45.1 MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ
C45.2 MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA
C45.7 MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
C45.9 MIĘDZYBŁONIAK, NIE OKREŚLONY
C46.0 MIĘSAK KAPOSI, EGO SKÓRY
C46.1 MIĘSAK KAPOSI, EGO TKANKI MIĘKKIEJ
C46.2 MIĘSAK KAPOSI, EGO PODNIEBIENIA
C46.3 MIĘSAK KAPOSI, EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH
C46.7 MIĘSAK KAPOSI, EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
C46.8 MIĘSAK KAPOSI, EGO LICZNYCH NARZĄDÓW
C46.9 MIĘSAK KAPOSI, EGO, NIE OKREŚLONY
C47.0 NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI
C47.1 NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
C47.2 NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA
C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY
C47.6 NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIE OKREŚLONE
C47.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO SYSTEMU NERWOWEGO (UWAGA 5)
C47.9 NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIE OKREŚLONE
C48.0 PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
C48.1 OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ
C48.2 OTRZEWNA, NIE OKREŚLONA
C48.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ (UWAGA 5)
C49.0 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI
C49.1 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
C49.2 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
C49.3 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ
C49.4 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA
C49.5 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY
C49.6 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIE OKREŚLONA
C49.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ (UWAGA 5)
C49.9 TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIE OKREŚLONE
C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ
C50.1 CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA
C50.2 ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA
C50.3 ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA
C50.4 ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
C50.5 ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA
C50.6 CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA
C50.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA (UWAGA 5)
C50.9 SUTEK, NIE OKREŚLONY
C51.0 WARGI SROMOWE WIĘKSZE
C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE
C51.2 LECHTACZKA
C51.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU (UWAGA 5)
C51.9 SROM, NIE OKREŚLONE
C52 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY
C53.0 BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
C53.1 BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
C53.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY (UWAGA 5)
C53.9 SZYJKA MACICY, NIE OKREŚLONA
C54.0 CIEŚŃ MACICY
C54.1 BŁONA ŚLUZOWA MACICY
C54.2 MIĘŚNIÓWKA MACICY
C54.3 DNO MACICY
C54.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY (UWAGA 5)
C54.9 TRZON MACICY, NIE OKREŚLONE
C55 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY
C56 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
C57.0 TRĄBKA FALLOPIA
C57.1 WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY
C57.2 WIĘZADŁO OBŁE MACICY
C57.3 PRZYMACICA
C57.4 PRZYDATKI MACICY, NIE OKREŚLONE
C57.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH (UWAGA 5)
C57.9 ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIE OKREŚLONE
C58 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA
C60.0 NAPLETEK
C60.1 ŻOŁĄDZ PRĄCIA
C60.2 TRZON PRĄCIA
C60.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA (UWAGA 5)
C60.9 PRĄCIE, NIE OKREŚLONE
C61 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO
C62.0 JĄDRO NIEZSTĄPIONE
C62.1 JĄDRO ZSTĄPIONE
C62.9 JĄDRO, NIE OKREŚLONE
C63.0 NAJĄDRZE
C63.1 POWRÓZEK NASIENNY
C63.2 MOSZNA
C63.7 INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
C63.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH (UWAGA 5)
C63.9 MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIE OKREŚLONE
C64 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ
C65 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ
C66 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU
C67.0 TRÓJKĄT PĘCHERZA MOCZOWEGO
C67.1 SZCZYT PĘCHERZA MOCZOWEGO
C67.2 ŚCIANA BOCZNA PĘCHERZA MOCZOWEGO
C67.3 ŚCIANA PRZEDNIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
C67.4 ŚCIANA TYLNA PĘCHERZA MOCZOWEGO
C67.5 SZYJA PĘCHERZA MOCZOWEGO
C67.6 UJŚCIE MOCZOWODU
C67.7 MOCZOWNIK
C67.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCHERZA MOCZOWEGO (UWAGA 5)
C67.9 PĘCHERZ MOCZOWY, NIE OKREŚLONY
C68.0 CEWKA MOCZOWA
C68.1 GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ
C68.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO (UWAGA 5)
C68.9 UKŁAD MOCZOWY, NIE OKREŚLONY
C69.0 SPOJÓWKA
C69.1 ROGÓWKA
C69.2 SIATKÓWKA
C69.3 NACZYNIÓWKA
C69.4 CIAŁO RZĘSKOWE
C69.5 GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE
C69.6 OCZODÓŁ
C69.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA (UWAGA 5)
C69.9 OKO, NIE OKREŚLONE
C70.0 OPONY MÓZGOWE
C70.1 OPONY RDZENIOWE
C70.9 OPONY, NIE OKREŚLONE
C71.0 MÓZG Z WYJATKIEM PŁATÓW I KOMÓR
C71.1 PŁAT CZOŁOWY
C71.2 PŁAT SKRONIOWY
C71.3 PŁAT CIEMIENOWY
C71.4 PŁAT POTYLICZNY
C71.5 KOMORY MÓZGOWE
C71.6 MÓŻDŻEK
C71.7 PIEŃ MÓZGU
C71.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU (UWAGA 5)
C71.9 MÓZG, NIE OKREŚLONY
C72.0 RDZEŃ KRĘGOWY
C72.1 OGON KOŃSKI
C72.2 NERW WĘCHOWY
C72.3 NERW WZROKOWY
C72.4 NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY
C72.5 INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE
C72.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO (UWAGA 5)
C72.9 CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIE OKREŚLONE
C73 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY
C74.0 KORA NADNERCZY
C74.1 RDZEŃ NADNERCZY
C74.9 NADNERCZE, NIE OKREŚLONE
C75.0 GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY
C75.1 PRZYSADKA GRUCZOŁOWA
C75.2 PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
C75.3 SZYSZYNKA
C75.4 KLEBEK SZYJNY
C75.5 CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRZYZWOJOWE
C75.8 ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIE OKREŚLONE
C75.9 GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIE OKREŚLONY
C76.0 GŁOWA, TWARZ I SZYJA
C76.1 KLATKA PIERSIOWA
C76.2 BRZUCH
C76.3 MIEDNICA
C76.4 KOŃCZYNA GÓRNA
C76.5 KOŃCZYNA DOLNA
C76.7 INNE NIEDOKŁADNIE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
C76.8 ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIE OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ (UWAGA 5)
C77.0 WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI
C77.1 WĘZŁY CHŁONNE WNĘTRZA KLATKI PIERSIOWEJ
C77.2 WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ
C77.3 WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY
C77.4 WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY
C77.5 WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY
C77.8 WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW
C77.9 WĘZŁY CHŁONNE, NIE OKREŚLONE
C78.0 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC
C78.1 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA
C78.2 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ
C78.3 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH
C78.4 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO
C78.5 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY
C78.6 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
C78.7 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY
C78.8 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO
C79.0 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ
C79.1 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
C79.2 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY
C79.3 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH
C79.4 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO
C79.5 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO
C79.6 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA
C79.7 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY
C79.8 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
C80 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA
C81.0 PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE
C81.2 MIESZANOKOMÓRKOWA
C81.3 ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA
C81.9 CHOROBA HODGKINA, NIE OKREŚLONA
C82.0 Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
C82.1 MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKCH KMÓREK, GUZKOWY
C82.3 CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWATY (GRUDKOWY) (WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY)
C82.7 INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
C82.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIE OKREŚLONY
C83.0 Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
C83.1 Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
C83.2 MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
C83.6 NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
C83.7 GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
C83.8 INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
C83.9 ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIE OKREŚLONY
C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY
C84.1 CHOROBA SEZARY, EGO
C84.2 CHŁONIAK STREFY T
C84.3 CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
C84.4 OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
C84.5 INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
C85.0 MIĘSAK LIMFATYCZNY
C85.1 CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIE OKREŚLONY
C85.7 INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
C85.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIE OKREŚLONY
C88.0 MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
C88.1 CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
C88.2 CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
C88.7 INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
C88.9 ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIE OKREŚLONE
C90.0 SZPICZAK MNOGI
C90.1 BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA
C90.2 POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA
C91.0 OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
C91.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
C91.2 PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
C91.3 BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
C91.4 BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
C91.5 BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
C91.7 INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
C91.9 BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIE OKREŚLONA
C92.0 OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
C92.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
C92.2 PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
C92.3 MIĘSAK SZPIKOWY
C92.4 OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
C92.5 OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
C92.7 INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
C92.9 BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIE OKREŚLONA
C93.0 OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
C93.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
C93.2 PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
C93.7 INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
C93.9 BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIE OKREŚLONA
C94.0 OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
C94.1 PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
C94.2 OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
C94.3 BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
C94.4 OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
C94.5 OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
C94.7 INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
C95.0 OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
C95.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
C95.2 PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
C95.7 INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
C95.9 BIAŁACZKA, NIE OKREŚLONA
C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO
C96.1 HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA
C96.2 GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH
C96.3 PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY
C96.7 INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH
C96.9 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIE OKREŚLONE
C97 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
D00.0 WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO
D00.1 PRZEŁYK
D00.2 ŻOŁĄDEK
D01.0 OKRĘŻNICA
D01.1 ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
D01.2 ODBYTNICA
D01.3 ODBYT I KANAŁ ODBYTU
D01.4 INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA
D01.5 WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY I DROGI ŻÓŁCIOWE
D01.7 INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE
D01.9 NARZĄDY TRAWIENNE, NIE OKREŚLONE
D02.0 KRTAŃ
D02.1 TCHAWICA
D02.2 OSKRZELA I PŁUCA
D02.3 INNE CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO
D02.4 UKŁAD ODDECHOWY, NIE OKREŚLONY
D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI
D03.1 CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
D03.2 CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
D03.3 CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
D03.4 CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
D03.5 CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA
D03.6 CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
D03.7 CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
D03.8 CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
D03.9 CZERNIAK IN SITU, NIE OKREŚLONY
D04.0 SKÓRA WARGI
D04.1 SKÓRA POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
D04.2 SKÓRA MAŁŻOWINY USZNEJ I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
D04.3 SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
D04.4 SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI
D04.5 SKÓRA TUŁOWIA
D04.6 SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM
D04.7 SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM
D04.8 SKÓRA O INNYM UMIEJSCOWIENIU
D04.9 SKÓRA, NIE OKREŚLONA
D05.0 RAK ZRAZIKOWY IN SITU
D05.1 RAK WEWNĄTRZPRZEWODOWY IN SITU
D05.7 INNY RAK SUTKA IN SITU
D05.9 RAK IN SITU SUTKA, NIE OKREŚLONY
D06.0 BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY
D06.1 BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY
D06.7 INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY
D06.9 SZYJKA MACICY, NIE OKREŚLONA
D07.0 BŁONA ŚLUZOWA MACICY
D07.1 SROM
D07.2 POCHWA
D07.3 INNE I NIE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE
D07.4 PRĄCIE
D07.5 GRUCZOŁ KROKOWY
D07.6 INNE I NIE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE
D09.0 PĘCHERZ MOCZOWY
D09.1 INNE I NIE OKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO
D09.2 OKO
D09.3 TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
D09.7 RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
D09.9 RAK IN SITU, NIE OKREŚLONY
D10.0 WARGA
D10.1 JĘZYK
D10.2 DNO JAMY USTNEJ
D10.3 INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ
D10.4 MIGDAŁEK
D10.5 INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE
D10.6 CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA
D10.7 CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA
D10.9 GARDŁO, NIE OKREŚLONE
D11.0 ŚLINIANKA PRZYUSZNA
D11.7 INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE
D11.9 DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIE OKREŚLONE
D12.0 JELITO ŚLEPE
D12.1 WYROSTEK ROBACZKOWY
D12.2 OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA
D12.3 OKRĘŻNICA POPRZECZNA
D12.4 OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA
D12.5 OKRĘŻNICA ESOWATA
D12.6 OKRĘŻNICA, NIE OKREŚLONA
D12.7 ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE
D12.8 ODBYTNICA
D12.9 ODBYT I KANAŁ ODBYTU
D13.0 PRZEŁYK
D13.1 ŻOŁĄDEK
D13.2 DWUNASTNICA
D13.3 INNE I NIE OKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO
D13.4 WĄTROBA
D13.5 DROGI ŻÓŁCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE
D13.6 TRZUSTKA
D13.7 WYSPY TRZUSTKI
D13.9 NIEDOKŁADNIE OKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO
D14.0 UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE
D14.1 KRTAŃ
D14.2 TCHAWICA
D14.3 OSKRZELA I PŁUCA
D14.4 UKŁAD ODDECHOWY, NIE OKREŚLONE
D15.0 GRASICA
D15.1 SERCE
D15.2 SRÓDPIERSIE
D15.7 INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
D15.9 NIE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ
D16.0 ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
D16.1 KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
D16.2 KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ
D16.3 KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ
D16.4 KOŚCI CZASZKI I TWARZY
D16.5 ŻUCHWA
D16.6 KRĘGOSŁUP
D16.7 ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK
D16.8 KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA
D16.9 KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIE OKREŚLONE
D17.0 TŁUSZCZAK SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ GŁOWY, TWARZY I SZYI
D17.1 TŁUSZCZAK SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ TUŁOWIA
D17.2 TŁUSZCZAK SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ KOŃCZYN
D17.3 TŁUSZCZAK SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ
D17.4 TŁUSZCZAK NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
D17.5 TŁUSZCZAK NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ
D17.6 TŁUSZCZAK POWRÓZKA NASIENNEGO
D17.7 TŁUSZCZAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
D17.9 TŁUSZCZAK, NIE OKREŚLONY
D18.0 NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
D18.1 NACZYNIAK CHŁONNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA
D19.0 MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ
D19.1 MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ
D19.7 MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ
D19.9 MIĘDZYBŁONIAK, NIE OKREŚLONY
D20.0 PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
D20.1 OTRZEWNA
D21.0 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI
D21.1 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
D21.2 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
D21.3 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ
D21.4 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA
D21.5 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY
D21.6 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIE OKREŚLONE
D21.9 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIE OKREŚLONE
D22.0 ZNAMIONA MELANOCYTOWE WARGI
D22.1 ZNAMIONA MELANOCYTOWE POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
D22.2 ZNAMIONA MELANOCYTOWE UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
D22.3 ZNAMIONA MELANOCYTOWE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
D22.4 ZNAMIONA MELANOCYTOWE SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI
D22.5 ZNAMIONA MELANOCYTOWE TUŁOWIA
D22.6 ZNAMIONA MELANOCYTOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
D22.7 ZNAMIONA MELANOCYTOWE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
D22.9 ZNAMIONA MELANOCYTOWE, NIE OKREŚLONE
D23.0 SKÓRA WARGI
D23.1 SKÓRA POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA
D23.2 SKÓRA MAŁŻOWINY USZNEJ I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
D23.3 SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY
D23.4 SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI
D23.5 SKÓRA TUŁOWIA
D23.6 SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM
D23.7 SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM
D23.9 SKÓRA, NIE OKREŚLONA
D24 NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY SUTKA
D25.0 MIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY PODŚLUZÓWKOWY MACICY
D25.1 MIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY ŚRÓDŚCIENNY MACICY
D25.2 MIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY PODSUROWICZY MACICY
D25.9 MIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY MACICY, NIE OKREŚLONY
D26.0 SZYJKA MACICY
D26.1 TRZON MACICY
D26.7 INNA CZĘŚĆ MACICY
D26.9 MACICA, NIE OKREŚLONA
D27 NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA
D28.0 SROM
D28.1 POCHWA
D28.2 JAJOWODY I WIĘZADŁA
D28.7 INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
D28.9 ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIE OKREŚLONE
D29.0 PRĄCIE
D29.1 GRUCZOŁ KROKOWY
D29.2 JĄDRO
D29.3 NAJĄDRZE
D29.4 MOSZNA
D29.7 INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
D29.9 MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIE OKREŚLONE
D30.0 NERKA
D30.1 MIEDNICZKA NERKOWA
D30.2 MOCZOWÓD
D30.3 PĘCHERZ MOCZOWY
D30.4 CEWKA MOCZOWA
D30.7 INNE NARZĄDY MOCZOWE
D30.9 NARZĄDY MOCZOWE, NIE OKREŚLONE
D31.0 SPOJÓWKA
D31.1 ROGÓWKA
D31.2 SIATKÓWKA
D31.3 NACZYNIÓWKA
D31.4 CIAŁO RZĘSKOWE
D31.5 GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE
D31.6 OCZODÓŁ, NIE OKREŚLONY
D31.9 OKO, NIE OKREŚLONE
D32.0 OPONY MÓZGOWE
D32.1 OPONY RDZENIOWE
D32.9 OPONY, NIE OKREŚLONE
D33.0 MÓZG, NADNAMIOTOWE
D33.1 MÓZG, PODNAMIOTOWE
D33.2 MÓZG, NIE OKREŚLONY
D33.3 NERWY CZASZKOWE
D33.4 RDZEŃ KRĘGOWY
D33.7 INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
D33.9 CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIE OKREŚLONY
D34 NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY
D35.0 NADNERCZA
D35.1 PRZYTARCZYCE
D35.2 PRZYSADKA
D35.3 PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
D35.4 SZYSZYNKA
D35.5 KLEBEK SZYJNY
D35.6 CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRZYZWOJOWE
D35.7 INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
D35.8 ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
D35.9 GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIE OKREŚLONY
D36.0 WĘZŁY CHŁONNE
D36.1 NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
D36.7 INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
D36.9 NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIE OKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA
D37.0 WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO
D37.1 ŻOŁĄDEK
D37.2 JELITO CIENKIE
D37.3 JELIO ŚLEPE
D37.4 OKRĘŻNICA
D37.5 ODBYTNICA
D37.6 WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY I DROGI ŻÓŁCIOWE
D37.7 INNE NARZĄDY TRAWIENNE
D37.9 NARZĄDY TRAWIENNE, NIE OKREŚLONE
D38.0 KRTAŃ
D38.1 TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA
D38.2 OPŁUCNA
D38.3 SRÓDPIERSIE
D38.4 GRASICA
D38.5 INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO
D38.6 UKŁAD ODDECHOWY, NIE OKREŚLONY
D39.0 MACICA
D39.1 JAJNIK
D39.2 ŁOŻYSKO
D39.7 INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
D39.9 ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIE OKREŚLONE
D40.0 GRUCZOŁ KROKOWY
D40.1 JĄDRO
D40.7 INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE
D40.9 MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIE OKREŚLONE
D41.0 NERKA
D41.1 MIEDNICZKA NERKOWA
D41.2 MOCZOWÓD
D41.3 CEWKA MOCZOWA
D41.4 PĘCHERZ MOCZOWY
D41.7 INNE NARZĄDY MOCZOWE
D41.9 NARZĄDY MOCZOWE, NIE OKREŚLONE
D42.0 OPONY MÓZGOWE
D42.1 OPONY RDZENIOWE
D42.9 OPONY, NIE OKREŚLONE
D43.0 MÓZG, NADNAMIOTOWE
D43.1 MÓZG, PODNAMIOTOWE
D43.2 MÓZG, NIE OKREŚLONY
D43.3 NERWY CZASZKOWE
D43.4 RDZEŃ KRĘGOWY
D43.7 INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO
D43.9 CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIE OKREŚLONE
D44.0 TARCZYCA
D44.1 NADNERCZA
D44.2 PRZYTARCZYCE
D44.3 PRZYSADKA
D44.4 PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY
D44.5 SZYSZYNKA
D44.6 KLEBEK SZYJNY
D44.7 CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRZYZWOJOWE
D44.8 ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
D44.9 GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIE OKREŚLONE
D45 CZERWIENICA PRAWDZIWA
D46.0 OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW
D46.1 OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI
D46.2 OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW
D46.3 OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ
D46.4 OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIE OKREŚLONA
D46.7 INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
D46.9 ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIE OKREŚLONY
D47.0 GUZY HISTIOCYTÓW I KOMÓREK TUCZNYCH O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE
D47.1 PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU
D47.2 GAMMOPATIA MONOKLONALNA
D47.3 SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA)
D47.7 INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH
D47.9 NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH , NIE OKREŚLONE
D48.0 KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE
D48.1 TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE
D48.2 NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
D48.3 PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA
D48.4 OTRZEWNA
D48.5 SKÓRA
D48.6 SUTEK
D48.7 INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE
D48.9 NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIE OKREŚLONY
D50.0 NIEDOKRWISTOŚĆ Z NIEDOBORU ŻELAZA SPOWODOWANA (PRZEWLEKŁA) UTRATĄ KRWI
D50.1 DYSFAGIA SYDEROPENICZNA
D50.8 INNE NIEDOKRWISTOŚCI Z NIEDOBORU ŻELAZA
D50.9 NIEDOKRWISTOŚĆ Z NIEDOBORU ŻELAZA, NIE OKREŚLONA
D51.0 NIEDOKRWISTOŚĆ Z NIEDOBORU WITAMINY B12 SPOWODOWANA NIEDOBOREM CZYNNIKA WEWNĘTRZEGO
D51.1 NIEDOKRWISTOŚĆ Z NIEDOBORU WITAMINY B12 SPOWODOWANA WYBIÓRCZYM UPOŚLEDZENIEM WCHŁANIANIA VITAMINY B12 POŁĄCZONA Z BIAŁKOMOCZEM
D51.2 NIEDOBÓR TRANSKOBALAMINY II
D51.3 INNE NIEDOKRWISTOŚCI Z NIEDOBORU WITAMINY B12 ZALEŻNE OD DIETY
D51.8 INNE NIEDOKRWISTOŚCI Z NIEDOBORU WITAMINY B12
D51.9 NIEDOKRWISTOŚĆ Z NIEDOBORU WITAMINY B12, NIE OKREŚLONA
D52.0 NIEDOKRWISTOŚĆ Z NIEDOBORU KWASU FOLIOWEGO ZALEŻNA OD DIETY
D52.1 NIEDOKRWISTOŚĆ Z NIEDOBORU KWASU FOLIOWEGO WYWOŁANA LEKAMI
D52.8 INNE NIEDOKRWISTOŚCI Z NIEDOBORU KWASU FOLIOWEGO
D52.9 NIEDOKRWISTOŚĆ Z NIEDOBORU KWASU FOLIOWEGO, NIE OKREŚLONA
D53.0 NIEDOKRWISTOŚĆ Z POWODU NIEDOBORÓW BIAŁKOWYCH
D53.1 INNE NIEDOKRWISTOŚCI MEGALOBLASTYCZNE NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
D53.2 NIEDOKRWISTOŚĆ W PRZEBIEGU GNILCA
D53.3 NIEDOKRWISTOŚĆ ZALEŻNA OD ZABURZEŃ METABOLIZMU NUKLEOTYDÓW
D53.8 NIEDOKRWISTOŚĆ ZALEŻNA OD INNYCH OKREŚLONYCH NIEDOBORÓW POKARMOWYCH
D53.9 NIEDOKRWISTOŚĆ Z NIEDOBORÓW POKARMOWYCH, NIE OKREŚLONA
D55.0 NIEDOKRWISTOŚĆ SPOWODOWANA NIEDOBOREM DEHYDROGENAZY GLUKOZO-6-FOSFORANOWEJ (G-6-PD)
D55.1 NIEDOKRWISTOŚĆ ZALEŻNA OD INNYCH ZABURZEŃ METABOLIZMU GLUTATONU
D55.2 NIEDOKRWISTOŚĆ ZALEŻNA OD ZABURZEŃ DOTYCZĄCYCH ENZYMÓW GLIKOLITYCZNYCH
D55.8 INNA NIEDOKRWISTOŚĆ ZALEŻNA OD ZABURZEŃ ENZYMATYCZNYCH
D55.9 NIEDOKRWISTOŚĆ ZALEŻNA OD ZABURZEŃ ENZYMATYCZNYCH, NIE OKREŚLONA
D56.0 TALASEMIA ALFA
D56.1 TALASEMIA BETA
D56.2 TALASEMIA DELTA-BETA
D56.3 CECHA TALASEMII
D56.4 DZIEDZICZNA PRZETRWAŁA HEMOGLOBINA PLODOWA (HPPH)
D56.8 INNE TALASEMIE
D56.9 TALASEMIA, NIE OKREŚLONA
D57.0 NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA Z PRZEŁOMEM
D57.1 NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA BEZ PRZEŁOMU
D57.2 PODWÓJNA HETEROZYGOTA W POŁĄCZENIU Z SIERPOWATOKRWINKOWOŚCIA
D57.3 CECHA SIERPOWATOKRWINKOWOŚCI
D57.8 INNE SIERPOWATOKRWINKOWOŚCI
D58.0 SFEROCYTOZA DZIEDZICZNA
D58.1 ELIPTOCYTOZA DZIEDZICZNA
D58.2 INNE HEMOGLOBINOPATIE
D58.8 INNE OKREŚLONE DZIEDZICZNE NIEDOKRWISTOŚCI HEMOLITYCZNE
D58.9 DZIEDZICZNE NIEDOKRWISTOŚCI HEMOLITYCZNE, NIE OKREŚLONE
D59.0 NIEDOKRWISTOŚĆ AUTOIMMUNOHEMOLITYCZNA WYWOŁANA LEKAMI
D59.1 INNE NIEDOKRWISTOŚCI AUTOIMMUNOHEMOLITYCZNE
D59.2 NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA NIEAUTOIMMUNOLOGICZNA WYWOŁANA LEKAMI
D59.3 ZESPÓŁ HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWY
D59.4 INNE NIEDOKRWISTOŚCI HEMOLITYCZNE NIEAUTOIMMUNOLOGICZNE
D59.5 NOCNA NAPADOWA HEMOGLOBINURIA (ZESPÓŁ MARCHIAFAVY-MICHELI, EGO)
D59.6 HEMOGLOBINURIA SPOWODOWANA HEMOLIZĄ Z INNYCH PRZYCZYN ZEWNĘTRZNYCH
D59.8 INNE NIEDOKRWISTOŚCI HEMOLITYCZNE NABYTE
D59.9 NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA NABYTA, NIE OKREŚLONA
D60.0 PRZEWLEKŁA NABYTA CZYSTA APLAZJA CZERWONOKRWINKOWA
D60.1 PRZEMIJAJĄCA NABYTA CZYSTA APLAZJA CZERWOWNOKRWINKOWA
D60.8 INNE NABYTE CZYSTE APLAZJE CZERWOWNOKRWINKOWE
D60.9 NABYTA CZYSTA APLAZJA CZERWONOKRWINKOWA, NIE OKREŚLONA
D61.0 NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA KONSTYTUCJONALNA
D61.1 NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA WYWOŁANA LEKAMI
D61.2 NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA SPOWODOWANA INNYMI CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI
D61.3 NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA IDIOPATYCZNA
D61.8 INNE OKREŚLONE NIEDOKRWISTOŚCI APLASTYCZNE
D61.9 NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA, NIE OKREŚLONA
D62 OSTRA NIEDOKREISTOŚĆ POKRWOTOCZNA
D63.0 NIEDOKRWISTOŚĆ W PRZEBIEGU CHOROBY NOWOTWOROWEJ (C00-D48+)
D63.8 NIEDOKRWISTOŚĆ W PRZEBIEGU INNYCH CHORÓB PRZEWLEKŁYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
D64.0 DZIEDZICZNA NIEDOKRWISTOŚĆ SYDEROBLASTYCZNA
D64.1 WTÓRNA NIEDOKRWISTOŚĆ SYDEROBLASTYCZNA W PRZEBIEGU INNYCH CHORÓB
D64.2 WTÓRNA NIEDOKRWISTOŚĆ SYDEROBLASTYCZNA SPOWODOWANA LEKAMI LUB SUBSTANCJAMI TOKSYCZNYMI
D64.3 INNE NIEDOKRWISTOŚCI SYDEROBLASTYCZNE
D64.4 WRODZONA NIEDOKRWISTOŚĆ DYSERYTROPOETYCZNA
D64.8 INNE OKREŚLONE NIEDOKRWISTOŚCI
D64.9 NIEDOKRWISTOŚĆ, NIE OKREŚLONA
D65 ROZSIANE WYKRZEPIANIE WEWNĄTRZNACZYNIOWE /ZESPÓŁ ODWŁÓKNIENIA/
D66 DZIEDZICZNY NIEDOBÓR CZYNNIKA VIII
D67 DZIEDZICZNY NIEDOBÓR CZYNNIKA IX
D68.0 CHOROBA VON WILLEBRANDA
D68.1 DZIEDZICZNY NIEDOBÓR CZYNNIKA XI
D68.2 DZIEDZICZNY NIEDOBÓR INNYCH CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA
D68.3 SKAZY KRWOTOCZNE ZALEŻNE OD OBECNOŚCI KRĄŻĄCYCH ANTYKOAGULANÓW
D68.4 NABYTY NIEDOBÓR CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA
D68.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA KRZEPNIĘCIA
D68.9 ZABURZENIA KRZEPNIĘCIA, NIE OKREŚLONE
D69.0 PLAMICA ALERGICZNA
D69.1 JAKOŚCIOWE DEFEKTY PŁYTEK
D69.2 INNE SKAZY NIEMAŁOPŁYTKOWE
D69.3 SAMOISTNA PLAMICA MAŁOPŁYTKOWA
D69.4 INNE PIERWOTNE MAŁOPŁYTKOWOŚCI
D69.5 MALOPŁYTKOWOŚĆ WTÓRNA
D69.6 MALOPŁYTKOWOŚĆ, NIE OKREŚLONA
D69.8 INNE OKREŚLONE SKAZY KRWOTOCZNE
D69.9 SKAZY KRWOTOCZNE, NIE OKREŚLONE
D70 AGRANULOCYTOZA
D71 ZABURZENIA CZYNNOŚCI GRANULOCYTÓW WIELOJĄDRZASTYCH
D72.0 GENETYCZNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LEUKOCYTÓW
D72.1 EOZYNOFILIA
D72.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA DOTYCZĄCE KRWINEK BIAŁYCH
D72.9 ZABURZENIA DOTYCZĄCE KRWINEK BIAŁYCH, NIE OKREŚLONE
D73.0 HIPOSPLENIZM
D73.1 HIPERSPLENIZM
D73.2 PRZEWLEKŁA SPLENOMEGALIA ZASTOINOWA
D73.3 ROPIEŃ ŚLEDZIONY
D73.4 TORBIEL ŚLEDZIONY
D73.5 ZAWAŁ ŚLEDZIONY
D73.8 INNE CHOROBY ŚLEDZIONY
D73.9 CHOROBA ŚLEDZIONY, NIE OKREŚLONA
D74.0 METHEMOGLOBINEMIA WRODZONA
D74.8 INNE METHEMOGLOBINEMIE
D74.9 METHEMOGLOBINEMIA, NIE OKREŚLONA
D75.0 ERYTROCYTOZA RODZINNA
D75.1 NADKRWISTOŚĆ WTÓRNA
D75.2 NADPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA
D75.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW KRWIOTWÓRCZYCH
D75.9 CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW KRWIOTWÓRCZYCH, NIE OKREŚLONE
D76.0 HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
D76.1 LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZA
D76.2 ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM
D76.3 INNE ZESPOŁY HISTIOCYTOWE
D77 INNE CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW KRWIOTWÓRCZYCH W PRZEBIEGU CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
D80.0 DZIEDZICZNA HIPOGAMMAGLOBULINEMIA
D80.1 NIERODZINNA HIPOGAMMAGLOBULINEMIA
D80.2 WYBIÓRCZY NIEDOBÓR IMMUNOGLOBULIN A (IGA)
D80.3 WYBIÓRCZY NIEDOBÓR PODKLAS IMMUNOGLOBULIN G (IGG)
D80.4 WYBIÓRCZY NIEDOBÓR IMMUNOGLOBULIN M (IGM)
D80.5 NIEDOBÓR ODPORNOŚCI ZE ZWIĘKSZONYM STĘŻENIEM IMMUNOGLOBULIN M/IGM/
D80.6 NIEDOBÓR PRZECIWCIAŁ ZE STĘŻENIEM IMMUNOGLOBULIN ZBLIŻONYM DO NORMY LUB Z HYPERIMMUNOGLOBULINEMIĄ
D80.7 PRZEJŚCIOWA HIPOGAMMAGLOBULINEMIA DZIECIĘCA
D80.8 INNE NIEDOBORY ODPORNOŚCI Z PRZEWAGĄ DEFEKTÓW PRZECIWCIAŁ
D80.9 NIEDOBÓR ODPORNOŚCI Z PRZEWAZAJACYM DEFEKTEM PRZECIWCIAŁ, NIE OKREŚLONY
D81.0 CIĘŻKI ZŁOŻONY NIEDOBÓR ODPORNOŚCI (SCID) Z DYSGENEZJĄ SIATECZKI
D81.1 CIĘŻKI ZŁOŻONY NIEDOBÓR ODPORNOŚCI (SCID) Z MAŁĄ LICZEBNOŚCIĄ KOMÓREK T I B
D81.2 CIĘŻKI ZŁOŻONY NIEDOBÓR ODPORNOŚCI (SCID) Z NORMALNA LUB OBNIŻONĄ LICZEBNOŚCIĄ KOMÓREK B
D81.3 NIEDOBÓR DEAMINAZY ADENOZYNY (ADA)
D81.4 ZESPÓŁ NEZELOFA
D81.5 NIEDOBÓR PURYNOWEJ FOSFORYLAZY NUKLEOZYDOWEJ (PNP)
D81.6 NIEDOBÓR DETERMINANTÓW GLÓWNEGO UKŁADU ANTYGENÓW ZGODNOŚCI TKANKOWEJ KLASY I
D81.7 NIEDOBÓR DETERMINANTÓW GLÓWNEGO UKŁADU ANTYGENÓW ZGODNOŚCI TKANKOWEJ KLASY II
D81.8 INNE ZŁOŻONE NIEDOBORY ODPORNOŚCI
D81.9 ZŁOŻONE NIEDOBORY ODPORNOŚCI, NIE OKREŚLONE
D82.0 ZESPÓŁ WISKOTTA-ALDRICHA
D82.1 ZESPÓŁ DI GEORGE, A
D82.2 NIEDOBÓR ODPORNOŚCI Z KARŁOWATOŚCIA
D82.3 NIEDOBÓR ODPORNOŚCI TOWARZYSZĄCY DZIEDZICZNEJ WADLIWEJ ODPOWIEDZI NA ZAKAŻENIE WIRUSEM EPSTEINA-BARR
D82.4 ZESPÓŁ HIPERIMMUNOGLOBULINEMII E(IGE)
D82.8 NIEDOBÓR ODPORNOŚCI SKOJARZONY Z INNYMI OKREŚLONYMI POWAŻNYMI WADAMI
D82.9 NIEDOBÓR ODPORNOŚCI SKOJARZONY Z POWAŻNYMI WADAMI, NIE OKREŚLONY
D83.0 POSPOLITY ZMIENNY NIEDOBÓR ODPORNOŚCI Z PRZEWAGĄ ZABURZEŃ FUNKCJI LUB LICZEBNOŚCI KOMÓREK B
D83.1 POSPOLITY ZMIENNY NIEDOBÓR ODPORNOŚCI Z PRZEWAGĄ ZABURZEŃ DOTYCZĄCYCH IMMUNOREGULACYJNYCH KOMÓREK T
D83.2 POSPOLITY ZMIENNY NIEDOBÓR ODPORNOŚCI Z PRZECIWCIAŁAMI PRZECIWKO KOMÓRKOM B LUB T
D83.8 INNE POSPOLITE ZMIENNE NIEDOBORY ODPORNOŚCIOWE
D83.9 POSPOLITY ZMIENNY NIEDOBÓR ODPORNOŚCI, NIE OKREŚLONY
D84.0 DEFEKT DOTYCZĄCY CZYNNOŚCI ANTYGENU-1 LIMFOCYTA (LFA-1)
D84.1 ZABURZENIA UKŁADU DOPEŁNIACZA
D84.8 INNE OKREŚLONE NIEDOBORY ODPORNOŚCI
D84.9 NIEDOBÓR ODPORNOŚCI, NIE OKREŚLONY
D86.0 SARKOIDOZA PŁUCNA
D86.1 SARKOIDOZA WĘZŁÓW CHŁONNYCH
D86.2 SARKOIDOZA PŁUCNA WSPÓŁISTNIEJĄCA Z SARKOIDOZĄ WĘZŁÓW CHŁONNYCH
D86.3 SARKOIDOZA SKÓRNA
D86.8 SARKOIDOZA INNYCH NARZĄDÓW ORAZ WIELONARZĄDOWA
D86.9 SARKOIDOZA, NIE OKREŚLONA
D89.0 HIPERGAMMAGLOBULINEMIA POLIKLONALNA
D89.1 KRIOGLOBULINEMIA
D89.2 HIPERGAMMAGLOBULINEMIA, NIE OKREŚLONA
D89.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA PRZEBIEGAJĄCE Z UDZIAŁEM MECHANIZMÓW IMMUNOLOGICZNYCH, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
D89.9 ZABURZENIA PRZEBIEGAJĄCE Z UDZIAŁEM MECHANIZMÓW, NIE OKREŚLONE
E00.0 WRODZONY ZESPÓŁ NIEDOBORU JODU, TYP NEUROLOGICZNY
E00.1 WRODZONY ZESPÓŁ NIEDOBORU JODU, TYP OBRZĘKU ŚLUZOWATEGO
E00.2 WRODZONY ZESPÓŁ NIEDOBORU JODU, TYP MIESZANY
E00.9 WRODZONY ZESPÓŁ NIEDOBORU JODU, NIE OKREŚLONY
E01.0 ROZLANE (ENDEMICZNE) WOLE Z POWODU NIEDOBORU JODU
E01.1 WIELOGUZKOWE (ENDEMICZNE) WOLE Z POWODU NIEDOBORU JODU
E01.2 WOLE Z POWODU NIEDOBORU JODU (ENDEMICZNE), NIE OKREŚLONE
E01.8 INNE CHOROBY TARCZYCY Z POWODU NIEDOBORU JODU I POKREWNYCH PRZYCZYN
E02 SUBKLINICZNA POSTAĆ NIEDOCZYNNOŚCI TARCZYCY Z POWODU NIEDOBORU JODU
E03.0 WRODZONA NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY Z WOLEM ROZLANYM
E03.1 WRODZONA NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY BEZ WOLA
E03.2 NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY W WYNIKU ZASTOSOWANEGO LECZENIA LUB INNYCH EGZOGENNYCH SUBSTANCJI
E03.3 NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY PO PRZEBYTEJ INFEKCJI
E03.4 ZANIK TARCZYCY (NABYTY)
E03.5 ŚPIĄCZKA W OBRZĘKU ŚLUZOWATYM
E03.8 INNE OKREŚLONE POSTACIE NIEDOCZYNNOŚCI TARCZYCY
E03.9 NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY, NIE OKREŚLONA
E04.0 WOLE NIETOKSYCZNE, ROZLANE
E04.1 GUZEK TARCZYCY POJEDYNCZY, NIETOKSYCZNY
E04.2 WOLE WIELOGUZKOWE, NIETOKSYCZNE
E04.8 WOLE NIETOKSYCZNE, INNE OKREŚLONE
E04.9 WOLE NIETOKSYCZNE, NIE OKREŚLONE
E05.0 TYREOTOKSYKOZA Z ROZLANYM WOLEM
E05.1 TYREOTOKSYKOZA Z POJEDYNCZYM TOKSYCZNYM GUZKIEM
E05.2 TYREOTOKSYKOZA W WOLEM WIELOGUZKOWYM, TOKSYCZNYM
E05.3 TYREOTOKSYKOZA WYWOŁANA EKTOPOWYMI GUZKAMI TKANKI TARCZYCY
E05.4 TYREOTOKSYKOZA WYWOŁANA SZTUCZNIE
E05.5 PRZEŁOM TARCZYCOWY
E05.8 INNE TYREOTOKSYKOZY
E05.9 TYREOTOKSYKOZA, NIE OKREŚLONA
E06.0 ZAPALENIE TARCZYCY OSTRE
E06.1 ZAPALENIE TARCZYCY PODOSTRE
E06.2 ZAPALENIE TARCZYCY PRZEWLEKŁE Z PRZEMIJAJĄCĄ TYREOTOKSYKOZĄ
E06.3 ZAPALENIE TARCZYCY AUTOIMMUNOLOGICZNE
E06.4 ZAPALENIE TARCZYCY POLĘKOWE
E06.5 ZAPALENIA TARCZYCY PRZEWLEKŁE, INNE
E06.9 ZAPALENIE TARCZYCY, NIE OKREŚLONE
E07.0 NADMIERNE WYDZIELANIE KALCYTONINY
E07.1 WOLE ZWIĄZANE Z DYSHORMONOZĄ
E07.8 INNE, OKREŚLONE CHOROBY TARCZYCY
E07.9 CHOROBY TARCZYCY, NIE OKREŚLONE
E10.0 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA (ZE ŚPIĄCZKĄ)
E10.1 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA (Z KWASICĄ KETONOWĄ)
E10.2 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA (Z POWIKŁANIAMI NERKOWYMI)
E10.3 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA (Z POWIKŁANIAMI OCZNYMI)
E10.4 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA (Z POWIKŁANIAMI NEUROLOGICZNYMI)
E10.5 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA (Z POWIKŁANIAMI W ZAKRESIE KRĄŻENIA OBWODOWEGO)
E10.6 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA (Z INNYMI OKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
E10.7 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA (Z WIELOMA POWIKŁANIAMI)
E10.8 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA (Z NIEOKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
E10.9 CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA (BEZ POWIKŁAŃ)
E11.0 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA (ZE ŚPIĄCZKĄ)
E11.1 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA (Z KWASICĄ KETONOWĄ)
E11.2 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA (Z POWIKŁANIAMI NERKOWYMI)
E11.3 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA (Z POWIKŁANIAMI OCZNYMI)
E11.4 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA (Z POWIKŁANIAMI NEUROLOGICZNYMI)
E11.5 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA (Z POWIKŁANIAMI W ZAKRESIE KRAŻENIA OBWODOWEGO)
E11.6 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA (Z INNYMI OKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
E11.7 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA (Z WIELOMA POWIKŁANIAMI)
E11.8 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA (Z NIEOKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
E11.9 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA (BEZ POWIKŁAŃ)
E12.0 CUKRZYCA ZWIĄZANA Z NIEDOŻYWIENIEM (ZE ŚPIĄCZKĄ)
E12.1 CUKRZYCA ZWIĄZANA Z NIEDOŻYWIENIEM (Z KWASICĄ KETONOWĄ)
E12.2 CUKRZYCA ZWIĄZANA Z NIEDOŻYWIENIEM (Z POWIKŁANIAMI NERKOWYMI)
E12.3 CUKRZYCA ZWIĄZANA Z NIEDOŻYWIENIEM (Z POWIKŁANIAMI OCZNYMI)
E12.4 CUKRZYCA ZWIĄZANA Z NIEDOŻYWIENIEM (Z POWIKŁANIAMI NEUROLOGICZNYMI)
E12.5 CUKRZYCA ZWIĄZANA Z NIEDOŻYWIENIEM (Z POWIKŁANIAMI W ZAKRESIE KRĄŻENIA OBWODOWEGO)
E12.6 CUKRZYCA ZWIĄZANA Z NIEDOŻYWIENIEM (Z INNYMI OKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
E12.7 CUKRZYCA ZWIĄZANA Z NIEDOŻYWIENIEM (Z WIELOMA POWIKŁANIAMI)
E12.8 CUKRZYCA ZWIĄZANA Z NIEDOŻYWIENIEM (Z NIEOKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
E12.9 CUKRZYCA ZWIĄZANA Z NIEDOŻYWIENIEM (BEZ POWIKŁAŃ)
E13.0 INNE OKREŚLONE POSTACIE CUKRZYCY (ZE ŚPIĄCZKĄ)
E13.1 INNE OKREŚLONE POSTACIE CUKRZYCY (Z KWASICĄ KETONOWĄ)
E13.2 INNE OKREŚLONE POSTACIE CUKRZYCY (Z POWIKŁANIAMI NERKOWYMI)
E13.3 INNE OKREŚLONE POSTACIE CUKRZYCY (Z POWIKŁANIAMI OCZNYMI)
E13.4 INNE OKREŚLONE POSTACIE CUKRZYCY (Z POWIKŁANIAMI NEUROLOGICZNYMI)
E13.5 INNE OKREŚLONE POSTACIE CUKRZYCY (Z POWIKŁANIAMI W ZAKRESIE KRĄŻENIA OBWODOWEGO)
E13.6 INNE OKREŚLONE POSTACIE CUKRZYCY (Z INNYMI OKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
E13.7 INNE OKREŚLONE POSTACIE CUKRZYCY (Z WIELOMA POWIKŁANIAMI)
E13.8 INNE OKREŚLONE POSTACIE CUKRZYCY (Z NIEOKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
E13.9 INNE OKREŚLONE POSTACIE CUKRZYCY (BEZ POWIKŁAŃ)
E14.0 CUKRZYCA NIE OKREŚLONA (ZE ŚPIĄCZKĄ)
E14.1 CUKRZYCA NIE OKREŚLONA (Z KWASICĄ KETONOWĄ)
E14.2 CUKRZYCA NIE OKREŚLONA (Z POWIKŁANIAMI NERKOWYMI)
E14.3 CUKRZYCA NIE OKREŚLONA (Z POWIKŁANIAMI OCZNYMI)
E14.4 CUKRZYCA NIE OKREŚLONA (Z POWIKŁANIAMI NEUROLOGICZNYMI)
E14.5 CUKRZYCA NIE OKREŚLONA (Z POWIKŁANIAMI W ZAKRESIE KRĄŻENIA OBWODOWEGO)
E14.6 CUKRZYCA NIE OKREŚLONA (Z INNYMI OKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
E14.7 CUKRZYCA NIE OKREŚLONA (Z WIELOMA POWIKŁANIAMI)
E14.8 CUKRZYCA NIE OKREŚLONA (Z NIEOKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
E14.9 CUKRZYCA NIE OKREŚLONA (BEZ POWIKŁAŃ)
E15 ŚPIĄCZKA HIPOGLIKEMICZNA NIECUKRZYCOWA
E16.0 POLEKOWA HIPOGLIKEMIA BEZ ŚPIĄCZKI
E16.1 INNE HIPOGLIKEMIE
E16.2 HIPOGLIKEMIA, NIE OKREŚLONA
E16.3 NADMIERNE WYDZIELANIE GLUKAGONU
E16.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO TRZUSTKI
E16.9 ZABURZENIA WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO TRZUSTKI, NIE OKREŚLONE
E20.0 NIEDOCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYC IDIOPATYCZNA
E20.1 RZEKOMA NIEDOCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYC
E20.8 NIEDOCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYC, INNA
E20.9 NIEDOCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYC, NIE OKREŚLONA
E21.0 PIERWOTNA NADCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYC
E21.1 WTÓRNA NADCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYC, NIGDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
E21.2 NADCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYC, INNA
E21.3 NADCZYNNOŚĆ PORZYTARCZYC, NIE OKREŚLONA
E21.4 INNE OKREŚLONE CHOROBY PRZYTARCZYC
E21.5 CHOROBY PRZYTARCZYC, NIE OKREŚLONE
E22.0 AKROMEGALIA I GIGANTYZM PRZYSADKOWY
E22.1 HIPERPROLAKTYNEMIA
E22.2 ZESPÓŁ NIEWŁAŚCIWEGO WYDZIELANIA HORMONU ANTYDIURETYCZNEGO
E22.8 INNA POSTAĆ NADCZYNNOŚCI PRZYSADKI
E22.9 NADCZYNNOŚĆ PRZYSADKI, NIE OKREŚLONA
E23.0 NIEDOCZYNNOŚĆ PRZYSADKI
E23.1 NIEDOCZYNNOŚĆ PRZYSADKI JATROGENNA
E23.2 MOCZÓWKA PROSTA
E23.3 ZABURZENIA FUNKCJI PODWZGÓRZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
E23.6 INNE CHOROBY PRZYSADKI
E24.0 CHOROBA CUSHINGA POCHODZENIA PRZYSADKOWEGO
E24.1 ZESPÓŁ NELSONA
E24.2 POLEKOWY ZESPÓŁ CUSHINGA
E24.3 ZESPÓŁ ZALEŻNY OD EKTOPOWEGO WYDZIELANIA ACTH
E24.4 ZESPÓŁ PSEUDO-CUSHINGA U ALKOHOLIKÓW
E24.8 ZESPÓŁ CUSHINGA, INNY
E24.9 ZESPÓŁ CUSHINGA, NIE OKREŚLONY
E25.0 WRODZONE ZESPOŁY NADNERCZOWO-PŁCIOWE ZWIĄZANE Z NIEDOBOREM ENZYMÓW
E25.8 ZESPOŁY NADNERCZOWO-PŁCIOWE, INNE
E25.9 ZESPÓŁ NADNERCZOWO-PŁCIOWY, NIE OKREŚLONY
E26.0 PIERWOTNY HIPERALDOSTERONIZM
E26.1 WTÓRNY HIPERALDOSTERONIZM
E26.8 INNE ZESPOŁY Z HIPERALDOSTERONIZMEM
E26.9 HIPERALDOSTERONIZM, NIE OKREŚLONY
E27.0 INNE ZESPOŁY Z NADCZYNNOŚCIĄ KORY NADNERCZY
E27.1 PIERWOTNA NIEWYDOLNOŚĆ KORY NADNERCZY
E27.2 PRZEŁOM ADDISONOIDALNY
E27.3 NIEDOCZYNOŚĆ KORY NADNERCZY POLEKOWA
E27.4 INNE I NIE OKREŚLONE PRZYCZYNY NIEDOCZYNNOŚCI KORY NADNERCZY
E27.5 NADCZYNNOŚĆ RDZENIA NADNERCZY
E27.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY NADNERCZY
E27.9 CHOROBY NADNERCZY, NIE OKREŚLONE
E28.0 NADMIAR ESTROGENÓW /HIPERESTROGENIZM/
E28.1 NADMIAR ANDROGENÓW /HIPERANDROGENIZM/
E28.2 ZESPÓŁ POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW
E28.3 PIERWOTNA NIEWYDOLNOŚĆ JAJNIKÓW
E28.8 INNE ZABURZENIA CZYNNOŚCI JAJNIKÓW
E28.9 ZABURZENIE CZYNNOŚCI JAJNIKÓW, NIE OKREŚLONE
E29.0 NADCZYNNOŚĆ JĄDER
E29.1 NIEDOCZYNNOŚĆ JĄDER
E29.8 INNE ZABURZENIA CZYNNOŚCI JĄDER
E29.9 ZABURZENIA CZYNNOŚCI JĄDER, NIE OKREŚLONE
E30.0 OPÓZNIONE POKWITANIE
E30.1 PRZEDWCZESNE POKWITANIE
E30.8 INNE ZABURZENIA POKWITANIA
E30.9 ZABURZENIA POKWITANIA, NIE OKREŚLONE
E31.0 WIELOGRUCZOŁOWA NIEWYDOLNOŚĆ AUTOIMMUNOLOGICZNA
E31.1 WIELOGRUCZOŁOWA NADCZYNNOŚĆ
E31.8 INNE ZABURZENIA WIELOGRUCZOŁOWE
E31.9 WIELOGRUCZOŁOWE ZABURZENIA, NIE OKREŚLONE
E32.0 UTRZYMUJĄCY SIĘ PRZEROST GRASICY
E32.1 ROPIEŃ GRASICY
E32.8 INNE CHOROBY GRASICY
E32.9 CHOROBY GRASICY, NIE OKREŚLONE
E34.0 ZESPÓŁ RAKOWIAKA
E34.1 INNE NADMIERNE WYDZIELANIE HORMONÓW POCHODZENIA JELITOWEGO
E34.2 EKTOPOWE WYDZIELANIE HORMONÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
E34.3 KARŁOWATOŚĆ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
E34.4 KONSTYTUCJONALNY WYSOKI WZROST
E34.5 ZESPÓŁ OPORNOŚCI ANDROGENNEJ
E34.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE
E34.9 ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE, NIE OKREŚLONE
E35.0 ZABURZENIA CZYNNOŚCI TARCZYCY W SCHORZENIACH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
E35.1 ZABURZENIA CZYNNOŚCI NADNERCZY W SCHORZENIACH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
E35.8 INNE ZABURZENIA GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO W SCHORZENIACH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
E40 KWASHIORKOR
E41 WYNISZCZENIE Z NIEDOŻYWIENIA
E42 KWASHIORKOR Z WYNISZCZENIEM
E43 CIĘŻKIE NIEDOŻYWIENIE BIAŁKOWO-ENERGETYCZNE, NIE OKREŚLONE
E44.0 NIEDOŻYWIENIE BIAŁKOWO-ENERGETYCZNE, UMIARKOWANE
E44.1 NIEDOŻYWIENIE BIAŁKOWO-ENERGETYCZNE ŁAGODNE
E45 OPÓŹNIONY ROZWÓJ BĘDĄCY NASTĘPSTWEM NIEDOŻYWIENIA BIAŁKOWO-ENERGETYCZNEGO
E46 NIEDOŻYWIENIE BIAŁKOWO-ENERGETYCZNE, NIE OKREŚLONE
E50.0 NIEDOBOR WITAMINY A Z SUCHOŚCIĄ SPOJÓWEK
E50.1 NIEDOBÓR WITAMINY A Z PLAMKAMI BITOTA I SUCHOŚCIĄ SPOJÓWEK
E50.2 NIEDOBÓR WITAMINY A Z SUCHOŚCIĄ ROGÓWEK
E50.3 NIEDOBÓR WITAMINY A Z OWRZODZENIEM ROGÓWKI I SUCHOŚCIĄ ROGÓWEK
E50.4 NIEDOBÓR WITAMINY A Z KERATOMALACJA
E50.5 NIEDOBOR WITAMINY A ZE ŚLEPOTĄ NOCNA (KURZA, ZMIERZCHOWA)
E50.6 NIEDOBÓR WITAMINY A Z BLIZNAMI NA SKUTEK SUCHOSCI ROGÓWEK
E50.7 INNE CECHY OCZNE NIEDOBORU WITAMINY A
E50.8 INNE OBJAWY NIEDOBORU WITAMAMINY A
E50.9 NIEDOBÓR WITAMINY A, NIE OKREŚLONY
E51.1 BERI-BERI
E51.2 ENCEFALOPATIA WERNICKIEGO
E51.8 INNE OBJAWY NIEDOBORU TIAMINY
E51.9 NIEDOBÓR TIAMINY, NIE OKREŚLONY
E52 NIEDOBÓR NIACYNY /PELLAGRA/
E53.0 NIEDOBÓR RYBOFLAWINY
E53.1 NIEDOBÓR PIRYDOKSYNY
E53.8 NIEDOBÓR INNYCH OKREŚLONYCH WITAMIN Z GRUPY B
E53.9 NIEDOBÓR WITAMIN Z GRUPY B, NIE OKREŚLONY
E54 NIEDOBÓR KWASU ASKORBINOWEGO
E55.0 KRZYWICA, CZYNNA
E55.9 NIEDOBÓR WITAMINY D, NIE OKREŚLONY
E56.0 NIEDOBÓR WITAMINY E
E56.1 NIEDOBÓR WITAMINY K
E56.8 NIEDOBORY INNYCH WITAMIN
E56.9 NIEDOBÓR WITAMIN, NIE OKREŚLONY
E58 NIEDOBÓR POKARMOWY WAPNIA
E59 NIEDOBÓR POKARMOWY SELENU
E60 NIEDOBÓR POKARMOWY CYNKU
E61.0 NIEDOBÓR MIEDZI
E61.1 NIEDOBÓR ŻELAZA
E61.2 NIEDOBÓR MAGNEZU
E61.3 NIEDOBÓR MANGANU
E61.4 NIEDOBÓR CHROMU
E61.5 NIEDOBÓR MOLIBDENU
E61.6 NIEDOBÓR WANADU
E61.7 NIEDOBÓR WIELU ELEMENTÓW POKARMOWYCH
E61.8 NIEDOBÓR INNYCH OKREŚLONYCH ELEMENTÓW POKARMOWYCH
E61.9 NIEDOBÓR INNYCH ELEMENTÓW POKARMOWYCH, NIE OKREŚLONY
E63.0 NIEDOBORY NIEZBEDNYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH /EFA/
E63.1 ZABURZENIE BILANSU SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH
E63.8 INNE OKREŚLONE NIEDOBORY POKARMOWE
E63.9 INNE NIEDOBORY POKARMOWE, NIE OKREŚLONE
E64.0 NASTĘPSTWA NIEDOBORÓW BIAŁKOWO-ENERGETYCZNYCH
E64.1 NASTĘPSTWA NIEDOBORU WITAMINY A
E64.2 NASTĘPSTWA NIEDOBORU WITAMINY C
E64.3 NASTĘPSTWA KRZYWICY
E64.8 NASTĘPSTWA INNYCH NIEDOBORÓW POKARMOWYCH
E64.9 INNE NIE OKREŚLONE NIEDOBORY POKARMOWE
E65 OTYŁOŚĆ MIEJSCOWA
E66.0 OTYŁOŚĆ SPOWODOWANA NADMIERNĄ PODAŻĄ ENERGII
E66.1 OTYŁOŚĆ POLEKOWA
E66.2 CIĘŻKA OTYŁOŚĆ Z HIPOWENTYLACJĄ PĘCHERZYKOWĄ
E66.8 INNE POSTACIE OTYŁOŚCI
E66.9 OTYŁOŚĆ, NIE OKREŚLONA
E67.0 HIPERWITAMINOZA A
E67.1 HIPERKAROTYNEMIA
E67.2 ZESPÓŁ PRZEDAWKOWANIA WITAMINY B
E67.3 HIPERWITAMINOZA D
E67.8 INNE OKREŚLONE HIPERALIMENTACJE
E70.0 KLASYCZNA FENYLOKETONURIA
E70.1 INNE HYPERFENYLOALANINEMIE
E70.2 ZABURZENIA PRZEMIAN TYROZYNY
E70.3 BIELACTWO /ALBINIZM/
E70.8 INNE ZABURZENIA METABOLIZMU AMINOKWASÓW AROMATYCZNYCH
E70.9 ZABURZENIA PRZEMIAN AMINOKWASÓW AROMATYCZNYCH, NIE OKREŚLONE
E71.0 CHOROBA SYROPU KLONOWEGO
E71.1 INNE ZABURZENIA METABOLIZMU AMINOKWASÓW ROZGAŁĘZIONYCH
E71.2 ZABURZENIA PRZEMIANY AMINOKWASÓW ROZGAŁĘZIONYCH, NIE OKREŚLONE
E71.3 ZABURZENIA PRZEMIAN KWASÓW TŁUSZCZOWYCH
E72.0 ZABURZENIA TRANSPORTU AMINOKWASÓW
E72.1 ZABURZENIA PRZEMIAN AMINOKWASÓW ZAWIERAJACYCH SIARKĘ
E72.2 ZABURZENIA PRZEMIAN CYKLU MOCZNIKOWEGO
E72.3 ZABURZENIA METABOLIZMU LIZYNY I HYDROKSYLIZYNY
E72.4 ZABURZENIA METABOLIZMU ORNITYNY
E72.5 ZABURZENIA PRZEMIAN GLICYNY
E72.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA PRZEMIAN AMINOKWASÓW
E72.9 ZABURZENIA PRZEMIAN AMINOKWASÓW, NIE OKREŚLONE
E73.0 WRODZONY NIEDOBÓR LAKTAZY
E73.1 WTÓRNY NIEDOBÓR LAKTAZY
E73.8 INNA NIETOLERANCJA LAKTOZY
E73.9 NIETOLERANCJA LAKTOZY, NIE OKREŚLONA
E74.0 CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU
E74.1 ZABURZENIA PRZEMIAN FRUKTOZY
E74.2 ZABURZENIA METABOLIZMU GALAKTOZY
E74.3 INNE ZABURZENIA WCHŁANIANIA JELITOWEGO WĘGLOWODANÓW
E74.4 ZABURZENIA PRZEMIANY PIROGRONIANU I GLUKONEOGENEZY
E74.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA METABOLIZMU WĘGLOWODANÓW
E74.9 ZABURZENIA PRZEMIANY WĘGLOWODANÓW, NIE OKREŚLONE
E75.0 GM2 GANGLIOZYDOZA
E75.1 INNE GANGLIOZYDOZY
E75.2 INNE SFINGOLIPIDOZY
E75.3 SFINGOLIPIDOZA, NIE OKREŚLONA
E75.4 LIPOFUSCYNOZA NEURONALNA
E75.5 INNE ZABURZENIA SPICHRZANIA LIPIDÓW
E75.6 ZABURZENIA SPICHRZANIA LIPIDÓW, NIE OKREŚLONE
E76.0 MUKOPOLISACHARYDOZA, TYP I
E76.1 MUKOPOLISACHARYDOZA, TYP II
E76.2 INNE MUKOPOLISACHARYDOZY
E76.3 MUKOPOLISACHAROZY, NIE OKREŚLONE
E76.8 INNE ZABURZENIA PRZEMIANY GLIKOZOAMINOGLIKANÓW
E76.9 ZABURZENIA PRZEMIANY GLIKOZOAMINOGLIKANÓW, NIE OKREŚLONE
E77.0 ZABURZENIA POST-TRANSLACYJNEJ MODYFIKACJI ENZYMÓW LIZOSOMALNYCH
E77.1 ZABURZENIA DEGRADACJI GLIKOPROTEIN
E77.8 INNE ZABURZENIA PRZEMIANY GLIKOPROTEIN
E77.9 ZABURZENIA PRZEMIAN GLIKOPROTEIN, NIE OKREŚLONE
E78.0 CZYSTA HYPERCHOLESTEROLEMIA
E78.1 CZYSTA HYPERGLICERYDEMIA
E78.2 HYPERLIPIDEMIA MIESZANA
E78.3 HYPERCHYLOMIKRONEMIA
E78.4 INNE HYPERLIPIDEMIE
E78.5 HYPERLIPIDEMIA, NIE OKREŚLONA
E78.8 INNE ZABURZENIA PRZEMIAN LIPIDÓW
E78.9 ZABURZENIA PRZEMIAN LIPIDÓW, NIE OKREŚLONE
E79.0 HIPERURIKEMIA BEZ OBJAWÓW ZAPALENIA STAWÓW I OBECNOŚCI GUZKÓW DNAWYCH
E79.1 ZESPÓŁ LESCH-NYHANA
E79.8 INNE ZABURZENIA PRZEMIAN PURYN I PIRYMIDYN
E79.9 ZABURZENIA PRZEMIANY PURYN I PIRYMIDYN, NIE OKREŚLONE
E80.0 PORFIRIA ERYTROPOETYCZNA DZIEDZICZNA
E80.1 PORFIRIA SKÓRNA, PÓŹNA
E80.2 PORFIRIE INNE
E80.3 DEFEKTY KATALAZY I PEROKSYDAZY
E80.4 ZESPÓŁ GILBERTA
E80.5 ZESPÓŁ CRIGLER-NAJJARA
E80.6 ZABURZENIA PRZEMIAN BILIRUBINY, INNE
E80.7 ZABURZENIA PRZEMIAN BILIRUBINY, NIE OKREŚLONE
E83.0 ZABURZENIA PRZEMIAN MIEDZI
E83.1 ZABURZENIA PRZEMIANY ŻELAZA
E83.2 ZABURZENIA PRZEMIAN CYNKU
E83.3 ZABURZENIA PRZEMIAN FOSFORU
E83.4 ZABURZENIA PRZEMIAN MAGNEZU
E83.5 ZABURZENIA PRZEMIAN WAPNIA
E83.8 INNE ZABURZENIA PRZEMIANY MINERALNEJ
E83.9 ZABURZENIA PRZEMIANY MINERALNEJ, NIE OKREŚLONE
E84.0 ZWŁÓKNIENIE WIELOTORBIELOWATE Z OBJAWAMI PŁUCNYMI /POSTAĆ PŁUCNA/
E84.1 ZWŁÓKNIENIE WIELOTORBIELOWATE Z OBJAWAMI JELITOWYMI /POSTAĆ BRZUSZNA/
E84.8 ZWŁÓKNIENIE WIELOTORBIELOWATE Z INNYMI OBJAWAMI
E84.9 ZWŁÓKNIENIE WIELOTORBIELOWATE, NIE OKREŚLONE
E85.0 SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE, POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA
E85.1 SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, POSTAĆ NEUROPATYCZNA
E85.2 SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIE OKREŚLONA
E85.3 WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE
E85.4 ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH
E85.8 INNE AMYLOIDOZY
E85.9 AMYLOIDOZA, NIE OKREŚLONA
E86 NADMIERNA UTRATA PŁYNÓW
E87.0 HIPEROSMOLARNOŚĆ I HIPONATREMIA
E87.1 HIPOOSMOLARNOŚĆ I HIPONATREMIA
E87.2 KWASICA
E87.3 ALKALOZA
E87.4 MIESZANE ZABURZENIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ
E87.5 HIPERKALIEMIA
E87.6 HIPOKALIEMIA
E87.7 NADMIAR PŁYNU
E87.8 INNE ZABURZENIA RÓWNOWAGI ELEKTROLITOWEJ I PŁYNOWEJ, NIESKLASIFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
E88.0 ZABURZENIA PRZEMIAN BIAŁEK OSOCZA NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
E88.1 LIPODYSTROFIA, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
E88.2 LIPOMATOZA, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
E88.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA METABOLICZNE
E88.9 ZABURZENIA METABOLICZNE, NIE OKREŚLONE
E89.0 NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY PO ZABIEGACH
E89.1 HIPOINSULINEMIA PO ZABIEGACH
E89.2 NIEDOCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYC PO ZABIEGACH
E89.3 NIEDOCZYNNOŚĆ PRZYSADKI PO ZABIEGACH
E89.4 NIEDOCZYNNOŚĆ JAJNIKÓW PO ZABIEGACH
E89.5 NIEDOCZYNNOŚĆ JĄDER PO ZABIEGACH
E89.6 NIEDOCZYNNOŚĆ KORY (RDZENIA) NADNERCZY PO ZABIEGACH
E89.8 INNE ZABURZENIA WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I METABOLICZNE
E89.9 ZABURZENIA WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I METABOLICZNE, NIE OKREŚLONE
E90 ZABURZENIA ODŻYWIANIA I METABOLICZNE W CHOROBACH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
F05.1 MAJACZENIE NAŁOŻONE NA OTĘPIENIE
F07.0 ORGANICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI
F10.2 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYCIEM ALKOHOLU - ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA
F10.3 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYCIEM ALKOHOLU - ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY
F10.4 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYCIEM ALKOHOLU - ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY Z MAJACZENIEM
F10.5 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYCIEM ALKOHOLU - ZABURZENIA PSYCHOTYCZNE
F10.7 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYCIEM ALKOHOLU - REZYDUALNE I PÓŹNO UJAWNIAJĄCE SIĘ ZABURZENIA PSYCHOTYCZNE
F10.8 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYCIEM ALKOHOLU - INNE ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA
F11.3 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYWANIEM OPIATÓW - ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY
F11.4 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYWANIEM OPIATÓW - ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY Z MAJACZENIEM
F12.3 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYWANIEM KANABINOLI - ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY
F12.4 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYWANIEM KANABINOLI - ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY Z MAJACZENIEM
F13.2 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE PRZYJMOWANIEM SUBSTANCJI NASENNYCH I USPOKAJAJĄCYCH - ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA
F13.3 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE PRZYJMOWANIEM SUBSTANCJI NASENNYCH I USPOKAJAJĄCYCH - ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY
F13.4 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE PRZYJMOWANIEM SUBSTANCJI NASENNYCH I USPOKAJAJĄCYCH - ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY Z MAJACZENIEM
F14.3 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYWANIEM KOKAINY - ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY
F14.4 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYWANIEM KOKAINY - ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY Z MAJACZENIEM
F15.3 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYWANIEM INNYCH NIŻ KOKAINA ŚRODKÓW POBUDZAJĄCYCH W TYM KOFEINY - ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY
F15.4 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYWANIEM INNYCH NIŻ KOKAINA ŚRODKÓW POBUDZAJĄCYCH W TYM KOFEINY - ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY Z MAJACZENIEM
F18.3 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE ODURZANIEM SIĘ LOTNYMI ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI - ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY
F18.4 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE ODURZANIEM SIĘ LOTNYMI ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI - ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY Z MAJACZENIEM
F19.2 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE NAPRZEMIENNYM PRZYJMOWANIEM ŚRODKÓW WYŻEJ WYMIENIONYCH (F10-F18) I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH - ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA
F19.3 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE NAPRZEMIENNYM PRZYJMOWANIEM ŚRODKÓW WYŻEJ WYMIENIONYCH (F10-F18) I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH - ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY
F19.4 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE NAPRZEMIENNYM PRZYJMOWANIEM ŚRODKÓW WYŻEJ WYMIENIONYCH (F10-F18) I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH - ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY Z MAJACZENIEM
F20.0 SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA
F20.5 SCHIZOFRENIA REZYDUALNA
F20.6 SCHIZOFRENIA PROSTA
F22.0 ZABURZENIE UROJENIOWE
F23.2 OSTRE ZABURZENIE PSYCHOTYCZNE PODOBNE DO SCHIZOFRENII
F23.8 INNE OSTRE I PRZEMIJAJĄCE ZABURZENIA PSYCHOTYCZNE
F30.9 EPIZOD MANIAKALNY, NIE OKREŚLONY
F31.2 ZABURZENIE AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE, OBECNIE - EPIZOD EPIZOD MANIAKALNY Z OBJAWAMI PSYCHOTYCZNYMI
F40.0 AGORAFOBIA
F40.1 FOBIE SPOŁECZNE
F40.2 SPECYFICZNE (IZOLOWANE) POSTACIE FOBII
F40.8 INNE ZABURZENIA LĘKOWE W POSTACI FOBII
F40.9 FOBIE BNO
F41.0 ZABURZENIE LĘKOWE Z NAPADAMI LĘKU (LĘK PANICZNY)
F41.1 ZABURZENIE LĘKOWE UOGÓLNIONE
F41.3 INNE MIESZANE ZABURZENIA LĘKOWE
F41.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA LĘKOWE
F41.9 ZABURZENIA LĘKOWE, NIE OKREŚLONE
F42.9 NATRĘCTWA BNO
F44.0 AMNEZJA DYSOCJACYJNA
F44.1 FUGA DYSOCJACYJNA
F44.2 OSŁUPIEŃIE DYSOCJACYJNE (STUPOR DYSOCJACYJNY)
F44.3 TRANS I OPĘTANIE
F44.4 DYSOCJACYJNE ZABURZENIA RUCHU
F44.5 DRGAWKI DYSOCJACYJNE
F44.6 DYSOCJACYJNE ZNIECZULENIA I UTRATA CZUCIA ZMYSŁOWEGO
F44.7 MIESZANE ZABURZENIA DYSOCJACYJNE (KONWERSYJNE)
F44.8 INNE ZABURZENIA DYSOCJACYJNE (KONWERSYJNE)
F44.9 ZABURZENIA DYSOCJACYJNE (KONWERSYJNE), NIE OKREŚLONE
F48.9 ZABURZENIA NERWICOWE, NIE OKREŚLONE
F50.0 JADŁOWSTRĘT PSYCHICZNY (ANOREXIA NERVOSA)
F50.1 JADŁOWSTRĘT PSYCHICZNY ATYPOWY
F50.2 ŻARŁOCZNOŚĆ PSYCHICZNA (BULIMIA NERVOSA)
F50.3 ATYPOWA ŻARŁOCZNOŚĆ PSYCHICZNA
F50.4 PRZEJADANIE SIĘ ZWIĄZANE Z INNYMI CZYNNIKAMI PSYCHOLOGICZNYM
F50.5 WYMIOTY ZWIĄZANE Z INNYMI CZYNNIKAMI PSYCHOLOGICZNYMI
F50.8 INNE ZABURZENIA ODŻYWIANIA SIĘ
F50.9 ZABURZENIA ODŻYWIANIA SIĘ , NIE OKREŚLONE
F51.0 BEZSENNOŚĆ NIEORGANICZNA
F51.1 NIEORGANICZNA HIPERSOMNIA
F51.2 NIEORGANICZNE ZABURZENIA RYTMU SNU I CZUWANIA
F51.3 SOMNAMBULIZM (SENNOWŁÓCTWO)
F51.4 LĘKI NOCNE
F51.5 KOSZMARY SENNE
F51.8 INNE ORGANICZNE ZABURZENIA SNU
F51.9 NIEORGANICZNE ZABURZENIA SNU, NIE OKREŚLONE
F53.1 CIĘŻKIE ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA ZWIĄZANE Z PORODEM, A NIE WYKAZANE W INNYM MIEJSCU
F60.1 OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA
F60.4 OSOBOWOŚĆ HISTRIONICZNA
F60.5 OSOBOWOŚĆ ANANKASTYCZNA
F60.9 ZABURZENIA OSOBOWOŚCI BNO
F61 ZABURZENIA OSOBOWOŚCI MIESZANE I INNE
F71.9 UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE UMIARKOWANE (BEZ WYMIENIENIA ZMIAN W ZACHOWANIU)
F72.9 UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE ZNACZNE (BEZ WYMIENIENIA ZMIAN W ZACHOWANIU)
F79.9 UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, NIE OKREŚLONE (BEZ WYMIENIENIA ZMIAN W ZACHOWANIU)
F84.0 AUTYZM DZIECIĘCY
F84.1 AUTYZM ATYPOWY
F84.2 ZESPÓŁ RETTA
F89 ZABURZENIE ROZWOJU PSYCHICZNEGO (PSYCHOLOGICZNEGO), NIE OKREŚLONE
F90.0 ZABURZENIE AKTYWNOŚCI I UWAGI
F91.0 ZABURZENIE ZACHOWANIA OGRANICZONE DO ŚRODOWISKA RODZINNEGO
F91.1 ZABURZENIE ZACHOWANIA Z NIEPRAWIDŁOWYM PROCESEM SOCJALIZACJI
F91.3 ZABURZENIE OPOZYCYJNO-BUNTOWNICZE
F91.8 INNE ZABURZENIA ZACHOWANIA
F91.9 ZABURZENIE ZACHOWANIA, NIE OKREŚLONE
F93.9 ZABURZENIE EMOCJONALNE OKRESU DZIECIŃSTWA, NIE OKREŚLONE
F95.0 TIKI PRZEMIJAJĄCE
F95.1 PRZEWLEKŁE TIKI RUCHOWE LUB GŁOSOWE (WOKALNE)
F95.2 ZESPÓŁ TIKÓW GŁOSOWYCH I RUCHOWYCH (ZESPÓŁ GILES DE LA TOURETTE)
F95.8 INNE TIKI
F95.9 TIKI, NIE OKREŚLONE
F98.0 MOCZENIE MIMOWOLNE (ENURESIS) NIEORGANICZNE
F98.1 ZANIECZYSZCZANIE SIĘ KALEM (ENCOPRESIS) NIEORGANICZNE
F98.2 ZABURZENIE ODŻYWIANIA W NIEMOWLĘCTWIE I DZIECIŃSTWIE
F98.3 PICA W NIEMOWLĘCTWIE LUB DZIECIŃSTWIE
F98.9 ZABURZENIA ZACHOWANIA I EMOCJI ROZPOCZYNAJACE SIĘ ZWYKLE W DZIECIŃSTWIE LUB W WIEKU MŁODZIEŃCZYM, NIE OKREŚLONE
F99 ZABURZENIA PSYCHICZNE, INACZEJ NIE OKREŚLONE
G00.0 ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH WYWOŁANE PRZEZ HEMOPHILUS INFLUENZAE
G00.1 ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH PNEUMOKOKOWE
G00.2 ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH PACIORKOWCOWE
G00.3 ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH GRONKOWCOWE
G00.8 INNE BAKTERYJNE ZAPALENIA OPON MÓZGOWYCH
G00.9 BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, NIE OKREŚLONE
G01 ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH W CHOROBACH BAKTERYJNYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G02.0 ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH W CHOROBACH WIRUSOWYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G02.1 ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH W GRZYBICACH
G02.8 ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH W INNYCH OKREŚLONYCH CHOROBACH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G03.0 NIEROPNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH
G03.1 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH
G03.2 ŁAGODNE NAWROTOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH /MOLLARETA/
G03.8 ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH WYWOŁANE PRZEZ INNE OKREŚLONE CZYNNIKI
G03.9 ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, NIE OKREŚLONE
G04.0 OSTRE ROZSIANE ZAPALENIE MÓZGU
G04.1 TROPIKALNE KURCZOWE PORAŻENIE KOŃCZYN DOLNYCH
G04.2 BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU ORAZ ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I RDZENIA NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
G04.8 INNE ZAPALENIA MÓZGU, RDZENIA KRĘGOWEGO ORAZ RDZENIA KRĘGOWEGO I MÓZGU
G04.9 ZAPALENIE MÓZGU ORAZ ZAPALENIE MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO, NIE OKREŚLONE
G05.0 ZAPALENIE MÓZGU, ZAPALENIE RDZENIA KRĘGOWEGO ORAZ ZAPALENIE MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO W CHOROBACH BAKTERYJNYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G05.1 ZAPALENIE MÓZGU, ZAPALENIE RDZENIA KRĘGOWEGO ORAZ ZAPALENIE MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO W CHOROBACH WIRUSOWYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G05.2 ZAPALENIE MÓZGU, ZAPALENIE RDZENIA KRĘGOWEGO ORAZ ZAPALENIE MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO W CHOROBACH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G05.8 ZAPALENIE MÓZGU, ZAPALENIE RDZENIA KRĘGOWEGO ORAZ ZAPALENIE MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G06.0 ROPIEŃ I ZIARNINIAK SRÓDCZASZKOWY
G06.1 ROPIEŃ I ZIARNINIAK W KANALE KRĘGOWYM
G06.2 ZEWNATRZTWARDÓWKOWY I PODTWARDÓWKOWY ROPIEŃ, NIE OKREŚLONY
G07 ROPIEŃ I ZIARNIAK ŚRÓDCZASZKOWY I W KANALE KRĘGOWYM W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G08 ZAPALENIE ŻYŁ I ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ SRÓDCZASZKOWYCH I W KANALE KRĘGOWYM
G10 CHOROBA HUNTINGTONA
G11.0 BEZŁAD WRODZONY NIEPOSTĘPUJACY
G11.1 BEZŁAD MÓŻDŻKOWY O WCZESNYM POCZĄTKU
G11.2 BEZŁAD MÓŻDŻKOWY O PÓŹNYM POCZĄTKU
G11.3 BEZŁAD MÓŻDŻKOWY Z WADLIWYM SYSTEMEM NAPRAWY DNA
G11.4 DZIEDZICZNE KURCZOWE PORAŻENIE KOŃCZYN DOLNYCH
G11.8 INNE BEZŁADY DZIEDZICZNE
G11.9 BEZŁAD DZIEDZICZNY, NIE OKREŚLONY
G12.0 ZANIK MIĘŚNI POCHODZENIA RDZENIOWEGO DZIECIĘCY, TYPU I /WERDNIGA-HOFFMANA/
G12.1 INNE DZIEDZICZNE ZANIKI MIĘŚNI POCHODZENIA RDZENIOWEGO
G12.2 STWARDNIENIE BOCZNE ZANIKOWE
G12.8 INNE ZANIKI MIĘŚNI POCHODZENIA RDZENIOWEGO I ZESPOŁY POKREWNE
G12.9 ZANIK MIĘŚNI POCHODZENIA RDZENIOWEGO, NIE OKREŚLONY
G13.0 PARANOWOTWOROWA NEUROMIOPATIA I NEUROPATIA
G13.1 INNE ZANIKI UKŁADOWE PIERWOTNIE ZAJMUJĄCE UKŁAD NERWOWY W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ
G13.2 ZANIK UKŁADOWY PIERWOTNIE ZAJMUJĄCY UKŁAD NERWOWY W NIEDOCZYNNOŚCI TARCZYCY (E00.1+,E03.-+)
G13.8 ZANIK UKŁADOWY PIERWOTNIE ZAJMUJĄCY UKŁAD NERWOWY W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G20 CHOROBA PARKINSONA
G21.0 ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY
G21.1 PARKINSONIZM WTÓRNY WYWOŁANY INNYMI LEKAMI
G21.2 PARKINSONIZM WTÓRNY WYWOŁANY INNYMI CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI
G21.3 PARKINSONIZM PO ZAPALENIU MÓZGU
G21.8 INNY PARKINSONIZM WTÓRNY
G21.9 PARKINSONIZM WTÓRNY, NIE OKREŚLONY
G22 PARKINSONIZM W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G23.0 CHOROBA HELLERVORDENA-SPATZA
G23.1 POSTĘPUJACE PONADJĄDROWE PORAŻENIE MIĘŚNI OKA /STEELA-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO/
G23.2 ZWYRODNIENIE PRĄŻKOWIA I ISTOTY CZARNEJ /STRIATONIGRALIS DEGENERATIO/
G23.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY ZWYRODNIENIOWE JĄDER PODSTAWY
G24.0 DYSTONIA WYWOŁANA PRZEZ LEKI
G24.1 DYSTONIA SAMOISTNA RODZINNA
G24.2 DYSTONIA SAMOISTNA NIEDZIEDZICZNA
G24.3 KURCZOWY KRĘCZ KARKU
G24.4 DYSTONIA SAMOISTNA W OBRĘBIE TWARZY
G24.5 KURCZ POWIEK
G24.8 INNE DYSTONIE
G24.9 DYSTONIA, NIE OKREŚLONA
G25.0 DRŻENIE SAMOISTNE
G25.1 DRŻENIE POLEKOWE
G25.2 INNE OKREŚLONE FORMY DRŻENIA
G25.3 MIOKLONIA
G25.4 PLĄSAWICA POLEKOWA
G25.5 INNA PLĄSAWICA
G25.6 POLEKOWE I INNE TIKI POCHODZENIA ORGANICZNEGO
G25.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA POZAPIRAMIDOWE I ZABURZENIA CZYNNOŚCI RUCHOWYCH
G25.9 ZABURZENIA POZAPIRAMIDOWE I ZABURZENIA CZYNNOŚCI RUCHOWYCH, NIE OKREŚLONE
G26 ZABURZENIA POZAPIRAMIDOWE I ZABURZENIA CZYNNOŚCI RUCHOWYCH W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G30.0 CHOROBA ALZHEIMERA O WCZESNYM POCZĄTKU
G30.1 CHOROBA ALZHEIMERA O PÓŹNYM POCZĄTKU
G30.8 OTĘPIENIE TYPU ALZHEIMEROWSKIEGO
G30.9 CHOROBA ALZHEIMERA, NIE OKREŚLONA
G31.0 ZANIK MÓZGU OGRANICZONY
G31.1 STARCZE ZWYRODNIENIE MÓZGU NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
G31.2 ZWYRODNIENIE UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANE PRZEZ ALKOHOL
G31.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY ZWYRODNIENIOWE UKŁADU NERWOWEGO
G31.9 CHOROBY ZWYRODNIENIOWE UKŁADU NERWOWEGO, NIE OKREŚLONE
G32.0 PODOSTRE ZŁOŻONE ZWYRODNIENIE RDZENIA KRĘGOWEGO W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G32.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA ZWYRODNIENIOWE UKŁADU NERWOWEGO WYSTĘPUJĄCE W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G35 STWARDNIENIE ROZSIANE
G36.0 ZAPALENIE RDZENIA I NERWÓW WZROKOWYCH /ZESPÓŁ DEVICA/
G36.1 OSTRE I PODOSTRE KRWOTOCZNE ZAPALENIE ISTOTY BIAŁEJ MÓZGU /HURSTA/
G36.8 INNE OKREŚLONE OSTRE ROZSIANE DEMIELINIZACJE
G36.9 OSTRE ROZSIANE DEMIELINIZACJE, NIE OKREŚLONE
G37.0 STWARDNIENIE ROZLANE
G37.1 ŚRODKOWA DEMIELINIZACJA CIAŁA MODZELOWATEGO
G37.2 MIELINOLIZA ŚRODKOWA MOSTU
G37.3 OSTRE POPRZECZNE ZAPALENIE RDZENIA W CHOROBIE DEMIELINIZACYJNEJ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
G37.4 PODOSTRE MARTWIEJĄCE ZAPALENIE RDZENIA
G37.5 STWARDNIENIE KONCENTRYCZNE /BALÓ/
G37.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY DEMIELINIZACYJNE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
G37.9 CHOROBY DEMIELINIZACYJNE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, NIE OKREŚLONE
G40.0 PADACZKA SAMOISTNA (OGNISKOWA) (CZĘŚCIOWA) I ZESPOŁY PADACZKOWE Z NAPADAMI O ZLOKALIZOWANYM POCZĄTKU
G40.1 PADACZKA OBJAWOWA (OGNISKOWA) (CZĘŚCIOWA) I ZESPOŁY PADACZKOWE Z PROSTYMI NAPADAMI CZĘŚCIOWYMI
G40.2 PADACZKA OBJAWOWA (OGNISKOWA) (CZĘŚCIOWA) I ZESPOŁY PADACZKOWE ZE ZŁOŻONYMI NAPADAMI CZĘŚCIOWYMI
G40.3 UOGÓLNIONA SAMOISTNA PADACZKA I ZESPOŁY PADACZKOWE
G40.4 INNE POSTACIE UOGÓLNIONEJ PADACZKI I ZESPÓŁÓW PADACZKOWYCH
G40.5 SZCZEGÓLNE ZESPOŁY PADACZKOWE
G40.6 NAPADY , GRAND MAL, , NIE OKREŚLONE, (Z LUB BEZ NAPADÓW , PETIT MAL, )
G40.7 , PETIT MAL, , NIE OKREŚLONE, BEZ NAPADÓW , GRAND MAL,
G40.8 INNE PADACZKI
G40.9 PADACZKA, NIE OKREŚLONA
G41.0 STAN PADACZKOWY TYPU , GRAND MAL,
G41.1 STAN PADACZKOWY TYPU , PETIT MAL,
G41.2 ZŁOŻONY CZĘŚCIOWY STAN PADACZKOWY
G41.8 INNE STANY PADACZKOWE
G41.9 STAN PADACZKOWY, NIE OKREŚLONY
G43.0 MIGRENA BEZ AURY /MIGRENA PROSTA/
G43.1 MIGRENA Z AURA /MIGRENA KLASYCZNA/
G43.2 STAN MIGRENOWY
G43.3 MIGRENA POWIKŁANA
G43.8 INNE MIGRENY
G43.9 MIGRENA, NIE OKREŚLONA
G44.0 ZESPÓŁ BÓLU GŁOWY HORTONA /CLUSTER HEADACHE SYNDROME/
G44.1 NACZYNIOWY BÓL GŁOWY NIE KLASYFIKOWANY GDZIE INDZIEJ
G44.2 BÓL GŁOWY TYPU UCISKOWEGO
G44.3 PRZEWLEKŁY POURAZOWY BÓL GŁOWY
G44.4 POLEKOWY BÓL GŁOWY NIE KLASYFIKOWANY GDZIE INDZIEJ
G44.8 INNE OKREŚLONE ZESPOŁY BÓLU GŁOWY
G45.0 ZESPÓŁ TĘTNICY KRĘGOWO-PODSTAWNEJ
G45.1 ZESPÓŁ TĘTNICY SZYJNEJ (PÓŁKULOWY)
G45.2 MNOGIE I OBUSTRONNE ZESPOŁY TĘTNIC PRZEDMÓZGOWYCH
G45.3 PRZEJŚCIOWE OBJAWY ŚLEPOTY /AMAUROSIS FUGAX/
G45.4 PRZEMIJAJĄCA NIEPAMIĘĆ CAŁKOWITA
G45.6 INNE PRZEMIJAJĄCE MÓZGOWE NAPADY NIEDOKRWIENIA I ZESPOŁY POKREWNE
G45.9 PRZEMIJAJĄCE MÓZGOWE NAPADY NIEDOKRWIENIA, NIE OKREŚLONE
G46.0 ZESPÓŁ TĘTNICY ŚRODKOWEJ MÓZGU (I66.0+)
G46.1 ZESPÓŁ TĘTNICY PRZEDNIEJ MÓZGU (I66.1+)
G46.2 ZESPÓŁ TĘTNICY TYLNEJ MÓZGU (I66.2+)
G46.3 ZESPÓŁ UDAROWY PNIA MÓZGU (I60-I67+)
G46.4 ZESPÓŁ UDAROWY MÓŻDŻKU (I60-I67+)
G46.5 STAN ZATOKOWY Z ZESPÓŁEM CZYSTO RUCHOWYM (I60-I67+)
G46.6 STAN ZATOKOWY Z ZESPÓŁEM CZYSTO CZUCIOWYM (I60-I67+)
G46.7 STAN ZATOKOWY Z INNYMI ZESPÓŁAMI (I60-I67+)
G46.8 INNE ZESPOŁY NACZYNIOWE MÓZGU W CHOROBACH NACZYŃ MÓZGOWYCH (I60-I67+)
G47.1 ZABURZENIA Z NADMIERNĄ SENNOŚCIA /HYPERSOMNIA/
G47.3 BEZDECH SENNY
G47.4 NARKOLEPSJA I KATALEPSJA
G50.0 NEURALGIA NERWU TRÓJDZIELNEGO
G50.1 BÓLE TWARZY NIETYPOWE
G50.8 INNE ZABURZENIA NERWU TRÓJDZIELNEGO
G50.9 ZABURZENIA NERWU TRÓJDZIELNEGO, NIE OKREŚLONE
G51.0 OBWODOWE PORAŻENIE NERWU TWARZOWEGO /PORAŻENIE BELLA/
G51.1 ZAPALENIE ZWOJU KOLANKA
G51.2 ZESPÓŁ MELKERSSONA
G51.3 PRZEWLEKŁY SKURCZ POŁOWY TWARZY
G51.4 MIOKIMIA TWARZOWA
G51.8 INNE ZABURZENIA NERWU TWARZOWEGO
G51.9 ZABURZENIA NERWU TWARZOWEGO, NIE OKREŚLONE
G52.0 ZABURZENIA NERWU WĘCHOWEGO
G52.1 ZABURZENIA NERWU JĘZYKOWO-GARDŁOWEGO
G52.2 ZABURZENIA NERWU BŁEDNEGO
G52.3 ZABURZENIA NERWU PODJĘZYKOWEGO
G52.7 ZABURZENIA WIELU NERWÓW CZASZKOWYCH
G52.8 ZABURZENIA INNYCH OKREŚLONYCH NERWÓW CZASZKOWYCH
G52.9 ZABURZENIA NERWU CZASZKOWEGO, NIE OKREŚLONE
G53.0 NERWOBÓL PO PRZEBYTYM PÓŁPAŚCU (B02.0+)
G53.1 PORAŻENIA WIELU NERWÓW CZASZKOWYCH W CHOROBACH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ (A00-B99+)
G53.2 PORAŻENIA WIELU NERWÓW CZASZKOWYCH W SARKOIDOZIE (D86.8+)
G53.3 PORAŻENIA WIELU NERWÓW CZASZKOWYCH W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH (C00-D48+)
G53.8 INNE ZABURZENIA NERWÓW CZASZKOWYCH W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G54.0 ZABURZENIA SPLOTU RAMIENNEGO
G54.1 ZABURZENIA SPLOTU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO
G54.2 ZABURZENIA KORZENI NERWÓW RDZENIOWYCH SZYJNYCH NIESKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G54.3 ZABURZENIA KORZENI NERWÓW RDZENIOWYCH PIERSIOWYCH NIESKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G54.4 ZABURZENIA KORZENI NERWÓW RDZENIOWYCH LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYCH NIESKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G54.5 NERWOBÓL Z ZANIKIEM MIĘŚNI
G54.6 ZESPÓŁ BÓLU FANTOMOWEGO KOŃCZYNY Z BÓLEM
G54.7 ZESPÓŁ BÓLU FANTOMOWEGO KOŃCZYNY BEZ BÓLU
G54.8 INNE ZABURZENIA KORZENI NERWÓW RDZENIOWYCH I SPLOTÓW NERWOWYCH
G54.9 ZABURZENIA KORZENI NERWÓW RDZENIOWYCH I SPLOTÓW NERWOWYCH, NIE OKREŚLONE
G55.0 UCISK KORZENI NERWÓW RDZENIOWYCH I SPLOTÓW NERWOWYCH W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH (C00-D48+)
G55.1 UCISK KORZENI NERWÓW RDZENIOWYCH I SPLOTÓW NERWOWYCH W ZABURZENIACH KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO (M50-M51+)
G55.2 UCISK KORZENI NERWÓW RDZENIOWYCH I SPLOTÓW NERWOWYCH W ZMIANACH ZWYRODNIENIOWYCH KRĘGÓW (M47.-+)
G55.3 UCISK KORZENI NERWÓW RDZENIOWYCH I SPLOTÓW NERWOWYCH W INNYCH (DOLEGLIWOŚCIACH KRĘGOSŁUPA) DORSOPATIACH (M45-M46+, M48.-+, M53-M54+)
G55.8 UCISK KORZENI NERWÓW RDZENIOWYCH I SPLOTÓW NERWOWYCH W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G56.0 ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA
G56.1 INNE USZKODZENIA NERWU POŚRODKOWEGO
G56.2 USZKODZENIE NERWU ŁOKCIOWEGO
G56.3 USZKODZENIE NERWU PROMIENIOWEGO
G56.4 KAUZALGIA
G56.8 INNE MONONEUROPATIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
G56.9 MONONEUROPATIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, NIE OKREŚLONE
G57.0 USZKODZENIE NERWU KULSZOWEGO
G57.1 ZESPÓŁ NERWU SKÓRNEGO BOCZNEGO UDA /NEURALGIA PARAESTHETICA/
G57.2 USZKODZENIE NERWU UDOWEGO
G57.3 USZKODZENIE NERWU STRZAŁKOWEGO WSPÓLNEGO
G57.4 USZKODZENIE NERWU PISZCZELOWEGO
G57.5 ZESPÓŁ KANAŁU STĘPU
G57.6 USZKODZENIE NERWÓW PODESZWY
G57.8 INNE MONONEUROPATIE KOŃCZYNY DOLNEJ
G57.9 MONONEUROPATIA KOŃCZYNY DOLNEJ, NIE OKREŚLONA
G58.0 NEUROPATIA MIĘDZYŻEBROWA
G58.7 MNOGIE ZAPALENIE POJEDYNCZYCH NERWÓW
G58.8 INNE OKREŚLONE MONONEUROPATIE
G58.9 MONONEUROPATIA, NIE OKREŚLONA
G59.0 MONONEUROPATIA CUKRZYCOWA (E10-E14+ ZWYKLE ZE WSPÓLNYM CZWARTYM ZNAKIEM KODU .4)
G59.8 INNE MONONEUROPATIE W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G60.0 DZIEDZICZNA NEUROPATIA RUCHOWA I CZUCIOWA
G60.1 CHOROBA REFSUMA
G60.2 NEUROPATIA Z TOWARZYSZĄCA DZIEDZICZNĄ ATAKSJĄ
G60.3 NEUROPATIA SAMOISTNA POSTĘPUJĄCA
G60.4 INNE NEUROPATIE DZIEDZICZNE I SAMOISTNE
G60.9 NEUROPATIA SAMOISTNA I DZIEDZICZNA, NIE OKREŚLONA
G61.0 ZESPÓŁ GULLAINA-BARREGO
G61.1 NEUROPATIA SUROWICZA
G61.8 INNE POLINEUROPATIE ZAKAŹNE
G61.9 POLINEUROPATIA ZAKAŹNA, NIE OKREŚLONA
G62.0 POLINEUROPATIA WYWOŁANA PRZEZ LEKI
G62.1 POLINEUROPATIA ALKOHOLOWA
G62.2 POLINEUROPATIA WYWOŁANA INNYMI CZYNNIKAMI TOKSYCZNYMI
G62.8 INNE OKREŚLONE POLINEUROPATIE
G62.9 POLINEUROPATIA, NIE OKREŚLONA
G63.0 POLINEUROPATIA W CHOROBACH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G63.1 POLINEUROPATIA W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH (C00-D48+)
G63.2 POLINEUROPATIA CUKRZYCOWA (E10-E14+ ZWYKLE ZE WSPÓLNYM CZWARTYM ZNAKIEM KODU .4)
G63.3 POLINEUROPATIA W INNYCH CHOROBACH UKŁADU WEWNĄTRZWYDZIELNICZEGO I METABOLICZNYCH (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)
G63.4 POLINEUROPATIA W NIEDOBORACH ZYWIENIOWYCH (E40-E64+)
G63.5 POLINEUROPATIA W UKŁADOWYCH STANACH CHOROBOWYCH TKANKI ŁĄCZNEJ (M30-M35+)
G63.6 POLINEUROPATIA W INNYCH ZABURZENIACH UKŁADU KOSTNO-MIĘŚNIOWEGO (M00-M25+, M40-M96+)
G63.8 POLINEUROPATIA W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G64 INNE ZABURZENIA OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
G70.0 MIASTENIA CIĘŻKA RZEKOMOPORAŹNA
G70.1 TOKSYCZNE ZABURZENIA NERWOWO-MIĘŚNIOWE
G70.2 MIASTENIA WRODZONA I WIEKU ROZWOJOWEGO
G70.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA MIĘŚNIOWO-NERWOWE
G70.9 ZABURZENIA MIĘŚNIOWO-NERWOWE, NIE OKREŚLONE
G71.0 DYSTROFIA MIĘŚNIOWA
G71.1 ZABURZENIA MIOTONICZNE
G71.2 MIOPATIE WRODZONE
G71.3 MIOPATIA MITOCHONDRIALNA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
G71.8 INNE PIERWOTNE ZABURZENIA MIĘŚNI
G71.9 PIERWOTNE ZABURZENIA MIĘŚNI, NIE OKREŚLONE
G72.0 MIOPATIA POLEKOWA
G72.1 MIOPATIA ALKOHOLOWA
G72.2 MIOPATIA WYWOŁANA INNYMI CZYNNIKAMI TOKSYCZNYMI
G72.3 PORAŻENIE OKRESOWE
G72.4 MIOPATIA ZAPALNA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
G72.8 INNE OKREŚLONE MIOPATIE
G72.9 MIOPATIA, NIE OKREŚLONA
G73.0 ZESPOŁY MIASTENICZNE W CHOROBACH UKŁADU WEWNĄTRZWYDZIELNICZEGO
G73.1 ZESPÓŁ EATONA-LAMBERTA (C80+)
G73.2 INNE ZESPOŁY MIASTENICZNE W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH (C00-D48+)
G73.3 ZESPOŁY MIASTENICZNE W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G73.4 MIOPATIA W CHOROBACH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G73.5 MIOPATIA W CHOROBACH UKŁADU WEWNĄTRZWYDZIELNICZEGO
G73.6 MIOPATIA W CHOROBACH METABOLICZNYCH
G73.7 MIOPATIA W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G80.0 KURCZOWE PORAŻENIE MÓZGOWE
G80.1 KURCZOWE PORAŻENIE OBUSTRONNE
G80.2 DZIECIĘCE PORAŻENIE POŁOWICZE
G80.3 DYSKINETYCZNE PORAŻENIE MÓZGOWE
G80.4 ATAKTYCZNE PORAŻENIE MÓZGOWE
G80.8 INNE DZIECIĘCE PORAŻENIE MÓZGOWE
G80.9 DZIECIĘCE PORAŻENIE MÓZGOWE, NIE OKREŚLONE
G81.0 WIOTKIE PORAŻENIE POŁOWICZE
G81.1 KURCZOWE PORAŻENIE POŁOWICZE
G81.9 PORAŻENIE POŁOWICZE, NIE OKREŚLONE
G82.0 WIOTKIE PORAŻENIE KOŃCZYN DOLNYCH
G82.1 KURCZOWE PORAŻENIE KOŃCZYN DOLNYCH
G82.2 PORAŻENIE KOŃCZYN DOLNYCH, NIE OKREŚLONE
G82.3 WIOTKIE PORAŻENIE CZTEROKOŃCZYNOWE
G82.4 KURCZOWE PORAŻENIE CZTEROKOŃCZYNOWE
G82.5 PORAŻENIE CZTEROKOŃCZYNOWE, NIE OKREŚLONE
G83.0 PORAŻENIE OBUSTRONNE KOŃCZYN GÓRNYCH
G83.1 PORAŻENIE JEDNEJ KOŃCZYNY DOLNEJ
G83.2 PORAŻENIE JEDNEJ KOŃCZYNY GÓRNEJ
G83.3 PORAŻENIE JEDNEJ KOŃCZYNY, NIE OKREŚLONE
G83.4 ZESPÓŁ OGONA KOŃSKIEGO
G83.8 INNE OKREŚLONE ZESPOŁY PORAŻENNE
G83.9 ZESPÓŁ PORAŻENNY, NIE OKREŚLONY
G90.0 SAMOISTNA OBWODOWA NEUROPATIA WEGETATYWNA
G90.1 DYSAUTONOMIA RODZINNA /RILEY-DAYA/
G90.2 ZESPÓŁ HORNERA
G90.3 ZWYRODNIENIE WIELOUKŁADOWE
G90.8 INNE ZABURZENIA UKŁADU WEGETATYWNEGO
G90.9 ZABURZENIE UKŁADU WEGETATYWNEGO, NIE OKREŚLONE
G91.0 WODOGŁOWIE KOMUNIKUJĄCE
G91.1 WODOGŁOWIE Z NIEDROŻNOŚCI
G91.2 WODOGŁOWIE NORMOCIŚNIENIOWE /ZESPÓŁ HAKIMA/
G91.3 WODOGŁOWIE POURAZOWE, NIE OKREŚLONE
G91.8 INNE WODOGŁOWIE
G91.9 WODOGŁOWIE, NIE OKREŚLONE
G92 ENCEFALOPATIA TOKSYCZNA
G93.0 TORBIELE MÓZGU
G93.1 USZKODZENIE MÓZGU Z NIEDOTLENIENIA NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
G93.2 ŁAGODNE NADCIŚNIENIE WEWNĄTRZCZASZKOWE
G93.3 POWIRUSOWY ZESPÓŁ ZMĘCZENIA
G93.4 ENCEFALOPATIA, NIE OKREŚLONA
G93.5 ZESPÓŁ UCISKOWY MÓZGU
G93.6 OBRZĘK MÓZGU
G93.7 ZESPÓŁ REYE`A
G93.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA MÓZGU
G93.9 ZABURZENIE MÓZGU, NIE OKREŚLONE
G94.0 WODOGŁOWIE W CHOROBACH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ (A00-B99+)
G94.1 WODOGŁOWIE W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH (C00-D48+)
G94.2 WODOGŁOWIE W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G94.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA MÓZGU W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G95.0 JAMISTOŚĆ RDZENIA KRĘGOWEGO I JAMISTOŚĆ OPUSZKI
G95.1 MIELOPATIE NACZYNIOWE
G95.2 ZESPÓŁ UCISKOWY RDZENIA, NIE OKREŚLONY
G95.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY RDZENIA KRĘGOWEGO
G95.9 CHOROBA RDZENIA KRĘGOWEGO, NIE OKREŚLONA
G96.0 WYCIEK PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO
G96.1 ZABURZENIA OPON NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
G96.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
G96.9 ZABURZENIE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, NIE OKREŚLONE
G97.0 WYCIEK PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO Z NAKŁUCIA LĘDŹWIOWEGO
G97.2 WEWNĄTRZCZASZKOWE PODCIŚNIENIE NASTĘPUJACE PO PRZETOCE KOMOROWEJ
G97.8 INNE POZABIEGOWE ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO, NIE OKREŚLONE
G98 INNE ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
G99.0 NEUROPATIA WEGETATYWNA W CHOROBACH UKŁADU WEWNĄTRZWYDZIELNICZEGO I METABOLICZNYCH
G99.1 INNE ZABURZENIA UKŁADU WEGETATYWNEGO W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G99.2 MIELOPATIA W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
G99.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H00.0 JĘCZMIEŃ I INNE GŁĘBOKIE ZAPALENIE POWIEK
H00.1 GRADÓWKA
H01.0 ZAPALENIA BRZEGÓW POWIEK
H01.1 CHOROBY SKÓRY POWIEK POCHODZENIA NIEZAKAŹNEGO
H01.8 INNE, OKREŚLONE ZAPALENIE POWIEK
H01.9 ZAPALENIE POWIEK, NIE OKREŚLONE
H02.0 PODWINIĘCIE POWIEKI I NIEPRAWIDŁOWY WZROST RZĘS
H02.1 ODWINIĘCIE POWIEKI
H02.2 NIEDOMYKALNOŚĆ SZPARY POWIEKOWEJ
H02.3 ZWIOTCZENIE SKÓRY POWIEK
H02.4 OPADNIĘCIE POWIEKI
H02.5 INNE ZABURZENIA WYWIERAJĄCE WPŁYW NA CZYNNOŚĆ POWIEK
H02.6 KĘPKI ŻÓŁTE POWIEK
H02.7 INNE ZMIANY ZWYRODNIENIOWE POWIEK I TKANEK OTACZAJACYCH GAŁKĘ OCZNĄ
H02.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA POWIEK
H02.9 ZABURZENIA POWIEK, NIE OKREŚLONE
H03.0 INWAZJA PASOŻYTÓW DO POWIEK W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H03.1 ZAJĘCIE POWIEK W CHOROBACH ZAKAŹNYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H03.8 ZAJĘCIE POWIEK W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H04.0 ZAPALENIE GRUCZOŁU ŁZOWEGO
H04.1 INNE ZABURZENIA GRUCZOŁU ŁZOWEGO
H04.2 ŁZAWIENIE SPOWODOWANE ZABURZENIAMI W ODPLYWIE ŁEZ
H04.3 ZAPALENIE DRÓG ŁZOWYCH OSTRE I NIE OKREŚLONE
H04.4 ZAPALENIE DRÓG ŁZOWYCH PRZEWLEKŁE
H04.5 ZWĘŻENIE I NIEWYDOLNOŚĆ DRÓG ŁZOWYCH
H04.6 INNE ZMIANY W DROGACH ŁZOWYCH
H04.8 INNE ZABURZENIA NARZĄDU ŁZOWEGO
H04.9 ZABURZENIA NARZĄDU ŁZOWEGO, NIE OKREŚLONE
H05.0 ZAPALENIE OSTRE OCZODOŁU
H05.1 PRZEWLEKŁE ZAPALNE CHOROBY OCZODOŁU
H05.2 STANY Z WYTRZESZCZEM
H05.3 ZNIEKSZTAŁCENIE OCZODOŁU
H05.4 ZAPADNIECIE GAŁKI OCZNEJ
H05.5 CIAŁO OBCE (STARE) W NASTĘPSTWIE RANY DRĄŻĄCEJ OCZODOŁU
H05.8 INNE ZABURZENIA OCZODOŁU
H05.9 ZABURZENIA OCZODOŁU, NIE OKREŚLONE
H06.0 ZABURZENIA NARZĄDU ŁZOWEGO W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H06.1 INWAZJA PASOŻYTÓW DO OCZODOŁU W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H06.2 WYTRZESZCZ W ZABURZENIACH CZYNNOŚCI TARCZYCY (E05.-+)
H06.3 INNE ZABURZENIA OCZODOŁU W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H10.0 ŚLUZOWO-ROPNE ZAPALENIE SPOJÓWEK
H10.1 OSTRE ATOPOWE ZAPALENIE SPOJÓWEK
H10.2 INNE ZAPALENIE SPOJÓWEK
H10.3 OSTRE ZAPALENIE SPOJÓWEK, NIE OKREŚLONE
H10.4 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE SPOJÓWEK
H10.5 ZAPALENIE BRZEGÓW POWIEK I SPOJÓWEK
H10.8 INNE ZAPALENIA SPOJÓWEK
H10.9 ZAPALENIE SPOJÓWEK, NIE OKREŚLONE
H11.0 SKRZYDLIK
H11.1 ZWYRODNIENIA SPOJÓWEK I ZŁOGI
H11.2 BLIZNY SPOJÓWKOWE
H11.3 WYLEW SPOJÓWKOWY
H11.4 INNE ZABURZENIA NACZYNIOWE SPOJÓWEK I TORBIELE
H11.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA SPOJÓWEK
H11.9 ZABURZENIE SPOJÓWEK, NIE OKREŚLONE
H13.0 INWAZJA NICIENI DO SPOJÓWEK (B74.-+)
H13.1 ZAPALENIE SPOJÓWEK W ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H13.2 ZAPALENIE SPOJÓWEK W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H13.3 PEMFIGOID OCZNY (L12.-+)
H13.8 INNE ZABURZENIA SPOJÓWEK W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H15.0 ZAPALENIE TWARDÓWKI
H15.1 ZAPALENIE BLASZKI NADTWARDÓWKOWEJ
H15.8 INNE ZABURZENIA TWARDÓWKI
H15.9 CHOROBY TWARDÓWKI, NIE OKREŚLONE
H16.0 WRZÓD ROGÓWKI
H16.1 INNE POWIERZCHOWNE ZAPALENIA ROGÓWKI BEZ ZAPALENIA SPOJÓWEK
H16.2 ZAPALENIE ROGÓWKI I SPOJÓWKI (KERATOCONJUNCTIVITIS)
H16.3 ZAPALENIE ROGÓWKI MIAŻSZOWE I GŁĘBOKIE
H16.4 NOWOTWORZENIE NACZYŃ W ROGÓWCE
H16.8 INNE ZAPALENIE ROGÓWKI
H16.9 ZAPALENIE ROGÓWKI, NIE OKREŚLONE
H17.0 ZROST PRZEDNI TĘCZÓWKI Z ROGÓWKĄ (LEUCOMA ADHAERENS)
H17.1 INNE CENTRALNE PRZYMGLENIA ROGÓWKI
H17.8 INNE BLIZNY I PRZYMGLENIA ROGÓWKI
H17.9 BLIZNA ROGÓWKI I PRZYMGLENIE, NIE OKREŚLONE
H18.0 ZMIANY BARWNIKOWE I ZŁOGI ROGÓWKI
H18.1 ZWYRODNIENIE PĘCHERZOWE ROGÓWKI
H18.2 INNE POSTACIE OBRZĘKU ROGÓWKI
H18.3 ZMIANY W BŁONACH ROGÓWKI
H18.4 ZWYRODNIENIE ROGÓWKI
H18.5 DZIEDZICZNE ZWYRODNIENIA ROGÓWKI
H18.6 STOŻEK ROGÓWKI
H18.7 INNE ZNIEKSZTAŁCENIA ROGÓWKI
H18.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA ROGÓWKI
H18.9 ZABURZENIA ROGÓWKI, NIE OKREŚLONE
H19.0 ZAPALENIE TWARDÓWKI I BLASZKI NADTWARDÓWKOWEJ W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H19.1 ZAPALENIE ROGÓWKI LUB ZAPALENIE ROGÓWKI I SPOJÓWEK WYWOŁANE WIRUSEM OPRYSZCZKI (B00.5+)
H19.2 ZAPALENIE ROGÓWKI I ZAPALENIE ROGÓWKI I SPOJÓWEK W INNYCH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H19.3 ZAPALENIE ROGÓWKI I ZAPALENIE ROGÓWKI I SPOJÓWEK W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H19.8 INNE CHOROBY TWARDÓWKI I ROGÓWKI W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H20.0 ZAPALENIE OSTRE I PODOSTRE TĘCZÓWKI I CIAŁA RZĘSKOWEGO
H20.1 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE TĘCZÓWKI I CIAŁA RZĘSKOWEGO
H20.2 ZAPALENIE TĘCZÓWKI I CIAŁA RZĘSKOWEGO SPOWODOWANE ANTYGENEM SOCZEWKOWYM (UVEITIS PHACOANAPHILACTICA)
H20.8 INNE POSTACIE ZAPALENIA TĘCZÓWKI I CIAŁA RZĘSKOWEGO
H20.9 ZAPALENIE TĘCZÓWKI I CIAŁA RZĘSKOWEGO, NIE OKREŚLONE
H21.0 WYLEW KRWI DO KOMORY PRZEDNIEJ OKA
H21.1 INNE ZABURZENIA NACZYNIOWE TĘCZÓWKI I CIAŁA RZĘSKOWEGO
H21.2 ZWYRODNIENIA TĘCZÓWKI I CIAŁA RZĘSKOWEGO
H21.3 TORBIELE TĘCZÓWKI, CIAŁA RZĘSKOWEGO I PRZEDNIEJ KOMORY OKA
H21.4 BŁONY ŹRENICZNE
H21.5 INNE ZROSTY I ROZERWANIA TĘCZÓWKI I CIAŁA RZĘSKOWEGO
H21.8 INNE OKREŚLONE SCHORZENIA TĘCZÓWKI I CIAŁA RZĘSKOWEGO
H21.9 CHOROBY TĘCZÓWKI I CIAŁA RZĘSKOWEGO, NIE OKREŚLONE
H22.0 ZAPALENIE TĘCZÓWKI I CIAŁA RZĘSKOWEGO W ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H22.1 ZAPALENIE TĘCZÓWKI I CIAŁA RZĘSKOWEGO W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H22.8 INNE SCHORZENIA TĘCZÓWKI I CIAŁA RZĘSKOWEGO W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H25.0 ZAĆMA STARCZA POCZĄTKOWA
H25.1 ZAĆMA STARCZA JĄDROWA
H25.2 ZAĆMA STARCZA, TYP MORGAGNIANA
H25.8 INNE POSTACIE ZAĆMY STARCZEJ
H25.9 ZAĆMA STARCZA, NIE OKREŚLONA
H26.0 ZAĆMA DZIECIĘCA, MŁODZIEŃCZA I PRZEDSTARCZA
H26.1 ZAĆMA URAZOWA
H26.2 ZAĆMA WIKŁAJĄCA
H26.3 ZAĆMA POLEKOWA
H26.4 STANY PO ZAĆMIE
H26.8 INNE OKREŚLONE POSTACIE ZAĆMY
H26.9 ZAĆMA, NIE OKREŚLONA
H27.0 BEZSOCZEWKOWOŚĆ
H27.1 PRZEMIESZCZENIE SOCZEWKI
H27.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA SOCZEWKI
H27.9 ZABURZENIA SOCZEWKI, NIE OKREŚLONE
H28.0 ZAĆMA CUKRZYCOWA (E10-E14+ Z WSPÓLNĄ CZWARTĄ CZĘŚCIĄ .3)
H28.1 ZAĆMA W INNYCH ENDOKRYNNYCH, POKARMOWYCH I METABOLICZNYCH ZABURZENIACH
H28.2 ZAĆMA W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H28.8 INNE ZABURZENIA SOCZEWKI W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H30.0 ZAPALENIE OGNISKOWE NACZYNIÓWKI I SIATKÓWKI
H30.1 ZAPALENIE ROZSIANE NACZYNIÓWKI I SIATKÓWKI
H30.2 ZAPALENIE TYLNEJ CZĘŚCI CIAŁA RZĘSKOWEGO
H30.8 INNE STANY ZAPALNE NACZYNIÓWKI I SIATKÓWKI
H30.9 ZAPALENIE NACZYNIÓWKI I SIATKÓWKI, NIE OKREŚLONE
H31.0 BLIZNY NACZYNIÓWKI I SIATKÓWKI
H31.1 ZWYRODNIENIE BŁONY NACZYNIOWEJ
H31.2 DZIEDZICZNE ZWYRODNIENIA BŁONY NACZYNIOWEJ
H31.3 WYLEW KRWI I PĘKNIĘCIE NACZYNIÓWKI
H31.4 ODWARSTWIENIE NACZYNIÓWKI
H31.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA BŁONY NACZYNIOWEJ
H31.9 ZABURZENIA BŁONY NACZYNIOWEJ, NIE OKREŚLONE
H32.0 ZAPALENIE NACZYNIÓWKI I SIATKÓWKI W ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H32.8 INNE ZABURZENIA NACZYNIÓWKI I SIATKÓWKI W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H33.0 ODWARSTWIENIE SIATKÓWKI Z PRZEDARCIEM
H33.1 ROZWARSTWIENIE SIATKÓWKI I TORBIELE SIATKÓWKI
H33.2 ODWARSTWIENIE SIATKÓWKI SUROWICZE
H33.3 PRZEDARCIE SIATKÓWKI BEZ ODWARSTWIENIA
H33.4 TRAKCYJNE ODWARSTWIENIE SIATKÓWKI
H33.5 INNE POSTACIE ODWARSTWIENIA SIATKÓWKI
H34.0 PRZEJŚCIOWE ZAMKNIĘCIE TĘTNICY SIATKÓWKI
H34.1 ZAMKNIĘCIE TĘTNICY ŚRODKOWEJ SIATKÓWKI
H34.2 INNE PRZYCZYNY ZAMKNIĘCIA NACZYŃ TĘTNICZYCH SIATKÓWKI
H34.8 INNE POSTACIE ZAMKNIĘCIA NACZYŃ SIATKÓWKI
H34.9 ZAMKNIĘCIE NACZYŃ SIATKÓWKI, NIE OKREŚLONE
H35.0 RETINOPATIA NIEPROLIFERACYJNA I ZMIANY NACZYNIOWE SIATKÓWKI
H35.1 RETINOPATIA WCZEŚNIAKÓW
H35.2 INNE ZMIANY ROZROSTOWE SIATKÓWKI
H35.3 ZWYRODNIENIE PLAMKI I BIEGUNA TYLNEGO
H35.4 ZWYRODNIENIE SIATKÓWKI OBWODOWE
H35.5 ZWYRODNIENIE SIATKÓWKI DZIEDZICZNE
H35.6 KRWOTOKI SIATKÓWKOWE
H35.7 ODDZIELENIE WARSTW SIATKÓWKI
H35.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA SIATKÓWKI
H35.9 ZABURZENIE SIATKÓWKI, NIE OKREŚLONE
H36.0 RETINOPATIA CUKRZYCOWA (E10-E14+ Z WSPÓLNĄ CZWARTĄ CZĘŚCIĄ .3)
H36.8 INNE ZABURZENIA SIATKÓWKI W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H40.0 PODEJRZENIE JASKRY
H40.1 JASKRA PIERWOTNA Z OTWARTYM KĄTEM PRZESĄCZANIA
H40.2 JASKRA PIERWOTNA Z ZAMKNIĘTYM KĄTEM PRZESĄCZANIA
H40.3 JASKRA WTÓRNA W URAZACH OKA
H40.4 JASKRA WTÓRNA W STANACH ZAPALNYCH OKA
H40.5 JASKRA WTÓRNA W INNYCH CHOROBACH OKA
H40.6 JASKRA WTÓRNA POLEKOWA
H40.8 INNE POSTACIE JASKRY
H40.9 JASKRA, NIE OKREŚLONA
H42.0 JASKRA W ENDOKRYNNYCH, POKARMOWYCH I METABOLICZNYCH ZABURZENIACH
H42.8 JASKRA W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANCH GDZIE INDZIEJ
H43.0 OBKURCZENIE CIAŁA SZKLISTEGO
H43.1 KRWOTOK DO CIAŁA SZKLISTEGO
H43.2 KRYSTALICZNE ZŁOGI W CIELE SZKLISTYM
H43.3 INNE PRZYCZYNY ZMĘTNIENIA CIAŁA SZKLISTEGO
H43.8 INNE ZABURZENIA CIAŁA SZKLISTEGO
H43.9 ZABURZENIA CIAŁA SZKLISTEGO, NIE OKREŚLONE
H44.0 ZAPALENIE ROPNE WNĘTRZA GAŁKI OCZNEJ (ENDOPHTHALMITIS)
H44.1 INNE ZAPALENIA WNĘTRZA GAŁKI OCZNEJ
H44.2 KRÓTKOWZROCZNOŚĆ ZWYRODNIENIOWA, POSTĘPUJĄCA
H44.3 INNE ZMIANY ZWYRODNIENIOWE GAŁKI OCZNEJ
H44.4 OBNIŻONE NAPIĘCIE GAŁKI OCZNEJ (HYPOTONIA)
H44.5 STANY ZWYRODNIENIOWE GAŁKI OCZNEJ
H44.6 CIAŁO OBCE (STARE) WEWNĄTRZ GAŁKI OCZNEJ, MAGNETYCZNE
H44.7 CIAŁO OBCE (STARE) WEWNĄTRZ GAŁKI OCZNEJ, NIEMAGNETYCZNE
H44.8 INNE ZABURZENIA GAŁKI OCZNEJ
H44.9 ZABURZENIA GAŁKI OCZNEJ, NIE OKREŚLONE
H45.0 KRWOTOK DO CIAŁA SZKLISTEGO W CHOROBACH SKLASYFIKOWANCH GDZIE INDZIEJ
H45.1 ZAPALENIE WNĘTRZA GAŁKI OCZNEJ W CHOROBACH SKLASYFIKOWANCH GDZIE INDZIEJ
H45.8 INNE ZABURZENIA CIAŁA SZKLISTEGO I GAŁKI OCZNEJ W CHOROBACH SKLASYFIKOWANCH GDZIE INDZIEJ
H46 ZAPALENIE NERWU WZROKOWEGO
H47.0 ZABURZENIA NERWU WZROKOWEGO, NIGDZIE NIESKLASYFIKOWANE
H47.1 OBRZĘK ZASTOINOWY TARCZY NERWU WZROKOWEGO, NIE OKREŚLONY
H47.2 ZANIK NERWU WZROKOWEGO
H47.3 INNE ZABURZENIA TARCZY NERWU WZROKOWEGO
H47.4 ZABURZENIA SKRZYŻOWANIA NERWÓW WZROKOWYCH
H47.5 ZABURZENIA INNYCH ODCINKÓW DROGI WZROKOWEJ
H47.6 ZABURZENIA KORY WZROKOWEJ
H47.7 ZABURZENIA DROGI WZROKOWEJ, NIE OKREŚLONE
H48.0 ZANIK NERWU WZROKOWEGO W CHOROBACH SKLASYFIKOWANCH GDZIE INDZIEJ
H48.1 ZAPALENIE NERWU WZROKOWEGO POZAGAŁKOWE W CHOROBACH SKLASYFIKOWANCH GDZIE INDZIEJ
H48.8 INNE ZABURZENIA NERWU WZROKOWEGO I DROGI WZROKOWEJ W CHOROBACH SKLASYFIKOWANCH GDZIE INDZIEJ
H49.0 PORAŻENIE NERWU OKORUCHOWEGO (NERW III CZASZKOWY)
H49.1 PORAŻENIE NERWU BLOCZKOWEGO (NERW IV CZASZKOWY)
H49.2 PORAŻENIE NERWU ODWODZACEGO ( NERW VI CZASZKOWY)
H49.3 PORAŻENIE MIĘŚNI ZEWNATRZGAŁKOWYCH CAŁKOWITE
H49.4 PORAŻENIE POSTĘPUJACE MIĘŚNI ZEWNATRZGAŁKOWYCH
H49.8 INNE ZEZY PORAŻENNE
H49.9 ZEZ PORAŻENNY, NIE OKREŚLONY
H50.0 ZEZ JAWNY, TOWARZYSZĄCY, ZBIEŻNY
H50.1 ZEZ JAWNY, TOWARZYSZĄCY, ROZBIEŻNY
H50.2 ZEZ PIONOWY
H50.3 ZEZ OKRESOWY
H50.4 INNE I NIE OKREŚLONE ZEZY JAWNE
H50.5 ZEZ UKRYTY (HETEROPHORIA)
H50.6 ZEZ MECHANICZNY
H50.8 INNE OKREŚLONE POSTACIE ZEZA
H50.9 ZEZ, NIE OKREŚLONY
H51.0 PORAŻENIE SKOJARZONEGO SPOJRZENIA
H51.1 NIEDOMOGA I SKURCZ KONWERGENCJI
H51.2 PORAŻENIE MIĘŚNI GAŁKOWYCH MIĘDZYJĄDROWE
H51.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA OBUOCZNEJ MOTORYKI
H51.9 ZABURZENIA OBUOCZNEJ MOTORYKI, NIE OKREŚLONE
H52.0 NADWZROCZNOŚĆ
H52.1 KRÓTKOWZROCZNOŚĆ
H52.2 NIEZBORNOŚĆ
H52.3 RÓŻNOWZROCZNOŚĆ (ANISOMETROPIA) I RÓŻNICA WIELKOŚCI OBRAZÓW
H52.4 STARCZOWZROCZNOŚĆ
H52.5 ZABURZENIA AKOMODACJI
H52.6 INNE ZABURZENIA REFRAKCJI
H52.7 ZABURZENIA REFRAKCJI, NIE OKREŚLONE
H53.0 NIEDOWIDZENIE (AMBLYOPIA) Z NIEUŻYWANIA OKA (ANOPSIA)
H53.1 SUBIEKTYWNE ZABURZENIA WIDZENIA
H53.2 DWOJENIE (DIPLOPIA)
H53.3 INNE ZABURZENIA WIDZENIA OBUOCZNEGO
H53.4 ZMIANY W POLU WIDZENIA
H53.5 ZABURZENIA WIDZENIA BARW
H53.6 ŚLEPOTA ZMIERZCHOWA
H53.8 INNE ZABURZENIA WIDZENIA
H53.9 ZABURZENIA WIDZENIA, NIE OKREŚLONE
H54.0 ŚLEPOTA OBUOCZNA
H54.1 ŚLEPOTA JEDNEGO OKA, UPOŚLEDZENIE WIDZENIA DRUGIEGO OKA
H54.2 UPOŚLEDZENIE WZROKU OBUOCZNE
H54.3 NIE OKREŚLONA UTRATA WZROKU, OBUOCZNA
H54.4 ŚLEPOTA JEDNEGO OKA
H54.5 UPOŚLEDZENIE WIDZENIA JEDNEGO OKA
H54.6 NIEOKREŚLONA UTRATA WZROKU JEDNEGO OKA
H54.7 NIEOKREŚLONA UTRATA WZROKU
H55 OCZOPLĄS I INNE NIEREGULARNE RUCHY GAŁEK OCZNYCH
H57.0 ZABURZENIA CZYNNOŚCI ŹRENICY
H57.1 BÓL OCZNY
H57.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA OKA I PRZYDATKÓW OKA
H57.9 ZABURZENIA OKA I PRZYDATKÓW OKA, NIE OKREŚLONE
H58.0 ZABURZENIA CZYNOŚCI ŹRENICY W CHOROBACH SKLASYFIKOWANCH GDZIE INDZIEJ
H58.1 ZABURZENIA WIDZENIA W CHOROBACH SKLASYFIKOWANCH GDZIE INDZIEJ
H58.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA OKA I PRZYDATKÓW OKA W CHOROBACH SKLASYFIKOWANCH GDZIE INDZIEJ
H59.0 ZMIANY W CIELE SZKLISTYM POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE OPERACJI ZAĆMY
H59.8 INNE POOPERACYJNE ZABURZENIA OKA I PRZYDATKÓW OKA
H59.9 POOPERACYJNE ZABURZENIA OKA I PRZYDATKÓW OKA, NIE OKREŚLONE
H60.0 ROPIEŃ UCHA ZEWNĘTRZNEGO
H60.1 ROZLANE ZAPALENIE (CELLULITIS) UCHA ZEWNĘTRZNEGO
H60.2 ZŁOŚLIWE ZAPALENIE UCHA ZEWNĘTRZNEGO
H60.3 INNE ZAKAŹNE ZAPALENIE UCHA ZEWNĘTRZNEGO
H60.4 PERLAK UCHA ZEWNĘTRZNEGO
H60.5 OSTRE, NIEZAKAŹNE ZAPALENIE UCHA ZEWNĘTRZNEGO
H60.8 INNE ZAPALENIE UCHA ZEWNĘTRZNEGO
H61.0 ZAPALENIE OCHRZĘSTNEJ UCHA ZEWNĘTRZNEGO
H61.3 ZWĘŻENIE PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO NABYTE
H61.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA UCHA ZEWNĘTRZNEGO
H62.0 ZAPALENIE UCHA ZEWNĘTRZNEGO W CHOROBACH BAKTERYJNYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H62.1 ZAPALENIE UCHA ZEWNĘTRZNEGO W CHOROBACH WIRUSOWYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H62.2 ZAPALENIE UCHA ZEWNĘTRZNEGO W GRZYBICACH
H62.3 ZAPALENIE UCHA ZEWNĘTRZNEGO W INNYCH CHOROBACH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H62.4 ZAPALENIE UCHA ZEWNĘTRZNEGO W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H62.8 INNE ZABURZENIA UCHA ZEWNĘTRZNEGO W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H65.0 OSTRE SUROWICZE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO
H65.1 INNE OSTRE, NIEROPNE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO
H65.2 PRZEWLEKŁE, SUROWICZE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO
H65.3 PRZEWLEKŁE, ŚLUZOWE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO
H65.4 INNE PRZEWLEKŁE, NIEROPNE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO
H65.9 NIEROPNE, NIEOKREŚLONE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO
H66.0 OSTRE ROPNE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO
H66.1 PRZEWLEKŁE ROPNE ZAPALENIE TRĄBKI SŁUCHOWEJ I JAMY BĘBENKOWEJ
H66.2 PRZEWLEKŁE ROPNE ZAPALENIE JAMY NADBĘBENKOWEJ I SUTKOWEJ (EPITYMPONALNE, ATTYKOANTRALNE)
H66.3 INNE PRZEWLEKŁE ROPNE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO
H66.9 ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO, NIE OKREŚLONE
H67.0 ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO W CHOROBACH BAKTERYJNYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H67.1 ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO W CHOROBACH WIRUSOWYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H67.8 ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H68.0 ZAPALENIE TRĄBKI SŁUCHOWEJ EUSTACHIUSZA
H69.0 ZIEJĄCA TRĄBKA SŁUCHOWA EUSTACHIUSZA
H70.0 OSTRE ZAPALENIE WYROSTKA SUTKOWATEGO
H70.1 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WYROSTKA SUTKOWATEGO
H70.2 ZAPALENIE KOŚCI SKRONIOWEJ
H70.8 INNE ZAPALENIE WYROSTKA SUTKOWATEGO I STANY ZBLIŻONE
H70.9 ZAPALENIE WYROSTKA SUTKOWATEGO, NIE OKREŚLONE
H71 PERLAK WYROSTKA SUTKOWATEGO
H72.0 CENTRALNY UBYTEK BŁONY BĘBENKOWEJ
H72.1 PERFORACJA (UBYTEK) BŁONY BĘBENKOWEJ W CZĘŚCI NADBĘBENKOWEJ (PARS FLACCIDA)
H72.2 INNE BRZEŻNE UBYTKI BŁONY BĘBENKOWEJ
H72.8 INNE PERFORACJE (UBYTKI) BŁONY BĘBENKOWEJ
H72.9 PRZEBICIE BŁONY BĘBENKOWEJ, NIE OKREŚLONE
H73.0 OSTRE ZAPALENIE BŁONY BĘBENKOWEJ
H73.1 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE BŁONY BĘBENKOWEJ
H73.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA BŁONY BĘBENKOWEJ
H74.0 STWARDNIENIE JAMY BĘBENKOWEJ (TYMPANOSKLEROZA)
H74.1 PROCESY ZROSTOWE UCHA ŚRODKOWEGO
H74.2 PRZERWANIE CIĄGŁOŚCI I PRZEMIESZCZENIE KOSTECZEK SŁUCHOWYCH
H74.3 INNE NABYTE ZNIEKSZTAŁCENIE KOSTECZEK SŁUCHOWYCH
H74.4 POLIP UCHA ŚRODKOWEGO
H74.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA UCHA ŚRODKOWEGO I WYROSTKA SUTKOWATEGO
H74.9 ZABURZENIA UCHA ŚRODKOWEGO I WYROSTKA SUTKOWATEGO, NIE OKREŚLONE
H75.0 ZAPALENIE WYROSTKA SUTKOWATEGO W CHOROBACH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H75.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA UCHA ŚRODKOWEGO I WYROSTKA SUTKOWATEGO SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H80.0 OTOSKLEROZA OBEJMUJĄCA OKIENKO OWALNE, NIEZAROSTOWA
H80.1 OTOSKLEROZA OBEJMUJĄCA OKIENKO OWALNE, ZAROSTOWA
H80.2 OTOSKLEROZA ŚLIMAKOWA
H80.8 INNA OTOSKLEROZA
H80.9 OTOSKLEROZA, NIE OKREŚLONA
H81.0 CHOROBA MENIERE, A
H81.1 ŁAGODNE, NAPADOWE ZAWROTY GŁOWY
H81.2 ZAPALENIE NEURONU PRZEDSIONKOWEGO
H81.3 INNE ZAWROTY GŁOWY POCHODZENIA OBWODOWEGO
H81.4 ZAWROTY GŁOWY POCHODZENIA OŚRODKOWEGO
H81.8 INNE ZABURZENIA UKŁADU PRZEDSIONKOWEGO
H81.9 ZABURZENIA UKŁADU PRZEDSIONKOWEGO, NIE OKREŚLONE
H82 ZESPOŁY ZAWROTÓW GŁOWY W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H83.0 ZAPALENIE BŁĘDNIKA
H83.1 PRZETOKA BŁĘDNIKA
H83.2 ZABURZENIA CZYNNOŚCI BŁĘDNIKA
H83.3 ZMIANA W UCHU WEWNĘTRZNYM WYWOŁANA PRZEZ HAŁAS
H83.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY UCHA WEWNĘTRZNEGO
H83.9 CHOROBY UCHA WEWNĘTRZNEGO, NIE OKREŚLONE
H90.0 GŁUCHOTA PRZEWODZENIOWA OBUSTRONNA
H90.1 GŁUCHOTA PRZEWODZENIOWA JEDNOSTRONNA BEZ UPOŚLEDZENIA SŁUCHU PO STRONIE PRZECIWNEJ
H90.2 GŁUCHOTA PRZEWODZENIOWA, NIE OKREŚLONA
H90.3 GŁUCHOTA CZUCIOWO-NERWOWA OBUSTRONNA
H90.4 GŁUCHOTA CZUCIOWO-NERWOWA JEDNOSTRONNA BEZ UPOŚLEDZENIA SŁUCHU PO STRONIE PRZECIWNEJ
H90.5 GŁUCHOTA CZUCIOWO-NERWOWA NIE OKREŚLONA
H90.6 GŁUCHOTA MIESZANA PRZEWODZENIOWA I CZUCIOWO-NERWOWA OBUSTRONNA
H90.7 GŁUCHOTA MIESZANA PRZEWODZENIOWA I CZUCIOWO-NERWOWA JEDNOSTRONNA BEZ UPOŚLEDZENIA SŁUCHU PO STRONIE PRZECIWNEJ
H90.8 GŁUCHOTA MIESZANA PRZEWODZENIOWA I CZUCIOWO-NERWOWA, NIE OKREŚLONE
H91.0 GŁUCHOTA OTOTOKSYCZNA
H91.2 NAGŁA GŁUCHOTA IDIOPATYCZNA
H91.3 GLUCHONIEMOTA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
H91.8 INNE OKREŚLONE POSTACIE GŁUCHOTY
H92.1 ROPOTOK USZNY
H92.2 KRWAWIENIA Z UCHA
H93.0 ZABURZENIA DEGENERACYJNE I NACZYNIOWE UCHA
H93.2 INNE ZABURZENIA PERCEPCJI SŁUCHOWEJ
H93.3 SCHORZENIA NERWU PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWEGO
H93.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA UCHA
H94.0 ZAPALENIE NERWU PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWEGO W CHOROBACH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H94.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA UCHA W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
H95.0 NAWROTOWY PERLAK W JAMIE POOPERACYJNEJ WYROSTKA SUTKOWATEGO
H95.1 INNE ZABURZENIA PO OPERACJI UCHA ŚRODKOWEGO
H95.8 INNE POOPERACYJNE ZABURZENIE UCHA I WYROSTKA SUTKOWATEGO
I00 CHOROBA REUMATYCZNA SERCA BEZ WZMIANKI O ZAJĘCIU SERCA
I01.0 OSTRE REUMATYCZNE ZAPALENIE OSIERDZIA
I01.1 OSTRE REUMATYCZNE ZAPALENIE WSIERDZIA
I01.2 OSTRE REUMATYCZNE ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCA
I01.8 INNE OSTRE CHOROBY REUMATYCZNE SERCA
I01.9 OSTRA CHOROBA REUMATYCZNA SERCA, NIE OKREŚLONA
I02.0 PLĄSAWICA REUMATYCZNA Z ZAJĘCIEM SERCA
I02.9 PLĄSAWICA REUMATYCZNA BEZ ZAJĘCIA SERCA
I05.0 ZWĘŻENIE LEWEGO UJŚCIA ŻYŁNEGO
I05.1 REUMATYCZNA NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI DWUDZIELNEJ
I05.2 ZWĘŻENIE LEWEGO UJŚCIA ŻYŁNEGO Z NIEDOMYKALNOŚCIĄ
I05.8 INNE WADY ZASTAWKI DWUDZIELNEJ
I05.9 WADA ZASTAWKI DWUDZIELNEJ, NIE OKREŚLONA
I06.0 REUMATYCZNE ZWĘŻENIE TĘTNICY GŁÓWNEJ
I06.1 REUMATYCZNA NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TĘTNICY GŁÓWNEJ
I06.2 REUMATYCZNE ZWĘŻENIE LEWEGO UJŚCIA TĘTNICZEGO Z NIEDOMYKALNOŚCIĄ
I06.8 INNE WADY REUMATYCZNE ZASTAWKI TĘTNICY GŁÓWNEJ
I06.9 WADA REUMATYCZNA ZASTAWKI TĘTNICY GŁÓWNEJ, NIE OKREŚLONA
I07.0 ZWĘŻENIE ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ
I07.1 NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ
I07.2 ZWĘŻENIE ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ Z NIEDOMYKALNOŚCIĄ
I07.8 INNE WADY ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ
I07.9 WADA ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, NIE OKREŚLONA
I08.0 WADY ZASTAWEK DWUDZIELNEJ I TĘTNICY GŁÓWNEJ
I08.1 WADY ZASTAWEK DWUDZIELNEJ I TRÓJDZIELNEJ
I08.2 WADY ZASTAWEK TĘTNICY GŁÓWNEJ I TRÓJDZIELNEJ
I08.3 SKOJARZONE WADY ZASTAWEK DWUDZIELNEJ, TRÓJDZIELNEJ I TĘTNICY GŁÓWNEJ
I08.8 INNE WADY SKOJARZONE WIELU ZASTAWEK
I08.9 WADY WIELU ZASTAWEK, NIE OKREŚLONE
I09.0 REUMATYCZNE ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCA
I09.1 REUMATYCZNE CHOROBY WSIERDZIA, ZASTAWKI, NIE OKREŚLONE
I09.2 PRZEWLEKŁE REUMATYCZNE ZAPALENIE OSIERDZIA
I09.8 INNE OKREŚLONE REUMATYCZNE CHOROBY SERCA
I09.9 CHOROBA REUMATYCZNA SERCA, NIE OKREŚLONA
I10 SAMOISTNE (OIERWOTNE) NADCIŚNIENIE
I11.0 CHOROBA NADCIŚNIENIOWA Z ZAJĘCIEM SERCA, Z (ZASTOINOWĄ) NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA
I11.9 CHOROBA NADCIŚNIENIOWA Z ZAJĘCIEM SERCA BEZ (ZASTOINOWEJ) NIEWYDOLNOŚCI SERCA
I12.0 CHOROBA NADCIŚNIENIOWA Z ZAJĘCIEM NEREK, Z NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
I12.9 CHOROBA NADCIŚNIENIOWA Z ZAJĘCIEM NEREK, BEZ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
I13.0 CHOROBA NADCIŚNIENIOWA Z ZAJĘCIEM SERCA I NEREK, Z (ZASTOINOWĄ) NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA
I13.1 CHOROBA NADCIŚNIENIOWA Z ZAJĘCIEM SERCA I NEREK, Z NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
I13.2 CHOROBA NADCIŚNIENIOWA Z ZAJĘCIEM SERCA I NEREK, TAK Z (ZASTOINOWĄ) NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA JAK I Z NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
I13.9 CHOROBA NADCIŚNIENIOWA Z ZAJĘCIEM SERCA I NEREK, NIE OKREŚLONA
I15.0 NADCIŚNIENIE NACZYŃIOWO-NERKOWE
I15.1 NADCIŚNIENIE WTÓRNE DO INNEJ PATOLOGII NEREK
I15.2 NADCIŚNIENIE WTÓRNE DO ZABURZEŃ UKŁADU WEWNĄTRZWYDZIELNICZEGO
I15.8 INNE WTÓRNE NADCIŚNIENIE
I15.9 NADCIŚNIENIE WTÓRNE, NIE OKREŚLONE
I20.0 DUSZNICA NIESTABILNA
I20.1 DUSZNICA BOLESNA Z UDOKUMENTOWANYM SKURCZEM NACZYŃ WIEŃCOWYCH
I20.8 INNE POSTACIE DUSZNICY BOLESNEJ
I20.9 DUSZNICA BOLESNA, NIE OKREŚLONA
I21.0 OSTRY ZAWAŁ SERCA PEŁNOŚCIENNY ŚCIANY PRZEDNIEJ
I21.1 OSTRY ZAWAŁ SERCA PEŁNOŚCIENNY ŚCIANY DOLNEJ
I21.2 OSTRY ZAWAŁ SERCA PEŁNOŚCIENNY O INNEJ LOKALIZACJI
I21.3 OSTRY ZAWAŁ SERCA PEŁNOŚCIENNY O NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
I21.4 OSTRY ZAWAŁ SERCA PODWSIERDZIOWY
I21.9 OSTRY ZAWAŁ SERCA, NIE OKREŚLONY
I22.0 PONOWNY ZAWAŁ SERCA ŚCIANY PRZEDNIEJ
I22.1 PONOWNY OSTRY ZAWAŁ SERCA ŚCIANY DOLNEJ
I22.8 PONOWNY OSTRY ZAWAŁ SERCA INNYCH MIEJSC
I22.9 PONOWNY OSTRY ZAWAŁ SERCA O NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
I23.0 KRWIAK OSIERDZIA JAKO POWIKŁANIE WYSTĘPUJĄCE W CZASIE OSTREGO ZAWAŁU SERCA
I23.1 UBYTEK PRZEGRODY MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ JAKO POWIKŁANIE WYSTĘPUJĄCE W CZASIE OSTREGO ZAWAŁU SERCA
I23.2 UBYTEK PRZEGRODY MIĘDZYKOMOROWEJ JAKO POWIKŁANIE WYSTĘPUJĄCE W CZASIE OSTREGO ZAWAŁU SERCA
I23.3 PĘKNIĘCIE ŚCIANY SERCA BEZ KRWIAKA OSIERDZIA JAKO POWIKŁANIE WYSTĘPUJĄCE W CZASIE OSTREGO ZAWAŁU SERCA
I23.4 PĘKNIĘCIE STRUN ŚCIĘGNISTYCH JAKO POWIKŁANIE WYSTĘPUJĄCE W CZASIE OSTREGO ZAWAŁU SERCA
I23.5 PĘKNIĘCIE MIĘŚNIA BRODAWKOWATEGO JAKO POWIKŁANIE WYSTĘPUJĄCE W CZASIE OSTREGO ZAWAŁU SERCA
I23.6 SKRZEPLINA PRZEDSIONKA, USZKA PRZEDSIONKA I KOMORY JAKO POWIKŁANIE WYSTĘPUJĄCE W CZASIE OSTREGO ZAWAŁU SERCA/
I23.9 INNE POWIKŁANIA WYSTĘPUJĄCE W CZASIE OSTREGO ZAWAŁU SERCA
I24.0 ZAKRZEPICA TĘTNICY WIENCOWEJ BEZ ZAWAŁU SERCA
I24.1 ZESPÓŁ DRESSLERA
I24.8 INNE POSTACIE OSTREJ CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA
I24.9 OSTRA CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, NIE OKREŚLONA
I25.0 CHOROBA SERCA I NACZYŃ KRWIONOŚNYCH W PRZEBIEGU MIAŻDŻYCY
I25.1 CHOROBA SERCA W PRZEBIEGU MIAŻDŻYCY
I25.2 STARY (PRZEBYTY) ZAWAŁ SERCA
I25.3 TĘTNIAK SERCA
I25.4 TĘTNIAK NACZYŃ WIEŃCOWYCH
I25.5 KARDIOMIOPATIA NIEDOKRWIENNA
I25.6 , CICHE, (NIEME) NIEDOKRWIENIE SERCA
I25.8 INNE POSTACIE PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA
I25.9 PRZEWLEKŁA CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, NIE OKREŚLONA
I26.0 ZATOR PŁUCNY ZE WZMIANKĄ O OSTRYM SERCU PŁUCNYM
I26.9 ZATOR PŁUCNY BEZ WZMIANKI O OSTRYM SERCU PŁUCNYM
I27.0 PIERWOTNE NADCIŚNIENIE PŁUCNE
I27.1 CHOROBA SERCA W PRZEBIEGU KIFOSKOLIOZY
I27.8 INNE OKREŚLONE ZESPOŁY SERCOWO-PŁUCNE
I27.9 ZESPÓŁ SERCOWO-PŁUCNY, NIE OKREŚLONY
I28.0 PRZETOKA TĘTNICZO-ŻYLNA NACZYŃ PŁUCNYCH
I28.1 TĘTNIAK TĘTNICY PŁUCNEJ
I28.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY NACZYŃ PŁUCNYCH
I28.9 CHOROBA NACZYŃ PŁUCNYCH, NIE OKREŚLONA
I30.0 OSTRE NIE OKREŚLONE SAMOISTNE ZAPALENIE OSIERDZIA
I30.1 ZAPALENIE OSIERDZIA ZAKAŹNE
I30.8 INNE POSTACIE OSTREGO ZAPALENIA OSIERDZIA
I30.9 OSTRE ZAPALENIE OSIERDZIA, NIE OKREŚLONE
I31.0 PRZEWLEKŁE ZAROSTOWE ZAPALENIE OSIERDZIA
I31.1 PRZEWLEKŁE ZACISKAJĄCE ZAPALENIE OSIERDZIA
I31.2 KRWIAK OSIERDZIA NIESKLASYFIKOWANY GDZIE INDZIEJ
I31.3 PŁYN W WORKU OSIERDZIOWYM (NIEZAPALNY)
I31.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY OSIERDZIA
I31.9 CHOROBA OSIERDZIA, NIE OKREŚLONA
I32.0 ZAPALENIE OSIERDZIA W CHOROBACH BAKTERYJNYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I32.1 ZAPALENIE OSIERDZIA W INNYCH CHOROBACH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I32.8 ZAPALENIE OSIERDZIA W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I33.0 OSTRE I PODOSTRE ZAKAŹNE ZAPALENIE WSIERDZIA
I33.9 OSTRE ZAPALENIE WSIERDZIA, NIE OKREŚLONE
I34.0 NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI DWUDZIELNEJ
I34.1 WYPADANIE PŁATKA(-ÓW) ZASTAWKI DWUDZIELNEJ
I34.2 NIEREUMATYCZNE ZWĘŻENIE ZASTAWKI DWUDZIELNEJ
I34.8 INNE NIEREUMATYCZNE ZABURZENIA FUNKCJI ZASTAWKI DWUDZIELNEJ
I34.9 NIEREUMATYCZNE ZABURZENIA FUNKCJI ZASTAWKI DWUDZIELNEJ, NIE OKREŚLONE
I35.0 ZWĘŻENIE ZASTAWKI TĘTNICY GŁÓWNEJ
I35.1 NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TĘTNICY GŁÓWNEJ
I35.2 ZWĘŻENIE ZASTAWKI TĘTNICY GŁÓWNEJ Z NIEDOMYKALNOŚCIĄ
I35.8 INNE ZABURZENIA FUNKCJI ZASTAWKI TĘTNICY GŁÓWNEJ
I35.9 ZABURZENIA FUNKCJI ZASTAWKI TĘTNICY GŁÓWNEJ, NIE OKREŚLONE
I36.0 NIEREUMATYCZNE ZWĘŻENIE ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ
I36.1 NIEREUMATYCZNA NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ
I36.2 NIEREUMATYCZNE ZWĘŻENIE ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ Z NIEDOMYKALNOŚCIĄ
I36.8 INNE NIEREUMATYCZNE ZABURZENIA FUNKCJI ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ
I36.9 NIEREUMATYCZNE ZABURZENIA FUNKCJI ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, NIE OKREŚLONE
I37.0 ZWĘŻENIE ZASTAWKI PNIA PŁUCNEGO
I37.1 NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI PNIA PŁUCNEGO
I37.2 ZWĘŻENIE ZASTAWKI PNIA PŁUCNEGO Z NIEDOMYKALNOŚCIĄ
I37.8 INNE ZABURZENIA FUNKCJI ZASTAWKI PNIA PŁUCNEGO
I37.9 ZABURZENIA FUNKCJI ZASTAWKI PNIA PŁUCNEGO, NIE OKREŚLONE
I38 ZAPALENIE WSIERDZIA, ZASTAWKI, NIE OKREŚLONE
I39.0 ZABURZENIA FUNKCJI ZASTAWKI DWUDZIELNEJ W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I39.1 ZABURZENIA FUNKCJI ZASTAWKI TĘTNICY GŁÓWNEJ W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I39.2 ZABURZENIA FUNKCJI ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I39.3 ZABURZENIA FUNKCJI ZASTAWKI PNIA PŁUCNEGO W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I39.4 ZABURZENIA FUNKCJI WIELU ZASTAWEK W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I39.8 ZAPALENIE WSIERDZIA, ZASTAWKI, NIE OKREŚLONE, W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I40.0 INFEKCYJNE ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO
I40.1 IZOLOWANE ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO
I40.8 INNE OSTRE ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO
I40.9 OSTRE ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO, NIE OKREŚLONE
I41.0 ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO W CHOROBACH BAKTERYJNYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I41.1 ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO W CHOROBACH WIRUSOWYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I41.2 ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO W INNYCH CHOROBACH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I41.8 ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I42.0 KARDIOMIOPATIA ROZSTRZEŃIOWA
I42.1 PRZEROSTOWA KARDIOMIOPATIA ZAWĘŻAJĄCA
I42.2 INNE KARDIOMIOPATIE PRZEROSTOWE
I42.3 CHOROBA WSIERDZIA (EOZYNOFILOWA)
I42.4 ZWŁÓKNIENIE SPRĘŻYSTE WSIERDZIA (FIBROELASTOZA WSIERDZIA)
I42.5 INNE KARDIOMIOPATIE ZACISKAJĄCE (RESTRYKCYJNE)
I42.6 KARDIOMIOPATIA ALKOHOLOWA
I42.7 KARDIOMIOPATIA WYWOŁANA PRZEZ LĘKI I INNE CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
I42.8 INNE KARDIOMIOPATIE
I42.9 KARDIOMIOPATIA, NIE OKREŚLONA
I43.0 KARDIOMIOPATIA W CHOROBACH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I43.1 KARDIOMIOPATIA W CHOROBACH METABOLICZNYCH
I43.2 KARDIOMIOPATIA W CHOROBACH Z NIEDOBORÓW POKARMOWYCH
I43.8 KARDIOMIOPATIA W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I44.0 BLOK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY PIERWSZEGO STOPNIA
I44.1 BLOK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY DRUGIEGO STOPNIA
I44.2 BLOK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY ZUPEŁNY
I44.3 INNE I NIE OKREŚLONE BLOKI PRZEDSIONKOWO-KOMOROWE
I44.4 BLOK PRZEDNIEJ GAŁĘZI LEWEJ ODNOGI
I44.5 BLOK TYLNEJ GAŁĘZI LEWEJ ODNOGI
I44.6 INNY I NIE OKREŚLONY BLOK GAŁĘZI
I44.7 BLOK LEWEJ ODNOGI PĘCZKA PRZEDSIONKOWO-KOMOROWEGO HISA, NIE OKREŚLONY
I45.0 BLOK PRAWEJ ODNOGI
I45.1 INNE I NIEOKREŚLONE BLOKI PRAWEJ ODNOGI PĘCZKA PRZEDSIONKOWO-KOMOROWEGO HISA
I45.2 BLOK DWUGAŁĘZIOWY
I45.3 BLOK TRÓJGAŁĘZIOWY
I45.4 NIEOKREŚLONY BLOK WEWNĄTRZKOMOROWY
I45.5 INNY OKREŚLONY BLOK SERCA
I45.6 ZESPÓŁ PREEKSCYTACJI
I45.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA PRZEWODNICTWA
I45.9 ZABURZENIE PRZEWODNICTWA, NIE OKREŚLONE
I46.0 ZATRZYMANIE KRĄŻENIA ZE SKUTECZNĄ RESUSCYTACJĄ
I46.1 NAGŁA SMIERĆ SERCOWA, TAK OPISANA
I46.9 ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, NIE OKREŚLONE
I47.0 KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU TYPU FALI NAWROTOWEJ (RE-ENTRY)
I47.1 CZĘSTOSKURCZ NADKOMOROWY
I47.2 CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY
I47.9 CZĘSTOSKURCZ NAPADOWY, NIE OKREŚLONY
I48 MIGOTANIE I TRZEPOTANIE PRZEDSIONKÓW
I49.0 MIGOTANIE I TRZEPOTANIE KOMÓR
I49.1 PRZEDWCZESNA DEPOLARYZACJA PRZEDSIONKOWA
I49.2 PRZEDWCZESNA DEPOLARYZACJA (POBUDZENIE) Z ŁĄCZA PRZEDSIONKOWO-KOMOROWEGO
I49.3 PRZEDWCZESNA DEPOLARYZACJA (POBUDZENIE) KOMÓR
I49.4 INNE I NIE OKREŚLONE PRZEDWCZESNE DEPOLARYZACJE (POBUDZENIA)
I49.5 ZESPÓŁ CHOREJ ZATOKI
I49.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA RYTMU SERCA
I49.9 ZABURZENIA RYTMU SERCA, NIE OKREŚLONE
I50.0 NIEWYDOLNOŚĆ SERCA ZASTOINOWA
I50.1 NIEWYDOLNOŚĆ SERCA LEWOKOMOROWA
I50.9 NIEWYDOLNOŚĆ SERCA, NIE OKREŚLONA
I51.0 UBYTEK PRZEGODY SERCA, NABYTY
I51.1 PĘKNIĘCIE STRUNY ŚCIĘGNISTEJ NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
I51.2 PĘKNIĘCIE MIĘŚNIA BRODAWKOWATEGO NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
I51.3 ZAKRZEP (SKRZEPLINA) WEWNĄTRZSERCOWY NIE KLASYFIKOWANY GDZIE INDZIEJ
I51.4 ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCA, NIE OKREŚLONE
I51.5 ZWYRODNIENIE MIĘŚNIA SERCA
I51.6 CHOROBY SERCA I NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, NIE OKREŚLONE
I51.7 POWIĘKSZENIE SERCA
I51.8 INNE NIEDOKŁADNIE OKREŚLONE CHOROBY SERCA
I52.0 INNE ZABURZENIA FUNKCJI SERCA W CHOROBACH BAKTERYJNYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I52.1 INNE ZABURZENIA FUNKCJI SERCA W INNYCH CHOROBACH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I52.8 INNE ZABURZENIA FUNKCJI SERCA W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I60.0 KRWOTOK PODPAJĘCZYNÓWKOWY Z SYFONU LUB ROZWIDLENIA TĘTNICY SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ
I60.1 KRWOTOK PODPAJĘCZYNÓWKOWY Z TĘTNICY ŚRODKOWEJ MÓZGU
I60.2 KRWOTOK PODPAJĘCZYNÓWKOWY Z TĘTNICY ŁĄCZĄCEJ PRZEDNIEJ
I60.3 KRWOTOK PODPAJĘCZYNÓWKOWY Z TĘTNICY ŁĄCZĄCEJ TYLNEJ
I60.4 KRWOTOK PODPAJĘCZYNÓWKOWY Z TĘTNICY PODSTAWNEJ
I60.5 KRWOTOK PODPAJĘCZYNÓWKOWY Z TĘTNICY KRĘGOWEJ
I60.6 KRWOTOK PODPAJĘCZYNÓWKOWY Z INNYCH TĘTNIC WEWNĄTRZCZASZKOWYCH
I60.7 KRWOTOK PODPAJĘCZYNÓWKOWY Z TĘTNICY WEWNĄTRZCZASZKOWEJ, NIE OKREŚLONY
I60.8 INNE KRWOTOKI PODPAJĘCZYNÓWKOWE
I60.9 KRWOTOK PODPAJĘCZYNÓWKOWY, NIE OKREŚLONY
I61.0 KRWOTOK MÓZGOWY DO PÓŁKUL, PODKOROWY
I61.1 KRWOTOK MÓZGOWY DO PÓŁKUL, KOROWY
I61.2 KRWOTOK MÓZGOWY DO PÓŁKUL, NIE OKREŚLONY
I61.3 KRWOTOK MÓZGOWY DO PNIA MÓZGU
I61.4 KRWOTOK MÓZGOWY DO MÓŻDŻKU
I61.5 KRWOTOK MÓZGOWY WEWNĄTRZKOMOROWY
I61.6 KRWOTOK MÓZGOWY O MNOGIM UMIEJSCOWIENIU
I61.8 INNE KRWOTOKI MÓZGOWE
I61.9 KRWOTOK MÓZGOWY, NIE OKREŚLONY
I62.0 KRWOTOK POD OPONĄ TWARDA (OSTRY) (NIEURAZOWY)
I62.1 NIEURAZOWY KRWOTOK NAD OPONĄ TWARDĄ
I62.9 KRWOTOK MÓZGOWY (NIEURAZOWY), NIE OKREŚLONY
I63.0 ZAWAŁ MÓZGU WYWOŁANY PRZEZ ZAKRZEP TĘTNIC PRZEDMÓZGOWYCH
I63.1 ZAWAŁ MÓZGU WYWOŁANY PRZEZ ZATOR TĘTNIC PRZEDMÓZGOWYCH
I63.2 ZAWAŁ MÓZGU WYWOŁANY PRZEZ NIEOKREŚLONĄ NIEDROŻNOŚĆ LUB ZWĘŻENIE TĘTNIC PRZEDMÓZGOWYCH
I63.3 ZAWAŁ MÓZGU WYWOŁANY PRZEZ ZAKRZEP TĘTNIC MÓZGOWYCH
I63.4 ZAWAŁ MÓZGU WYWOŁANY PRZEZ ZATOR TĘTNIC MÓZGOWYCH
I63.5 ZAWAŁ MÓZGU WYWOŁANY PRZEZ NIEOKREŚLONĄ NIEDROŻNOŚĆ LUB ZWĘŻENIE TĘTNIC MÓZGOWYCH
I63.6 ZAWAŁ MÓZGU WYWOŁANY PRZEZ ZAKRZEP ŻYŁ MÓZGOWYCH, NIEROPNY
I63.8 INNE ZAWAŁY MÓZGU
I63.9 ZAWAŁ MÓZGU, NIE OKREŚLONY
I64 UDAR, NIE OKREŚLONY JAKO KRWOTOCZNY LUB ZAWAŁOWY
I65.0 NIEDROŻNOŚĆ I ZWĘŻENIE TĘTNICY KRĘGOWEJ
I65.1 NIEDROŻNOŚĆ I ZWĘŻENIE TĘTNICY PODSTAWNEJ
I65.2 NIEDROŻNOŚĆ I ZWĘŻENIE TĘTNICY SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ
I65.3 NIEDROŻNOŚĆ I ZWĘŻENIE TĘTNIC PRZEDMÓZGOWYCH, MNOGIE I OBUSTRONNE
I65.8 NIEDROŻNOŚĆ I ZWĘŻENIE INNYCH TĘTNIC PRZEDMÓZGOWYCH
I65.9 NIEDROŻNOŚĆ I ZWĘŻENIE NIEOKREŚLONYCH TĘTNIC PRZEDMÓZGOWYCH
I66.0 NIEDROŻNOŚĆ I ZWĘŻENIE TĘTNICY ŚRODKOWEJ MÓZGU
I66.1 NIEDROŻNOŚĆ I ZWĘŻENIE TĘTNICY PRZEDNIEJ MÓZGU
I66.2 NIEDROŻNOŚĆ I ZWĘŻENIE TĘTNICY TYLNEJ MÓZGU
I66.3 NIEDROŻNOŚĆ I ZWĘŻENIE TĘTNIC MÓŻDŻKU
I66.4 NIEDROŻNOŚĆ I ZWĘŻENIE TĘTNIC MÓZGOWYCH, MNOGIE I OBUSTRONNE
I66.8 NIEDROŻNOŚĆ I ZWĘŻENIE INNYCH TĘTNIC MÓZGOWYCH
I66.9 NIEDROŻNOŚĆ I ZWĘŻENIE NIEOKREŚLONYCH TĘTNIC MÓZGOWYCH
I67.0 ROZWARSTWIENIE TĘTNIC MÓZGOWYCH, NIEPĘKNIĘTE
I67.1 TĘTNIAK MÓZGU, NIEPĘKNIĘTY
I67.2 MIAŻDŻYCA TĘTNIC MÓZGOWYCH
I67.3 POSTĘPUJĄCA NACZYNIOWA LEUKOENCEFALOPATIA
I67.4 ENCEFALOPATIA NADCIŚNIENIOWA
I67.5 CHOROBA MOYAMOYA
I67.6 NIEROPNY ZAKRZEP UKŁADU ŻYŁNEGO WEWNĄTRZCZASZKOWEGO
I67.7 ZAPALENIE TĘTNIC MÓZGOWYCH, NIEKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I67.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH
I67.9 CHOROBA NACZYŃ MÓZGOWYCH, NIE OKREŚLONA
I69.0 NASTĘPSTWA KRWOTOKU PODPAJĘCZYNÓWKOWEGO
I69.1 NASTĘPSTWA KRWOTOKU MÓZGOWEGO
I69.2 NASTĘPSTWA INNYCH NIEURAZOWYCH KRWOTOKÓW WEWNĄTRZCZASZKOWYCH
I69.3 NASTĘPSTWA ZAWAŁU MÓZGU
I69.4 NASTĘPSTWA UDARU NIE OKREŚLONE CZY KRWOTOCZNY CZY ZAWAŁOWY
I69.8 NASTĘPSTWA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CHORÓB NACZYŃ MÓZGOWYCH
I70.0 MIAŻDŻYCA TĘTNICY GŁÓWNEJ (AORTY)
I70.1 MIAŻDŻYCA TĘTNICY NERKOWEJ
I70.2 MIAŻDŻYCA TĘTNIC KOŃCZYN
I70.8 MIAŻDŻYCA INNYCH TĘTNIC
I70.9 UOGÓLNIONA I NIEOKREŚLONA MIAŻDŻYCA
I71.0 TĘTNIAK ROZWARSTWIAJACY TĘTNICY GŁÓWNEJ (KAŻDEGO ODCINKA)
I71.1 TĘTNIAK ODCINKA PIERSIOWEGO TĘTNICY GŁÓWNEJ, PĘKNIĘTY
I71.2 TĘTNIAK ODCINKA PIERSIOWEGO TĘTNICY GŁÓWNEJ, BEZ WZMIANKI O PĘKNIĘCIU
I71.3 TĘTNIAK ODCINKA BRZUSZNEGO TĘTNICY GŁÓWNEJ, PĘKNIĘTY
I71.4 TĘTNIAK ODCINKA BRZUSZNEGO TĘTNICY GŁÓWNEJ, BEZ WZMIANKI O PĘKNIĘCIU
I71.5 TĘTNIAK ODCINKA PIERSIOWO-BRZUSZNEGO TĘTNICY GŁÓWNEJ, PĘKNIĘTY
I71.6 TĘTNIAK ODCINKA PIERSIOWO-BRZUSZNEGO TĘTNICY GŁÓWNEJ, BEZ WZMIANKI O PĘKNIĘCIU
I71.8 TĘTNIAK TĘTNICY GŁÓWNEJ O NIE OKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU, PĘKNIĘTY
I71.9 TĘTNIAK TĘTNICY GŁÓWNEJ O NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU, BEZ WZMIANKI O PĘKNIĘCIU
I72.0 TĘTNIAK TĘTNICY SZYJNEJ
I72.1 TĘTNIAK TĘTNICY KOŃCZYNY GÓRNEJ
I72.2 TĘTNIAK TĘTNICY NERKOWEJ
I72.3 TĘTNIAK TĘTNICY BIODROWEJ (WSPÓLNEJ) (ZEWNĘTRZNEJ) (WEWNĘTRZNEJ)
I72.4 TĘTNIAK TĘTNICY KOŃCZYNY DOLNEJ
I72.8 TĘTNIAK INNYCH OKREŚLONYCH TĘTNIC
I72.9 TĘTNIAK O NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
I73.0 ZESPÓŁ REYNAUDA
I73.1 ZAKRZEPOWO-ZAROSTOWE ZAPALENIE NACZYŃ /BUERGERA/
I73.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY NACZYŃ OBWODOWYCH
I73.9 CHOROBA NACZYŃ OBWODOWYCH, NIE OKREŚLONA
I74.0 ZATOR I ZAKRZEP BRZUSZNEJ CZĘŚCI TĘTNICY GŁÓWNEJ
I74.1 ZATOR I ZAKRZEP INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ODCINKÓW TĘTNICY GŁÓWNEJ
I74.2 ZATOR I ZAKRZEP TĘTNIC KOŃCZYN GÓRNYCH
I74.3 ZATOR I ZAKRZEP TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH
I74.4 ZATOR I ZAKRZEP TĘTNIC KOŃCZYN, NIE OKREŚLONY
I74.5 ZATOR I ZAKRZEP TĘTNICY BIODROWEJ (WSPÓLNEJ) (ZEWNĘTRZNEJ) (WEWNĘTRZNEJ)
I74.8 ZATOR I ZAKRZEP INNYCH TĘTNIC
I74.9 ZATOR I ZAKRZEP TĘTNICY, NIEOKREŚLONEJ
I77.0 PRZETOKA TĘTNICZO-ŻYLNA (NABYTA)
I77.1 ZWĘŻENIE TĘTNICY
I77.2 PĘKNIĘCIE TĘTNICY
I77.3 DYSPLAZJA WLÓKNISTO - MIĘŚNIOWA TĘTNIC
I77.4 ZESPÓŁ UCISKU TĘTNICY KRĘŻKOWEJ
I77.5 MARTWICA TĘTNICY
I77.6 ZAPALENIE TĘTNICY, NIE OKREŚLONE
I77.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA TĘTNIC I TĘTNICZEK
I77.9 ZABURZENIE TĘTNIC I TĘTNICZEK, NIE OKREŚLONE
I78.0 DZIEDZICZNE, KRWOTOCZNE ROZSZERZENIE NACZYŃ WŁOSOWATYCH /TELEANGIECTASIA/
I78.1 ZNAMIĘ, NIENOWOWTWOROWE
I78.8 INNE CHOROBY NACZYŃ WŁOSOWATYCH
I78.9 CHOROBY NACZYŃ WŁOSOWATYCH, NIE OKREŚLONE
I79.0 TĘTNIAK TĘTNICY GŁÓWNEJ W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I79.1 ZAPALENIE TĘTNICY GŁÓWNEJ W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I79.2 ANGIOPATIA OBWODOWA W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I79.8 INNE ZABURZENIA CZYNNOŚCI TĘTNIC, TĘTNICZEK I NACZYŃ WŁOSOWATYCH W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I80.0 ZAPALENIE I ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH KOŃCZYN DOLNYCH
I80.1 ZAPALENIE I ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁY UDOWEJ
I80.2 ZAPALENIE I ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ INNYCH NACZYŃ GŁĘBOKICH KOŃCZYN DOLNYCH
I80.3 ZAPALENIE I ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ KOŃCZYN DOLNYCH, NIE OKREŚLONE
I80.8 ZAPALENIE I ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ O INNYM UMIEJSCOWIENIU
I80.9 ZAPALENIE I ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ O NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
I81 ZAKRZEP ŻYŁY WROTNEJ
I82.0 ZESPÓŁ BUDDA-CHIARIEGO
I82.1 ZAPALENIE ZAKRZEPOWE ŻYŁ, WĘDRUJĄCE
I82.2 ZATOR I ZAKRZEP ŻYŁY GŁÓWNEJ
I82.3 ZATOR I ZAKRZEP ŻYŁY NERKOWEJ
I82.8 ZATOR I ZAKRZEP INNYCH OKREŚLONYCH ŻYŁ
I82.9 ZATOR I ZAKRZEP ŻYŁY, NIE OKREŚLONY
I83.0 ŻYŁAKI KOŃCZYN DOLNYCH Z OWRZODZENIEM
I83.1 ŻYŁAKI KOŃCZYN DOLNYCH Z ZAPALENIEM
I83.2 ŻYŁAKI KOŃCZYN DOLNYCH Z OWRZODZENIEM I ZAPALENIEM
I83.9 ŻYŁAKI KOŃCZYN DOLNYCH BEZ OWRZODZENIA I ZAPALENIA
I84.4 GUZY KRWAWICZE ODBYTU ZEWNĘTRZNE Z INNYMI POWIKŁANIAMI
I84.5 GUZY KRWAWICZE ODBYTU ZEWNĘTRZNE BEZ POWIKŁAŃ
I85.0 ŻYŁAKI PRZEŁYKU Z KRWAWIENIEM
I85.9 ŻYŁAKI PRZEŁYKU BEZ KRWAWIENIA
I86.0 ŻYŁAKI PODJĘZYKOWE
I86.4 ŻYŁAKI ŻOŁĄDKA
I86.8 ŻYŁAKI INNYCH OKREŚLONYCH MIEJSC
I87.0 ZESPÓŁ POZAKRZEPOWY
I87.1 UCISK ŻYŁY
I87.2 NIEWYDOLNOŚĆ ŻYŁ (PRZEWLEKŁA) (OBWODOWA)
I87.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA FUNKCJI ŻYŁ
I87.9 ZABURZENIA FUNKCJI ŻYŁ, NIE OKREŚLONE
I88.0 NIEOKREŚLONE ZAPALENIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH KRĘŻKOWYCH
I88.1 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH OPRÓCZ KRĘŻKOWYCH
I88.8 INNE NIEOKREŚLONE ZAPALENIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH
I88.9 ZAPALENIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH, NIE OKREŚLONE
I89.0 OBRZĘK CHŁONNY NIEKLASYFIKOWANY GDZIE INDZIEJ
I89.1 ZAPALENIE NACZYŃ CHŁONNYCH
I89.8 INNE OKREŚLONE NIEZAKAŹNE ZABURZENIA NACZYŃ I WĘZŁÓW CHŁONNYCH
I89.9 NIEZAKAŹNE ZABURZENIA NACZYŃ I WĘZŁÓW CHŁONNYCH, NIE OKREŚLONE
I95.0 SAMOISTNE NIEDOCIŚNIENIE TĘTNICZE
I95.1 NIEDOCIŚNIENIE TĘTNICZE ORTOSTATYCZNE
I95.2 NIEDOCIŚNIENIE TĘTNICZE WYWOŁANE PRZEZ LEKI
I95.8 INNE NIEDOCIŚNIENIE TĘTNICZE
I95.9 NIEDOCIŚNIENIE TĘTNICZE, NIE OKREŚLONE
I97.0 ZESPÓŁ PO KARDIOTOMII
I97.1 INNE ZABURZENIA CZYNNOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA PO OPERACJACH SERCA
I97.2 ZESPÓŁ OBRZĘKU CHŁONNEGO PO USUNIĘCIU SUTKA
I97.8 INNE POZABIEGOWE ZABURZENIA FUNKCJI UKŁADU KRĄŻENIA, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
I97.9 POZABIEGOWE ZABURZENIA FUNKCJI UKŁADU KRĄŻENIA, NIE OKREŚLONE
I98.2 ŻYŁAKI PRZEŁYKU W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
I99 INNE I NIEOKREŚLONE ZABURZENIA UKŁADU KRĄŻENIA
J00 OSTRE ZAPALENIE NOSA I GARDŁA (PRZEZIEBIENIE)
J01.0 OSTRE ZAPALENIE ZATOK SZCZĘKOWYCH
J01.1 OSTRE ZAPALENIE ZATOK CZOŁOWYCH
J01.2 OSTRE ZAPALENIE KOMÓREK SITOWYCH
J01.3 OSTRE ZAPALENIE ZATOK KLINOWYCH
J01.4 OSTRE ZAPALENIE WSZYSTKICH ZATOK
J01.8 INNE OSTRE ZAPALENIE ZATOK
J02.0 PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA
J02.8 OSTRE ZAPALENIE GARDŁA SPOWODOWANE INNYMI OKREŚLONYMI DROBNOUSTROJAMI
J02.9 OSTRE ZAPALENIE GARDŁA, NIE OKREŚLONE
J03.0 ZAPALENIE MIGDAŁKÓW PACIORKOWCOWE
J03.8 ZAPALENIE MIGDAŁKÓW SPOWODOWANE INNYMI OKREŚLONYMI DROBNOUSTROJAMI
J03.9 OSTRE ZAPALENIE MIGDAŁKÓW, NIE OKREŚLONE
J04.0 OSTRE ZAPALENIE KRTANI
J04.1 OSTRE ZAPALENIE TCHAWICY
J04.2 OSTRE ZAPALENIE KRTANI I TCHAWICY
J05.0 OSTRE KRUPOWE ZAPALENIE KRTANI
J05.1 OSTRE ZAPALENIE NAGŁOŚNI
J06.0 OSTRE ZAPALENIE KRTANI I GARDŁA
J06.8 INNE OSTRE ZAKAŻENIE GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH O UMIEJSCOWIENIU MNOGIM
J06.9 OSTRE ZAKAŻENIE GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH, NIE OKREŚLONE
J10.0 GRYPA Z ZAPALENIEM PŁUC WYWOŁANA ZIDENTYFIKOWANYM WIRUSEM GRYPY
J10.1 GRYPA Z INNYMI OBJAWAMI ZE STRONY UKŁADU ODDECHOWEGO WYWOŁANA ZIDENTYFIKOWANYM WIRUSEM GRYPY
J10.8 GRYPA Z INNYMI OBJAWAMI WYWOŁANA ZIDENTYFIKOWANYM WIRUSEM GRYPY
J11.0 GRYPA Z ZAPALENIEM PŁUC WYWOŁANA NIEZIDENTYFIKOWANYM WIRUSEM
J11.1 GRYPA Z INNYMI OBJAWAMI Z DRÓG ODDECHOWYCH WYWOŁANA NIEZIDENTYFIKOWANYM WIRUSEM
J11.8 GRYPA Z INNYMI OBJAWAMI WYWOŁANA NIEZIDENTYFIKOWANYM WIRUSEM
J12.0 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE ADENOWIRUSEM
J12.1 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE WIRUSEM RS
J12.2 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE WIRUSEM PARAGRYPOWYM
J12.8 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE INNYM WIRUSEM
J12.9 WIRUSOWE ZAPALENIE PŁUC, NIE OKREŚLONE
J13 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PACIORKOWCAMI (STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE)
J14 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PAŁECZKA GRYPY (HAEMOPHILUS INFLUENZAE)
J15.0 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PAŁECZKĄ ZAPALENIA PŁUC (KLEBSIELLA PNEUMONIA)
J15.1 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PRZEZ PSEUDOMONAS
J15.2 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PRZEZ GRONKOWCE
J15.3 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PRZEZ PACIORKOWCE GRUPY B
J15.4 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PRZEZ INNE PACIORKOWCE
J15.5 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PRZEZ PAŁECZKĘ OKRĘŻNICY (ESCHERICHIA COLI)
J15.6 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PRZEZ INNE TLENOWE BAKTERIE GRAM-UJEMNE
J15.7 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PRZEZ MYCOPLASMA PNEUMONIAE
J15.8 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE INNYMI BAKTERIAMI
J15.9 BAKTERYJNE ZAPALENIE PŁUC, NIE OKREŚLONE
J16.0 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE
J16.8 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PRZEZ INNE OKREŚLONE DROBNOUSTROJE
J17.0 ZAPALENIE PŁUC W PRZEBIEGU CHORÓB (ZAKAŹNYCH) BAKTERYJNYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
J17.1 ZAPALENIE PŁUC W PRZEBIEGU CHORÓB ZAKAŹNYCH WIRUSOWYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
J17.2 ZAPALENIE PŁUC W PRZEBIEGU GRZYBICY
J17.3 ZAPALENIE PŁUC W PRZEBIEGU CHORÓB PASOŻYTNICZYCH
J17.8 ZAPALENIE PŁUC W PRZEBIEGU INNYCH CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
J18.0 ODOSKRZELOWE ZAPALENIE PŁUC, NIE OKREŚLONE
J18.1 PŁATOWE ZAPALENIE PŁUC, NIE OKREŚLONE
J18.2 HIPOSTATYCZNE ZAPALENIE PŁUC, NIE OKREŚLONE
J18.8 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE INNYMI NIE OKREŚLONYMI DROBNOUSTROJAM
J18.9 ZAPALENIE PŁUC, NIE OKREŚLONE
J20.0 OSTRE ZAPALENIE OSKRZELI WYWOŁANE PRZEZ MYCOPLASMA PNEUMONIA
J20.1 OSTRE ZAPALENIE OSKRZELI WYWOŁANE PRZEZ PAŁECZKĘ GRYPY (HAEMOPHILUS INFLUENZAE)
J20.2 OSTRE ZAPALENIE OSKRZELI WYWOŁANE PRZEZ PACIORKOWCE
J20.3 OSTRE ZAPALENIE OSKRZELI WYWOŁANE PRZEZ WIRUS COXSACKIE
J20.4 OSTRE ZAPALENIE OSKRZELI WYWOŁANE PRZEZ WIRUS PARAGRYPY
J20.5 OSTRE ZAPALENIE OSKRZELI WYWOŁANE PRZEZ WIRUS RS
J20.6 OSTRE ZAPALENIE OSKRZELI WYWOŁANE PRZEZ RINOWIRUS
J20.7 OSTRE ZAPALENIE OSKRZELI WYWOŁANE PRZEZ ECHOWIRUS
J20.8 OSTRE ZAPALENIE OSKRZELI WYWOŁANE INNYM OKREŚLONYM DROBNOUSTROJEM
J20.9 OSTRE ZAPALENIE OSKRZELI, NIE OKREŚLONE
J21.0 OSTRE ZAPALENIE OSKRZELIKÓW WYWOŁANE WIRUSEM RS
J21.8 OSTRE ZAPALENIE OSKRZELIKÓW WYWOŁANE INNYMI OKREŚLONYMI DROBNOUSTROJAMI
J21.9 OSTRE ZAPALENIE OSKRZELIKÓW, NIE OKREŚLONE
J22 NIEOKREŚLONE OSTRE ZAKAŻENIE DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
J30.0 NACZYNIORUCHOWE ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA
J30.1 UCZULENIOWE ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA SPOWODOWANE PYŁKAMI KWIATOWYMI
J30.2 INNE SEZONOWE UCZULENIOWE ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA
J30.3 INNE UCZULENIOWE ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA
J30.4 UCZULENIOWE ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA, NIE OKREŚLONE
J31.0 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA
J31.1 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY NOSOWEJ I GARDŁA
J31.2 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ GARDŁA
J32.0 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE ZATOK SZCZĘKOWYCH
J32.1 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE ZATOK CZOŁOWYCH
J32.2 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE KOMÓREK SITOWYCH
J32.3 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE ZATOK KLINOWYCH
J32.4 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WSZYSTKICH ZATOK PRZYNOSOWYCH
J32.8 INNE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE ZATOK
J32.9 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE ZATOK, NIE OKREŚLONE
J33.0 POLIP JAMY NOSOWEJ
J33.1 ZWYRODNIENIE POLIPOWATE ZATOK
J33.8 INNE POLIPY ZATOK
J34.0 ROPIEŃ, CZYRAK MNOGI I CZYRAK NOSA
J34.1 TORBIEL I ŚLUZOWIAK ZATOKI PRZYNOSOWEJ
J34.3 PRZEROST MAŁŻOWIN NOSOWYCH
J34.8 INNE OKREŚLONE SCHORZENIA NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH
J35.0 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE MIGDAŁKÓW
J35.1 PRZEROST MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH
J35.2 PRZEROST MIGDAŁKA GARDŁOWEGO
J35.3 PRZEROST MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH WSPÓŁISTNIEJĄCY Z PRZEROSTEM MIGDAŁKA GARDŁOWEGO
J35.8 INNE PRZEWLEKŁE CHOROBY MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH I MIGDAŁKA GARDŁOWEGO
J35.9 PRZEWLEKŁA CHOROBA MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH LUB MIGDAŁKA GARDŁOWEGO, NIE OKREŚLONA
J36 ROPIEŃ OKOŁOMIGDAŁKOWY
J37.0 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE KRTANI
J37.1 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE KRTANI I TCHAWICY
J38.0 PORAŻENIE STRUN GŁOSOWYCH I KRTANI
J38.1 POLIP STRUNY GŁOSOWEJ LUB KRTANI
J38.2 GUZKI STRUN GŁOSOWYCH
J38.3 INNE CHOROBY STRUN GŁOSOWYCH
J38.4 OBRZĘK KRTANI
J38.5 SKURCZ KRTANI
J38.6 ZWĘŻENIE KRTANI
J38.7 INNE CHOROBY KRTANI
J39.0 ROPIEŃ POZAGARDŁOWY I OKOŁOGARDŁOWY
J39.1 INNE ROPNIE GARDŁA
J39.2 INNE CHOROBY GARDŁA
J39.3 NADWRAŻLIWA REAKCJA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH O NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU
J39.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
J40 ZAPALENIE OSKRZELI NIE OKREŚLONE JAKO OSTRE ALBO PRZEWLEKŁE
J41.0 PRZEWLEKŁE PROSTE ZAPALENIE OSKRZELI
J41.1 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE OSKRZELI ŚLUZOWO-ROPNE
J41.8 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE OSKRZELI MIESZANE: PROSTE I ŚLUZOWO-ROPNE
J42 NIEOKREŚLONE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE OSKRZELI
J43.0 ZESPÓŁ MACLEODA
J43.1 ROZEDMA CAŁEGO ZRAZIKA (PŁUCA)
J43.2 ROZEDMA ŚRODKOWEJ CZĘŚCI ZRAZIKA (PŁUCA)
J43.8 INNA ROZEDMA PŁUC
J43.9 ROZEDMA PŁUC, NIE OKREŚLONA
J44.0 PRZEWLEKŁA ZAPOROWA CHOROBA PŁUC Z OSTRYM ZAKAŻENIEM DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
J44.1 NIE OKREŚLONA PRZEWLEKŁA ZAPOROWA CHOROBA PŁUC W OKRESIE ZAOSTRZENIA
J44.8 INNA OKREŚLONA PRZEWLEKŁA ZAPOROWA CHOROBA PŁUC
J44.9 PRZEWLEKŁA ZAPOROWA CHOROBA PŁUC, NIE OKREŚLONA
J45.0 DYCHAWICA OSKRZELOWA W GŁÓWNEJ MIERZE Z PRZYCZYN UCZULENIOWYCH
J45.1 DYCHAWICA OSKRZELOWA NIEUCZULENIOWA
J45.8 DYCHAWICA OSKRZELOWA MIESZANA
J45.9 DYCHAWICA OSKRZELOWA, NIE OKREŚLONA
J46 STAN ASTMATYCZNY
J47 ROZSTRZEŃIE OSKRZELI
J60 PYLICA GÓRNIKÓW KOPALŃ WĘGLA
J61 PYLICA SPOWODOWANA AZBESTEM LUB INNYMI WŁÓKNAMI MINERALNYMI
J62.0 PYLICA WYWOŁANA TALKIEM
J62.8 PYLICA WYWOŁANA INNYMI PYŁAMI ZAWIERAJĄCYMI KRZEMIONKĘ
J63.0 ALUMINOZA (PŁUCA)
J63.1 ZWŁÓKNIENIE BOKSYTOWE (PŁUCA)
J63.2 BERYLOZA (PYLICA BERYLOWA) (BERYLLIOSIS)
J63.3 ZWŁÓKNIENIE GRAFITOWE (PŁUCA) (PYLICA GRAFITOWA)
J63.4 SYDEROZA
J63.5 STANNOZA
J63.8 PYLICA WYWOŁANA INNYMI OKREŚLONYMI PYŁAMI NIEORGANICZNYMI
J64 NIEOKREŚLONA PYLICA PŁUC
J65 PYLICA PŁUC WSPÓŁISTNIEJĄCA Z GRUŹLICĄ
J66.0 BYSYNOZA
J66.1 CHOROBA OBRABIAJACYCH LEN
J66.2 CHOROBA PALACZY HASZYSZU
J66.8 CHOROBA DRÓG ODDECHOWYCH WYWOŁANA INNYMI OKREŚLONYMI PYŁKAMI ORGANICZNYMI
J67.0 PŁUCO ROLNIKA
J67.1 BAGASOZA
J67.2 PŁUCO HODOWCÓW PTAKÓW
J67.3 KORKOWICA (SUBEROSIS)
J67.4 PŁUCO PRACUJACYCH PRZY SŁODZIE
J67.5 PŁUCO PRACUJACYCH PRZY PRZEROBIE GRZYBÓW
J67.6 PŁUCO KORUJACYCH KLONY
J67.7 PŁUCO OSÓB PRZEBYWAJACYCH W POMIESZCZENIACH SZTUCZNIE KLIMATYZOWANYCH LUB NAWILŻANYCH
J67.8 ZAPALENIE PŁUC Z NADWRAŻLIWOŚCI WYWOŁANE INNYMI PYŁAMI ORGANICZNYMI
J67.9 ZAPALENIE PŁUC Z NADWRAŻLIWOŚCI WYWOŁANE NIEOKREŚLONYM PYŁEM ORGANICZNYM
J68.0 ZAPALENIE OSKRZELI I PŁUC WYWOŁANE CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI, GAZAMI LUB PARAMI
J68.1 OSTRY OBRZĘK PŁUC WYWOŁANY CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI, GAZAMI LUB PARAMI
J68.2 ZAPALENIE GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH WYWOŁANE CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI, GAZAMI LUB PARAMI NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
J68.3 INNE OSTRE LUB PODOSTRE STANY UKŁADU ODDECHOWEGO WYWOŁANE PRZEZ CZYNNIKI CHEMICZNE , GAZY LUB PARY
J68.4 STANY CHOROBOWE PRZEWLEKŁE UKŁADU ODDECHOWEGO WYWOŁANE PRZEZ CZYNNIKI CHEMICZNE , GAZY LUB PARY
J68.8 INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO WYWOŁANE PRZEZ CZYNNIKI CHEMICZNE , GAZY LUB PARY
J68.9 NIE OKREŚLONA CHOROBA UKŁADU ODDECHOWEGO WYWOŁANA CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI, GAZAMI LUB PARAMI
J69.0 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE ZACHŁYŚNIĘCIEM SIĘ POKARMEM LUB WYMIOCINAMI
J69.1 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE WDYCHANIEM OLEJÓW LUB SMARÓW
J69.8 ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE INNYMI CIAŁAMI STAŁYMI LUB CIEKŁYMI
J70.0 OSTRE OBJAWY PŁUCNE WYWOŁANE NAPROMIENIOWANIEM
J70.1 PRZEWLEKŁE I INNE OBJAWY PŁUCNE WYWOŁANE NAPROMIENIOWANIEM
J70.2 OSTRE ZABURZENIA TKANKI ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC WYWOŁANE LEKAMI
J70.3 PRZEWLEKŁE ZABURZENIA TKANKI ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC WYWOŁANE LEKAMI
J70.4 ZABURZENIA TKANKI ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC WYWOŁANE LEKAMI, NIE OKREŚLONE
J70.8 ZABURZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO WYWOŁANE INNYMI OKREŚLONYMI CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI
J70.9 ZABURZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO WYWOŁANE NIEOKREŚLONYMI CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI
J80 ZESPÓŁ CIĘŻKIEJ NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ U DOROSŁYCH
J81 OBRZĘK PŁUC
J82 EOZYNOFILIA PŁUCNA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
J84.0 CHOROBY PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH I TKANKI OKOŁOPĘCHERZYKOWEJ
J84.1 INNE CHOROBY TKANKI ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZE ZWŁÓKNIENIEM
J84.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY TKANKI ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC
J84.9 CHOROBA TKANKI ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC, NIE OKREŚLONA
J85.0 ZGORZEL LUB MARTWICA PŁUCA
J85.1 ROPIEŃ PŁUCA Z ZAPALENIEM PŁUC
J85.2 ROPIEŃ PŁUCA BEZ ZAPALENIA PŁUC
J85.3 ROPIEŃ ŚRÓDPIERSIA
J86.0 ROPNIAK OPŁUCNEJ Z PRZETOKĄ
J86.9 ROPNIAK OPŁUCNEJ BEZ PRZETOKI
J90 WYSIĘK OPŁUCNOWY NIESKLASYFIKOWANY GDZIE INDZIEJ
J91 WYSIĘK OPŁUCNOWY W PRZEBIEGU CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
J92.0 BLASZKA OPŁUCNEJ WSPÓŁISTNIEJĄCA Z AZBESTOZĄ
J92.9 BLASZKA OPŁUCNEJ BEZ AZBESTOZY
J93.0 ODMA OPŁUCNOWA SAMOISTNA Z WYSILKU
J93.1 INNA SAMOISTNA ODMA OPŁUCNOWA
J93.8 INNA ODMA OPŁUCNOWA
J93.9 ODMA OPŁUCNOWA, NIE OKREŚLONA
J94.0 WYSIĘK (OPŁUCNOWY) MLECZOWY
J94.1 ZAROŚNIĘCIE JAMY OPŁUCNEJ
J94.2 KRWIAK OPŁUCNEJ
J94.8 INNE OKREŚLONE SCHORZENIA OPŁUCNEJ
J94.9 NIE OKREŚLONA CHOROBA OPŁUCNEJ
J95.0 NIEPRAWIDŁOWA CZYNNOŚĆ PO TRACHEOSTOMII
J95.1 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ PŁUCNA W NASTĘPSTWIE ZABIEGU CHIRURGICZNEGO NA KLATCE PIERSIOWEJ
J95.2 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ PŁUCNA W NASTĘPSTWIE ZABIEGU CHIRURGICZNEGO POZA KLATKĄ PIERSIOWĄ
J95.3 PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ PŁUCNA W NASTĘPSTWIE ZABIEGU CHIRURGICZNEGO
J95.4 ZESPÓŁ MENDELSONA
J95.5 CHIRURGICZNE PODGŁOŚNIOWE ZWĘŻENIE (KRTANI)
J95.8 INNE CHIRURGICZNE (POZABIEGOWE) ZABURZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO
J95.9 CHIRURGICZNE (POZABIEGOWE) ZABURZENIE UKŁADU ODDECHOWEGO, NIE OKREŚLONE
J96.0 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA
J96.1 PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA
J96.9 NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, NIE OKREŚLONA
J98.0 CHOROBY OSKRZELA NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
J98.1 ZAPADNIECIE SIĘ PŁUCA
J98.2 ROZEDMA SRÓDMIĄŻSZOWA
J98.3 ROZEDMA WYRÓWNAWCZA
J98.4 INNE CHOROBY PŁUC
J98.5 CHOROBY ŚRÓDPIERSIA NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
J98.6 CHOROBY PRZEPONY
J98.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
J98.9 CHOROBA UKŁADU ODDECHOWEGO, NIE OKREŚLONA
J99.0 REUMATOIDALNA CHOROBA PŁUC (M05.1+)
J99.1 ZABURZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO W INNYCH ROZLANYCH (UKŁADOWYCH) CHOROBACH TKANKI ŁĄCZNEJ
J99.8 ZABURZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
K00.6 ZABURZENIA W WYRZYNANIU SIĘ ZĘBÓW
K00.7 ZESPÓŁ ZĄBKOWANIA
K01.0 WTOPIONE ZĘBY
K01.1 ZAKLINOWANE ZĘBY
K02.0 PRÓCHNICA OGRANICZONA DO SZKLIWA
K02.1 PRÓCHNICA ZĘBINY
K02.2 PRÓCHNICA CEMENTU
K02.3 ZATRZYMANA PRÓCHNICA ZĘBÓW
K02.4 ODONTOKLAZJA
K02.8 INNE PRÓCHNICE ZĘBÓW
K02.9 PRÓCHNICA ZĘBÓW, NIE OKREŚLONA
K04.7 ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY BEZ ZAJĘCIA ZATOKI SZCZĘKOWEJ
K05.0 OSTRE ZAPALENIE DZIĄSEŁ
K05.1 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE DZIĄSEŁ
K05.2 OSTRE ZAPALENIE PRZYZĘBIA
K05.3 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE PRZYZĘBIA
K05.4 DESMODONTOZA
K05.5 INNE CHOROBY PRZYZĘBIA
K05.6 CHOROBA PRZYZĘBIA, NIE OKREŚLONA
K06.0 ZANIK DZIĄSEŁ
K06.1 PRZEROST DZIĄSEŁ
K06.2 USZKODZENIE DZIĄSEŁ I BEZZĘBNEGO WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO ZWIĄZANE Z URAZEM
K06.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA DZIĄSEŁ I BEZZĘBNEGO WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO
K08.0 EKSFOLIACJA ZĘBÓW W WYNIKU PRZYCZYN UKŁADOWYCH
K08.1 UTRATA ZĘBÓW Z POWODU WYPADKU, USUNIĘCIA LUB MIEJSCOWYCH CHORÓB PRZYZĘBIA
K08.2 ZANIK GRZBIETU BEZZĘBNEGO WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO
K08.3 ZATRZYMANY KORZEŃ ZĘBA
K08.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA ZĘBÓW I STRUKTUR PODTRZYMUJĄCYCH
K09.0 TORBIELE ROZWOJOWE ZĘBOPOCHODNE
K09.1 TORBIELE ROZWOJOWE (NIEZĘBOPOCHODNE) OKOLICY JAMY USTNEJ
K09.2 INNE TORBIELE SZCZĘK
K09.8 INNE TORBIELE OKOLICY JAMY USTNEJ NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
K10.0 ZABURZENIA ROZWOJOWE SZCZĘK I ŻUCHWY
K10.1 ZIARNINIAK OLBRZYMIOKMÓRKOWY, CENTRALNY
K10.2 STANY ZAPALNE SZCZĘK I ŻUCHWY
K10.3 ZAPALENIE ZĘBODOŁU SZCZĘK I ŻUCHWY
K10.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY SZCZĘK I ŻUCHWY
K11.0 ZANIK GRUCZOŁU ŚLINOWEGO
K11.1 PRZEROST GRUCZOŁU ŚLINOWEGO
K11.2 ZAPALENIE GRUCZOŁU ŚLINOWEGO
K11.3 ROPIEŃ GRUCZOŁU ŚLINOWEGO
K11.4 PRZETOKA GRUCZOŁU ŚLINOWEGO
K11.5 KAMICA ŚLINIANEK
K11.6 TORBIEL ŚLUZOWA /MUKOCELE/
K11.7 ZABURZENIA WYDZIELANIA ŚLINY
K11.8 INNE CHOROBY GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
K12.0 NAWRACAJĄCE AFTY JAMY USTNEJ
K12.1 INNE POSTACIE ZAPALENIA JAMY USTNEJ
K12.2 ZAPALENIE TKANKI ŁĄCZNEJ I ROPIEŃ JAMY USTNEJ
K13.0 CHOROBY WARG
K13.1 NAGRYZANIE POLICZKA I WARGI
K13.2 ROGOWACENIE BIAŁE I INNE CHOROBY NABŁONKA JAMY USTNEJ, WŁĄCZAJĄC JĘZYK
K13.3 WŁOCHATE ROGOWACENIE BIAŁE
K13.4 ZIARNINIAK I ZIARNINIAKOPODOBNE CHOROBY ŚLUZÓWKI JAMY USTNEJ
K13.5 ZWŁÓKNIENIE PODŚLUZOWE JAMY USTNEJ
K13.6 ROZROST Z PODRAŻNIENIA ŚLUZÓWKI JAMY USTNEJ
K13.7 INNE I NIE OKREŚLONE CHOROBY ŚLUZÓWKI JAMY USTNEJ
K14.0 ZAPALENIE JĘZYKA
K14.1 JĘZYK GEOGRAFICZNY
K14.2 ZAPALENIE JĘZYKA POŚRODKOWE ROMBOIDALNE
K14.3 PRZEROST BRODAWEK JĘZYKA
K14.4 ZANIK BRODAWEK JĘZYKA
K14.8 INNE CHOROBY JĘZYKA
K20 ZAPALENIE PRZEŁYKU
K21.0 ZARZUCANIE (REFLUKS) ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWE Z ZAPALENIEM PRZEŁYKU
K21.9 ZARZUCANIE ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWE BEZ ZAPALENIA PRZEŁYKU
K22.0 ACHALAZJA WPUSTU
K22.1 WRZÓD PRZEŁYKU
K22.2 NIEDROŻNOŚĆ PRZEŁYKU
K22.3 PRZEDZIURAWIENIE PRZEŁYKU
K22.4 DYSKINEZA PRZEŁYKU
K22.5 UCHYŁEK PRZEŁYKU NABYTY
K22.6 ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWE PĘKNIĘCIE ŚLUZÓWKI Z KRWAWIENIEM
K22.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY PRZEŁYKU
K22.9 CHOROBA PRZEŁYKU, NIE OKREŚLONA
K23.0 GRUŹLICZE ZAPALENIE PRZEŁYKU (A18.8+)
K23.1 PRZEŁYK OLBRZYMI W CHOROBIE CHAGASA (B57.3+)
K23.8 ZABURZENIA PRZEŁYKU W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
K25.0 WRZÓD ŻOŁĄDKA (OSTRY Z KRWOTOKIEM)
K25.1 WRZÓD ŻOŁĄDKA (OSTRY Z PRZEDZIURAWIENIEM)
K25.2 WRZÓD ŻOŁĄDKA (OSTRY Z KRWOTOKIEM I PRZEDZIURAWIENIEM)
K25.3 WRZÓD ŻOŁĄDKA (OSTRY BEZ WZMIANKU O KRWOTOKU LUB PRZEDZIURAWIENIU)
K25.4 WRZÓD ŻOŁĄDKA (PRZEWLEKŁY LUB NIE OKREŚLONY Z KRWOTOKIEM)
K25.5 WRZÓD ŻOŁĄDKA (PRZEWLEKŁY LUB NIE OKREŚLONY Z PRZEDZIURAWIENIEM)
K25.6 WRZÓD ŻOŁĄDKA (PRZEWLEKŁY LUB NIE OKREŚLONY Z KRWOTOKIEM I PRZEDZIURAWIENIEM)
K25.7 WRZÓD ŻOŁĄDKA (PRZEWLEKŁY BEZ WZMIANKI O KRWOTOKU LUB PRZEDZIURAWIENIU)
K25.9 WRZÓD ŻOŁĄDKA (NIE OKREŚLONY JAKO OSTRY LUB PRZEWLEKŁY BEZ WZMIANKI O KRWOTOKU LUB PRZEDZIURAWIENIU)
K26.0 WRZÓD DWUNASTNICY (OSTRY Z KRWOTOKIEM)
K26.1 WRZÓD DWUNASTNICY (OSTRY Z PRZEDZIURAWIENIEM)
K26.2 WRZÓD DWUNASTNICY (OSTRY Z KRWOTOKIEM I PRZEDZIURAWIENIEM)
K26.3 WRZÓD DWUNASTNICY (OSTRY BEZ WZMIANKU O KRWOTOKU LUB PRZEDZIURAWIENIU)
K26.4 WRZÓD DWUNASTNICY (PRZEWLEKŁY LUB NIE OKREŚLONY Z KRWOTOKIEM)
K26.5 WRZÓD DWUNASTNICY (PRZEWLEKŁY LUB NIE OKREŚLONY Z PRZEDZIURAWIENIEM)
K26.6 WRZÓD DWUNASTNICY (PRZEWLEKŁY LUB NIE OKREŚLONY Z KRWOTOKIEM I PRZEDZIURAWIENIEM)
K26.7 WRZÓD DWUNASTNICY (PRZEWLEKŁY BEZ WZMIANKI O KRWOTOKU LUB PRZEDZIURAWIENIU)
K26.9 WRZÓD DWUNASTNICY (NIE OKREŚLONY JAKO OSTRY LUB PRZEWLEKŁY BEZ WZMIANKI O KRWOTOKU LUB PRZEDZIURAWIENIU)
K27.0 WRZÓD TRAWIENNY O NIE OKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU (OSTRY Z KRWOTOKIEM)
K27.1 WRZÓD TRAWIENNY O NIE OKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU (OSTRY Z PRZEDZIURAWIENIEM)
K27.2 WRZÓD TRAWIENNY O NIE OKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU (OSTRY Z KRWOTOKIEM I PRZEDZIURAWIENIEM)
K27.3 WRZÓD TRAWIENNY O NIE OKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU (OSTRY BEZ WZMIANKU O KRWOTOKU LUB PRZEDZIURAWIENIU)
K27.4 WRZÓD TRAWIENNY O NIE OKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU (PRZEWLEKŁY LUB NIE OKREŚLONY Z KRWOTOKIEM)
K27.5 WRZÓD TRAWIENNY O NIE OKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU (PRZEWLEKŁY LUB NIE OKREŚLONY Z PRZEDZIURAWIENIEM)
K27.6 WRZÓD TRAWIENNY O NIE OKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU (PRZEWLEKŁY LUB NIE OKREŚLONY Z KRWOTOKIEM I PRZEDZIURAWIENIEM)
K27.7 WRZÓD TRAWIENNY O NIE OKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU (PRZEWLEKŁY BEZ WZMIANKI O KRWOTOKU LUB PRZEDZIURAWIENIU)
K27.9 WRZÓD TRAWIENNY O NIE OKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU (NIE OKREŚLONY JAKO OSTRY LUB PRZEWLEKŁY BEZ WZMIANKI O KRWOTOKU LUB PRZEDZIURAWIENIU)
K28.0 WRZÓD ŻOŁĄDKA I JELIT (OSTRY Z KRWOTOKIEM)
K28.1 WRZÓD ŻOŁĄDKA I JELIT (OSTRY Z PRZEDZIURAWIENIEM)
K28.2 WRZÓD ŻOŁĄDKA I JELIT (OSTRY Z KRWOTOKIEM I PRZEDZIURAWIENIEM)
K28.3 WRZÓD ŻOŁĄDKA I JELIT (OSTRY BEZ WZMIANKU O KRWOTOKU LUB PRZEDZIURAWIENIU)
K28.4 WRZÓD ŻOŁĄDKA I JELIT (PRZEWLEKŁY LUB NIE OKREŚLONY Z KRWOTOKIEM)
K28.5 WRZÓD ŻOŁĄDKA I JELIT (PRZEWLEKŁY LUB NIE OKREŚLONY Z PRZEDZIURAWIENIEM)
K28.6 WRZÓD ŻOŁĄDKA I JELIT (PRZEWLEKŁY LUB NIE OKREŚLONY Z KRWOTOKIEM I PRZEDZIURAWIENIEM)
K28.7 WRZÓD ŻOŁĄDKA I JELIT (PRZEWLEKŁY BEZ WZMIANKI O KRWOTOKU LUB PRZEDZIURAWIENIU)
K28.9 WRZÓD ŻOŁĄDKA I JELIT (NIE OKREŚLONY JAKO OSTRY LUB PRZEWLEKŁY BEZ WZMIANKI O KRWOTOKU LUB PRZEDZIURAWIENIU)
K29.0 OSTRE KRWOTOCZNE ZAPALENIE ŻOŁĄDKA
K29.1 INNE OSTRE ZAPALENIE ŻOŁĄDKA
K29.2 ALKOHOLOWE ZAPALENIE ŻOŁĄDKA
K29.3 PRZEWLEKŁE POWIERZCHOWNE ZAPALENIE ŻOŁĄDKA
K29.4 PRZEWLEKŁE ZANIKOWE ZAPALENIE ŻOŁĄDKA
K29.5 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE ŻOŁĄDKA, NIE OKREŚLONE
K29.6 INNE ZAPALENIA ŻOŁĄDKA
K29.7 ZAPALENIE ŻOŁĄDKA, NIE OKREŚLONE
K29.8 ZAPALENIE DWUNASTNICY
K29.9 ZAPALENIE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY, NIE OKREŚLONE
K30 DYSPEPSJA
K31.0 OSTRA ROZSTRZEŃ ŻOŁĄDKA
K31.1 ZWĘŻENIE PRZEROSTOWE ODŹWIERNIKA DOROSŁYCH
K31.2 PRZEWĘŻENIE KLEPSYDROWATE LUB ZWĘŻENIE ŻOŁĄDKA
K31.3 KURCZ ODŹWIERNIKA NIE KLASYFIKOWANY GDZIE INDZIEJ
K31.4 UCHYŁEK ŻOŁĄDKA
K31.5 NIEDROŻNOŚĆ DWUNASTNICY
K31.6 PRZETOKA ŻOŁĄDKA LUB DWUNASTNICY
K31.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY
K31.9 CHOROBA ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY, NIE OKREŚLONE
K35.0 OSTRE ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO Z ROZLANYM ZAPALENIEM OTRZEWNEJ
K35.1 OSTRE ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO Z ROPNIEM OTRZEWNEJ
K35.9 OSTRE ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO, NIE OKREŚLONE
K36 INNE ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO
K37 ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO, NIE OKREŚLONE
K38.0 ROZROST WYROSTKA ROBACZKOWEGO
K38.1 KAMIENIE WYROSTKOWE
K38.2 UCHYŁEK WYROSTKA ROBACZKOWEGO
K38.3 PRZETOKA WYROSTKA ROBACZKOWEGO
K38.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY WYROSTKA ROBACZKOWEGO
K38.9 CHOROBY WYROSTKA ROBACZKOWEGO, NIE OKREŚLONE
K40.0 OBUSTRONNA PRZEPUKLINA PACHWINOWA, Z NIEDROŻNOŚCIĄ BEZ ZGORZELI
K40.1 OBUSTRONNA PRZEPUKLINA PACHWINOWA, ZE ZGORZELĄ
K40.2 OBUSTRONNA PRZEPUKLINA PACHWINOWA, BEZ NIEDROŻNOŚCI LUB ZGORZELI
K40.3 JEDNOSTRONNA LUB NIEOKREŚLONA PRZEPUKLINA PACHWINOWA Z NIEDROŻNOŚCIĄ BEZ ZGORZELI
K40.4 JEDNOSTRONNA LUB NIEOKREŚLONA PRZEPUKLINA PACHWINOWA ZE ZGORZELĄ
K40.9 JEDNOSTRONNA LUB NIEOKREŚLONA PRZEPUKLINA PACHWINOWA BEZ NIEDROŻNOŚCI LUB ZGORZELI
K41.3 JEDNOSTRONNA LUB NIEOKREŚLONA PRZEPUKLINA UDOWA, Z NIEDROŻNOŚCIĄ BEZ ZGORZELI
K42.0 PRZEPUKLINA PĘPKOWA, Z NIEDROŻNOŚCIĄ BEZ ZGORZELI
K42.9 PRZEPUKLINA PĘPKOWA BEZ NIEDROŻNOŚCI LUB ZGORZELI
K43.0 PRZEPUKLINA BRZUSZNA Z NIEDROŻNOŚCIĄ BEZ ZGORZELI
K44.9 PRZEPUKLINA PRZEPONOWA BEZ NIEDROŻNOŚCI LUB ZGORZELI
K46.1 NIEOKREŚLONE PRZEPUKLINY BRZUSZNE ZE ZGORZELĄ
K50.0 CHOROBA CROHNA JELITA CIENKIEGO
K50.1 CHOROBA CROHNA JELITA GRUBEGO
K50.8 INNE POSTACIE CHOROBY CROHNA
K50.9 CHOROBA CROHNA, NIE OKREŚLONA
K51.0 WRZODZIEJĄCE (PRZEWLEKŁE) ZAPALENIE JELITA CIENKIEGO I GRUBEGO
K51.1 WRZODZIEJĄCE (PRZEWLEKŁE) ZAPALENIE JELITA KRĘTEGO I GRUBEGO
K51.2 WRZODZIEJĄCE (PRZEWLEKŁE) ZAPALENIE PROSTNICY
K51.3 WRZODZIEJĄCE (PRZEWLEKŁE) ZAPALENIE PROSTNICY I ESICY
K51.4 RZEKOMA POLIPOWATOŚĆ JELITA GRUBEGO
K51.5 ŚLUZOWE ZAPALENIE PROSTNICY I OKRĘŻNICY
K51.8 INNE WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO
K51.9 WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO, NIE OKREŚLONE
K52.0 ZAPALENIE ŻOŁĄDKA, JELIT I OKRĘŻNICY WYWOŁANE PROMIENIOWANIEM
K52.1 TOKSYCZNE ZAPALENIE ŻOŁĄDKA, JELIT I OKRĘŻNICY
K52.2 UCZULENIOWE I ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM POKARMU ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE I JELITA GRUBEGO
K52.8 INNE OKREŚLONE NIEZAKAŹNE ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE I JELITA GRUBEGO
K52.9 NIEZAKAŹNE ZAPALENIE ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE I JELITA GRUBEGO, NIE OKREŚLONE
K55.0 OSTRE NACZYNIOWE ZABURZENIA JELIT
K55.1 PRZEWLEKŁE NACZYNIOWE ZABURZENIA JELIT
K55.2 ANGIODYSPLAZJA JELITA GRUBEGO
K55.8 INNE NACZYNIOWE ZABURZENIA JELIT
K55.9 NACZYNIOWE ZABURZENIA JELIT, NIE OKREŚLONE
K56.0 NIEDROŻNOŚĆ PORAŻENNA
K56.1 WGŁOBIENIE
K56.2 SKRĘT JELITA
K56.3 NIEDROŻNOŚĆ WYWOŁANA KAMIENIEM ŻÓŁCIOWYM
K56.4 INNE POSTACIE ZATKANIA JELITA
K56.5 ZROSTY JELITOWE Z NIEDROŻNOŚCIĄ
K56.6 INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE NIEDROŻNOŚCI JELITOWEJ
K56.7 NIEDROŻNOŚĆ, NIE OKREŚLONA
K57.0 CHOROBA UCHYŁKOWA JELITA CIENKIEGO Z PRZEDZIURAWIENIEM I ROPNIEM
K57.1 CHOROBA UCHYŁKOWA JELITA CIENKIEGO BEZ PRZEDZIURAWIENIA LUB ROPNIA
K57.2 CHOROBA UCHYŁKOWA JELITA GRUBEGO Z PRZEDZIURAWIENIEM I ROPNIEM
K57.3 CHOROBA UCHYŁKOWA JELITA GRUBEGO BEZ PRZEDZIURAWIENIA LUB ROPNIA
K57.4 CHOROBA UCHYŁKOWA JELITA CIENKIEGO I GRUBEGO Z PRZEDZIURAWIENIEM I ROPNIEM
K57.5 CHOROBA UCHYŁKOWA JELITA CIENKIEGO I GRUBEGO BEZ PRZEDZIURAWIENIA LUB ROPNIA
K57.8 CHOROBA UCHYŁKOWA JELITA, CZĘŚCI NIEOKREŚLONEJ, Z PRZEDZIURAWIENIEM I ROPNIEM
K57.9 CHOROBA UCHYŁKOWA JELITA, CZĘŚCI NIEOKREŚLONEJ, BEZ PRZEDZIURAWIENIA I ROPNIA
K58.0 ZESPÓŁ POBUDLIWEGO JELITA Z BIEGUNKĄ
K58.9 ZESPÓŁ POBUDLIWEGO JELITA BEZ BIEGUNKI
K59.0 ZAPARCIE
K59.1 BIEGUNKA CZYNNOŚCIOWA
K59.2 JELITO NEUROGENNE, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
K59.3 OKRĘŻNICA OLBRZYMIA /MEGACOLON/, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
K59.8 INNE OKREŚLONE CZYNNOŚCIOWE ZABURZENIA JELIT
K59.9 CZYNNOŚCIOWE ZABURZENIA JELIT, NIE OKREŚLONE
K60.0 OSTRA SZCZELINA ODBYTU
K60.1 PRZEWLEKŁA SZCZELINA ODBYTU
K60.2 SZCZELINA ODBYTU, NIE OKREŚLONA
K60.4 PRZETOKA ODBYTNICZA
K60.5 PRZETOKA ODBYTOWO-ODBYTNICZA
K61.0 ROPIEŃ ODBYTU
K61.1 ROPIEŃ ODBYTNICZY
K61.2 ROPIEŃ ODBYTNICZO-ODBYTOWY
K61.3 ROPIEŃ KULSZOWO-ODBYTNICZY
K61.4 ROPIEŃ WEWNĄTRZZWIERACZOWY
K62.1 POLIP ODBYTNICY
K62.2 WYPADNIĘCIE ODBYTU
K62.3 WYPADNIĘCIE ODBYTNICY
K62.4 ZWĘŻENIE ODBYTU I ODBYTNICY
K62.5 KRWAWNIENIE Z ODBYTU I ODBYTNICY
K62.6 WRZÓD ODBYTU I ODBYTNICY
K62.7 POPROMIENNE ZAPALENIE PROSTNICY
K62.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY ODBYTU I ODBYTNICY
K62.9 CHOROBY ODBYTU I ODBYTNICY, NIE OKREŚLONE
K63.0 ROPIEŃ JELIT
K63.1 PRZEDZIURAWIENIE JELITA (NIEURAZOWE)
K63.2 PRZETOKA JELITOWA
K63.3 WRZÓD JELITA
K63.4 OPADNIECIE TRZEWI
K63.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY JELIT
K63.9 CHOROBA JELITA, NIE OKREŚLONA
K65.0 OSTRE ZAPALENIE OTRZEWNEJ
K65.8 INNE ZAPALENIE OTRZEWNEJ
K65.9 ZAPALENIE OTRZEWNEJ, NIE OKREŚLONE
K66.0 ZROSTY OTRZEWNOWE
K66.1 KRWIAK OTRZEWNEJ
K66.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA OTRZEWNEJ
K66.9 SCHORZENIA OTRZEWNEJ, NIE OKREŚLONE
K67.0 ZAPALENIE OTRZEWNEJ WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE (A74.8+)
K67.1 RZEŻĄCZKOWE ZAPALENIE OTRZEWNEJ (A54.8+)
K67.2 KIŁOWE ZAPALENIE OTRZEWNEJ (A52.7+)
K67.3 GRUŹLICZE ZAPALENIE OTRZEWNEJ (A18.3+)
K67.8 INNE ZABURZENIA OTRZEWNEJ W CHOROBACH ZAKAŹNYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
K70.0 ALKOHOLOWE STŁUSZCZENIE WĄTROBY
K70.1 ALKOHOLOWE ZAPALENIE WĄTROBY
K70.2 ALKOHOLOWE ZWŁÓKNIENIE I STWARDNIENIE WĄTROBY
K70.3 ALKOHOLOWA MARSKOŚĆ WĄTROBY
K70.4 ALKOHOLOWA NIEWYDOLNOŚĆ WĄTROBY
K70.9 ALKOHOLOWA CHOROBA WĄTROBY, NIE OKREŚLONA
K71.0 TOKSYCZNA CHOROBA WĄTROBY Z ZASTOJEM ŻÓŁCI
K71.1 TOKSYCZNA CHOROBA WĄTROBY Z MARTWICĄ WĄTROBY
K71.2 TOKSYCZNA CHOROBA WĄTROBY Z OSTRYM ZAPALENIEM WĄTROBY
K71.3 TOKSYCZNA CHOROBA WĄTROBY Z PRZEWLEKŁYM PRZETRWAŁYM ZAPALENIEM WĄTROBY
K71.4 TOKSYCZNA CHOROBA WĄTROBY Z PRZEWLEKŁYM ZRAZIKOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY
K71.5 TOKSYCZNA CHOROBA WĄTROBY Z PRZEWLEKŁYM AKTYWNYM ZAPALENIEM WĄTROBY
K71.6 TOKSYCZNA CHOROBA WĄTROBY Z ZAPALENIEM WĄTROBY NIESKLASYFIKOWANYM GDZIE INDZIEJ
K71.7 TOKSYCZNA CHOROBA WĄTROBY ZE ZWŁÓKNIENIEM I MARSKOŚCIĄ WĄTROBY
K71.8 TOKSYCZNA CHOROBA WĄTROBY Z INNYMI ZABURZENIAMI WĄTROBY
K71.9 TOKSYCZNA CHOROBA WĄTROBY, NIE OKREŚLONA
K72.0 OSTRA I PODOSTRA NIEWYDOLNOŚĆ WĄTROBY
K72.1 PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ WĄTROBY
K72.9 NIEWYDOLNOŚĆ WĄTROBY, NIE OKREŚLONA
K73.0 PRZEWLEKŁE PRZETRWAŁE ZAPALENIE WĄTROBY NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
K73.1 PRZEWLEKŁE ZRAZIKOWE ZAPALENIE WĄTROBY NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
K73.2 PRZEWLEKŁE AKTYWNE ZAPALENIE WĄTROBY NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
K73.8 INNE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WĄTROBY NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
K73.9 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WĄTROBY, NIE OKREŚLONE
K74.0 ZWŁÓKNIENIE WĄTROBY
K74.1 STWARDNIENIE WĄTROBY
K74.2 ZWŁÓKNIENIE WĄTROBY ZE STWARDNIENIEM WĄTROBY
K74.3 PIERWOTNA MARSKOŚĆ ŻÓŁCIOWA
K74.4 WTÓRNA MARSKOŚĆ ŻÓŁCIOWA
K74.5 MARSKOŚĆ ŻÓŁCIOWA, NIE OKREŚLONA
K74.6 INNA I NIEOKREŚLONA MARSKOŚĆ WĄTROBY
K75.0 ROPIEŃ WĄTROBY
K75.1 ZAPALENIE ŻYŁY WROTNEJ
K75.2 NIEOKREŚLONE ODCZYNOWE ZAPALENIE WĄTROBY
K75.3 ZIARNINIAKOWE ZAPALENIE WĄTROBY NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
K75.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY ZAPALNE WĄTROBY
K75.9 CHOROBA ZAKAŹNA WĄTROBY, NIE OKREŚLONA
K76.0 STŁUSZCZENIE WĄTROBY NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
K76.1 PRZEWLEKŁE PRZEKRWIENIE BIERNE WĄTROBY
K76.2 CENTRALNA KRWOTOCZNA MARTWICA WĄTROBY
K76.3 ZAWAŁ WĄTROBY
K76.4 PLAMICA WĄTROBY
K76.5 CHOROBA WĄTROBY Z ZAMKNIĘCIEM NACZYŃ ŻYŁNYCH
K76.6 NADCISNINIE WROTNE
K76.7 ZESPÓŁ WĄTROBOWO-NERKOWY
K76.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY WĄTROBY
K76.9 CHOROBA WĄTROBY, NIE OKREŚLONA
K77.8 SCHORZENIA WĄTROBY W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
K80.0 KAMICA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO Z OSTRYM ZAPALENIEM PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
K80.1 KAMICA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO Z INNYM ZAPALENIEM PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
K80.2 KAMICA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO BEZ ZAPALENIA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
K80.3 KAMICA PRZEWODU ŻÓŁCIOWEGO Z ZAPALENIEM (DRÓG ŻÓŁCIOWYCH)
K80.4 KAMICA PRZEWODU ŻÓŁCIOWEGO Z ZAPALENIEM PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
K80.5 KAMICA PRZEWODU ŻÓŁCIOWEGO BEZ ZAPALENIA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
K80.8 INNE KAMICE ŻÓŁCIOWE
K81.0 OSTRE ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
K81.1 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
K81.8 INNE ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
K81.9 ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO, NIE OKREŚLONE
K82.0 NIEDROŻNOŚĆ PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
K82.1 WODNIAK PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
K82.2 PRZEDZIURAWIENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
K82.3 PRZETOKA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
K82.4 ZWYRODNIENIE CHOLESTEROLOWE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO /CHOLESTEROLOSIS/
K82.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
K82.9 CHOROBA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO, NIE OKREŚLONA
K83.0 ZAPALENIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
K83.1 NIEDROŻNOŚĆ PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH
K83.2 PRZEDZIURAWIENIE PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH
K83.3 PRZETOKA PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH
K83.4 KURCZ ZWIERACZA ODDIEGO
K83.5 TORBIEL ŻÓŁCIOWA
K83.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH
K83.9 CHOROBA PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH, NIE OKREŚLONA
K85 OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI
K86.1 INNE PRZEWLEKŁE ZAPALENIA TRZUSTKI
K86.2 TORBIEL TRZUSTKI
K86.3 TORBIEL RZEKOMA TRZUSTKI
K86.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY TRZUSTKI
K86.9 CHOROBA TRZUSTKI, NIE OKREŚLONA
K87.0 SCHORZENIA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO I PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
K90.0 CHOROBA TRZEWNA /CELIAKIA/
K90.1 SPRUE TROPIKALNE
K90.2 ZESPÓŁ ŚLEPEJ PĘTLI NIESKLASYFIKOWANY GDZIE INDZIEJ
K90.3 TŁUSZCZOWA BIEGUNKA TRZUSTKOWA
K90.4 NIEPRAWIDŁOWE WCHŁANIANIE WYWOŁANE PRZEZ NIETOLERANCJE, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
K90.8 INNE NIEPRAWIDŁOWE WCHŁANIANIE JELITOWE
K90.9 NIEPRAWIDŁOWE WCHŁANIANIE JELITOWE, NIE OKREŚLONE
K91.0 WYMIOTY SPOWODOWANE ZABIEGAMI CHIRURGICZNYMI ŻOŁĄDKOWO-JELITOWYMI
K91.1 ZESPOŁY PO ZABIEGACH CHIRURGICZNYCH ŻOŁĄDKA
K91.2 NIEPRAWIDŁOWE WCHŁANIANIE PO ZABIEGACH CHIRURGICZNYCH NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
K91.3 POOPERACYJNA NIEDROŻNOŚĆ JELITOWA
K91.4 NIEPRAWIDŁOWA CZYNNOŚĆ ZESPOLEŃ OKRĘŻNICZYCH LUB JELITOWYCH (KOLOSTOMII, ENTEROSTOMII)
K91.5 ZESPÓŁ PO USUNIĘCIU PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
K91.8 INNE POOPERACYJNE ZABURZENIA UKŁADU POKARMOWEGO NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
K91.9 POOPERACYJNE ZABURZENIA UKŁADU POKARMOWEGO, NIE OKREŚLONE
K92.0 WYMIOTY KRWAWE
K92.1 STOLCE SMOŁOWATE
K92.2 KRWOTOK ŻOŁĄDKOWO-JELITOWY, NIE OKREŚLONY
K92.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO
K92.9 CHOROBA UKŁADU POKARMOWEGO, NIE OKREŚLONA
K93.0 GRUŹLICZE ZABURZENIA JELIT, OTRZEWNEJ I WĘZŁÓW CHŁONNYCH KRĘŻKOWYCH
K93.8 ZABURZENIA INNYCH OKREŚLONYCH NARZĄDÓW UKŁADU POKARMOWEGO W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
L00 LISZAJEC PĘCHERZWY NOWORODKÓW
L01.0 LISZAJEC /KAŻDEJ ETIOLOGII BAKTERYJNEJ/ /KAŻDEJ OKOLICY/
L01.1 ZLISZAJOWACENIE INNYCH ZMIAN SKÓRNYCH
L02.0 ROPIEŃ SKÓRY, CZYRAK I CZYRAK GROMADNY TWARZY
L02.1 ROPIEŃ SKÓRY, CZYRAK, CZYRAK GROMADNY SZYI
L02.2 ROPIEŃ SKÓRY, CZYRAK, CZYRAK GROMADNY TUŁOWIA
L02.3 ROPIEŃ SKÓRY, CZYRAK, CZYRAK GROMADNY POŚLADKA
L02.4 ROPIEŃ SKÓRY, CZYRAK, CZYRAK GROMADNY KOŃCZYNY
L02.8 ROPIEŃ SKÓRY, CZYRAK, CZYRAK GROMADNY O INNEJ LOKALIZACJI
L03.0 ZAPALENIE TKANKI PODSKÓRNEJ PALCA RĘKI I STOPY
L03.1 ZAPALENIE TKANKI ŁĄCZNEJ INNYCH CZĘŚCI KOŃCZYNY
L03.2 ZAPALENIE TKANKI ŁĄCZNEJ TWARZY
L03.3 ZAPALENIE TKANKI ŁĄCZNEJ TUŁOWIA
L03.8 ZAPALENIE TKANKI ŁĄCZNEJ O INNEJ LOKALIZACJI
L03.9 ZAPALENIE TKANKI ŁĄCZNEJ, NIE OKREŚLONE
L04.0 OSTRE ZAPALENIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH TWARZY, GŁOWY I SZYI
L04.1 OSTRE ZAPALENIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH TUŁOWIA
L04.2 OSTRE ZAPALENIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH KOŃCZYNY GÓRNEJ
L04.3 OSTRE ZAPALENIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH KOŃCZYNY DOLNEJ
L04.8 OSTRE ZAPALENIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH O INNEJ LOKALIZACJI
L04.9 OSTRE ZAPALENIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH, NIE OKREŚLONE
L05.9 TORBIEL PILONIDALNA BEZ ROPNIA
L08.0 ROPNE ZAPALENIE SKÓRY
L08.1 ŁUPIEŻ RUMIEŃIOWY
L08.9 MIEJSCOWE ZAKAŻENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, NIE OKREŚLONE
L10.0 PĘCHERZYCA ZWYKŁA
L10.1 PĘCHERZYCA BUJAJĄCA
L10.2 PĘCHERZYCA LIŚCIASTA
L10.3 PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA /FOGO SELVAGEM/
L10.4 PĘCHERZYCA RUMIEŃIOWATA
L10.5 PĘCHERZYCA POLEKOWA
L10.8 INNA PĘCHERZYCA
L10.9 PĘCHERZYCA, NIE OKREŚLONA
L11.0 NABYTE ROGOWACENIE MIĘSZKOWE
L11.1 PRZEMIJAJĄCA DERMATOZA Z AKANTOLIZĄ /CHOROBA GROVERA/
L11.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY SKÓRY Z AKANTOLIZĄ
L11.9 SCHORZENIA Z AKANTOLIZĄ, NIE OKREŚLONE
L12.0 PEMFIGOID PĘCHERZOWY
L12.1 PEMFIGOID BLIZNOWACIEJĄCY
L12.2 PRZEWLEKŁA CHOROBA PĘCHERZOWA DZIECI
L12.3 NABYTE PĘCHERZOWE ODDZIELANIE SIĘ NASKÓRKA
L12.8 INNY PEMFIGOID
L12.9 PEMFIGOID, NIE OKREŚLONY
L13.0 ZAPALENIE SKÓRY OPRYSZCZKOWATE
L13.1 DERMATITIS SUBCORNEALIS PUSTULOSA
L13.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY PĘCHERZOWE
L13.9 CHOROBY PĘCHERZOWE, NIE OKREŚLONE
L14 CHOROBY PĘCHERZOWE W PRZEBIEGU SCHORZEŃ SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
L20.0 ŚWIERZBIĄCZKA SKAZOWA BESNIERA
L20.8 INNE ATOPOWE ZAPALENIA SKÓRY
L20.9 ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY, NIE OKREŚLONE
L21.0 ŁOJOTOK GŁOWY
L21.1 DZIECIĘCE ŁOJOTOKOWE ZAPALENIE SKÓRY
L21.8 INNE ŁOJOTOKOWE ZAPALENIE SKÓRY
L21.9 ŁOJOTOKOWE ZAPALENIE SKÓRY, NIE OKREŚLONE
L22 PIELUSZKOWE (SERWETKOWE) ZAPALENIE SKÓRY
L23.0 ALERGICZNE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE PRZEZ KONTAKT Z METALAMI
L23.1 ALERGICZNE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE PRZEZ PRZYLEPIEC
L23.2 ALERGICZNE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE KOSMETYKAMI
L23.3 ALERGICZNE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE PRZEZ KONTAKT LEKÓW ZE SKÓRĄ
L23.4 ALERGICZNE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE BARWNIKAMI
L23.5 ALERGICZNE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE INNYMI ŚRODKAMI CHEMICZNYMI
L23.6 ALERGICZNE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE KONTAKTEM POKARMU ZE SKÓRĄ
L23.7 ALERGICZNE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE ROŚLINAMI, (Z WYJĄTKIEM ŻYWNOŚCI)
L23.8 ALERGICZNE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE INNYMI CZYNNIKAMI
L23.9 ALERGICZNE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY O NIEOKREŚLONEJ PRZYCZYNIE
L24.0 KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY Z PODRAŻNIENIA WYWOŁANE PRZEZ KONTAKT Z DETERGENTAMI
L24.1 KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY Z PODRAŻNIENIA WYWOŁANE PRZEZ KONTAKT Z OLEJAMI I SMARAMI
L24.2 KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY Z PODRAŻNIENIA WYWOŁANE ROZPUSZCZALNIKAMI
L24.3 KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY Z PODRAŻNIENIA WYWOŁANE KOSMETYKAMI
L24.4 KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY Z PODRAŻNIENIA WYWOŁANE KONTAKTEM Z LEKAMI
L24.5 KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY Z PODRAŻNIENIA WYWOŁANE INNYMI ŚRODKAMI CHEMICZNYMI
L24.6 KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY Z PODRAŻNIENIA WYWOŁANE KONTAKTEM Z PRODUKTAMI ŻYWNOŚCIOWYMI
L24.7 KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY Z PODRAŻNIENIA WYWOŁANE ROŚLINAMI, Z WYJĄTKIEM ŻYWNOŚCI
L24.8 KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY Z PODRAŻNIENIA WYWOŁANE INNYMI CZYNNIKAMI
L24.9 KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY Z PODRAŻNIENIA WYWOŁANE PRZEZ NIEOKREŚLONE CZYNNIKI
L25.0 NIEOKREŚLONE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE KOSMETYKAMI
L25.1 NIEOKREŚLONE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE PRZEZ KONTAKT SKÓRY Z LEKAMI
L25.2 NIEOKREŚLONE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE BARWNIKAMI
L25.3 NIEOKREŚLONE ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE INNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
L25.4 NIEOKREŚLONE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE PRZEZ KONTAKT SKÓRY Z ŻYWNOŚCIĄ
L25.5 NIEOKREŚLONE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE PRZEZ ROŚLINY, Z WYJĄTKIEM ŻYWNOŚCI
L25.8 NIEOKREŚLONE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE PRZEZ INNE CZYNNIKI
L25.9 NIE OKREŚLONE KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE PRZEZ NIEOKREŚLONE CZYNNIKI
L26 ZŁUSZCZAJĄCE ZAPALENIE SKÓRY
L27.0 UOGÓLNIONA OSUTKA SKÓRNA WYWOŁANA LEKAMI I INNYMI ŚRODKAMI LECZNICZYMI
L27.1 OGRANICZONA OSUTKA SKÓRNA WYWOŁANA LEKAMI I INNYMI ŚRODKAMI LECZNICZYMI
L27.2 ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE SPOŻYTĄ ŻYWNOŚCIĄ
L27.8 ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE INNYMI SUBSTANCJAMI WPROWADZONYMI DO USTROJU
L27.9 ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE NIEOKREŚLONYMI SUBSTANCJAMI WPROWADZONYMI DO USTROJU
L28.0 PRZEWLEKŁY LISZAJ POSPOLITY
L28.1 ŚWIERZBIĄCZKA GUZKOWA
L28.2 INNA ŚWIERZBIĄCZKA
L29.0 ŚWIĄD ODBYTU
L29.2 ŚWIĄD POCHWY
L29.3 ŚWIĄD OKOLIC ODBYTU I NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, NIE OKREŚLONY
L29.8 INNY ŚWIĄD
L29.9 ŚWIĄD, NIE OKREŚLONY
L30.0 WYPRYSK PIENIĄŻKOWATY
L30.1 POTNICA /POMPHOLYX/
L30.2 AUTOALERGIZACJA SKÓRNA
L30.3 DERMATOZY ZAKAŹNE
L30.4 WYPRZENIE
L30.5 ŁUPIEŻ BIAŁY /PITYRIASIS ALBA/
L30.8 INNE OKREŚLONE ZAPALENIE SKÓRY
L30.9 NIEOKREŚLONE ZAPALENIE SKÓRY
L40.0 ŁUSZCZYCA POSPOLITA
L40.1 ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA
L40.2 ZAPALENIE CIĄGŁE KROSTKOWE KOŃCZYN /ACRODERMATITIS CONTINUA/
L40.3 ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW
L40.4 ŁUSZCZYCA GRUDKOWA
L40.5 ŁUSZCZYCA STAWOWA (M07.0-M07.3, M09.0)
L40.8 INNA ŁUSZCZYCA
L40.9 ŁUSZCZYCA, NIE OKREŚLONA
L41.0 PRZYŁUSZCZYCA OSTRA /PITYRIASIS LICHENOIDES ET VARIOLIFORMIS ACUTA/
L41.1 PRZYŁUSZCZYCA PRZEWLEKŁA /PITYRIASIS LICHENOIDES CHRONICA/
L41.2 LYMPHOMATOID PAPULOSIS
L41.3 PRZYŁUSZCZYCA PLACKOWATA DROBNOOGNISKOWA
L41.4 PRZYŁUSZCZYCA PLACKOWATA WIELKOOGNISKOWA
L41.5 PRZYŁUSZCZYCA SIATKOWATA
L41.8 INNA PRZYŁUSZCZYCA
L41.9 PRZYŁUSZCZYCA, NIE OKREŚLONA
L42 ŁUPIEŻ RÓŻOWY GIBERTA /PITYRIASIS ROSEA GILBERT`/
L43.0 LISZAJ PŁASKI PRZEROSTOWY
L43.1 LISZAJ PŁASKI PĘCHERZOWY
L43.2 LISZAJOWA REAKCJA POLEKOWA
L43.3 PODOSTRY (AKTYWNY) LISZAJ PŁASKI
L43.8 INNY LISZAJ PŁASKI
L43.9 LISZAJ PŁASKI, NIE OKREŚLONY
L44.0 ŁUPIEŻ CZERWONY MIĘSZKOWY /PITYRIASIS RUBRA PILIARIS/
L44.1 LISZAJ LŚNIĄCY /LICHEN NITIDUS/
L44.2 LISZAJ PASMOWATY /LICHEN STRIATUS/
L44.3 LISZAJ CZERWONY PACIORKOWATY /LICHEN RUBER MONILIFORMIS/
L44.4 DZIECIĘCE GRUDKOWE ZAPALENIE CIĄGŁE SKÓRY KOŃCZYN /CHOROBA GIANOTTI-CROSTI/
L44.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY GRUDKOWO-ZŁUSZCZAJĄCE
L44.9 CHOROBY GRUDKOWO-ZŁUSZCZAJĄCE, NIE OKREŚLONE
L45 CHOROBY GRUDKOWO-ZŁUSZCZAJĄCE W SCHORZENIACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
L50.0 POKRZYWKA ALERGICZNA
L50.1 POKRZYWKA IDIOPATYCZNA
L50.2 POKRZYWKA WYWOŁANA ZIMNEM I CIEPŁEM
L50.3 POKRZYWKA DERMOGRAFICZNA
L50.4 POKRZYWKA WIBRACYJNA
L50.5 POKRZYWKA CHOLINERGICZNA
L50.6 POKRZYWKA KONTAKTOWA
L50.8 INNA POKRZYWKA
L50.9 POKRZYWKA, NIE OKREŚLONA
L51.0 NIEPĘCHERZOWY RUMIEŃ WIELOPOSTACIOWY
L51.1 PĘCHERZOWY RUMIEŃ WIELOPOSTACIOWY
L51.2 TOKSYCZNE MARTWICZE ODDZIELANIE SIĘ NASKÓRKA /CHOROBA LYELLA/
L51.8 INNY RUMIEŃ WIELOPOSTACIOWY
L51.9 RUMIEŃ WIELOPOSTACIOWY, NIE OKREŚLONY
L52 RUMIEŃ GUZOWATY /ERYTHEMA NODOSUM/
L53.0 RUMIEŃ TOKSYCZNY
L53.1 RUMIEŃ OBRĄCZKOWATY ODŚRODKOWY DARIERA
L53.2 RUMIEŃ BRZEŻNY
L53.3 INNY PRZEWLEKŁY RUMIEŃ GIRLANDOWATY
L53.8 INNE OKREŚLONE STANY RUMIENIOWE
L53.9 STANY RUMIENIOWE, NIE OKREŚLONE
L54.0 RUMIEŃ OBRĄCZKOWATY W PRZEBIEGU OSTREJ GORĄCZKI REUMATYCZNEJ (I00+)
L54.8 RUMIEŃ W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
L55.0 OPARZENIE SŁONECZNE PIERWSZEGO STOPNIA
L55.1 OPARZENIE SŁONECZNE DRUGIEGO STOPNIA
L55.2 OPARZENIE SŁONECZNE TRZECIEGO STOPNIA
L55.8 INNE OPARZENIE SŁONECZNE
L55.9 OPARZENIE SŁONECZNE, NIE OKREŚLONE
L56.0 REAKCJA FOTOTOKSYCZNA INDUKOWANA LEKIEM
L56.1 REAKCJA FOTOALERGICZNA WYWOŁANA LEKIEM
L56.2 FOTOKONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY /BERLOQUE DERMATITIS/
L56.3 POKRZYWKA ŚWIETLNA
L56.4 POLIMORFICZNA OSUTKA ŚWIETLNA
L56.8 INNE OKREŚLONE OSTRE ZMIANY SKÓRNE WYWOŁANE PROMIENIOWANIEM ULTRAFIOLETOWYM
L56.9 OSTRE ZMIANY SKÓRNE WYWOŁANE PROMIENIOWANIEM ULTRAFIOLETOWYM, NIE OKREŚLONE
L57.0 ROGOWACENIE ZWIĄZANE Z PROMIENIOWANIEM SŁONECZNYM /ACTINIC KERATOSIS/
L57.1 ACTINIC RETICULOID
L57.2 SKÓRA BRUZDOWATA KARKU (ROMBOIDALNA)
L57.3 ZANIK PSTRY NACZYNIASTY /POIKIŁODERMIA CIVATTE/
L57.4 ZWIOTCZENIE SPRĘŻYSTE SKÓRY /CUTIS LAXA SENILIS/
L57.5 ACTINIC GRANULOMA
L57.8 INNE ZMIANY SKÓRNE WYWOŁANE PRZEWLEKŁĄ EKSPOZYCJĄ NA PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJACE
L57.9 ZMIANY SKÓRNE WYWOŁANE PRZEWLEKŁĄ EKSPOZYCJĄ NA PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJACE, NIE OKREŚLONE
L58.0 WCZESNY ODCZYN PORENTGENOWSKI
L58.1 PÓŹNY ODCZYN PORENTGENOWSKI
L58.9 PORENTGENOWSKIE USZKODZENIE SKÓRY, NIE OKREŚLONE
L59.0 RUMIEŃ OPARZENIOWY /DERMATITIS AB IGNE/
L59.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ ZWIĄZANE Z NAPROMIENIOWANIEM
L59.9 CHOROBY SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ ZWIĄZANE ZWIĄZANE Z NAPROMIENIOWANIEM, NIE OKREŚLONE
L60.0 WRASTAJĄCY PAZNOKIEC
L60.1 ODDZIELENIE SIĘ PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ /ONYCHOLYSIS/
L60.2 SZPONOWATOŚĆ PAZNOKCI /ONYCHOGRYPHOSIS/
L60.3 DYSTROFIA PAZNOKCIA
L60.4 LINIE BEAU (BRUZDOWANIE)
L60.5 ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI
L60.8 INNE CHOROBY PAZNOKCIA
L60.9 CHOROBY PAZNOKCIA, NIE OKREŚLONE
L62.0 PRZEROST SKÓRY I KOŚĆCA Z PAZNOKCIAMI PAŁECZKOWATYMI (M89.4+)
L62.8 CHOROBY PAZNOKCI W SCHORZENIACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
L63.0 ŁYSIENIE (GŁOWY) CAŁKOWITE
L63.1 ŁYSIENIE UOGÓLNIONE
L63.2 WYŁYSIENIE PASMOWATE /OPHIASIS/
L63.8 INNE ŁYSIENIE PLACKOWATE
L63.9 ŁYSIENIE PLACKOWATE, NIE OKREŚLONE
L64.0 ŁYSIENIE ANDROGENNE INDUKOWANE LEKAMI
L64.8 INNE ŁYSIENIE ANDROGENNE
L64.9 ŁYSIENIE ANDROGENNE, NIE OKREŚLONE
L65.0 TELOGENOWE WYPADANIE WŁOSÓW /TELOGEN EFFLUVIUM/
L65.1 ANAGENOWE WYPADANIE WŁOSÓW /ANAGEN EFFLUVIUM/
L65.2 MUCYNOZA MIĘSZKOWA /ALOPECIA MUCINOSA/
L65.8 INNA OKREŚLONA NIEBLIZNOWACIEJĄCA UTRATA WŁOSÓW
L65.9 NIEBLIZNOWACIEJĄCA UTRATA WŁOSÓW, NIE OKREŚLONA
L66.0 ŁYSIENIE RZEKOMOPLACKOWATE /PSEUDOPALADE/
L66.1 LISZAJ PŁASKI MIĘSZKOWY
L66.2 WYŁYSIAJĄCE ZAPALENIE MIĘSZKÓW WŁOSOWYCH /FOLLICULITIS DECALVANS/
L66.3 ZAPALENIE OKOŁOMIĘSZKOWE GŁOWY ROPOWICZE
L66.4 FOLLICULITIS ULERYTHEMATOSA RETICULATA
L66.8 INNE ŁYSIENIE BLIZNOWACIEJĄCE
L66.9 NIE OKREŚLONE ŁYSIENIE BLIZNOWACIEJĄCE
L67.0 ŁAMLIWOŚĆ WŁOSÓW WĘZŁOWA /TRICHORRHEXIS NODOSA/
L67.1 ZMIANA ZABARWIENIA WŁOSÓW
L67.8 INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZABARWIENIA I BUDOWY WŁOSÓW
L67.9 NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZABARWIENIA I BUDOWY WŁOSÓW, NIE OKREŚLONE
L68.0 OWŁOSIENIE PATOLOGICZNE /HIRSUTYZM/
L68.1 NABYTE NADMIERNE OWŁOSIENIE TYPU PŁODOWEGO
L68.2 OGRANICZONE NADMIERNE OWŁOSIENIE
L68.3 NADMIERNE OWŁOSIENIE /POLITRICHIA/
L68.8 INNE NADMIERNE OWŁOSIENIE
L68.9 NADMIERNE OWŁOSIENIE, NIE OKREŚLONE
L70.0 TRĄDZIK POSPOLITY /ACNE VULGARIS/
L70.1 TRĄDZIK SKUPIONY /ACNE CONGLOBATA/
L70.2 TRĄDZIK OSPOWATY /ACNE VARIOLIFORMIS/
L70.3 TRĄDZIK TROPIKALNY
L70.4 TRĄDZIK DZIECIĘCY
L70.5 TRĄDZIK Z ROZDRAPANIA /ACNE EXCORIEE DES JEUNES FILLES/
L70.8 INNY TRĄDZIK
L70.9 TRĄDZIK, NIE OKREŚLONY
L71.0 OKOŁOUSTNE ZAPALENIE SKÓRY
L71.1 ODMIANA PRZEROSTOWA TRĄDZIKA RÓŻOWATEGO /RHINOPHYMA/
L71.8 INNY TRĄDZIK RÓŻOWATY
L71.9 TRĄDZIK RÓŻOWATY, NIE OKREŚLONY
L72.0 TORBIEL EPIDERMALNA
L72.1 TORBIEL OSŁONKI WŁOSA
L72.2 MNOGIE TORBIELE LOJOWE /STEATOCYSTOMA MULTIPLEX/
L72.8 INNE TORBIELE MIĘSZKOWE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ
L72.9 TORBIELE MIĘSZKOWE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, NIE OKREŚLONE
L73.0 TRĄDZIK BLIZNOWCOWY
L73.1 RZEKOME ROPNE ZAPALENIE MIĘSZKÓW WŁOSOWYCH BRODY
L73.2 ROPNIE MNOGIE GRUCZOŁÓW APOKRYNOWYCH PACHY /HYDRADENITIS SUPPURATIVA/
L73.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY MIĘSZKÓW WŁOSOWYCH
L74.0 POTÓWKA CZERWONA (R61.-)
L74.1 POTÓWKA ZWYKŁA /MILIARIA CRYSTALLINA/
L74.2 POTÓWKA GŁĘBOKA
L74.3 POTÓWKA, NIE OKREŚLONA
L74.4 BRAK POTU /ANHYDROSIS/
L74.8 INNE CHOROBY GRUCZOŁÓW POTOWYCH
L74.9 CHOROBY GRUCZOŁÓW POTOWYCH, NIE OKREŚLONE
L75.0 POTY ZŁOWONNE /BROMHIDROSIS/
L75.1 POTY BARWNE /CHROMHIDROSIS/
L75.2 CHOROBA FOX-FORDYCE
L75.8 INNE CHOROBY GRUCZOŁÓW APOKRYNOWYCH
L75.9 CHOROBY GRUCZOŁÓW APOKRYNOWYCH, NIE OKREŚLONE
L80 BIELACTWO /VITILIGO/
L81.0 NADMIERNA PIGMENTACJA POINFEKCYJNA
L81.1 OSTUDY /CHLOASMA/
L81.4 INNE NADMIERNE GROMADZENIE MELANINY
L81.5 ODBARWIENIE SKÓRY /LEUCODERMA/, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
L81.6 INNE CHOROBY ZE ZMNIEJSZONYM TWORZENIEM MELANINY
L81.7 BARWNIKOWE-NACZYNIOWE ZMIANY SKÓRNE
L81.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA PIGMENTACJI
L81.9 ZABURZENIA PIGMENTACJI, NIE OKREŚLONE
L82 BRODAWKA ŁOJOTOKOWA (ROGOWACENIE ŁOJOTOKOWE) /SEBORRHEIC KERATOSIS/
L83 ROGOWACENIE CIEMNE
L84 NAGNIOTKI I MODZELE
L85.0 RYBIA ŁUSKA NABYTA
L85.1 NABYTE ROGOWACENIE DŁONI I PODESZEW
L85.2 ROGOWACENIE PUNKTOWE (DŁONI I STÓP)
L85.3 SUCHOSC SKÓRY /XEROSIS CUTIS/
L85.8 INNE OKREŚLONE ZGRUBIENIE NASKÓRKA
L85.9 ZGRUBIENIE NASKÓRKA, NIE OKREŚLONE
L86 UOGÓLNIONE ROGOWACENIE SKÓRY W PRZEBIEGU CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
L87.0 ROGOWACENIE MIĘSZKOWE I OKOŁOMIĘSZKOWE WNIKAJACE DO SKÓRY /CHOROBA KRYLE/
L87.1 REAKTYWNA PERFORUJĄCA KOLAGENOZA
L87.2 ELASTOSIS PERFORANS SERPINGIOSA
L87.8 INNE ZABURZENIA ELIMINACJI PRZEZNASKÓRKOWEJ
L87.9 ZABURZENIA ELIMINACJI PRZEZNASKÓRKOWEJ, NIE OKREŚLONE
L88 ROPNE ZGORZELINOWE ZAPALENIE SKÓRY
L89 OWRZODZENIE ODLEŻYNOWE
L90.0 LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY
L90.1 ZANIK SKÓRNY PLACKOWATY /ANETODERMA/ SCHWENINGER-BUZZI
L90.2 ZANIK SKÓRNY PLACKOWATY /ANETODERMA/ JADASSOHN-PELLIZZARI
L90.3 ZANIK SKÓRY PASINI I PIERINI /ATROPHODERMA/
L90.4 PRZEWLEKŁE ZANIKOWE ZAPALENIE SKÓRY KOŃCZYN /ACRODERMATITIS CHRONICA ATROPHICANS/
L90.5 STANY BLIZNOWACENIA I WŁÓKNIENIA SKÓRY
L90.6 ROZSTĘPY SKÓRNE /STRIAE ATROPHICAE/
L90.8 INNE ZANIKOWE CHOROBY SKÓRY
L90.9 ZANIKOWE CHOROBY SKÓRY, NIE OKREŚLONE
L91.0 BLIZNA KELOIDOWA
L91.8 INNE PRZEROSTOWE CHOROBY SKÓRY
L91.9 PRZEROSTOWE CHOROBY SKÓRY, NIE OKREŚLONE
L92.0 ZIARNINIAK OBRĄCZKOWATY
L92.1 OBUMIERANIE TŁUSZCZOWE, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
L92.2 ZIARNINIAK TWARZY /EOZYNOFILOWY ZIARNINIAK/
L92.3 ZIARNINIAK CIAŁA OBCEGO SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ
L92.8 INNE CHOROBY ZIARNINIAKOWE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ
L92.9 CHOROBY ZIARNINIAKOWE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, NIE OKREŚLONE
L93.0 TOCZEŃ RUMIENIOWATY KRĄŻKOWY
L93.1 PODOSTRY TOCZEŃ RUMIENIOWATY SKÓRNY
L93.2 INNY MIEJSCOWY TOCZEŃ RUMIENIOWATY
L94.0 TWARDZINA OGRANICZONA /MORPHEA/
L94.1 TWARDZINA LINIJNA NA GŁOWIE PODOBNA DO BLIZNY PO CIĘCIU SZABLĄ
L94.2 ZŁOGI WAPNIOWE W SKÓRZE /CALCINOSIS CUTIS/
L94.3 STWARDNIENIE PALCÓW /SCLERODACTYLIA/
L94.4 GRUDKI GOTTRONA
L94.5 ZANIK PSTRY NACZYNIASTY SKÓRY
L94.6 AINHUM
L94.8 INNE OKREŚLONE MIEJSCOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ
L94.9 OGRANICZONE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ, NIE OKREŚLONE
L95.0 LIVEDO-VASCULITIS
L95.1 RUMIEŃ WYNIOSŁY I DŁUGOTRWAŁY /ERYTHEMA ELEVATUM ET DIUTINUM/
L95.8 INNE ZAPALENIE NACZYŃ OGRANICZONE DO SKÓRY
L95.9 ZAPALENIE NACZYŃ OGRANICZONE DO SKÓRY, NIE OKREŚLONE
L97 OWRZODZENIE KOŃCZYNY DOLNEJ, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
L98.0 ZIARNINIAK ROPNY
L98.1 ZAPALENIE SKÓRY WYWOŁANE
L98.2 DERMATOSIS NEUTROPHILICA FEBRILIS ACUTA /ZESPÓŁ SWEETA/
L98.3 EOZYNOFILOWE ZAPALENIE TKANKI PODSKÓRNEJ /CHOROBA WELLSA/
L98.4 PRZEWLEKŁY WRZÓD SKÓRY, NIESKLASYFIKOWANY GDZIE INDZIEJ
L98.5 MUCYNOZA SKÓRY
L98.6 INNE NACIEKOWE CHOROBY SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ
L98.8 INNE OKREŚLONE SCHORZENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ
L98.9 NIE OKREŚLONE SCHORZENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ
L99.0 AMYLOIDOZA SKÓRY (E85.-+)
L99.8 INNE OKREŚLONE SCHORZENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ W PRZEBIEGU CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M00.0 GRONKOWCOWE ZAPALENIE JEDNO- LUB WIELOSTAWOWE
M00.1 PNEUMOKOKOWE ZAPALENIE JEDNO- LUB WIELOSTAWOWE
M00.2 PACIORKOWCOWE ZAPALENIA JEDNO- LUB WIELOSTAWOWE
M00.8 INNE BAKTERYJNE ZAPALENIA JEDNO- LUB WIELOSTAWOWE
M00.9 ROPNE ZAPALENIA STAWÓW, NIE OKREŚLONE
M01.0 MENINGOKOKOWE ZAPALENIE STAWÓW (A39.8+)
M01.1 GRUŹLICZE ZAPALENIE STAWÓW (A18.0+)
M01.2 ZAPALENIE STAWÓW W CHOROBIE Z LYME (A69.2+)
M01.3 ZAPALENIE STAWÓW TOWARZYSZĄCE INNYM BAKTERYJNYM CHOROBOM SKLASYFIKOWANYM GDZIE INDZIEJ
M01.4 ZAPALENIE STAWÓW W RÓŻYCZCE (B06.8+)
M01.5 ZAPALENIE STAWÓW ZWIĄZANE Z CHOROBAMI WIRUSOWYMI SKLASYFIKOWANYMI GDZIE INDZIEJ
M01.6 GRZYBICZE ZAPALENIE STAWÓW (B35-BG49+)
M01.8 ZAPALENIE STAWÓW W PRZEBIEGU CHORÓB ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M02.0 ARTROPATIA PO DOKONANIU BYPASSÓW JELITOWYCH
M02.1 POCZERWONKOWE ZAPALENIE STAWÓW
M02.2 POSZCZEPIENNE ZAPALENIE STAWÓW
M02.3 CHOROBA REITERA
M02.8 INNE REAKTYWNE ARTROPATIE
M02.9 REAKTYWNE ARTROPATIE, NIE OKREŚLONE
M03.0 POMENINGOKOKOWE ZAPALENIE STAWÓW (A39.8+)
M03.1 POINFEKCYJNA ARTROPATIA W PRZEBIEGU KIŁY
M03.2 INNE POINFEKCYJNE ARTROPATIE W PRZEBIEGU CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M03.6 ARTROPATIE REAKTYWNE W PRZEBIEGU CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M05.0 ZESPÓŁ FELTY`EGO
M05.1 REUMATOIDALNA CHOROBA PŁUC (J99.0*)
M05.2 REUMATOIDALNE ZAPALENIE NACZYŃ
M05.3 REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM INNYCH NARZĄDÓW I UKŁADÓW
M05.8 INNE SERO-DODATNIE REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW
M05.9 SERO-DODATNIE REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, NIE OKREŚLONE
M06.0 SUROWICZOUJEMNE REMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW
M06.1 CHOROBA STILLA U OSOBY DOROSŁEJ
M06.2 REMATOIDALNE ZAPALENIE KALETKI MAZIOWEJ
M06.3 GUZEK REUMATOIDALNY
M06.4 ZAPALENNIE WIELU STAWÓW
M06.8 INNE OKREŚLONE REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW
M06.9 REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, NIE OKREŚLONE
M07.0 ŁUSZCZYCOWA ARTROPATIA Z DOMINUJĄCYMI ZMIANAMI W STAWACH MIĘDZYPALICZKOWYCH DALSZYCH
M07.1 OKALECZAJĄCE ZAPALENIE STAWÓW (L40.5+)
M07.2 ŁUSZCZYCOWA SPONDYLOARTROPATIA (L40.5+)
M07.3 INNE ŁUSZCZYCOWE ARTROPATIE (L40.5+)
M07.4 ARTROPATIA TOWARZYSZĄCA CHOROBIE CROHNA (K50.-+)
M07.5 ARTROPATIA W PRZEBIEGU WRZODZIEJĄCEGO ZAPALENIA JELITA GRUBEGO
M07.6 INNE ARTROPATIE TOWARZYSZĄCE CHOROBOM JELIT
M08.0 MŁODZIEŃCZE REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW
M08.1 MŁODZIEŃCZE ZESZTYWNIAJACE ZAPALENIE STAWÓW KRĘGOSŁUPA
M08.2 MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE STAWÓW O POCZĄTKU UOGÓLNIONYM
M08.3 MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE WIELU STAWÓW (SERO-UJEMNE)
M08.4 MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE STAWÓW O POCZĄTKU SKĄPOSTAWOWYM
M08.8 INNE MŁODZIEŃCZE ZAPALENIA STAWÓW
M08.9 MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE STAWÓW, NIE OKREŚLONE
M09.0 MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE STAWÓW W LUSZCZYCY (L40.5+)
M09.1 MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE STAWÓW W CHOROBIE CROHNA /ODCINKOWYM ZAPALENIU JELITA/ (K50.-+)
M09.2 MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE STAWÓW W PRZEBIEGU WRZODZIEJĄCEGO ZAPALENIA JELITA GRUBEGO (K51.-+)
M09.8 MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE STAWÓW W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M10.0 IDIOPATYCZNA DNA MOCZANOWA
M10.1 DNA INDUKOWANA OŁOWIEM
M10.2 DNA INDUKOWANA LEKAMI
M10.3 DNA SPOWODOWANA NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
M10.4 INNE WTÓRNE PRZYCZYNY DNY
M10.9 DNA, NIE OKREŚLONA
M11.0 CHOROBA SPOWODOWANA ODKŁADANIEM SIĘ HYDROKSYAPATYTÓW
M11.1 RODZINNA CHONDROKALCYNOZA
M11.2 INNE CHONDROKALCYNOZY
M11.8 INNE OKREŚLONE ARTROPATIE ZALEŻNE OD OBECNOŚCI KRYSZTAŁÓW
M11.9 ARTROPATIE ZWIĄZANE Z ODKŁADANIEM KRYSZTAŁÓW, NIE OKREŚLONE
M12.0 PRZEWLEKŁA POREUMATYCZNA ARTROPATIA /ZESPÓŁ JACCOUD/
M12.1 CHOROBA KASCHIN-BECKA
M12.2 ZAPALENIE BŁONY MAZIOWEJ KOSMKOWO-GUZKOWE
M12.3 REUMATYZM PALINDROMICZNY
M12.4 NAWRACAJĄCY WYSIĘK W STAWIE
M12.5 ARTROPATIA POURAZOWA
M12.8 INNE OKREŚLONE ARTROPTIE NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
M13.0 NIEOKREŚLONE ZAPALENIE WIELOSTAWOWE
M13.1 ZAPALENIE JEDNEGO STAWU NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
M13.8 INNE OKREŚLONE ZAPALENIE STAWU
M13.9 ZAPALENIE STAWU, NIE OKREŚLONE
M14.0 ARTROPATIA DNAWA ZWIĄZANA Z DEFEKTAMI ENZYMATYCZNYMI I INNYMI DZIEDZICZNYMI ZABURZENIAMI
M14.1 ARTROPATIA ZWIĄZANA Z OBECNOŚCIĄ KRYSZTAŁÓW W INNYCH CHOROBACH METABOLICZNYCH
M14.2 ARTROPATIA CUKRZYCOWA (E10-E14 + Z CZWARTYM ZNAKIEM KODU .6)
M14.3 LIPIDOWE ZAPALENIE SKÓRNO-STAWOWE (E78.8+)
M14.4 ARTROPATIA W PRZEBIEGU SKROBIAWICY (E85.-+)
M14.5 ARTROPATIA TOWARZYSZĄCA INNYM ZABURZENIOM ENDOKRYNOLOGICZNYM, ODŻYWIANIA I CHOROBOM METABOLICZNYM
M14.6 ARTROPATIA ZWIĄZANA Z CHOROBAMI NEUROLOGICZNYMI
M14.8 ARTROPATIA TOWARZYSZĄCA INNYM OKREŚLONYM CHOROBOM SKLASYFIKOWANYM GDZIE INDZIEJ
M15.0 PIERWOTNIE UOGÓLNIONA CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW
M15.1 GUZKI HEBERDENA (Z ARTROPATIĄ)
M15.2 GUZKI BOUCHARDA ( Z ARTROPATIĄ)
M15.3 WTÓRNA WIELOSTAWOWA CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW
M15.4 NADŻERKOWA POSTAĆ CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW /OSTEOARTHRITIS EROSIVA/
M15.8 INNE CHOROBY ZWYRODNIENIOWE WIELOSTAWOWE
M15.9 CHOROBY ZWYRODNIENIOWE WIELOSTAWOWE, NIE OKREŚLONE
M16.0 PIERWOTNA, OBUSTRONNA KOKSARTROZA
M16.1 INNE PIERWOTNE KOKSARTROZY
M16.2 OBUSTRONNA KOKSARTROZA BĘDĄCA WYNIKIEM DYSPLAZJI
M16.3 INNE DYSPLASTYCZNE KOKSARTROZY
M16.4 OBUSTRONNA POURAZOWA KOKSARTROZA
M16.5 INNE POURAZOWE KOKSARTROZY
M16.6 INNA WTÓRNA OBUSTRONNA KOKSARTROZA
M16.7 INNA WTÓRNA KOKSARTROZA
M16.9 KOKSARTROZA, NIE OKREŚLONA
M17.0 PIERWOTNA OBUSTRONNA GONARTROZA
M17.1 INNE PIERWOTNE GONARTROZY
M17.2 POURAZOWA OBUSTRONNA GONARTROZA
M17.3 INNE POURAZOWE GONARTROZY
M17.4 INNA WTÓRNA OBUSTRONNA GONARTROZA
M17.5 INNA WTÓRNA GONARTROZA
M17.9 GONARTROZA, NIE OKREŚLONA
M18.0 PIERWOTNA OBUSTRONNA CHOROBA ZWYRODNIENIOWA PIERWSZEGO STAWU NADGARSTKOWO-ŚRÓDRĘCZNEGO
M18.1 INNE PIERWOTNE CHOROBY ZWYRODNIENIOWE PIERWSZEGO STAWU NADGARSTKOWO-ŚRÓDRĘCZNEGO
M18.2 POURAZOWA OBUSTRONNA CHOROBA ZWYRODNIENIOWA PIERWSZEGO STAWU NADGARSTKOWO-ŚRÓDRĘCZNEGO
M18.3 INNE POURAZOWE CHOROBY ZWYRODNIENIOWE PIERWSZEGO STAWU NADGARSTKOWO-ŚRÓDRĘCZNEGO
M18.4 INNE WTÓRNE OBUSTRONNE CHOROBY ZWYRODNIENIOWE PIERWSZEGO STAWU NADGARSTKOWO-ŚRÓDRĘCZNEGO
M18.5 INNE WTÓRNE CHOROBY ZWYRODNIENIOWE PIERWSZEGO STAWU NADGARSTKOWO-ŚRÓDRĘCZNEGO
M18.9 CHOROBY ZWYRODNIENIOWE PIERWSZEGO STAWU NADGARSTKOWO-ŚRÓDRĘCZNEGO, NIE OKREŚLONE
M19.0 PIERWOTNA CHOROBA ZWYRODNIENIOWA INNYCH STAWÓW
M19.1 POURAZOWA CHOROBA ZWYRODNIENIOWA INNYCH STAWÓW
M19.2 WTÓRNA CHOROBA ZWYRODNIENIOWA INNYCH STAWÓW
M19.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY ZWYRODNIENIOWE
M19.9 CHOROBY ZWYRODNIENIOWE, NIE OKREŚLONE
M20.0 ZNIEKSZTAŁCENIE PALCA (PALCÓW)
M20.1 PALUCH KOŚLAWY /HALLUX VALGUS/(NABYTY)
M20.2 PALUCH SZTYWNY /HALLUX RIGIDUS/
M20.3 INNE ZNIEKSZTAŁCENIA PALUCHA (NABYTE)
M20.4 MŁOTKOWATOŚĆ INNYCH PALCÓW (NABYTA)
M20.5 INNE ZNIEKSZTAŁCENIA PALCÓW STÓP (NABYTE)
M20.6 NABYTE ZNIEKSZTAŁCENIA PALCÓW STÓP, NIE OKREŚLONE
M21.0 ZNIEKSZTAŁCENIA KOŚLAWE NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
M21.1 ZNIEKSZTAŁCENIA SZPOTAWE NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
M21.2 ZNIEKSZTAŁCENIA ZGIĘCIOWE
M21.3 OPADANIE NADGARSTKA LUB STOPY (NABYTE)
M21.4 PŁASKOSTOPIE /PES PLANUS/ (NABYTE)
M21.5 NABYTA SZPOTAWOŚĆ RĄK, KOŚLAWOŚĆ RĄK, STOPA SZPOTAWA, STOPA KOŚLAWA
M21.6 INNE NABYTE ZNIEKSZTAŁCENIA STAWU SKOKOWEGO I STOPY
M21.7 NIERÓWNA DŁUGOŚĆ KOŃCZYN (NABYTA)
M21.8 INNE OKREŚLONE NABYTE ZNIEKSZTAŁCENIA KOŃCZYN
M21.9 NABYTE ZNIEKSZTAŁCENIA KOŃCZYN, NIE OKREŚLONE
M22.0 NAWRACAJĄCE PRZEMIESZCZENIE RZEPKI
M22.1 NAWRACAJĄCE NADWICHNIĘCIE RZEPKI
M22.2 KONFLIKT RZEPKOWO-UDOWY
M22.3 INNE USZKODZENIA RZEPKI
M22.4 ROZMIĘKANIE CHRZĄSTKI RZEPKI
M22.8 INNE CHOROBY RZEPKI
M22.9 CHOROBY RZEPKI, NIE OKREŚLONE
M23.0 ŁĄKOTKA CYSTOWATA
M23.1 ŁĄKOTKA DYSKOWATA (WRODZONA)
M23.2 ZESTARZAŁE USZKODZENIE ŁĄKOTKI W WYNIKU PRZEBYTEGO URAZU LUB ODERWANIA
M23.3 INNE USZKODZENIA ŁĄKOTKI
M23.4 WOLNE CIAŁO W JAMIE STAWU KOLANOWEGO
M23.5 PRZEWLEKŁA NIESTABILNOŚĆ KOLANA
M23.6 INNE SPONTANICZNE ZERWANIA WIĘZADEŁ KOLANA
M23.8 INNE WEWNĘTRZNE USZKODZENIA STAWU KOLANOWEGO
M23.9 WEWNĘTRZNE USZKODZENIA STAWU KOLANOWEGO, NIE OKREŚLONE
M24.0 WOLNE CIAŁO W JAMIE STAWOWEJ
M24.1 INNE CHOROBY CHRZĄSTEK STAWOWYCH
M24.2 CHOROBY WIĘZADEŁ
M24.3 PATOLOGICZNE PRZEMIESZCZENIE I NIEPRAWIDŁOWE POŁOŻENIE STAWU NIE SKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
M24.4 NAWYKOWE PRZEMIESZCZENIA I PODWICHNIĘCIA STAWU
M24.5 PRZYKURCZ STAWU
M24.6 ZESZTYWNIENIE STAWU
M24.7 WGŁOBIENIE PANEWKI
M24.8 INNE OKREŚLONE USZKODZENIA STAWU NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
M24.9 USZKODZENIA STAWU, NIE OKREŚLONE
M25.0 KRWIAK ŚRÓDSTAWOWY
M25.1 PRZETOKA STAWU
M25.2 STAW CEPOWATY
M25.3 INNE NIESTABILNOŚCI STAWU
M25.4 WYSIĘK W STAWIE
M25.5 BÓL STAWU
M25.6 SZTYWNOŚĆ STAWU NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
M25.7 OSTEOFIT
M25.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY STAWÓW
M25.9 CHOROBY STAWÓW, NIE OKREŚLONE
M30.0 GUZKOWE ZAPALENIE NACZYŃ
M30.1 GUZKOWE ZAPALENIE NACZYŃ Z ZAJĘCIEM PŁUC /ZESPÓŁ CHURG-STRAUSSA/
M30.2 MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE WIELOTĘTNICZE
M30.3 ZESPÓŁ ŚLUZÓWKOWO-SKÓRNO-WĘZŁOWY /CHOROBA KAWASAKI/
M30.4 INNE CHOROBY ZWIĄZANE Z GUZKOWYM ZAPALENIEM NACZYŃ
M31.0 ALERGICZNE ZAPALENIE NACZYŃ
M31.1 ZAKRZEPOWA MIKROANGIOPATIA
M31.2 ZIARNINIAK LINII POŚRODKOWEJ
M31.3 ZIARNINIAKOWATOŚĆ WEGENERA
M31.4 ZESPÓŁ ŁUKU AORTY /ZESPÓŁ TAKAYASU/
M31.5 OLBRZYMIOKOMÓRKOWE ZAPALENIE TĘTNIC ZE WSPÓŁISTNIENIEM POLIMIALGII REUMATYCZNEJ
M31.6 INNE OLBRZYMIOKOMÓKOWE ZAPALENIE TĘTNIC
M31.8 INNE OKREŚLONE MARTWICZE CHOROBY NACZYŃ KRWIONOŚNYCH
M31.9 MARTWICZE CHOROBY NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, NIE OKREŚLONE
M32.0 TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY INDUKOWANY LEKAMI
M32.1 TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY Z ZAJĘCIEM NARZĄDÓW
M32.8 INNE POSTACIE TOCZNIA RUMIEŃIOWATEGO UKŁADOWEGO
M32.9 TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY, NIE OKREŚLONY
M33.0 MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE SKÓRNO-MIĘŚNIOWE
M33.1 INNE ZAPALENIA SKÓRNO-MIĘŚNIOWE
M33.2 ZAPALENIE WIELOMIĘŚNIOWE
M33.9 ZAPALENIA SKÓRNO-WIELOMIĘŚNIOWE, NIE OKREŚLONE
M34.0 POSTĘPUJĄCA TWARDZINA UOGÓLNIONA
M34.1 ZESPÓŁ CR(E)ST
M34.2 TWARDZINA UKŁADOWA INDUKOWANA LEKAMI I ŚRODKAMI CHEMICZNYMI
M34.8 INNE POSTACIE STWARDNIENIA UKŁADOWEGO
M34.9 TWARDZINA UKŁADOWA, NIE OKREŚLONA
M35.0 ZESPÓŁ SUCHOSCI /ZESPÓŁ SJZGRENA/
M35.1 INNE ZESPOŁY NAKŁADAJĄCE SIE
M35.2 CHOROBA BEHCETA
M35.3 POLIMIALGIA REUMATYCZNA
M35.4 ROZLANE (EOZYNOFILOWE) ZAPALENIE POWIĘZI
M35.5 WIELOOGNISKOWE ZWŁÓKNIENIE POWIĘZI
M35.6 NAWRACAJĄCE ZAPALENIE PODŚCIÓŁKI TŁUSZCZOWEJ /ZESPÓŁ WEBER-CHRISTIANA/
M35.7 ZESPÓŁ NADMIERNEJ RUCHOMOŚĆI
M35.8 INNE OKREŚLONE UKŁADOWE ZAJĘCIE TKANKI ŁĄCZNEJ
M35.9 UKŁADOWE ZAJĘCIE TKANKI ŁĄCZNEJ, NIE OKREŚLONE
M36.0 ZAPALENIE SKÓRNO-(WIELO)MIĘŚNIOWE W PRZEBIEGU CHORÓB NOWOTWOROWYCH (C00-D48+)
M36.1 ARTROPATIA W PRZEBIEGU CHORÓB NOWOTWOROWYCH (C00-D48+)
M36.2 ARTROPATIA W PRZEBIEGU HEMOFILII (D66-D68+)
M36.3 ARTROPATIA W PRZEBIEGU INNYCH CHORÓB HEMATOLOGICZNYCH (D50-D76+)
M36.4 ARTROPATIA W PRZEBIEGU REAKCJI ALERGICZNYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M36.8 UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ W PRZEBIEGU INNYCH SCHORZEŃ SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M40.0 SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA KU TYLOWI /KIFOZA/ ZALEŻNE OD WADLIWEJ POSTAWY
M40.1 INNE WTÓRNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA KU TYLOWI /KIFOZA/
M40.2 INNA I NIEOKREŚLONA KIFOZA
M40.3 ZESPÓŁ PROSTYCH PLECÓW
M40.4 INNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA KU PRZODOWI /LORDOZA/
M40.5 LORDOZY, NIE OKREŚLONE
M41.0 IDIOPATYCZNA SKOLIOZA DZIECIĘCA
M41.1 IDIOPATYCZNA SKOLIOZA MŁODZIEŃCZA
M41.2 INNE IDIOPATYCZNE SKOLIOZY
M41.3 SKOLIOZA WYNIKAJĄCA Z BUDOWY KLATKI PIERSIOWEJ
M41.4 SKOLIOZA NERWOWO-MIĘŚNIOWA
M41.5 INNE WTÓRNE SKOLIOZY
M41.8 INNE POSTACIE SKOLIOZY
M41.9 SKOLIOZY, NIE OKREŚLONE
M42.0 MŁODZIEŃCZA OSTEOCHONDROZA KRĘGOSŁUPA
M42.1 OSTEOCHONDROZA KRĘGOSŁUPA DOROSŁYCH
M42.9 OSTEOCHONDROZY, NIE OKREŚLONE
M43.0 KRĘGOSZCZELINA /SPONDYLOLYSIS/
M43.1 KRĘGOZMYK /SPONDYLOLISTHESIS/
M43.2 INNE RODZAJE ZESZTYWNIEŃ KRĘGOSŁUPA
M43.3 NAWYKOWE NADWICHNIĘCIE W STAWIE SZCZYTOWO-OBROTOWYM Z USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO
M43.4 INNE NAWYKOWE NADWICHNIĘCIA W STAWIE SZCZYTOWO-OBROTOWYM
M43.5 INNE NAWRACAJĄCE NADWICHNIĘCIA KRĘGÓW
M43.6 KRĘCZ SZYI
M43.8 INNE OKREŚLONE ZNIEKSZTAŁCAJĄCE CHOROBY GRZBIETU
M43.9 ZNIEKSZTAŁCAJĄCE CHOROBY GRZBIETU, NIE OKREŚLONE
M45 ZESZTYWNIAJĄCE ZAPALENIE STAWÓW KRĘGOSŁUPA
M46 INNE ZAPALNE CHOROBY KRĘGOSŁUPA
M46.0 ENTEZOPATIA W ZAKRESIE KRĘGOSŁUPA
M46.1 ZAPALENIE STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH /SACROILITIS/ NIESKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M46.2 ZAPALENIE KOŚCI I JAMY SZPIKOWEJ KRĘGU
M46.3 INFEKCJA KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO (ROPNA)
M46.4 ZAPALENIE KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO, NIE OKREŚLONE
M46.5 INNE INFEKCYJNE CHOROBY KRĘGOSŁUPA
M46.8 INNE OKREŚLONE ZAPALNE CHOROBY KRĘGOSŁUPA
M46.9 ZAPALNE CHOROBY KRĘGOSŁUPA, NIE OKREŚLONE
M47.0 ZESPÓŁ UCISKU TĘTNICY KRĘGOWEJ I RDZENIOWEJ PRZEDNIEJ (G99.2*)
M47.1 INNE SPONDYLOZY Z USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO
M47.2 INNE SPONDYLOZY Z USZKODZENIEM KORZENI NERWÓW RDZENIOWYCH
M47.8 INNE SPONDYLOZY
M47.9 NIE OKREŚLONE SPONDYLOZY
M48.0 ZESPÓŁ WĄSKIEGO KANAŁU KRĘGOWEGO
M48.1 ZESZTYWNIAJĄCA HIPEROSTOZA /CHOROBA FORESTIERA/
M48.2 CHOROBA BAASTRUPA
M48.3 POURAZOWA SPONDYLOPATIA
M48.4 ZMĘCZENIOWE ZŁAMANIE KRĘGOSŁUPA
M48.5 ZAPADNIECIE KRĘGU NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
M48.8 INNE OKREŚLONE SPONDYLOPATIE
M48.9 SPONDYLOPATIE, NIE OKREŚLONE
M49.0 GRUŹLICA KRĘGOSŁUPA (A18.0+)
M49.1 ZAPALENIE STAWÓW KRĘGOSŁUPA W PRZEBIEGU BRUCELLOZY (A23.-+)
M49.2 ZAPALENIE STAWÓW KRĘGOSŁUPA W PRZEBIEGU INFEKCJI BAKTERIAMI JELITOWYMI (A01-A04+)
M49.3 SPONDYLOPATIA W INNYCH CHOROBACH INFEKCYJNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M49.4 NEUROPATYCZNA SPONDYLOPATIA
M49.5 ZAPADNIECIE KRĘGU W PRZEBIEGU CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M49.8 SPONDYLOPATIA W PRZEBIEGU CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M50.0 CHOROBA KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO SZYJNEGO Z USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO (G99.2*)
M50.1 CHOROBA KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO SZYJNEGO Z USZKODZENIEM KORZENI NERWÓW RDZENIOWYCH
M50.2 INNE PRZEMIESZCZENIA KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO SZYJNEGO
M50.3 INNE ZWYRODNIENIA KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO SZYJNEGO
M50.8 INNE CHOROBY KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO SZYJNEGO
M50.9 CHOROBY KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO SZYJNEGO, NIE OKREŚLONE
M51.0 CHOROBY KRĄŻKÓW MIĘDZYKRĘGOWYCH LĘDŹWIOWYCH I INNYCH Z USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO
M51.1 CHOROBY KRĄŻKÓW MIĘDZYKRĘGOWYCH LĘDŹWIOWYCH I INNYCH Z USZKODZENIEM KORZENI NERWÓW RDZENIOWYCH
M51.2 INNE OKREŚLONE PRZEMIESZCZENIA KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO
M51.3 INNE OKREŚLONE ZWYRODNIENIA KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO
M51.4 GUZKI SCHMORLA
M51.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO
M51.9 CHOROBY KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO, NIE OKREŚLONE
M53.0 ZESPÓŁ SZYJNO-CZASZKOWY
M53.1 ZESPÓŁ SZYJNO-BARKOWY
M53.2 NIESTABILNOŚĆ KRĘGOSŁUPA
M53.3 CHOROBY KOŚCI KRZYŻOWEJ I GUZICZNEJ NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
M53.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY GRZBIETU
M53.9 CHOROBY GRZBIETU, NIE OKREŚLONE
M54.0 ZAPALENIE PODŚCIÓŁKI TŁUSZCZOWEJ OKOLICY KARKU I PLECÓW
M54.1 CHOROBY KORZENI NERWÓW RDZENIOWYCH /ZESPOŁY KORZONKOWE/
M54.2 BÓLE KARKU
M54.3 RWA KULSZOWA
M54.4 RWA KULSZOWA Z BÓLEM LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM
M54.5 BÓL OKOLICY LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEJ
M54.6 BÓL KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO
M54.8 INNE BÓLE GRZBIETU
M54.9 BÓLE GRZBIETU, NIE OKREŚLONE
M60.0 INFEKCYJNE ZAPALENIE MIĘŚNI
M60.1 ZAPALENIE MIĘŚNI ŚRÓDMIĄŻSZOWE
M60.2 ZIARNINIAK TKANEK MIĘKKICH SPOWODOWANY CIAŁEM OBCYM NIESKLASYFIKOWANY GDZIE INDZIEJ
M60.8 INNE ZAPALENIE MIĘŚNI
M60.9 ZAPALENIE MIĘŚNI, NIE OKREŚLONE
M61.0 POURAZOWE KOSTNIEJĄCE ZAPALENIE MIĘŚNI
M61.1 POSTĘPUJACE KOSTNIEJĄCE ZAPALENIE MIĘŚNI
M61.2 PORAŻENIOWE ZWAPNIENIE I SKOSTNIENIE MIĘŚNI
M61.3 ZWAPNIENIE I SKOSTNIENIE MIĘŚNI W PRZEBIEGU OPARZENIA
M61.4 INNE KOSTNIEJĄCE ZAPALENIE MIĘŚNI
M61.5 INNE KOSTNIENIE MIĘŚNI
M61.9 ZWAPNIENIA I SKOSTNIENIA MIĘŚNI, NIE OKREŚLONE
M62.0 ROZERWANIE MIĘŚNI
M62.1 INNE NIEURAZOWE PRZYCZYNY PRZERWANIA MIĘŚNI
M62.2 NIEDOKRWIENNY ZAWAŁ MIĘŚNIA
M62.3 ZESPÓŁ UNIERUCHOMIENIA (PARAPLEGICZNY)
M62.4 PRZYKURCZ MIĘŚNI
M62.5 UBYTEK MASY MIĘŚNIOWEJ I ZANIKI NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
M62.6 ZMĘCZENIE MIĘŚNI
M62.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY MIĘŚNI
M62.9 CHOROBY MIĘŚNI, NIE OKREŚLONE
M63.0 ZAPALENIE MIĘŚNI W PRZEBIEGU CHORÓB BAKTERYJNYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M63.1 ZAPALENIE MIĘŚNI W PRZEBIEGU CHORÓB PIERWOTNIAKOWYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M63.2 ZAPALENIE MIĘŚNI W PRZEBIEGU INNYCH INFEKCYJNYCH CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M63.3 ZAPALENIE MIĘŚNI W PRZEBIEGU SARKOIDOZY (D86.8+)
M63.8 INNE CHOROBY MIĘŚNI W PRZEBIEGU CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M65.0 ROPIEŃ POCHEWKI ŚCIĘGNA
M65.1 INNE INFEKCYJNE ZAPALENIA BŁONY MAZIOWEJ I ŚCIĘGIEN
M65.2 WAPNIEJĄCE ZAPALENIE ŚCIĘGNA
M65.3 PALEC , ZATRZASKUJACY,
M65.4 CHOROBA DE QUERVAINA
M65.8 INNE ZAPALENIA BŁONY MAZIOWEJ I POCHEWKI ŚCIĘGNA
M65.9 ZAPALENIE BŁONY MAZIOWEJ I POCHEWKI ŚCIĘGNA, NIE OKREŚLONE
M66.0 PĘKNIĘCIE TORBIELI PODKOLANOWEJ (BAKERA)
M66.1 PĘKNIĘCIE TORBIELI MAZIÓWKOWEJ
M66.2 SAMOISTNE PĘKNIĘCIE ŚCIĘGNA PROSTOWNIKÓW
M66.3 SAMOISTNE PĘKNIĘCIE ŚCIĘGNA ZGINACZY
M66.4 SAMOISTNE PĘKNIĘCIE INNYCH ŚCIĘGIEN
M66.5 SAMOISTNE PĘKNIĘCIE NIEOKREŚLONYCH ŚCIĘGIEN
M67.0 KRÓTKIE ŚCIĘGNO ACHILLESA (NABYTE)
M67.1 INNE PRZYKURCZE ŚCIĘGIEN (POCHEWEK)
M67.2 PRZEROST BŁONY MAZIOWEJ NIE KLASYFIKOWANY GDZIE INDZIEJ
M67.3 PRZEMIJAJĄCE ZAPALENIE BŁONY MAZIOWEJ
M67.4 GANGLION
M67.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY BŁONY MAZIOWEJ I ŚCIĘGIEN
M67.9 CHOROBY BŁONY MAZIOWEJ I ŚCIĘGIEN, NIE OKREŚLONE
M68.0 ZAPALENIE BŁONY MAZIOWEJ I POCHEWKI ŚCIĘGNA W PRZEBIEGU CHORÓB BAKTERYJNYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M68.8 INNE CHOROBY BŁONY MAZIOWEJ I ŚCIĘGIEN W PRZEBIEGU CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M70.0 PRZEWLEKŁE SUCHE ZAPALENIE POCHEWEK ŚCIĘGIEN MIĘŚNI W OBRĘBIE RĘKI I NADGARSTKA
M70.1 ZAPALENIE KALETKI MAZIOWEJ W OBRĘBIE RĘKI
M70.2 ZAPALENIE KALETKI MAZIOWEJ WYROSTKA ŁOKCIOWEGO
M70.3 ZAPALENIE INNYCH KALETEK MAZIOWYCH STAWU ŁOKCIOWEGO
M70.4 ZAPALENIE KALETKI MAZIOWEJ PRZEDRZEPKOWEJ
M70.5 ZAPALENIE INNYCH KALETEK MAZIOWYCH STAWU KOLANOWEGO
M70.6 ZAPALENIE KALETKI MAZIOWEJ KRĘTARZA
M70.7 ZAPALENIE INNYCH KALETEK MAZIOWYCH MIEDNICY
M70.8 INNE CHOROBY TKANEK MIĘKKICH ZWIĄZANE Z ICH UŻYWANIEM, PRZECIĄŻENIEM I UCISKIEM
M70.9 NIE OKREŚLONE CHOROBY TKANEK MIĘKKICH ZWIĄZANE Z ICH UŻYWANIEM, PRZECIĄŻENIEM I PRZESILENIEM
M71.0 ROPIEŃ KALETKI MAZIOWEJ
M71.1 INNE INFEKCYJNE ZAPALENIA KALETKI MAZIOWEJ
M71.2 CYSTA PODKOLANOWA /TORBIEL BAKERA/
M71.3 INNE TORBIELE KALETEK MAZIOWYCH
M71.4 ZŁOGI WAPNIOWE W KALETCE MAZIOWEJ
M71.5 INNE ZAPALENIA KALETEK MAZIOWYCH NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
M71.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY KALETKI MAZIOWEJ
M71.9 CHOROBY KALETKI MAZIOWEJ, NIE OKREŚLONE
M72.0 PRZYKURCZ ROZCIĘGNA DŁONIOWEGO /PRZYKURCZ DUPUYTRENA/
M72.1 GUZKI NA KNYKCIACH PALCÓW RĘKI
M72.2 WLÓKNIKOWATOŚĆ ROZCIĘGNA PODESZWOWEGO
M72.3 GUZKOWE ZAPALENIE POWIĘZI
M72.4 WLÓKNIKOWATOŚĆ RZEKOMOMIĘSAKOWA
M72.5 ZAPALENIE POWIĘZI NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
M72.8 INNE CHOROBY POWIĘZI
M72.9 ZABURZENIA ROZROSTOWE TKANKI FIBROBLASTYCZNEJ, NIE OKREŚLONE
M75.0 ZAPALENIE ZAROSTOWE TOREBKI STAWU RAMIENNEGO
M75.1 ZESPÓŁ CZEPCA ŚCIĘGNISTO-MIĘŚNIOWEGO
M75.2 ZAPALENIE ŚCIĘGNA MIĘŚNIA DWUGŁOWEGO RAMIENIA
M75.3 WAPNIEJĄCE ZAPALENIE ŚCIĘGIEN BARKU
M75.4 ZESPÓŁ WYBITEGO BARKU
M75.5 ZAPALENIE KALETEK MAZIOWYCH STAWU RAMIENNEGO
M75.8 INNE USZKODZENIA BARKU
M75.9 NIE OKREŚLONE USZKODZENIA BARKU
M76.0 ZAPALENIE PRZYCZEPÓW MIĘŚNI POŚLADKOWYCH
M76.1 ZAPALENIE PRZYCZEPU MIĘŚNIA LĘDŹWIOWEGO
M76.2 OSTROGA GRZEBIENIA BIODROWEGO
M76.3 ZESPÓŁ PASMA BIODROWO-PISZCZELOWEGO
M76.4 ZAPALENIE POBOCZNEJ PISZCZELOWEJ KALETKI MAZIOWEJ /ZESPÓŁ PELLEGRINI-STIEDA/
M76.5 ZAPALENIE WIĘZADEŁ RZEPKI
M76.6 ZAPALENIE ŚCIĘGNA ACHILLESA
M76.7 ZAPALENIE ŚCIĘGNA MIĘŚNIA STRZAŁKOWEGO
M76.8 INNE ENTEZOPATIE KOŃCZYNY DOLNEJ Z WYŁĄCZENIEM STOPY
M76.9 ENTEZOPATIE KOŃCZYNY DOLNEJ, NIE OKREŚLONE
M77.0 ZAPALENIE NADKŁYKCIA PRZYŚRODKOWEGO
M77.1 ZAPALENIE NADKŁYKCIA BOCZNEGO
M77.2 ZAPALENIE OKOŁOSTAWOWE NADGARSTKA
M77.3 OSTROGA KOŚCI PIĘTOWEJ
M77.4 BOLESNOŚĆ ŚRÓDSTOPIA
M77.5 INNE ENTEZOPATIE STOPY
M77.8 INNE ENTEZOPATIE NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
M77.9 ENTEZOPATIE, NIE OKREŚLONE
M79.0 REUMATYZM, NIE OKREŚLONY
M79.1 MIĘŚNIOBÓL /MYALGIA/
M79.2 NERWOBÓL /NEURALGIA/ I ZAPALENIE NERWÓW, NIE OKREŚLONE
M79.3 ZAPALENIE PODŚCIÓŁKI TŁUSZCZOWEJ, NIE OKREŚLONE
M79.4 PRZEROST (PODRZEPKOWEGO) CIAŁA TŁUSZCZOWEGO
M79.5 CIAŁO OBCE POZOSTAŁE W TKANKACH MIĘKKICH
M79.6 BÓLE KOŃCZYN
M79.8 INNEOKREŚLONE CHOROBY TKANEK MIĘKKICH
M79.9 CHOROBY TKANEK MIĘKKICH, NIE OKREŚLONE
M80.0 OSTEOPOROZA POMENOPAUZALNA ZE ZŁAMANIEM PATOLOGICZNYM
M80.1 OSTEOPOROZA PO ZABIEGU USUNIĘCIA JAJNIKÓW ZE ZŁAMANIEM PATOLOGICZNYM
M80.2 OSTEOPOROZA Z UNIERUCHOMIENIA ZE ZŁAMANIEM PATOLOGICZNYM
M80.3 OSTEOPOROZA W NASTĘPSTWIE POOPERACYJNEGO ZESPOŁU UPOŚLEDZONEGO
M80.4 OSTEOPOROZA INDUKOWANA LEKAMI ZE ZŁAMANIEM PATOLOGICZNYM
M80.5 OSTEOPOROZA IDIOPATYCZNA ZE ZŁAMANIEM PATOLOGICZNYM
M80.8 INNA OSTEOPOROZA ZE ZŁAMANIEM PATOLOGICZNYM
M80.9 OSTEOPOROZA ZE ZŁAMANIEM PATOLOGICZNYM, NIE OKREŚLONA
M81.0 OSTEOPOROZA POMENOPAUZALNA
M81.1 OSTEOPOROZA W NASTĘPSTWIE USUNIĘCIA JAJNIKÓW
M81.2 OSTEOPOROZA W NASTĘPSTWIE UNIERUCHOMIENIA
M81.3 OSTEOPOROZA W NASTĘPSTWIE POOPERACYJNEGO ZESPOŁU UPOŚLEDZONEGO WCHŁANIANIA
M81.4 OSTEOPOROZA INDUKOWANA LEKAMI
M81.5 OSTEOPOROZA IDIOPATYCZNA
M81.6 ZRZĘSZOTNIENIE KOŚCI OGRANICZONE /LEQUESNE`A/
M81.8 INNA OSTEOPOROZA
M81.9 OSTEOPOROZA, NIE OKREŚLONA
M82.0 OSTEOPOROZA W PRZEBIEGU SZPICZAKA MNOGIEGO (C90.0+)
M82.1 OSTEOPOROZA W PRZEBIEGU CHORÓB ENDOKRYNOLOGICZNYCH (E00-E34+)
M82.8 OSTEOPOROZA W PRZEBIEGU INNYCH CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M83.0 OSTEOMALACJA POŁOGOWA
M83.1 OSTEOMALACJA STARCZA
M83.2 OSTEOMALACJA DOROSŁYCH W NASTĘPSTWIE UPOŚLEDZONEGO WCHŁANIANIA
M83.3 OSTEOPOROZA DOROSŁYCH BĘDĄCA WYNIKIEM NIEPRAWIDŁOWEGO ODŹYWIANIA
M83.4 CHOROBA KOŚCI NA SKUTEK PRZEWLEKŁEGO STOSOWANIA SOLI GLINU
M83.5 INNA OSTEOMALACJA DOROSŁYCH INDUKOWANA LEKAMI
M83.8 INNA OSTEOMALACJA DOROSŁYCH
M83.9 OSTEOMALACJA DOROSŁYCH, NIE OKREŚLONA
M84.0 WADLIWY ZROST PO ZŁAMANIU
M84.1 BRAK ZROSTU PO ZŁAMANIU /STAW RZEKOMY/
M84.2 OPÓZNIONY ZROST PO ZŁAMANIU
M84.3 ZŁAMANIE ZMIAŻDŻENIOWE NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
M84.4 PATOLOGICZNE ZŁAMANIE NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
M84.8 INNE ZABURZENIA CIĄGŁOŚCI KOŚCI
M84.9 ZABURZENIA CIĄGŁOŚCI KOŚCI, NIE OKREŚLONE
M85.0 DYSPLAZJA WŁÓKNISTA (POJEDYNCZEJ KOŚCI)
M85.1 FLUOROZA KOŚĆCA
M85.2 PRZEROST KOŚCI CZASZKI
M85.3 OSTEOSKLEROZA /OSTEITIS CONDENSANS/
M85.4 POJEDYNCZA TORBIEL KOŚCI
M85.5 TĘTNIAKOWATA TORBIEL KOŚCI
M85.6 INNE TORBIELE KOŚCI
M85.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA MINERALIZACJI I STRUKTURY KOŚCI
M85.9 ZABURZENIA MINERALIZACJI I STRUKTURY KOŚCI, NIE OKREŚLONE
M86.0 OSTRE KRWIOPOCHODNE ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU
M86.1 INNE OSTRE ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU
M86.2 PODOSTRE ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU
M86.3 PRZEWLEKŁE WIELOOGNISKOWE ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU
M86.4 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU Z DRENUJĄCĄ ZATOKĄ
M86.5 INNE KRWIOPOCHODNE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU
M86.6 INNE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU
M86.8 INNE ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU
M86.9 ZAPALENIA KOŚCI I SZPIKU, NIE OKREŚLONE
M87.0 JAŁOWA SAMOISTNA MARTWICA KOŚCI
M87.1 MARTWICA KOŚCI W NASTĘPSTWIE STOSOWANIA LEKÓW
M87.2 MARTWICA KOŚCI W WYNIKU WCZEŚNIEJSZEGO URAZU
M87.3 INNA WTÓRNA MARTWICA KOŚCI
M87.8 INNA MARTWICA KOŚCI
M87.9 MARTWICA KOŚCI, NIE OKREŚLONA
M88.0 CHOROBA PAGETA DOTYCZĄCA CZASZKI
M88.8 CHOROBA PAGETA INNYCH KOŚCI
M88.9 CHOROBA PAGETA KOŚCI, NIE OKREŚLONA
M89.0 ALGONEURODYSTROFIA
M89.1 ZAHAMOWANIE WZROSTU NASADY KOŚCI
M89.2 INNE ZABURZENIA ROZWOJU I WZROSTU KOŚCI
M89.3 PRZEROST KOŚCI
M89.4 INNE PRZEROSTOWE OSTEOARTROPATIE
M89.5 OSTEOLIZA
M89.6 CHOROBY KOŚCI W NASTĘPSTWIE ZAPALENIA WIELONEURONOWEGO ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA
M89.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY KOŚCI
M89.9 CHOROBY KOŚCI, NIE OKREŚLONE
M90.0 GRUŹLICA KOŚCI (A18.0+)
M90.1 ZAPALENIE OKOSTNEJ W PRZEBIEGU INFEKCJI SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M90.2 CHOROBY KOŚCI W PRZEBIEGU INNYCH INFEKCYJNYCH CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M90.3 MARTWICA KOŚCI W PRZEBIEGU CHOROBY KESONOWEJ (T70.3+)
M90.4 MARTWICA KOŚCI W PRZEBIEGU HEMOGLOBINOPATII (D50-D64+)
M90.5 MARTWICA KOŚCI W PRZEBIEGU INNYCH CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M90.6 ZNIEKSZTAŁCAJĄCE ZAPALENIE KOŚCI W PRZEBIEGU CHORÓB NOWOTWOROWYCH (C00-D48+)
M90.7 ZŁAMANIE KOŚCI W PRZEBIEGU CHORÓB NOWOTWOROWYCH (C00-D48+)
M90.8 CHOROBY KOŚCI W PRZEBIEGU INNYCH CHORÓB SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
M91.0 MŁODZIEŃCZA OSTEOCHONDROZA MIEDNICY
M91.1 OSTEOCHONDROZA MŁODZIEŃCZA GŁOWY KOŚCI UDOWEJ /CHOROBA LEGG-CALVE-PETHERSA/
M91.2 MIEDNICA PŁASKA /COXA PLANA/
M91.3 PSEUDOCOXALGIA
M91.8 INNE OSTEOCHONDROZY STAWU BIODROWEGO I MIEDNICY
M91.9 OSTEOCHONDROZY MŁODZIEŃCZE STAWU BIODROWEGO I MIEDNICY, NIE OKREŚLONE
M92.0 OSTEOCHONDROZA MŁODZIEŃCZA KOŚCI RAMIENNEJ
M92.1 OSTEOCHONDROZA KOŚCI ŁOKCIOWEJ I PROMIENIOWEJ
M92.2 OSTEOCHONDROZA MŁODZIEŃCZA RĘKI
M92.3 INNE OSTEOCHONDROZY MŁODZIEŃCZE KOŃCZYNY GÓRNEJ
M92.4 OSTEOCHONDROZA MŁODZIEŃCZA RZEPKI
M92.5 OSTEOCHONDROZA MŁODZIEŃCZA PISZCZELI I STRZAŁKI
M92.6 OSTEOCHONDROZA MŁODZIEŃCZA STĘPU
M92.7 OSTEOCHONDROZA MŁODZIEŃCZA ŚRÓDSTOPIA
M92.8 INNE OKREŚLONE OSTEOCHONDROZY MŁODZIEŃCZE
M92.9 OSTEOCHONDROZY MŁODZIEŃCZE, NIE OKREŚLONE
M93.0 ZLUSZCZENIE GÓRNEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ (NIEURAZOWE)
M93.1 CHOROBA KIENBOCKA DOROSŁYCH
M93.2 OSTEOCHONDROZA ROZWARSTWIAJĄCA
M93.8 INNE OKREŚLONE OSTEOCHONDROPATIE
M93.9 NIE OKREŚLONE OSTEOCHONDROPATIE
M94.0 ZESPÓŁ POŁĄCZENIA CHRZĘSTNO-KOSTNEGO /CHOROBA TIETZEGO/
M94.1 NAWRACAJĄCE ZAPALENIE CHRZĄSTEK
M94.2 ROZMIĘKANIE CHRZĄSTKI /CHONDROMALACIA/
M94.3 CHONDROLIZA
M94.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY CHRZĄSTKI
M94.9 CHOROBY CHRZĄSTKI, NIE OKREŚLONE
M95.0 NABYTE ZNIEKSZTAŁCENIE NOSA
M95.1 KALAFIOROWATE ZNIEKSZTAŁCENIE UCHA
M95.2 INNE NABYTE ZNIEKSZTAŁCENIA GŁOWY
M95.3 NABYTE ZNIEKSZTAŁCENIA SZYI
M95.4 NABYTE ZNIEKSZTAŁCENIA KLATKI PIERSIOWEJ I ŻEBER
M95.5 NABYTE ZNIEKSZTAŁCENIA MIEDNICY
M95.8 INNE OKREŚLONE NABYTE ZNIEKSZTAŁCENIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO
M95.9 NABYTE ZNIEKSZTAŁCENIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO, NIE OKREŚLONE
M96.0 STAW RZEKOMY PO UNIERUCHOMIENIU OPERACYJNYM STAWU
M96.1 ZESPÓŁ POLAMINEKTOMIJNY, NIE KLASYFIKOWANY GDZIE INDZIEJ
M96.2 POPROMIENNA KIFOZA
M96.3 KIFOZA PO ZABIEGU LAMINEKTOMII
M96.4 LORDOZA PO ZABIEGU OPERACYJNYM
M96.5 POPROMIENNA SKOLIOZA
M96.6 ZŁAMANIE KOŚCI W WYNIKU ZASTOSOWANIA IMPLANTU ORTOPEDYCZNEGO, PROTEZY STAWU, PŁYTKI KOSTNEJ
M96.8 INNE ZABURZENIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-KOSTNEGO PO ZABIEGACH OPERACYJNYCH
M96.9 ZABURZENIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-KOSTNEGO PO ZABIEGACH OPERACYJNYCH, NIE OKREŚLONE
M99.0 DYSFUNKCJA SEGMENTARNA I SOMATYCZNA
M99.1 ZESPÓŁ NADWICHNIĘCIA KRĘGÓW
M99.2 ZWĘŻENIE KANAŁU KRĘGOWEGO W WYNIKU NADWICHNIĘCIA
M99.3 ZWĘŻENIE KOSTNEJ CZĘŚCI KANAŁU KRĘGOWEGO
M99.4 ZWĘŻENIE ŁĄCZNOTKANKOWEJ CZĘŚCI KANAŁU KRĘGOWEGO
M99.5 ZWĘŻENIE KANAŁU KRĘGOWEGO PRZEZ PRZEPUKLINĘ KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO
M99.6 ZWĘŻENIE OTWORU MIĘDZYKRĘGOWEGO PRZEZ PRZEPUKLINĘ KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO I PRZEROST WIĘZADEŁ
M99.7 ZWĘŻENIE OTWORU MIĘDZYKRĘGOWEGO PRZEZ KRĄŻEK MIĘDZYKRĘGOWY I TKANKĘ ŁĄCZNĄ
M99.8 INNE USZKODZENIA BIOMECHANICZNE
M99.9 USZKODZENIA BIOMECHANICZNE, NIE OKREŚLONE
N00.0 OSTRY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (GLOMERULOPATIA SUBMIKROSKOPOWA)
N00.1 OSTRY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (OGNISKOWE I SEGMENTALNE USZKODZENIA KŁĘBUSZKÓW NERWOWYCH)
N00.2 OSTRY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (ROZLANE BŁONIASTE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N00.3 OSTRY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (ROZLANE ROZROSTOWE ZAPALENIE MEZANGIALNE KŁĘBUSZKÓW NERWOWYCH)
N00.4 OSTRY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (ROZLANE ROZROSTOWE ENDOKAPILARNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N00.5 OSTRY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (ROZLANE MEZANGIO-KAPILARNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N00.6 OSTRY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (CHOROBA GĘSTYCH DEPOZYTÓW)
N00.7 OSTRY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (ROZLANE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK Z PÓŁKSIĘŻYCAMI)
N00.8 OSTRY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (INNE)
N00.9 OSTRY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (NIE OKREŚLONE)
N01.0 GWAŁTOWNIE POSTĘPUJACY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (GLOMERULOPATIA SUBMIKROSKOPOWA)
N01.1 GWAŁTOWNIE POSTĘPUJACY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (OGNISKOWE I SEGMENTALNE USZKODZENIA KŁĘBUSZKÓW NERWOWYCH)
N01.2 GWAŁTOWNIE POSTĘPUJACY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (ROZLANE BŁONIASTE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N01.3 GWAŁTOWNIE POSTĘPUJACY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (ROZLANE ROZROSTOWE ZAPALENIE MEZANGIALNE KŁĘBUSZKÓW NERWOWYCH)
N01.4 GWAŁTOWNIE POSTĘPUJACY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (ROZLANE ROZROSTOWE ENDOKAPILARNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N01.5 GWAŁTOWNIE POSTĘPUJACY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (ROZLANE MEZANGIO-KAPILARNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N01.6 GWAŁTOWNIE POSTĘPUJACY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (CHOROBA GĘSTYCH DEPOZYTÓW)
N01.7 GWAŁTOWNIE POSTĘPUJACY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (ROZLANE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK Z PÓŁKSIĘŻYCAMI)
N01.8 GWAŁTOWNIE POSTĘPUJACY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (INNE)
N01.9 GWAŁTOWNIE POSTĘPUJACY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (NIE OKREŚLONE)
N02.0 NAWRACAJĄCY I UPORCZYWY KRWIOMOCZ (GLOMERULOPATIA SUBMIKROSKOPOWA)
N02.1 NAWRACAJĄCY I UPORCZYWY KRWIOMOCZ (OGNISKOWE I SEGMENTALNE USZKODZENIA KŁĘBUSZKÓW NERWOWYCH)
N02.2 NAWRACAJĄCY I UPORCZYWY KRWIOMOCZ (ROZLANE BŁONIASTE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N02.3 NAWRACAJĄCY I UPORCZYWY KRWIOMOCZ (ROZLANE ROZROSTOWE ZAPALENIE MEZANGIALNE KŁĘBUSZKÓW NERWOWYCH)
N02.4 NAWRACAJĄCY I UPORCZYWY KRWIOMOCZ (ROZLANE ROZROSTOWE ENDOKAPILARNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N02.5 NAWRACAJĄCY I UPORCZYWY KRWIOMOCZ (ROZLANE MEZANGIO-KAPILARNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N02.6 NAWRACAJĄCY I UPORCZYWY KRWIOMOCZ (CHOROBA GĘSTYCH DEPOZYTÓW)
N02.7 NAWRACAJĄCY I UPORCZYWY KRWIOMOCZ (ROZLANE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK Z PÓŁKSIĘŻYCAMI)
N02.8 NAWRACAJĄCY I UPORCZYWY KRWIOMOCZ (INNE)
N02.9 NAWRACAJĄCY I UPORCZYWY KRWIOMOCZ (NIEOKREŚLONE)
N03.0 PRZEWLEKŁY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (GLOMERULOPATIA SUBMIKROSKOPOWA)
N03.1 PRZEWLEKŁY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (OGNISKOWE I SEGMENTALNE USZKODZENIA KŁĘBUSZKÓW NERWOWYCH)
N03.2 PRZEWLEKŁY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (ROZLANE BŁONIASTE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N03.3 PRZEWLEKŁY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (ROZLANE ROZROSTOWE ZAPALENIE MEZANGIALNE KŁĘBUSZKÓW NERWOWYCH)
N03.4 PRZEWLEKŁY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (ROZLANE ROZROSTOWE ENDOKAPILARNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N03.5 PRZEWLEKŁY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (ROZLANE MEZANGIO-KAPILARNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N03.6 PRZEWLEKŁY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (CHOROBA GĘSTYCH DEPOZYTÓW)
N03.7 PRZEWLEKŁY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (ROZLANE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK Z PÓŁKSIĘŻYCAMI)
N03.8 PRZEWLEKŁY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (INNE)
N03.9 PRZEWLEKŁY ZESPÓŁ ZAPALENIA NEREK (NIEOKREŚLONE)
N04.0 ZESPÓŁ NERCZYCOWY (GLOMERULOPATIA SUBMIKROSKOPOWA)
N04.1 ZESPÓŁ NERCZYCOWY (OGNISKOWE I SEGMENTALNE USZKODZENIA KŁĘBUSZKÓW NERWOWYCH)
N04.2 ZESPÓŁ NERCZYCOWY (ROZLANE BŁONIASTE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N04.3 ZESPÓŁ NERCZYCOWY (ROZLANE ROZROSTOWE ZAPALENIE MEZANGIALNE KŁĘBUSZKÓW NERWOWYCH)
N04.4 ZESPÓŁ NERCZYCOWY (ROZLANE ROZROSTOWE ENDOKAPILARNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N04.5 ZESPÓŁ NERCZYCOWY (ROZLANE MEZANGIO-KAPILARNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N04.6 ZESPÓŁ NERCZYCOWY (CHOROBA GĘSTYCH DEPOZYTÓW)
N04.7 ZESPÓŁ NERCZYCOWY (ROZLANE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK Z PÓŁKSIĘŻYCAMI)
N04.8 ZESPÓŁ NERCZYCOWY (INNE)
N04.9 ZESPÓŁ NERCZYCOWY (NIEOKREŚLONE)
N05.0 ZESPÓŁ NERCZYCOWY, NIE OKREŚLONY (GLOMERULOPATIA SUBMIKROSKOPOWA)
N05.1 ZESPÓŁ NERCZYCOWY, NIE OKREŚLONY (OGNISKOWE I SEGMENTALNE USZKODZENIA KŁĘBUSZKÓW NERWOWYCH)
N05.2 ZESPÓŁ NERCZYCOWY, NIE OKREŚLONY (ROZLANE BŁONIASTE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N05.3 ZESPÓŁ NERCZYCOWY, NIE OKREŚLONY (ROZLANE ROZROSTOWE ZAPALENIE MEZANGIALNE KŁĘBUSZKÓW NERWOWYCH)
N05.4 ZESPÓŁ NERCZYCOWY, NIE OKREŚLONY (ROZLANE ROZROSTOWE ENDOKAPILARNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N05.5 ZESPÓŁ NERCZYCOWY, NIE OKREŚLONY (ROZLANE MEZANGIO-KAPILARNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N05.6 ZESPÓŁ NERCZYCOWY, NIE OKREŚLONY (CHOROBA GĘSTYCH DEPOZYTÓW)
N05.7 ZESPÓŁ NERCZYCOWY, NIE OKREŚLONY (ROZLANE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK Z PÓŁKSIĘŻYCAMI)
N05.8 ZESPÓŁ NERCZYCOWY, NIE OKREŚLONY (INNE)
N05.9 ZESPÓŁ NERCZYCOWY, NIE OKREŚLONY (NIEOKREŚLONE)
N06.0 IZOLOWANY BIAŁKOMOCZ Z OKREŚLONYM USZKODZENIEM MORFOLOGICZNYM (GLOMERULOPATIA SUBMIKROSKOPOWA)
N06.1 IZOLOWANY BIAŁKOMOCZ Z OKREŚLONYM USZKODZENIEM MORFOLOGICZNYM (OGNISKOWE I SEGMENTALNE USZKODZENIA KŁĘBUSZKÓW NERWOWYCH)
N06.2 IZOLOWANY BIAŁKOMOCZ Z OKREŚLONYM USZKODZENIEM MORFOLOGICZNYM (ROZLANE BŁONIASTE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N06.3 IZOLOWANY BIAŁKOMOCZ Z OKREŚLONYM USZKODZENIEM MORFOLOGICZNYM (ROZLANE ROZROSTOWE ZAPALENIE MEZANGIALNE KŁĘBUSZKÓW NERWOWYCH)
N06.4 IZOLOWANY BIAŁKOMOCZ Z OKREŚLONYM USZKODZENIEM MORFOLOGICZNYM (ROZLANE ROZROSTOWE ENDOKAPILARNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N06.5 IZOLOWANY BIAŁKOMOCZ Z OKREŚLONYM USZKODZENIEM MORFOLOGICZNYM (ROZLANE MEZANGIO-KAPILARNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N06.6 IZOLOWANY BIAŁKOMOCZ Z OKREŚLONYM USZKODZENIEM MORFOLOGICZNYM (CHOROBA GĘSTYCH DEPOZYTÓW)
N06.7 IZOLOWANY BIAŁKOMOCZ Z OKREŚLONYM USZKODZENIEM MORFOLOGICZNYM (ROZLANE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK Z PÓŁKSIĘŻYCAMI)
N06.8 IZOLOWANY BIAŁKOMOCZ Z OKREŚLONYM USZKODZENIEM MORFOLOGICZNYM (INNE)
N06.9 IZOLOWANY BIAŁKOMOCZ Z OKREŚLONYM USZKODZENIEM MORFOLOGICZNYM (NIE OKREŚLONE)
N07.0 NEFROPATIA DZIEDZICZNA, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ (GLOMERULOPATIA SUBMIKROSKOPOWA)
N07.1 NEFROPATIA DZIEDZICZNA, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ (OGNISKOWE I SEGMENTALNE USZKODZENIA KŁĘBUSZKÓW NERWOWYCH)
N07.2 NEFROPATIA DZIEDZICZNA, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ (ROZLANE BŁONIASTE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N07.3 NEFROPATIA DZIEDZICZNA, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ (ROZLANE ROZROSTOWE ZAPALENIE MEZANGIALNE KŁĘBUSZKÓW NERWOWYCH)
N07.4 NEFROPATIA DZIEDZICZNA, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ (ROZLANE ROZROSTOWE ENDOKAPILARNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N07.5 NEFROPATIA DZIEDZICZNA, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ (ROZLANE MEZANGIO-KAPILARNE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK)
N07.6 NEFROPATIA DZIEDZICZNA, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ (CHOROBA GĘSTYCH DEPOZYTÓW)
N07.7 NEFROPATIA DZIEDZICZNA, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ (ROZLANE KŁĘBUSZKOWE ZAPALENIE NEREK Z PÓŁKSIĘŻYCAMI)
N07.8 NEFROPATIA DZIEDZICZNA, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ (INNE)
N07.9 NEFROPATIA DZIEDZICZNA, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ (NIE OKREŚLONE)
N08.0 ZABURZENIA KŁĘBUSZKÓW NERKOWYCH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
N08.1 ZABURZENIA KŁĘBUSZKÓW NERKOWYCH W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH
N08.2 ZABURZENIA KŁĘBUSZKÓW NERKOWYCH W CHOROBACH KRWI I W ZABURZENIACH NA PODŁOŻU IMMUNOLOGICZNYM
N08.3 ZABURZENIA KŁĘBUSZKÓW NERKOWYCH W CUKRZYCY (E10-E14+ ZE WSPÓLNYM CZWARTYM ZNAKIEM .2)
N08.4 ZABURZENIA KŁĘBUSZKÓW NERKOWYCH W INNYCH CHOROBACH GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, PRZEMIANY MATERII I ŻYWIENIOWYCH
N08.5 ZABURZENIA KŁĘBUSZKÓW NERKOWYCH W PRZEBIEGU UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ
N08.8 ZABURZENIA KŁĘBUSZKÓW NERKOWYCH W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
N10 OSTRE CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE ZAPALENIE NEREK
N11.0 NIEZAPOROWE PRZEWLEKŁE ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK ZWIĄZANE Z ODPŁYWEM
N11.1 PRZEWLEKŁE ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK ZWIĄZANE Z PRZESZKODĄ DLA ODPŁYWU NEREK
N11.8 INNE PRZEWLEKŁE CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE ZAPALENIE NEREK
N11.9 PRZEWLEKŁE CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE ZAPALENIE NEREK, NIE OKREŚLONE
N12 CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE ZAPALENIE NEREK NIE OKREŚLONE JAKO OSTRE LUB PRZEWLEKŁE
N13.0 WODONERCZE Z PRZESZKODĄ W POLACZENIU MOCZOWODOWO-MIEDNICZKOWYM
N13.1 WODONERCZE ZE ZWĘŻENIEM MOCZOWODU NIESKLASYFIKOWANYM GDZIE INDZIEJ
N13.2 WODONERCZE Z PRZESZKODĄ SPOWODOWANĄ KAMICĄ NEREK LUB MOCZOWODU
N13.3 INNE I NIE OKREŚLONE WODONERCZE
N13.4 WODNIAK MOCZOWODU
N13.5 ZAGIĘCIE LUB ZWĘŻENIE MOCZOWODU BEZ WODONERCZA
N13.6 ROPONERCZE
N13.7 UROPATIA ZWIĄZANA Z ODPŁYWEM PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWYM
N13.8 INNA ZAPOROWA I ODPŁYWOWA UROPATIA
N13.9 ZAPOROWA I ODPŁYWOWA UROPATIA, NIE OKREŚLONA
N14.0 NEFROPATIA WYWOŁANA PRZEZ ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE
N14.1 NEFROPATIA WYWOŁANA PRZEZ INNE LEKI, SUBSTANCJE LECZNICZE I BIOLOGICZNE
N14.2 NEFROPATIA WYWOŁANA PRZEZ NIE OKREŚLONY LEK, SUBSTANCJĘ LECZNICZĄ LUB BIOLOGICZNĄ
N14.3 NEFROPATIA WYWOŁANA PRZEZ METALE CIĘŻKIE
N14.4 NEFROPATIA TOKSYCZNA, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
N15.0 BAŁKAŃSKIE ENDEMICZNE ZAPALENIE NEREK
N15.1 ROPIEŃ NERKOWY I OKOŁONERKOWY
N15.8 INNE OKREŚLONE CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE CHOROBY NEREK
N15.9 CHOROBA CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWA NEREK, NIEO KREŚLONA
N16.0 ZABURZENIA CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE NEREK W CHOROBACH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
N16.1 ZABURZENIA CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE NEREK W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH
N16.2 ZABURZENIA CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE NEREK W CHOROBACH KRWI I ZABURZENIACH DOTYCZĄCYCH MECHANIZMÓW ODPORNOŚCIOWYCH
N16.3 ZABURZENIA CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE NEREK W CHOROBACH PRZEMIANY MATERII
N16.4 ZABURZENIA CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE NEREK W UKŁADOWYCH ZABURZENIACH TKANKI ŁĄCZNEJ
N16.5 ZABURZENIA CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE NEREK W ODRZUCENIU PRZESZCZEPU (T86.-+)
N16.8 ZABURZENIA CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE NEREK W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
N17.0 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK Z MARTWICĄ CEWEK
N17.1 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK Z OSTRA MARTWICĄ KORY NEREK
N17.2 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK Z MARTWICĄ W CZĘŚCI RDZENIOWEJ
N17.8 INNA OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
N17.9 OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, NIE OKREŚLONA
N18.0 SCHYŁKOWA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
N18.8 INNA PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
N18.9 PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, NIE OKREŚLONA
N19 NIEOKREŚLONA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
N20.0 KAMICA NERKI
N20.1 KAMICA MOCZOWODU
N20.2 KAMICA NERKI Z KAMICĄ MOCZOWODU
N20.9 KAMICA MOCZOWA, NIE OKREŚLONA
N21.0 KAMICA PĘCHERZA MOCZOWEGO
N21.1 KAMIEŃ CEWKI MOCZOWEJ
N21.8 INNY KAMIEŃ DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH
N21.9 KAMICA DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH, NIE OKREŚLONA
N22.0 KAMICA MOCZOWA W SCHISTOSOMATOZIE (B65.-+)
N22.8 KAMICA DRÓG MOCZOWYCH W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
N23 NIEOKREŚLONA KOLKA NERKOWA
N25.0 NERKOWA OSTEODYSTOFIA
N25.1 NERKOPOCHODNA MOCZÓWKA PROSTA
N25.8 INNE ZABURZENIA WYNIKAJĄCE Z UPOŚLEDZONEJ CZYNNOŚCI CEWEK NERKOWYCH
N25.9 ZABURZENIA WYNIKAJĄCE Z UPOŚLEDZONEJ CZYNNOŚCI CEWEK NERKOWYCH, NIE OKREŚLONE
N26 NIEOKREŚLONY ZANIK NERKI
N27.0 NERKA MAŁA, JEDNOSTRONNIE
N27.1 NERKA MAŁA, OBUSTRONNIE
N27.9 NERKA MAŁA, NIE OKREŚLONA
N28.0 NIEDOKRWIENIE I ZAWAŁ NERKI
N28.1 TORBIEL NERKI, NABYTA
N28.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA NERKI I MOCZOWODU
N28.9 ZABURZENIE NERKI I MOCZOWODU, NIE OKREŚLONE
N29.0 KIŁA PÓŹNA NERKI (A52.7+)
N29.1 INNE ZABURZENIA NERKI I MOCZOWODU W CHOROBACH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
N29.8 INNE ZABURZENIA NERKI I MOCZOWODU W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
N30.0 OSTRE ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
N30.1 ŚRÓDMIĄŻSZOWE ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO (PRZEWLEKŁE)
N30.2 INNE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
N30.3 ZAPALENIE TRÓJKATA PĘCHERZA MOCZOWEGO
N30.4 POPROMIENNE ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
N30.8 INNE ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
N30.9 ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO, NIE OKREŚLONE
N31.0 PĘCHERZ NEUROGENNY NIESKLASYFIKOWANY GDZIE INDZIEJ
N31.1 ODRUCHOWY PĘCHERZ NEUROGENNY NIESKLASYFIKOWANY GDZIE INDZIEJ
N31.2 WIOTKI PĘCHERZ NEUROGENNY NIESKLASYFIKOWANY GDZIE INDZIEJ
N31.8 INNA NERWOWO-MIĘŚNIOWA DYSFUNKCJA PĘCHERZA
N31.9 NERWOWO-MIĘŚNIOWA DYSFUNKCJA PĘCHERZA, NIE OKREŚLONA
N32.0 PRZESZKODA W SZYI PĘCHERZA MOCZOWEGO
N32.1 PRZETOKA PĘCHERZOWO-JELITOWA
N32.2 PRZETOKA PĘCHERZA, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
N32.3 UCHYŁEK PĘCHERZA MOCZOWEGO
N32.4 PĘKNIĘCIE PĘCHERZA MOCZOWEGO NIEURAZOWE
N32.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
N32.9 ZABURZENIE PĘCHERZA, NIE OKREŚLONE
N34.0 ROPIEŃ CEWKI MOCZOWEJ
N34.1 NIESWOISTE ZAPALENIE CEWKI MOCZOWEJ
N34.2 INNE ZAPALENIE CEWKI MOCZOWEJ
N34.3 ZESPÓŁ CEWKOWY, NIE OKREŚLONY
N35.0 POURAZOWE ZWĘŻENIE CEWKI MOCZOWEJ
N35.1 POZAPALNE ZWĘŻENIE CEWKI MOCZOWEJ, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
N35.8 INNE ZWĘŻENIE CEWKI MOCZOWEJ
N35.9 ZWĘŻENIE CEWKI MOCZOWEJ, NIE OKREŚLONE
N36.0 PRZETOKA CEWKOWA
N36.1 UCHYŁEK CEWKI MOCZOWEJ
N36.2 MIĘSKO CEWKOWE (CARUNCULA URETHRALIS)
N36.3 WYPADNIĘCIE BŁONY ŚLUZOWEJ CEWKI MOCZOWEJ
N36.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIE CEWKI MOCZOWEJ
N36.9 ZABURZENIE CEWKI MOCZOWEJ, NIE OKREŚLONE
N39.0 ZAKAŻENIE UKŁADU MOCZOWEGO W CZĘŚCI NIEOKREŚLONEJ
N39.1 BIAŁKOMOCZ UPORCZYWY, NIE OKREŚLONY
N39.2 BIAŁKOMOCZ ZWIĄZANY Z POZYCJA CIAŁA (ORTOSTATYCZNY), NIE OKREŚLONY
N39.3 NIETRZYMANIE MOCZU WYSIŁKOWE
N39.4 INNE OKREŚLONE NIETRZYMANIE MOCZU
N39.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA UKŁADU MOCZOWEGO
N39.9 ZABURZENIE UKŁADU MOCZOWEGO, NIE OKREŚLONE
N40 ROZROST GRUCZOŁU KROKOWEGO
N41.0 OSTRE ZAPALENIE GRUCZOŁU KROKOWEGO
N41.1 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE GRUCZOŁU KROKOWEGO
N41.2 ROPIEŃ GRUCZOŁU KROKOWEGO
N41.3 ZAPALENIE GRUCZOŁU KROKOWEGO I PĘCHERZA MOCZOWEGO
N41.8 INNE CHOROBY ZAPALNE GRUCZOŁU KROKOWEGO
N41.9 CHOROBA ZAPALNA GRUCZOŁU KROKOWEGO, NIE OKREŚLONA
N42.0 KAMICA GRUCZOŁU KROKOWEGO
N42.1 PRZEKRWIENIE LUB KRWOTOK Z GRUCZOŁU KROKOWEGO
N42.2 ZANIK GRUCZOŁU KROKOWEGO
N42.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA GRUCZOŁU KROKOWEGO
N42.9 ZABURZENIE GRUCZOŁU KROKOWEGO, NIE OKREŚLONE
N43.3 WODNIAK JĄDRA, NIE OKREŚLONY
N44 SKRĘT JĄDRA
N45.9 ZAPALENIE JĄDRA, ZAPALENIE NAJĄDRZA ORAZ ZAPALENIE JĄDRA I NAJĄDRZA BEZ ROPNIA
N47 NADMIAR NAPLETKA, STULEJKA I ZAŁUPEK
N48.0 ROGOWACENIE BIAŁE PRĄCIA (LEUKOPLAKIA)
N48.1 ZAPALENIE ŻOŁĘDZI PRĄCIA I NAPLETKA
N48.2 INNE CHOROBY ZAPALNE PRĄCIA
N48.3 BOLESNY WZWÓD PRĄCIA (PRIAPISMUS)
N48.4 IMPOTENCJA Z PRZYCZYN ORGANICZNYCH
N48.5 OWRZODZENIE PRĄCIA
N48.6 ZANIKOWE ZAPALENIE ŻOŁĘDZI I BLASZKI WEWNĘTRZNEJ NAPLETKA
N48.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA PRĄCIA
N48.9 ZABURZENIE PRĄCIA, NIE OKREŚLONE
N49.1 CHOROBY ZAPALNE POWRÓZKA NASIENNEGO, OSŁONKI POCHWOWEJ JĄDRA I NASIENIOWODU
N49.2 CHOROBY ZAPALNE MOSZNY
N49.8 CHOROBY ZAPALNE INNYCH OKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
N49.9 CHOROBY ZAPALNE NIEOKREŚLONEGO MĘSKIEGO NARZĄDU PŁCIOWEGO
N50.1 ZABURZENIA NACZYNIOWE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
N50.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
N50.9 ZABURZENIE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, NIE OKREŚLONE
N60.0 SAMOTNA TORBIEL SUTKA
N60.1 ROZLANE TORBIELOWATE ZWYRODNIENIE SUTKA
N60.2 GRUCZOŁKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ SUTKA
N60.3 STWARDNIENIE TKANKI WŁÓKNISTEJ SUTKA
N60.4 POSZERZONE PRZEWODY MLEKOWE SUTKA
N60.8 INNA ŁAGODNA DYSPLAZJA SUTKA
N60.9 ŁAGODNA DYSPLAZJA SUTKA, NIE OKREŚLONA
N61 STANY ZAPALNE SUTKA
N62 PRZEROST SUTKA
N63 NIEOKREŚLONY GUZEK SUTKA
N64.0 SZCZELINA I PRZETOKA BRODAWKI SUTKOWEJ
N64.1 MARTWICA TŁUSZCZOWA SUTKA
N64.2 ZANIK SUTKA
N64.3 MLEKOTOK NIE ZWIĄZANY Z PORODEM
N64.4 BOLESNOŚĆ SUTKA (MASTODYNIA)
N64.5 INNE OBJAWY ZE STRONY SUTKA
N64.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA SUTKA
N64.9 SCHORZENIA SUTKA, NIE OKREŚLONE
N70.0 OSTRE ZAPALENIE JAJOWODÓW I ZAPALENIE JAJNIKÓW
N70.1 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE JAJOWODÓW I ZAPALENIE JAJNIKÓW
N70.9 ZAPALENIE JAJOWODÓW I ZAPALENIE JAJNIKÓW, NIE OKREŚLONE
N71.0 OSTRE ZAPALNIE MACICY
N71.1 PRZEWLEKŁE ZAPALNIE MACICY
N71.9 ZAPALENIE MACICY, NIE OKREŚLONE
N72 ZAPALENIE SZYJKI MACICY
N73.0 OSTRE ZAPALENIE PRZYMACICZA I TKANKI ŁĄCZNEJ MIEDNICY
N73.1 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE PRZYMACICZA I TKANKI ŁĄCZNEJ MIEDNICY
N73.2 NIEOKREŚLONE ZAPALENIE PRZYMACICZA I TKANKI ŁĄCZNEJ MIEDNICY
N73.3 OSTRE ZAPALENIE OTRZEWNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ U KOBIET
N73.4 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE OTRZEWNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ U KOBIET
N73.5 ZAPALENIE OTRZEWNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ U KOBIET, NIE OKREŚLONE
N73.6 ZROSTY OTRZEWNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ U KOBIET
N73.8 INNE OKREŚLONE CHOROBY ZAPALNE MIEDNICY MNIEJSZEJ U KOBIET
N73.9 ZAPALENIE MIEDNICY MNIEJSZEJ U KOBIET, NIE OKREŚLONE
N74.0 ZAKAŻENIE GRUŹLICZE SZYJKI MACICY (A18.1+)
N74.1 GRUŹLICA MIEDNICY MNIEJSZEJ U KOBIET (A18.1+)
N74.2 KIŁOWA CHOROBA ZAPALNA MIEDNICY MNIEJSZEJ U KOBIET (A51.4+,A52.7+)
N74.3 RZEŻĄCZKOWA CHOROBA ZAPALNA MIEDNICY MNIEJSZEJ U KOBIET (A54.2+)
N74.4 CHLAMYDIOWA CHOROBA ZAPALNA MIEDNICY MNIEJSZEJ U KOBIET (A56.1+)
N74.8 ZAPALENIA MIEDNICY MNIEJSZEJ U KOBIET W CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
N75.0 TORBIEL GRUCZOŁU PRZEDSIONKOWEGO WIĘKSZEGO
N75.1 ROPIEŃ GRUCZOŁU PRZEDSIONKOWEGO WIĘKSZEGO
N75.8 INNE CHOROBY GRUCZOŁU PRZEDSIONKOWEGO WIĘKSZEGO
N75.9 CHOROBA GRUCZOŁU PRZEDSIONKOWEGO WIĘKSZEGO, NIE OKREŚLONA
N76.0 OSTRE ZAPALENIE POCHWY
N76.1 PODOSTRE I PRZEWLEKŁE ZAPALENIE POCHWY
N76.2 OSTRE ZAPALENIE SROMU
N76.3 PODOSTRE I PRZEWLEKŁE ZAPALENIE SROMU
N76.4 ROPIEŃ SROMU
N76.5 OWRZODZENIE POCHWY
N76.6 OWRZODZENIE SROMU
N76.8 INNE OKREŚLONE STANY ZAPALNE POCHWY I SROMU
N77.0 OWRZODZENIE SROMU W CHOROBACH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
N77.1 ZAPALENIE POCHWY, ZAPALENIE SROMU ORAZ ZAPALENIE SROMU I POCHWY W CHOROBACH ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
N77.8 OWRZODZENIE I ZAPALENIE SROMU I POCHWY W INNYCH CHOROBACH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ
N80.0 GRUCZOŁISTOŚĆ MACICY
N80.1 GRUCZOLISTOŚĆ ŚRÓDMACICZNA JAJNIKA
N80.2 GRUCZOLISTOŚĆ ŚRÓDMACICZNA JAJOWODU
N80.3 GRUCZOLISTOŚĆ ŚRÓDMACICZNA OTRZEWNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ
N80.4 GRUCZOLISTOŚĆ ŚRÓDMACICZNA PRZEGRODY ODBYTNICZO-POCHWOWEJ I POCHWY
N80.5 GRUCZOLISTOŚĆ ŚRÓDMACICZNA JELITA
N80.6 GRUCZOLISTOŚĆ ŚRÓDMACICZNA W BLIŹNIE SKÓRNEJ
N80.8 INNA GRUCZOLISTOŚĆ ŚRÓDMACICZNA O INNEJ LOKALIZACJI
N80.9 GRUCZOLISTOŚĆ ŚRÓDMACICZNA, NIE OKREŚLONA
N81.0 UCHYŁEK CEWKI MOCZOWEJ U KOBIET
N81.1 UCHYŁEK PĘCHERZA MOCZOWEGO
N81.2 CZĘŚCIOWE WYPADANIE MACICY I POCHWY
N81.3 CAŁKOWITE WYPADANIE MACICY I POCHWY
N81.4 WYPADANIE MACICY I POCHWY, NIE OKREŚLONE
N81.5 PRZEPUKLINA JELITOWA W ŚCIANIE POCHWY (ENTEROCOELE)
N81.6 UCHYŁEK ODBYTNICY
N81.8 INNE WYPADANIE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
N81.9 WYPADANIE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, NIE OKREŚLONE
N82.0 PRZETOKA PĘCHERZOWO-POCHWOWA
N82.1 INNE PRZETOKI POMIĘDZY UKŁADEM MOCZOWYM A ŻEŃSKIMI NARZĄDAMI PŁCIOWYMI
N82.2 PRZETOKA MIĘDZY POCHWĄ A JELITEM CIENKIM
N82.3 PRZETOKA MIĘDZY POCHWĄ A JELITEM GRUBYM
N82.4 INNE PRZETOKI MIĘDZY JELITAMI A ŻEŃSKIMI NARZĄDAMI PŁCIOWYMI
N82.5 PRZETOKI MIĘDZY ŻEŃSKIMI NARZĄDAMI PŁCIOWYMI A SKÓRĄ
N82.8 INNE PRZETOKI W ŻEŃSKIM NARZĄDZIE RODNYM
N82.9 PRZETOKA W ŻEŃSKIM NARZĄDZIE RODNYM, NIE OKREŚLONA
N83.0 PĘCHERZYKOWA TORBIEL JAJNIKA
N83.1 TORBIEL CIAŁKA ŻÓŁTEGO
N83.2 INNE I NIE OKREŚLONE TORBIELE JAJNIKOWE
N83.3 NABYTY ZANIK JAJNIKA I JAJOWODU
N83.4 WYPADANIE I PRZEPUKLINA JAJNIKA I JAJOWODU
N83.5 SKRĘCENIE JAJNIKA, SZYPUŁY JAJNIKA I JAJOWODU
N83.6 KRWIAK JAJOWODU
N83.7 KRWIAK WIĘZADŁA SZEROKIEGO MACICY
N83.8 INNE NIEZAPALNE SCHORZENIA JAJNIKA, JAJOWODU I WIĘZADŁA SZEROKIEGO MACICY
N83.9 NIEZAPALNE SCHORZENIA JAJNIKA, JAJOWODU I WIĘZADŁA SZEROKIEG0 MACICY, NIE OKREŚLONE
N84.0 POLIP TRZONU MACICY
N84.1 POLIP SZYJKI MACICY
N84.2 POLIP POCHWY
N84.3 POLIP SROMU
N84.8 POLIP INNYCH CZĘŚCI ŻEŃSKIEGO NARZĄDU RODNEGO
N84.9 POLIP ŻEŃSKIEGO NARZĄDU RODNEGO, NIE OKREŚLONY
N85.0 ROZROST GRUCZOŁOWY BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY
N85.1 ROZROST GRUCZOLAKOWATY BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY
N85.2 PRZEROST MACICY
N85.3 NIEDOSTATECZNE ZWINIECIE SIĘ MACICY
N85.4 NIEPRAWIDŁOWE POŁOŻENIA MACICY
N85.5 WYNICOWANIE MACICY
N85.6 ZROSTY WEWNĄTRZMACICZNE
N85.7 KRWIAK ŚRÓDMACICZNY
N85.8 INNE OKREŚLONE NIEZAPALNE SCHORZENIA MACICY
N85.9 NIEZAPALNE ZABURZENIE MACICY, NIE OKREŚLONE
N86 NADŻERKA I WYWINIĘCIE BŁONY ŚLUZOWEJ KANAŁU SZYJKI MACICY
N87.0 ŁAGODNA DYSPLAZJA SZYJKOWA
N87.1 UMIARKOWANA DYSPLAZJA SZYJKI MACICY
N87.2 NASILONA DYSPLAZJA SZYJKI MACICY, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
N87.9 DYSPLAZJA SZYJKI MACICY, NIE OKREŚLONA
N88.0 ROGOWACENIE BIAŁE SZYJKI MACICY (LEUKOPLAKIA)
N88.1 ZASTARZAŁE PĘKNIĘCIE SZYJKI MACICY
N88.2 ZWĘŻENIE KANAŁU SZYJKI MACICY I ZAMKNIĘCIA
N88.3 NIEWYDOLNOŚĆ SZYJKI MACICY
N88.4 PRZEROSTOWE WYDŁUŻENIE SZYJKI
N88.8 INNE OKREŚLONE NIEZAPALNE SCHORZENIA SZYJKI MACICY
N88.9 NIEZAPALNE SCHORZENIA SZYJKI MACICY, NIE OKREŚLONE
N89.0 ŁAGODNA DYSPLAZJA POCHWOWA
N89.1 UMIARKOWANA DYSPLAZJA POCHWOWA
N89.2 NASILONA DYSPLAZJA POCHWY NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
N89.3 DYSPLAZJA POCHWY, NIE OKREŚLONA
N89.4 ROGOWACENIE BIAŁE POCHWY (LEUKOPLAKIA)
N89.5 ZWĘŻENIE I ZAROŚNIĘCIE POCHWY
N89.6 NIEPODATNA BŁONA DZIEWICZA
N89.7 KRWIAK SRÓDPOCHWOWY
N89.8 INNE OKREŚLONE NIEZAPALNE SCHORZENIA POCHWY
N89.9 NIEZAPALNE SCHORZENIA POCHWY, NIE OKREŚLONE
N90.0 ŁAGODNA DYSPLAZJA SROMU
N90.1 UMIARKOWANA DYSPLAZJA SROMU
N90.2 NASILONA DYSPLAZJA SROMU NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
N90.3 DYSPLAZJA SROMU, NIE OKREŚLONA
N90.4 ROGOWACENIE BIAŁE SROMU
N90.5 ZANIK SROMU
N90.6 PRZEROST SROMU
N90.7 TORBIEL SROMU
N90.8 INNE OKREŚLONE NIEZAPALNE SCHORZENIA SROMU I KROCZA
N90.9 NIEZAPALNE ZABURZENIE SROMU I KROCZA, NIE OKREŚLONE
N91.0 PIERWOTNY BRAK MIĘSIĄCZKI
N91.1 WTÓRNY BRAK MIĘSIĄCZKI
N91.2 BRAK MIĘSIĄCZKI, NIE OKREŚLONY
N91.3 PIERWOTNIE SKĄPE LUB RZADKIE MIĘSIĄCZKI (OLIGOMENORRHOEA PRIMARIA)
N91.4 WTÓRNE SKĄPE I RZADKIE MIĘSIĄCZKI
N91.5 MIĘSIĄCZKI SKĄPE LUB RZADKIE, NIE OKREŚLONE
N92.0 OBFITE I CZĘSTE MIĘSIĄCZKI REGULARNE
N92.1 OBFITE I CZĘSTE MIĘSIĄCZKI NIEREGULARNE
N92.2 OBFITE KRWAWIENIA OKRESU POKWITANIA
N92.3 KRWAWIENIE OWULACYJNE (ZWIĄZANE Z JAJECZKOWANIEM)
N92.4 OBFITE KRWAWIENIE W OKRESIE PRZEDMENOPAUZALNYM
N92.5 INNE OKREŚLONE NIEREGULARNE MIĘSIĄCZKI
N92.6 NIEREGULARNE MIĘSIĄCZKI, NIE OKREŚLONE
N93.0 KRWAWIENIE PO STOSUNKU PŁCIOWYM I KRWAWIENIE KONTAKTOWE
N93.8 INNE OKREŚLONE NIEPRAWIDŁOWE KRWAWIENIE MACICZNE I POCHWOWE
N93.9 NIEPRAWIDŁOWE KRWAWIENIA MACICZNE I POCHWOWE, NIE OKREŚLONE
N94.0 BÓL MIĘDZYMIESIĄCZKOWY (MITTELSCHMERZ)
N94.1 BOLESNE WSPÓŁŻYCIE PŁCIOWE (DYSPAURENIA)
N94.2 POCHWICA
N94.3 ZESPÓŁ NAPIĘCIA PRZEDMIĘSIACZKOWEGO
N94.4 PIERWOTNE BOLESNE MIESIĄCZKOWANIE
N94.5 WTÓRNE BOLESNE MIESIĄCZKOWANIE
N94.6 BOLESNE MIESIĄCZKOWANIE, NIE OKREŚLONE
N94.8 INNE OKREŚLONE STANY ZWIĄZANE Z ŻEŃSKIMI NARZĄDAMI PŁCIOWYMI
N94.9 NIEOKREŚLONY STAN ZWIĄZANY Z ŻEŃSKIMI NARZĄDAMI PŁCIOWYMI I
N95.0 KRWAWIENIE POMENOPAUZALNE
N95.1 STANY ZWIĄZANE Z OKRESEM PRZEKWITANIA U KOBIET
N95.2 POMENOPAUZALNE ZANIKOWE ZAPALENIE POCHWY
N95.3 STANY ZWIĄZANE ZE SZTUCZNĄ MENOPAUZĄ
N95.8 INNE OKREŚLONE SCHORZENIA ZWIĄZANE Z PRZEKWITANIEM I Z OKRESEM OKOŁOMENOPAUZALNYM
N95.9 ZABURZENIE OKRESU PRZEKWITANIA, NIE OKREŚLONE
N96 KOBIETA RONIĄCA NAWYKOWO
N97.0 NIEPŁODNOŚĆ KOBIECA ZWIĄZANA Z BRAKIEM JAJECZKOWANIA
N97.1 NIEPŁODNOŚĆ KOBIECA POCHODZENIA JAJOWODOWEGO
N97.2 NIEPŁODNOŚĆ KOBIECA POCHODZENIA MACICZNEGO
N97.3 NIEPŁODNOŚĆ KOBIECA POCHODZENIA SZYJKOWEGO
N97.4 NIEPŁODNOŚĆ KOBIECA ZWIĄZANA Z CZYNNIKAMI MĘSKIMI
N97.8 NIEPŁODNOŚĆ KOBIECA INNEGO POCHODZENIA
N97.9 NIEPŁODNOŚĆ KOBIECA, NIE OKREŚLONA
N98.0 ZAKAŻENIE ZWIĄZANE ZE SZTUCZNYM ZAPŁODNIENIEM
N98.1 NADMIERNA STYMULACJA JAJNIKÓW
N99.0 POZABIEGOWA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
N99.1 POZABIEGOWE ZWĘŻENIE CEWKI MOCZOWEJ
N99.2 POOPERACYJNE ZROSTY POCHWOWE
N99.3 WYPADANIE SKLEPIENIA POCHWY PO USUNIĘCIU MACICY
N99.4 POZABIEGOWE ZROSTY OTRZEWNEJ MIEDNICY
N99.5 NIEPRAWIDŁOWA CZYNNOŚĆ CEWKI MOCZOWEJ
N99.8 INNE POZABIEGOWE SCHORZENIA UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO
N99.9 POZABIEGOWE ZABURZENIE UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO, NIE OKREŚLONE
O00.0 CIĄŻA BRZUSZNA
O00.1 CIĄŻA JAJOWODOWA
O00.2 CIĄŻA JAJNIKOWA
O00.8 INNA CIĄŻA POZAMACICZNA
O00.9 CIĄŻA POZAMACICZNA, NIE OKREŚLONA
O01.0 KLASYCZNY ZAŚNIAD GRONIASTY
O01.1 NIEZUPEŁNY LUB CZĘŚCIOWY ZAŚNIAD GRONIASTY
O01.9 ZAŚNIAD GRONIASTY, NIE OKREŚLONY
O02.0 PUSTE JAJO PŁODOWE I ZAŚNIAD NIE-GRONIASTY
O02.1 PORONIENIE CHYBIONE
O02.8 INNE OKREŚLONE NIEPRAWIDŁOWE JAJO PŁODOWE
O02.9 NIEPRAWIDŁOWE JAJO PŁODOWE, NIE OKREŚLONE
O03.0 PORONIENIE SAMOISTNE (NIEZUPEŁNE, POWIKŁANE ZAKAŻENIEM DRÓG RODNYCH I NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ)
O03.1 PORONIENIE SAMOISTNE (NIEZUPEŁNE, POWIKŁANE DŁUGOTRWAŁYM LUB NADMIERNYM KRWAWIENIEM)
O03.2 PORONIENIE SAMOISTNE (NIEZUPEŁNE, POWIKŁANE ZATOREM)
O03.3 PORONIENIE SAMOISTNE (NIEZUPEŁNE, Z INNYMI I NIEOKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
O03.4 PORONIENIE SAMOISTNE (NIEZUPEŁNE, BEZ POWIKŁAŃ)
O03.5 PORONIENIE SAMOISTNE (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, POWIKŁANE ZAKAŻENIEM DRÓG RODNYCH LUB NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ)
O03.6 PORONIENIE SAMOISTNE (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, POWIKŁANE DŁUGOTRWAŁYM LUB NADMIERNYM KRWAWIENIEM)
O03.7 PORONIENIE SAMOISTNE (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, POWIKŁANE ZATOREM)
O03.8 PORONIENIE SAMOISTNE (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, Z INNYMI LUB NIE OKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
O03.9 PORONIENIE SAMOISTNE (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, BEZ POWIKŁAŃ)
O04.0 PORONIENIE SZTUCZNE (WYWOŁANE PRZEZ LEKARZA) (NIEZUPEŁNE, POWIKŁANE ZAKAŻENIEM DRÓG RODNYCH I NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ)
O04.1 PORONIENIE SZTUCZNE (WYWOŁANE PRZEZ LEKARZA) (NIEZUPEŁNE, POWIKŁANE DŁUGOTRWAŁYM LUB NADMIERNYM KRWAWIENIEM)
O04.2 PORONIENIE SZTUCZNE (WYWOŁANE PRZEZ LEKARZA) ((NIEZUPEŁNE, POWIKŁANE ZATOREM)
O04.3 PORONIENIE SZTUCZNE (WYWOŁANE PRZEZ LEKARZA) (NIEZUPEŁNE, Z INNYMI I NIEOKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
O04.4 PORONIENIE SZTUCZNE (WYWOŁANE PRZEZ LEKARZA) (NIEZUPEŁNE, BEZ POWIKŁAŃ)
O04.5 PORONIENIE SZTUCZNE (WYWOŁANE PRZEZ LEKARZA) (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, POWIKŁANE ZAKAŻENIEM DRÓG RODNYCH LUB NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ)
O04.6 PORONIENIE SZTUCZNE (WYWOŁANE PRZEZ LEKARZA) (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, POWIKŁANE DŁUGOTRWAŁYM LUB NADMIERNYM KRWAWIENIEM)
O04.7 PORONIENIE SZTUCZNE (WYWOŁANE PRZEZ LEKARZA) (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, POWIKŁANE ZATOREM)
O04.8 PORONIENIE SZTUCZNE (WYWOŁANE PRZEZ LEKARZA) (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, Z INNYMI LUB NIE OKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
O04.9 PORONIENIE SZTUCZNE (WYWOŁANE PRZEZ LEKARZA) (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, BEZ POWIKŁAŃ)
O05.0 INNE PORONIENIE (NIEZUPEŁNE, POWIKŁANE ZAKAŻENIEM DRÓG RODNYCH I NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ)
O05.1 INNE PORONIENIE (NIEZUPEŁNE, POWIKŁANE DŁUGOTRWAŁYM LUB NADMIERNYM KRWAWIENIEM)
O05.2 INNE PORONIENIE (NIEZUPEŁNE, POWIKŁANE ZATOREM)
O05.3 INNE PORONIENIE (NIEZUPEŁNE, Z INNYMI I NIEOKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
O05.4 INNE PORONIENIE (NIEZUPEŁNE, BEZ POWIKŁAŃ)
O05.5 INNE PORONIENIE (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, POWIKŁANE ZAKAŻENIEM DRÓG RODNYCH LUB NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ)
O05.6 INNE PORONIENIE (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, POWIKŁANE DŁUGOTRWAŁYM LUB NADMIERNYM KRWAWIENIEM)
O05.7 INNE PORONIENIE (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, POWIKŁANE ZATOREM)
O05.8 INNE PORONIENIE (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, Z INNYMI LUB NIE OKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
O05.9 INNE PORONIENIE (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, BEZ POWIKŁAŃ)
O06.0 PORONIENIE, NIE OKREŚLONE (NIEZUPEŁNE, POWIKŁANE ZAKAŻENIEM DRÓG RODNYCH I NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ)
O06.1 PORONIENIE, NIE OKREŚLONE (NIEZUPEŁNE, POWIKŁANE DŁUGOTRWAŁYM LUB NADMIERNYM KRWAWIENIEM)
O06.2 PORONIENIE, NIE OKREŚLONE (NIEZUPEŁNE, POWIKŁANE ZATOREM)
O06.3 PORONIENIE, NIE OKREŚLONE (NIEZUPEŁNE, Z INNYMI I NIEOKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
O06.4 PORONIENIE, NIE OKREŚLONE (NIEZUPEŁNE, BEZ POWIKŁAŃ)
O06.5 PORONIENIE, NIE OKREŚLONE (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, POWIKŁANE ZAKAŻENIEM DRÓG RODNYCH LUB NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ)
O06.6 PORONIENIE, NIE OKREŚLONE (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, POWIKŁANE DŁUGOTRWAŁYM LUB NADMIERNYM KRWAWIENIEM)
O06.7 PORONIENIE, NIE OKREŚLONE (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, POWIKŁANE ZATOREM)
O06.8 PORONIENIE, NIE OKREŚLONE (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, Z INNYMI LUB NIE OKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI)
O06.9 PORONIENIE, NIE OKREŚLONE (ZUPEŁNE LUB NIE OKREŚLONE, BEZ POWIKŁAŃ)
O08.0 ZAKAŻENIA DRÓG RODNYCH I NARZĄDÓW MIEDNICY W NASTĘPSTWIE PORONIENIA, CIĄŻY POZAMACICZNEJ I ZAŚNIADU GRONIASTEGO
O08.1 DLUGOTRWAŁE LUB NADMIERNE KRWAWIENIE W NASTĘPSTWIE PORONIENI
O08.2 ZATOR W NASTĘPSTWIE PORONIENIA, CIĄŻY POZAMACICZNEJ I ZAŚNIADU GRONIASTEGO
O08.3 WSTRZĄS W NASTĘPSTWIE PORONIENIA, CIĄŻY POZAMACICZNEJ I ZAŚNIADU GRONIASTEGO
O08.4 NIEWYDOLNOŚĆ NEREK W NASTĘPSTWIE PORONIENIA, CIĄŻY POZAMACICZNEJ I ZAŚNIADU GRONIASTEGO
O08.5 ZABURZENIA PRZEMIANY MATERII W NASTĘPSTWIE PORONIENIA, CIĄŻY POZAMACICZNEJ I ZAŚNIADU GRONIASTEGO
O08.6 USZKODZENIE NARZĄDÓW I TKANEK MIEDNICY W NASTĘPSTWIE PORONIENIA, CIĄŻY POZAMACICZNEJ I ZAŚNIADU GRONIASTEGO
O08.8 INNE POWIKŁANIA W NASTĘPSTWIE PORONIENIA, CIĄŻY POZAMACICZNEJ I ZAŚNIADU GRONIASTEGO
O08.9 POWIKŁANIE PORONIENIA, CIĄŻY POZAMACICZNEJ I ZAŚNIADU GRONIA, NIE OKREŚLONE
O10.0 ISTNIEJĄCE UPRZEDNIO NADCIŚNIENIE SAMOISTNE WIKŁAJĄCE CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O10.1 ISNIEJĄCA UPRZEDNIO CHOROBA NADCIŚNIENIOWA SERCA WIKŁAJĄCA CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O10.2 ISTNIEJĄCA UPRZEDNIO CHOROBA NADCIŚNIENIOWA NEREK WIKŁAJĄCA CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O10.3 ISTNIEJĄCA UPRZEDNIO CHOROBA NADCIŚNIENIOWA SERCA I NEREK WIKŁAJĄCA CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O10.4 ISTNIEJĄCE UPRZEDNIO WTÓRNE NADCIŚNIENIE WIKŁAJĄCE CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O11 ISTNIEJĄCE UPRZEDNIO NADCIŚNIENIE Z DOŁĄCZAJĄCYM SIĘ BIAŁKOMOCZEM
O12.0 OBRZĘKI CIĄŻOWE
O12.1 BIAŁKOMOCZ CIĄŻOWY
O12.3 OBRZĘKI CIĄŻOWE Z BIAŁKOMOCZEM
O13 NADCIŚNIENIE CIĄŻOWE (WYWOŁANE CIĄŻĄ) BEZ ZNAMIENNEGO BIAŁKOMOCZU
O14.0 UMIARKOWANY STAN PRZEDRZUCAWKOWY
O14.1 CIĘŻKI STAN PRZEDRZUCAWKOWY
O15.0 RZUCAWKA W PRZEBIEGU CIĄŻY
O15.1 RZUCAWKA W PRZEBIEGU CZYNNOŚCI PORODOWEJ
O15.2 RZUCAWKA W PRZEBIEGU POŁOGU
O15.9 RZUCAWKA NIE OKREŚLONA CO DO CZASU WYSTĄPIENIA
O16 NIEOKREŚLONE NADCIŚNIENIE U CIĘŻARNEJ
O20.0 PORONIENIE ZAGRAŻAJĄCE
O20.8 INNY KRWOTOK WE WCZESNYM OKRESIE CIĄŻY
O21.0 ŁAGODNE NIEPOWŚCIĄGLIWE WYMIOTY CIĘŻARNYCH
O21.1 NIEPOWŚCIĄGLIWE WYMIOTY CIĘŻARNYCH Z ZABURZENIAMI PRZEMIANY MATERII
O21.2 PÓŹNE WYMIOTY CIĘŻARNYCH
O21.9 WYMIOTY CIĘŻARNYCH, NIE OKREŚLONE
O22.0 ŻYŁAKI KOŃCZYN DOLNYCH W CIĄŻY
O22.1 ŻYŁAKI NARZĄDÓW PŁCIOWYCH W CIĄŻY
O22.2 ZAKRZEPOWE ZAPALENIA ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH W CIĄŻY
O22.3 ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH W CIĄŻY
O22.4 GUZY KRWAWNICOWE W CIĄŻY
O22.5 ZAKRZEPICA ŻYŁ MÓZGOWYCH W CIĄŻY
O23.0 ZAKAŻENIA NEREK W CIĄŻY
O23.1 ZAKAŻENIA PĘCHERZA MOCZOWEGO W CIĄŻY
O23.5 ZAKAŻENIA DRÓG RODNYCH W CIĄŻY
O24.0 ISTNIEJĄCA UPRZEDNIO CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA
O24.3 ISTNIEJĄCA UPRZEDNIO CUKRZYCA, NIE OKREŚLONA
O24.4 CUKRZYCA POJAWIAJĄCA SIĘ W CIĄŻY
O24.9 CUKRZYCA W CIĄŻY BNO
O26.6 ZABURZENIA WĄTROBOWE W CIĄŻY, PORODZIE I POŁOGU
O29.0 POWIKŁANIA PŁUCNE ZNIECZULENIA W CZASIE CIĄŻY
O29.1 POWIKŁANIA SERCOWE ZNIECZULENIA W CZASIE CIĄŻY
O29.2 POWIKŁANIA ZNIECZULENIA W CZASIE CIĄŻY ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
O29.3 TOKSYCZNE REAKCJE NA ŚRODKI ZNIECZULENIA MIEJSCOWEGO W CZASIE CIĄŻY
O30.0 CIĄŻA BLIŹNIACZA
O30.1 CIĄŻA TROJACZA
O30.2 CIĄŻA CZWORACZA
O30.8 INNA CIĄŻA MNOGA
O31.1 DALSZE TRWANIE CIĄŻY PO PORONIENIU JEDNEGO LUB WIECEJ PŁODÓW
O31.2 DALSZE TRWANIE CIĄŻY PO OBUMARCIU (ŚMIERCI WEWNĄTRZMACICZNEJ)
O32.2 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU POŁOŻENIA POPRZECZNEGO LUB SKOŚNEGO
O33.5 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU NIEWSPÓŁMIERNOŚCI PORODOWEJ SPOWODOWANEJ NIEZWYKLE DUŻYM PŁODEM
O33.6 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU NIEWSPÓŁMIERNOŚCI PORODOWEJ SPOWODOWANEJ PŁODEM Z WODOGŁOWIEM
O34.0 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH MACICY
O34.1 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU GUZA TRZONU MACICY
O34.3 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU NIEWYDOLNOŚCI SZYJKOWEJ
O34.8 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU INNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI NARZĄDÓW MIEDNICY
O35.0 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU (PODEJRZEWANEJ) WADY ROZWOJOWEJ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO U PŁODU
O35.3 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU (PODEJRZEWANEGO) USZKODZENIA PŁODU W NASTĘPSTWIE CHOROBY WIRUSOWEJ U MATKI
O35.4 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU (PODEJRZEWANEGO) USZKODZENIA PŁODU PRZEZ ALKOHOL
O35.5 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU (PODEJRZEWANEGO) USZKODZENIA PŁODU PRZEZ LEKI
O35.6 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU (PODEJRZEWANEGO) USZKODZENIA PŁODU WYWOŁANE NAPROMIENIOWANIEM
O35.7 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU (PODEJRZEWANEGO) USZKODZENIA PŁODU SPOWODOWANA INNYM POSTĘPOWANIEM LEKARSKIM
O35.8 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU INNEGO (PODEJRZEWANEGO) USZKODZENIA LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI PŁODU
O36.0 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU IZOIMMUNIZACJI CZYNNIKIEM RH
O36.1 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU IZOIMMUNIZACJI NA INNE CZYNNIKI
O36.2 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU UOGÓLNIONEGO OBRZĘKU PŁODU
O36.5 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU NISKIEJ MASY PŁODU
O36.6 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU NADMIERNEJ MASY PŁODU
O36.7 OPIEKA POŁOŻNICZA Z POWODU ŻYWEGO PŁODU W CIĄŻY BRZUSZNEJ
O40 WIELOWODZIE
O41.0 MAŁOWODZIE
O41.1 ZAKAŻENIA PĘCHERZA PŁODOWEGO I BŁON PŁODOWYCH
O42.2 PRZEDWCZESNE PĘKNIĘCIE BŁON PŁODOWYCH, CZYNNOŚĆ PORODOWA OPÓŹNIONA W WYNIKU DZIAŁAŃ LECZNICZYCH
O42.9 PRZEDWCZESNE PĘKNIĘCIE BŁON PŁODOWYCH, NIE OKREŚLONE
O43.0 ZESPOŁY PRZETOCZENIA ŁOŻYSKOWEGO
O43.1 WADA ROZWOJOWA ŁOŻYSKA
O44.0 ŁOŻYSKO PRZODUJĄCE, BEZ KRWAWIENIA
O44.1 ŁOŻYSKO PRZODUJĄCE, Z KRWAWIENIEM
O45.0 PRZEDWCZESNE ODDZIELENIE ŁOŻYSKA, Z ZABURZENIAMI KRZEPNIĘCIA
O45.8 INNE PRZEDWCZESNE ODDZIELENIE ŁOŻYSKA
O46.0 KRWAWIENIE PRZEDPORODOWE, Z ZABURZENIAMI KRZEPNIĘCIA
O46.8 INNE KRWAWIENIE PRZEDPORODOWE
O47.0 PORÓD FAŁSZYWY PRZED UKONCZENIEM 37 TYGODNIA CIĄŻY
O47.1 PORÓD FAŁSZYWY W 37 TYGODNIU CIĄŻY LUB PÓŹNIEJ
O60 PORÓD PRZEDWCZESNY
O61.0 NIESKUTECZNE FARMAKOLOGICZNE WZNIECANIE CZYNNOŚCI PORODOWEJ
O61.1 NIESKUTECZNE INSTRUMENTALNE WZNIECANIE CZYNNOŚCI PORODOWEJ
O61.8 INNE NIESKUTECZNE WZNIECANIE CZYNNOŚCI PORODOWEJ
O62.0 PIERWOTNE SŁABE SKURCZE MACICY
O62.1 WTÓRNIE SŁABA CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY
O62.2 INNE RODZAJE SŁABEJ CZYNNOŚCI SKURCZOWEJ MACICY
O62.3 PORÓD NAGŁY (ULICZNY)
O62.4 NIESKOORDYNOWANE I PRZEDŁUŻONE SKURCZE MACICY Z NADMIERNYM NAPIĘCIEM MIĘŚNIA MACICY
O62.8 INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI CZYNNOŚCI SKURCZOWEJ MACICY W CZASIE PORODU
O62.9 NIEPRAWIDŁOWOŚĆ CZYNNOŚCI SKURCZOWEJ MACICY W CZASIE PORODU, NIE OKREŚLONA
O63.0 PRZEDŁUŻENIE PIERWSZEGO OKRESU PORODU
O63.1 PRZEDŁUŻENIE DRUGIEGO OKRESU PORODU
O63.2 OPÓŹNIONY PORÓD DRUGIEGO BLIŹNIAKA, TROJACZKA I.T.P.
O63.9 PRZEDŁUŻENIE CZYNNOŚCI PORODOWEJ, NIE OKREŚLONE
O64.0 PORÓD PATOLOGICZNY SPOWODOWANY ZABURZENIEM W ROTACJI GŁÓWKI
O64.1 PORÓD PATOLOGICZNY Z POWODU POŁOŻENIA MIEDNICOWEGO
O64.2 PORÓD PATOLOGICZNY Z POWODU UŁOŻENIA TWARZOWEGO
O64.3 PORÓD PATOLOGICZNY Z POWODU UŁOŻENIA CZOŁOWEGO
O64.4 PORÓD PATOLOGICZNY Z POWODU PRZODOWANIA BARKÓW
O64.5 PORÓD PATOLOGICZNY Z POWODU PRZODOWANIA NIEPRAWIDŁOWEGO ZŁOŻONEGO
O64.8 PORÓD PATOLOGICZNY Z POWODU INNYCH NIEPRAWIDŁOWYCH UŁOŻEŃ LUB USTAWIEŃ PŁODU
O64.9 PORÓD PATOLOGICZNY Z POWODU NIEPRAWIDŁOWEGO UŁOŻENIA LUB USTAWIENIA PŁODU, NIE OKREŚLONE
O65.0 NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ PORODOWA SPOWODOWANA PRZEZ ZNIEKSZTAŁCENIE MIEDNICY
O65.1 NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ PORODOWA SPOWODOWANA PRZEZ MIEDNICĘ OGÓLNIE ŚCIEŚNIONĄ
O65.2 NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ PORODOWA SPOWODOWANA PRZEZ MIEDNICĘ PŁASKĄ
O65.3 NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ PORODOWA SPOWODOWANA PRZEZ ŚCIEŚNIENIE PRÓŻNI I WYCHODU MIEDNICY
O65.4 NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ PORODOWA PŁODOWO-MIEDNICZA, NIE OKREŚLONA
O65.5 NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ PORODOWA SPOWODOWANA ZMIANAMI PATOLOGICZNYMI
O65.8 NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ PORODOWA SPOWODOWANA INNYMI ANOMALIAMI MIEDNICY MATKI
O65.9 NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ PORODOWA SPOWODOWANA NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI MIEDNICY, NIE OKREŚLONYMI
O66.1 PORÓD PATOLOGICZNY WYWOŁANY PRZEZ BLIŹNIĘTA ZAHACZONE
O66.2 PORÓD PATOLOGICZNY WYWOŁANY PRZEZ NIEZWYKLE DUŻY PŁÓD
O66.3 PORÓD PATOLOGICZNY WYWOŁANY PRZEZ INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PŁODU
O66.4 NIESKUTECZNA PRÓBA WYWOŁANIA CZYNNOŚCI PORODOWEJ, NIE OKREŚLONA
O66.5 NIESKUTECZNE ZASTOSOWANIE PRÓŻNIOCIĄGU LUB KLESZCZY Z NASTĘPOWYM PORODEM KLESZCZOWYM LUB PRZEZ CIĘCIE CESARSKIE
O66.8 INNY OKREŚLONY PORÓD PATOLOGICZNY
O66.9 PORÓD PATOLOGICZNY, NIE OKREŚLONY
O67.0 KRWAWIENIE SRÓDPORODOWE Z ZABURZENIAMI KRZEPNIĘCIA
O67.8 INNE KRWAWIENIE SRÓDPORODOWE
O67.9 KRWAWIENIE SRÓDPORODOWE, NIE OKREŚLONE
O68.0 CZYNNOŚĆ PORODOWA I PORÓD POWIKŁANE PRZEZ NIEPRAWIDŁOWĄ CZYNNOŚĆ SERCA PŁODU
O68.1 CZYNNOŚĆ PORODOWA I PORÓD POWIKŁANE PRZEZ OBECNOŚĆ SMÓŁKI W PŁYNIE OWODNIOWYM
O68.2 CZYNNOŚĆ PORODOWA I PORÓD POWIKŁANE PRZEZ NIEPRAWIDŁOWĄ CZYNNOŚĆ SERCA , ZE SMÓŁKĄ W PŁYNIE OWODNIOWYM
O68.3 CZYNNOŚĆ PORODOWA I PORÓD POWIKŁANE PRZEZ BIOCHEMICZNE WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA PŁODU
O68.8 CZYNNOŚĆ PORODOWA I PORÓD POWIKŁANE PRZEZ INNE OBJAWY ZAGROŻENIA PŁODU
O68.9 CZYNNOŚĆ PORODOWA I PORÓD POWIKŁANY Z ZAGROŻENIEM (STRESEM) PŁODU , NIE OKREŚLONYM
O69.0 PORÓD POWIKŁANY PRZEZ WYPADNIĘCIE PĘPOWINY
O69.1 PORÓD POWIKŁANY PRZEZ PĘPOWINĘ OKRĘCONĄ WOKÓŁ SZYI, Z JEJ UCIŚNIĘCIEM
O69.2 CZYNNOŚĆ PORODOWA I PORÓD POWIKŁANE PRZEZ INNE ZAPĘTLENIE PĘPOWINY
O69.3 PORÓD POWIKŁANY PRZEZ KRÓTKĄ PĘPOWINĘ
O69.4 PORÓD POWIKŁANY PRZEZ NACZYNIA PRZODUJĄCE
O69.5 PORÓD POWIKŁANY PRZEZ USZKODZENIE NACZYŃ PĘPOWINY
O69.8 PORÓD POWIKŁANY PRZEZ INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PĘPOWINY
O69.9 PORÓD POWIKŁANY PRZEZ NIEPRAWIDŁOWOŚĆ PĘPOWINY, NIE OKREŚLONĄ
O70.0 PĘKNIĘCIE KROCZA PIERWSZEGO STOPNIA W CZASIE PORODU
O70.1 PĘKNIĘCIE KROCZA DRUGIEGO STOPNIA W CZASIE PORODU
O70.2 PĘKNIĘCIE KROCZA TRZECIEGO STOPNIA W CZASIE PORODU
O70.3 PĘKNIĘCIE KROCZA CZWARTEGO STOPNIA W CZASIE PORODU
O70.9 PĘKNIĘCIE KROCZA W CZASIE PORODU, NIE OKREŚLONE
O71.0 PĘKNIĘCIE MACICY PRZED ROZPOCZECIEM CZYNNOŚCI PORODOWEJ
O71.1 PĘKNIĘCIE MACICY W TRAKCIE CZYNNOŚCI PORODOWEJ
O71.2 POPORODOWE WYNICOWANIE MACICY
O71.3 PĘKNIĘCIE SZYJKI MACICY W CZASIE PORODU
O71.4 WYSOKIE ROZERWANIE POCHWY W CZASIE PORODU
O71.5 INNE POŁOŻNICZE USZKODZENIE NARZĄDÓW MIEDNICY
O71.6 POŁOŻNICZE USZKODZENIE STAWÓW I WIĘZADEŁ MIEDNICOWYCH
O71.7 KRWIAK MIEDNICY Z PRZYCZYN POŁOŻNICZYCH
O71.8 INNY OKREŚLONY URAZ POŁOŻNICZY
O71.9 URAZ POŁOŻNICZY, NIE OKREŚLONY
O72.0 KRWOTOK W TRZECIM OKRESIE PORODU
O72.1 INNY BEZPOŚREDNI KRWOTOK POPORODOWY
O72.2 PÓŹNY I WTÓRNY KRWOTOK POPORODOWY
O72.3 POPORODOWE ZABURZENIA KRZEPNIĘCIA
O73.0 ZATRZYMANIE ŁOŻYSKA BEZ KRWOTOKU
O73.1 ZATRZYMANIE RESZTK ŁOŻYSKA I BŁON PŁODOWYCH, BEZ KRWOTOKU
O74.0 ZACHŁYSTOWE ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PRZEZ ZNIECZULENIE W TRAKCIE CZYNNOŚCI PORODOWEJ I PORODU
O74.1 INNE POWIKŁANIA PŁUCNE ZNIECZULENIA W TRAKCIE CZYNNOŚCI PORODOWEJ I PORODU
O74.2 POWIKŁANIA SERCOWE ZNIECZULENIA W TRAKCIE CZYNNOŚCI PORODOWEJ I PORODU
O74.3 POWIKŁANIA ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
O74.4 REAKCJE TOKSYCZNE NA ZNIECZULENIE MIEJSCOWE W TRAKCIE CZYNNOŚCI PORODOWEJ I PORODU
O74.5 BÓL GŁOWY WYWOŁANY PRZEZ ZNIECZULENIE DOKANAŁOWE I NADOPONOWE W TRAKCIE CZYNNOŚCI PORODOWEJ I PORODU
O74.6 INNE POWIKŁANIA ZNIECZULENIA PODPAJĘCZEGO I NADOPONOWEGO W TRAKCIE CZYNNOŚCI PORODOWEJ I PORODU
O74.7 NIEUDANA LUB UTRUDNIONA INTUBACJA W TRAKCIE CZYNNOŚCI PORODOWEJ I PORODU
O74.8 INNE POWIKŁANIA ZNIECZULENIA W TRAKCIE CZYNNOŚCI PORODOWEJ I PORODU
O74.9 POWIKŁANIE ZNIECZULENIA W TRAKCIE CZYNNOŚCI PORODOWEJ I PORODU, NIE OKREŚLONE
O75.0 STAN ZAGROŻENIA MATKI W CZASIE CZYNNOŚCI PORODOWEJ I PORODU
O75.1 WSTRZĄS W CZASIE LUB W NASTĘPSTWIE CZYNNOŚCI PORODOWEJ I PORODU
O75.2 GORĄCZKA W CZASIE PORODU, NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ
O75.3 INNE ZAKAŻENIA W CZASIE PORODU
O75.4 INNE POWIKŁANIA OPERACJI CHIRURGICZNYCH I ZABIEGÓW POŁOŻNICZYCH
O75.5 OPÓŹNIONY PORÓD PO PRZEBICIU PĘCHERZA PŁODOWEGO
O75.6 OPÓŹNIONY PORÓD PO SAMOISTNYM LUB NIE OKREŚLONYM PĘKNIECIU PĘCHERZA PŁODOWEGO
O75.7 PORÓD POCHWOWY PO UPRZEDNIM CIĘCIU CESARSKIM
O75.8 INNE OKREŚLONE POWIKŁANIA CZYNNOŚCI PORODOWEJ I PORODU
O75.9 POWIKŁANIE CZYNNOŚCI PORODOWEJ I PORODU, NIE OKREŚLONE
O80.0 PORÓD SAMOISTNY W UŁOŻENIU PODŁUŻNYM POTYLICOWYM
O80.1 PORÓD SAMOISTNY POŚLADKOWY
O81.0 PORÓD PRZY POMOCY KLESZCZY WYJŚCIOWYCH
O81.1 PORÓD PRZY POMOCY KLESZCZY PRÓŻNIOWYCH
O81.2 KLESZCZE PRÓŻNIOWE ZE ZWROTEM GŁÓWKI
O81.4 PORÓD PRZY POMOCY PRÓŻNIOCIĄGU
O81.5 PORÓD PRZY POMOCY KLESZCZY I PRÓŻNIOCIĄGU
O82.0 PORÓD PRZEZ CIĘCIE CESARSKIE Z WYBORU (PLANOWANY)
O82.1 PORÓD PRZEZ CIĘCIE CESARSKIE ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
O82.2 PORÓD PRZEZ CIĘCIE CESARSKIE Z WYCIĘCIEM MACICY
O82.8 INNY PORÓD POJEDYNCZY PRZEZ CIĘCIE CESARSKIE
O82.9 PORÓD PRZEZ CIĘCIE CESARSKIE, NIE OKREŚLONY
O83.0 WYDOBYCIE POŚLADKÓW, POMOC RĘCZNA
O83.1 INNY PORÓD POŚLADKOWY Z UDZIELENIEM POMOCY POŁOŻNICZEJ
O83.3 PORÓD ŻYWEGO PŁODU W CIĄŻY BRZUSZNEJ
O83.4 OPERACJE POMNIEJSZAJĄCE OBJĘTOŚĆ PŁODU
O83.8 INNY OKREŚLONY PORÓD POJEDYNCZY Z UDZIELENIEM POMOCY
O84.0 PORÓD MNOGI W CAŁOŚCI SAMOISTNY
O84.1 PORÓD MNOGI W CAŁOŚCI PRZY POMOCY KLESZCZY LUB/I PRÓŻNIOCIAGU
O84.2 PORÓD MNOGI W CAŁOŚCI PRZEZ CIĘCIE CESARSKIE
O84.8 INNY PORÓD MNOGI
O84.9 PORÓD MNOGI, NIE OKREŚLONY
O85 ZAKAŻENIE POŁOGOWE MIEJSCOWE I UOGÓLNIONE
O86.3 INNE ZAKAŻENIA DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH W NASTĘPSTWIE PORODU
O86.8 INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA POŁOGOWE
O87.1 ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH W CZASIE POŁOGU
O87.3 ZAKRZEPICA ŻYŁ MÓZGOWYCH W CZASIE POŁOGU
O87.8 INNE POWIKŁANIA ZE STRONY UKŁADU ŻYLNEGO W CZASIE POŁOGU
O88.0 ZATOR POWIETRZNY Z PRZYCZYN POŁOŻNICZYCH
O88.1 ZATOR PŁYNEM OWODNIOWYM
O88.2 ZATOR SKRZEPEM KRWI Z PRZYCZYN POŁOŻNICZYCH
O88.3 ZATOR ROPNY I SEPTYCZNY Z PRZYCZYN POŁOŻNICZYCH
O88.8 INNY ZATOR Z PRZYCZYN POŁOŻNICZYCH
O89.0 POWIKŁANIA PŁUCNE SPOWODOWANE ZNIECZULENIEM W CZASIE POŁOGU
O89.1 POWIKŁANIA SERCOWE SPOWODOWANE ZNIECZULENIEM W CZASIE POŁOGU
O89.2 POWIKŁANIA ZE STRONY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO SPOWODOWANE ZNIECZULENIEM W CZASIE POŁOGU
O89.3 REAKCJE TOKSYCZNE NA ŚRODKI ZNIECZULAJĄCE W CZASIE POŁOGU
O89.5 INNE POWIKŁANIA ZNIECZULENIA PODPAJĘCZEGO I NADOPONOWEGO W CZASIE POŁOGU
O90.3 KARDIOMIOPATIA W CZASIE POŁOGU
O90.4 POPORODOWA OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
O90.5 POPORODOWE ZAPALENIE GRUCZOŁU TARCZOWEGO
O98.0 GRUŹLICA WIKŁAJĄCA CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O98.1 KIŁA WIKŁAJĄCA CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O98.4 WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY WIKŁAJĄCE CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O98.5 INNE CHOROBY WIRUSOWE WIKŁAJĄCE CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O98.6 CHOROBY PIERWOTNIAKOWE WIKŁAJĄCE CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O98.8 INNE CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE U MATKI WIKŁAJĄCE CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O98.9 NIEOKREŚLONE CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE U MATKI WIKŁAJĄCE CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O99.1 INNE CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW KRWIOTWÓRCZYCH ORAZ PEWNE ZABURZENIA MECHANIZMÓW ODPORNOŚCIOWYCH WIKŁAJĄCE CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O99.2 CHOROBY GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, PRZEMIANY MATERII I ZABURZENIA ODŻYWIANIA WIKŁAJĄCE CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O99.3 ZABURZENIA PSYCHICZNE I CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO WIKŁAJĄCE CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O99.4 CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA WIKŁAJĄCE CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O99.5 CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO WIKŁAJĄCE CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O99.6 CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO WIKŁAJĄCE CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
O99.7 CHOROBY SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ WIKŁAJĄCE CIĄŻĘ, PORÓD I POŁÓG
P00.0 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY NADCIŚNIENIEM U MATKI
P00.1 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY CHOROBAMI NEREK I DRÓG MOCZOWYCH MATKI
P00.2 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY CHOROBAMI ZAKAŹNYMI I PASOŻYTNICZYMI U MATKI
P00.3 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY PRZEZ INNE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I UKŁADU ODDECHOWEGO MATKI
P00.5 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY URAZEM U MATKI
P01.1 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY PRZEDWCZESNYM PĘKNIĘCIEM PĘCHERZA PŁODOWEGO
P01.2 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY MAŁOWODZIEM
P01.3 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY WIELOWODZIEM
P01.5 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY CIĄŻĄ MNOGĄ
P01.6 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY ŚMIERCIĄ MATKI
P01.7 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY NIEPRAWIDŁOWYM UŁOŻENIEM PŁODU PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYNNOŚCI PORODOWEJ
P01.8 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY INNYMI POWIKŁANIAMI CIĄŻY U MATKI
P01.9 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY POWIKŁANIAMI CIĄŻY U MATKI, NIE OKREŚLONYMI
P02.0 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY ŁOŻYSKIEM PRZODUJĄCYM
P02.1 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY INNYMI RODZAJAMI ODDZIELENIA ŁOŻYSKA I KRWAWIENIAMI
P02.2 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY INNYMI I NIE OKREŚLONYMI NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI MORFOLOGICZNYMI I CZYNNOŚCIOWYMI ŁOŻYSKA
P02.3 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY ZESPOŁAMI PRZETOCZENIA KRWI W OBRĘBIE ŁOŻYSKA
P02.4 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY WYPADNIĘCIEM PĘPOWINY
P02.5 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY INNYMI STANAMI Z UCIŚNIECIEM PĘPOWINY
P02.6 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY INNYMI I NIE OKREŚLONYMI STANAMI PĘPOWINY
P02.7 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY ZAPALENIEM BŁON PŁODOWYCH I ŁOŻYSKA
P02.8 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY INNYMI NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI BŁON PŁODOWYCH
P03.0 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY PORODEM POŚLADKOWYM I WYDOBYCIEM PŁODU
P03.1 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY INNYM NIEPRAWIDŁOWYM PRZODOWANIEM, UŁOŻENIEM I NIEWSPÓŁMIERNOŚCIĄ PODCZAS CZYNNOŚCI PORODOWEJ I PORODU
P03.2 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY PORODEM KLESZCZOWYM
P03.3 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY ZASTOSOWANIEM PRÓZNIOCIĄGU
P03.5 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY PORODEM NAGŁYM
P03.6 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY NIEPRAWIDŁOWĄ CZYNNOŚCIĄ SKURCZOWĄ MACICY
P03.8 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY INNYMI OKREŚLONYMI POWIKŁANIAMI CZYNNOŚCI PORODOWEJ I PORODU
P04.2 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY UŻYWANIEM PRZEZ MATKĘ WYROBÓW TYTONIOWYCH
P04.3 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY PICIEM ALKOHOLU PRZEZ MATKĘ
P04.4 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY PRZYJMOWANIEM LEKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH PRZEZ MATKĘ
P04.5 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY POKARMOWYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI PRZYJMOWANYMI PRZEZ MATKĘ
P04.6 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY NARAŻENIEM MATKI NA ŚRODOWISKOWE SUBSTANCJE CHEMICZNE
P04.9 STAN PŁODU I NOWORODKA SPOWODOWANY SZKODLIWYM WPŁYWEM U MATKI, NIE OKREŚLONYM
P05.0 NISKA URODZENIOWA MASA CIAŁA NOWORODKA W STOSUNKU DO WIEKU PŁODOWEGO
P05.1 NISKIE URODZENIOWE WYMIARY CIAŁA NOWORODKA W STOSUNKU DO WIEKU PŁODOWEGO
P05.2 NIEDOŻYWIENIE (HYPOTROFIA) PŁODU BEZ WZMIANKI O NISKIEJ URODZENIOWEJ MASIE CIAŁA LUB O NISKICH URODZENIOWYCH WYMIARACH CIAŁA W STOSUNKU DO WIEKU PŁODOWEGO
P05.9 OPÓŹNIENIE WZRASTANIA PŁODU, NIE OKREŚLONE
P07.0 SKRAJNIE NISKA URODZENIOWA MASA CIAŁA
P07.1 INNA NISKA URODZENIOWA MASA CIAŁA
P07.2 SKRAJNE WCZEŚNIACTWO
P07.3 INNE PRZYPADKI WCZEŚNIACTWA
P08.0 NOWORODEK HYPERTROFICZNY
P08.1 INNE NOWORODKI Z BARDZO DUŻĄ W STOSUNKU DO WIEKU PŁODOWEGO MASĄ CIAŁA
P08.2 NOWORODEK URODZONY W WYLICZONYM TERMINIE, NIE WYKAZUJĄCY NADMIARU URODZENIOWEJ MASY CIAŁA LUB WIELKOŚCI W STOSUNKU DO WIEKU PŁODOWEGO
P10.0 KRWOTOK PODTWARDÓWKOWY SPOWODOWANY URAZEM PORODOWYM
P10.1 KRWAWIENIE DO MÓZGU SPOWODOWANE URAZEM PORODOWYM
P10.2 KRWOTOK DOKOMOROWY SPOWODOWANY URAZEM PORODOWYM
P10.3 KRWOTOK PODPAJĘCZYNÓWKOWY SPOWODOWANY URAZEM PORODOWYM
P10.4 ROZDARCIE NAMIOTU MÓŻDŻKU SPOWODOWANE URAZEM PORODOWYM
P10.8 INNE ROZERWANIE STRUKTUR ŚRÓDCZASZKOWYCH I KRWOTOKI SPOWODOWANE URAZEM PORODOWYM
P10.9 NIEOKREŚLONE ROZERWANIE STRUKTURY SRÓDCZASZKOWEJ I KRWOTOK SPOWODOWANY URAZEM PORODOWYM
P11.0 OBRZĘK MÓZGU SPOWODOWANY URAZEM PORODOWYM
P11.1 INNE OKREŚLONE USZKODZENIE MÓZGU SPOWODOWANE URAZEM PORODOWYM
P11.2 NIEOKREŚLONE USZKODZENIE MÓZGU SPOWODOWANE URAZEM PORODOWYM
P11.3 URAZ PORODOWY NERWU TWARZOWEGO
P11.4 URAZ PORODOWY INNYCH NERWÓW CZASZKOWYCH
P11.5 URAZ PORODOWY KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO
P11.9 URAZ PORODOWY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, NIE OKREŚLONY
P12.0 KRWIAK PODOKOSTNOWY SPOWODOWANY URAZEM PORODOWYM
P12.1 PRZEDGŁOWIE SPOWODOWANE URAZEM PORODOWYM
P12.2 KRWIAK CZASZKI POD ROZCIĘGNEM SPOWODOWANY URAZEM PORODOWYM
P12.3 ZASINIENIE OWŁOSIONEJ SKÓRY GŁOWY SPOWODOWANE URAZEM PORODOWYM
P12.4 URAZ OWŁOSIONEJ SKÓRY GŁOWY SPOWODOWANY MONITOROWANIEM STANU NOWORODKA
P12.8 INNE URAZY PORODOWE SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY
P12.9 URAZ PORODOWY OWŁOSIONEJ SKÓRY GŁOWY, NIE OKREŚLONY
P13.1 INNE URAZY PORODOWE CZASZKI
P13.2 URAZ PORODOWY KOŚCI UDOWEJ
P13.3 URAZ PORODOWY INNYCH KOŚCI DŁUGICH
P13.4 ZŁAMANIE OBOJCZYKA SPOWODOWANE URAZEM PORODOWYM
P13.8 URAZY PORODOWE INNYCH CZĘŚCI KOŚĆCA
P13.9 URAZ PORODOWY KOŚCI, NIE OKREŚLONY
P14.0 PORAŻENIE ERBA SPOWODOWANE URAZEM PORODOWYM
P14.1 PORAŻENIE KLUMPKEGO SPOWODOWANE URAZEM PORODOWYM
P14.2 PORAŻENIE NERWU PRZEPONOWEGO SPOWODOWANE URAZEM PORODOWYM
P14.3 INNE URAZY PORODOWE SPLOTU RAMIENNEGO
P14.8 URAZY PORODOWE INNYCH CZĘŚCI OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
P14.9 URAZ PORODOWY OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, NIE OKREŚLONY
P15.0 URAZ PORODOWY WĄTROBY
P15.1 URAZ PORODOWY ŚLEDZIONY
P15.2 URAZ PORODOWY MIĘŚNIA MOSTKOWO-SUTKOWO-OBOJCZYKOWEGO
P15.3 URAZ PORODOWY OKA
P15.4 URAZ PORODOWY TWARZY
P15.5 URAZ PORODOWY ZEWNĘTRZYCH NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH
P15.6 MARTWICA PODSKÓRNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ SPOWODOWANA URAZEM PORODOWYM
P15.8 INNE OKREŚLONE URAZY PORODOWE
P15.9 URAZ PORODOWY, NIE OKREŚLONY
P20.0 NIEDOTLENIENIE WEWNĄTRZMACICZNE STWIERDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYNNOŚCI PORODOWEJ
P20.1 NIEDOTLENIENIE WEWNĄTRZMACICZNE STWIERDZONE W CZASIE CZYNNOSCI PORODOWEJ I PORODU
P20.9 NIEDOTLENIENIE WEWNĄTRZMACICZNE, NIE OKREŚLONE
P21.0 CIĘŻKA ZAMARTWICA URODZENIOWA
P21.1 UMIARKOWANA LUB ŚREDNIEGO STOPNIA ZAMARTWICA URODZENIOWA
P21.9 ZAMARTWICA URODZENIOWA, NIE OKREŚLONA
P22.0 ZESPÓŁ ZABURZEŃ ODDYCHANIA NOWORODKA
P22.1 PRZEMIJAJACY SZYBKI ODDECH (TACHYPNOE) NOWORODKA
P22.8 INNE ZABURZENIE ODDYCHANIA NOWORODKA
P22.9 ZESPÓŁ ZABURZEŃ ODDYCHANIA NOWORODKA, NIE OKREŚLONY
P23.0 WRODZONE WIRUSOWE ZAPALENIE PŁUC
P23.1 WRODZONE ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PRZEZ CHLAMYDIE
P23.2 WRODZONE GRONKOWCOWE ZAPALENIE PŁUC
P23.3 WRODZONE ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PRZEZ PACIORKOWCE Z GRUPY B
P23.4 WRODZONE ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PRZEZ PAŁECZKĘ OKRĘŻNICY (E.COLI)
P23.5 WRODZONE ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PRZEZ PAŁECZKĘ ROPY BŁĘKITNEJ
P23.6 WRODZONE ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE PRZEZ INNE BAKTERIE
P23.8 WRODZONE ZAPALENIE PŁUC WYWOŁANE INNYMI ORGANIZMAMI
P23.9 WRODZONE ZAPALENIE PŁUC, NIE OKREŚLONE
P24.0 ZACHŁYŚNIĘCIE SIĘ SMÓŁKĄ PRZEZ NOWORODKA
P24.1 ZACHŁYŚNIĘCIE SIĘ WODAMI PŁODOWYMI I ŚLUZEM PRZEZ NOWORODKA
P24.2 ZACHŁYŚNIĘCIE SIĘ KRWIĄ PRZEZ NOWORODKA
P24.3 ZACHŁYŚNIĘCIE SIĘ MLEKIEM I ZWRÓCONYM POKARMEM PRZEZ NOWORODKA
P24.8 INNE ZESPOŁY ZACHŁYŚNIĘCIA U NOWORODKA
P24.9 ZESPÓŁ ZACHŁYŚNIĘCIA U NOWORODKA, NIE OKREŚLONY
P25.0 ROZEDMA ŚRÓDMIĄŻSZOWA ROZPOCZYNAJĄCA SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
P25.1 ODMA OPŁUCNOWA ROZPOCZYNAJĄCA SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
P25.2 ODMA SRÓDPIERSIOWA ROZPOCZYNAJĄCA SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
P25.3 ODMA OSIERDZIOWA ROZPOCZYNAJĄCA SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
P25.8 INNE STANY ZWIĄZANE Z ROZEDMĄ ŚRÓDMIĄŻSZOWĄ ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
P26.0 KRWOTOK TCHAWICZO-OSKRZELOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
P26.1 MASYWNY KRWOTOK PŁUCNY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
P26.8 INNE KRWOTOKI PŁUCNE ZACZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
P26.9 NIEOKREŚLONY KRWOTOK PŁUCNY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
P27.0 ZESPÓŁ WILSONA-MIKITY
P27.1 DYSPLAZJA OSKRZELOWO-PŁUCNA ROZPOCZYNAJĄCA SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
P27.8 INNE PRZEWLEKŁE CHOROBY ODDECHOWE ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
P27.9 NIEOKREŚLONA PRZEWLEKŁA CHOROBA ODDECHOWA ROZPOCZYNAJĄCA SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
P28.0 PIERWOTNA NIEDODMA U NOWORODKA
P28.1 INNE I NIEOKREŚLONE NIEDODOMY U NOWORODKA
P28.2 NAPADY SINICY U NOWORODKA
P28.3 PIERWOTNY BEZDECH W CZASIE SNU U NOWORODKA
P28.4 INNY BEZDECH U NOWORODKA
P28.5 NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA NOWORODKA
P28.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA ODDECHOWE U NOWORODKA
P28.9 ZABURZENIE ODDYCHANIA U NOWORODKA, NIE OKREŚLONE
P29.0 NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA U NOWORODKÓW
P29.1 ZABURZENIA RYTMU SERCA U NOWORODKÓW
P29.2 NADCIŚNIENIE U NOWORODKÓW
P29.3 PRZETRWAŁE KRĄŻENIE PŁODOWE
P29.4 PRZEMIJAJĄCE NIEDOTLENIENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO U NOWORODKÓW
P29.8 INNE ZABURZENIA SERCOWO-NACZYNIOWE ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
P29.9 ZABURZENIE SERCOWO-NACZYNIOWE ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM, NIE OKREŚLONE
P35.0 WRODZONY ZESPÓŁ RÓŻYCZKOWY
P35.1 WRODZONE ZAKAŻENIE WIRUSEM CYTOMEGALII
P35.2 WRODZONE ZAKAŻENIE WIERUSEM OPRYSZCZKI
P35.3 WRODZONE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY
P35.8 INNE WRODZONE CHOROBY WIRUSOWE
P35.9 WRODZONA CHOROBA WIRUSOWA, NIE OKREŚLONA
P36.0 POSOCZNICA NOWORODKA WYWOŁANA PRZEZ PACIORKOWCA GRUPY B
P36.1 POSOCZNICA NOWORODKA WYWOŁANA PRZEZ INNE I NIE OKREŚLONE PACIORKOWCE
P36.2 POSOCZNICA NOWORODKA WYWOŁANA PRZEZ GRONKOWCA ZŁOCISTEGO
P36.3 POSOCZNICA NOWORODKA WYWOŁANA PRZEZ INNE I NIE OKREŚLONE GRONKOWCE
P36.4 POSOCZNICA NOWORODKA WYWOŁANA PRZEZ PAŁECZKĘ OKRĘŻNICY
P36.5 POSOCZNICA NOWORODKA WYWOŁANA PRZEZ BEZTLENOWCE
P36.8 INNA POSOCZNICA BAKTERYJNA NOWORODKA
P36.9 POSOCZNICA BAKTERYJNA NOWORODKA, NIE OKREŚLONA
P37.0 WRODZONA GRUŹLICA
P37.1 WRODZONA TOKSOPLAZMOZA
P37.2 WRODZONA (ROZSIANA) LISTERIOZA
P37.3 WRODZONA ZIMNICA WYWOŁANA PRZEZ ZARODŹCA MALARII
P37.4 INNA WRODZONA ZIMNICA
P37.5 NOWORODKOWA DROŻDŻYCA
P37.8 INNE OKREŚLONE WRODZONE ZAKAŻENIA I CHOROBY PASOŻYTNICZE
P37.9 WRODZONE CHOROBY PASOŻYTNICZE, NIE OKREŚLONE
P38 ZAPALENIE PĘPKA NOWORODKA Z LUB BEZ ŁAGODNEGO KRWAWIENIA
P39.0 NOWORODKOWE INFEKCYJNE ZAPALENIE GRUCZOŁU SUTKOWEGO
P39.1 NOWORODKOWE ZAPALENIE SPOJÓWEK I WORECZKA ŁZOWEGO
P39.2 WEWNĄTRZOWODNIOWE ZAKAŻENIE PŁODU, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
P39.3 NOWORODKOWE ZAKAŻENIE DRÓG MOCZOWYCH
P39.4 NOWORODKOWE ZAKAŻENIE SKÓRY
P39.8 INNE OKREŚLONE ZAKAŻENIA SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO
P39.9 ZAKAŻENIE SWOISTE DLA OKRESU OKOŁOPORODOWEGO, NIE OKREŚLONE
P50.0 UTRATA KRWI PŁODU Z NACZYŃ PRZODUJĄCYCH
P50.1 UTRATA KRWI PŁODU Z POWODU ROZERWANIA PĘPOWINY
P50.2 UTRATA KRWI PŁODU PRZEZ ŁOŻYSKO
P50.3 KRWAWIENIE DO KRĄŻENIA BLIŹNIAKA
P50.4 KRWAWIENIE DO KRĄŻENIA MATKI
P50.5 UTRATA KRWI PŁODU Z POWODU PRZECIĘCIA PĘPOWINY BLIŹNIAKA
P50.8 INNA UTRATA KRWI PŁODU
P50.9 UTRATA KRWI PŁODU, NIE OKREŚLONA
P51.0 MASYWNY KRWOTOK Z PĘPKA U NOWORODKA
P51.1 INNE KRWOTOKI Z PĘPKA U NOWORODKA
P51.9 KRWOTOK Z PĘPKA U NOWORODKA, NIE OKREŚLONY
P52.0 DOKOMOROWY (NIEURAZOWY) KRWOTOK, STOPNIA 1, U PŁODU I NOWORODKA
P52.1 DOKOMOROWY (NIEURAZOWY) KRWOTOK, STOPNIA 2, U PŁODU I NOWORODKA
P52.2 DOKOMOROWY (NIEURAZOWY) KRWOTOK, STOPNIA 3, U PŁODU I NOWORODKA
P52.3 NIEOKREŚLONY DOKOMOROWY (NIEURAZOWY) KRWOTOK U PŁODU I NOWORODKA
P52.4 SRÓDMÓZGOWY (NIEURAZOWY) KRWOTOK U PŁODU I NOWORODKA
P52.5 PODPAJĘCZYNÓWKOWY KRWOTOK (NIEURAZOWY) U PŁODU I NOWORODKA
P52.6 KRWOTOK (NIEURAZOWY) DO MÓŻDŻKU I TYLNEGO DOŁU CZASZKI U PŁODU I NOWORODKA
P52.8 INNE SRÓDCZASZKOWE (NIEURAZOWE) KRWOTOKI U PŁODU I NOWORODKA
P52.9 SRÓDCZASZKOWY (NIEURAZOWY) KRWOTOK U PŁODU I NOWORODKA, NIE OKREŚLONY
P53 CHOROBA KRWOTOCZNA U PŁODU I NOWORODKA
P54.0 WYMIOTY KRWAWE U NOWORODKA
P54.1 SMOLISTE STOLCE U NOWORODKA
P54.2 KRWOTOK Z ODBYTNICY U NOWORODKA
P54.3 INNE KRWOTOKI Z PRZEWODU POKARMOWEGO U NOWORODKA
P54.4 KRWOTOK DO NADNERCZY U NOWORODKA
P54.5 KRWAWIENIE DO SKÓRY U NOWORODKA
P54.6 KRWAWIENIE Z POCHWY U NOWORODKA
P54.8 INNE OKREŚLONE KRWOTOKI U NOWORODKA
P54.9 KRWOTOK U NOWORODKA, NIE OKREŚLONY
P55.0 IZOIMMUNIZACJA W ZAKRESIE CZYNNIKA RH U PŁODU I NOWORODKA
P55.1 IZOIMMUNIZACJA W ZAKRESIE GRUP GLÓWNYCH ABO U PŁODU I NOWORODKA
P55.8 INNE CHOROBY HEMOLITYCZNE U PŁODU I NOWORODKA
P55.9 CHOROBA HEMOLITYCZNA U PŁODU I NOWORODKA, NIE OKREŚLONA
P56.0 OBRZĘK UOGÓLNIONY PŁODU SPOWODOWANY IZOIMMUNIZACJĄ
P56.9 OBRZĘK UOGÓLNIONY PŁODU SPOWODOWANY INNĄ I NIE OKREŚLONĄ CHOROBĄ HEMOLITYCZNĄ
P57.0 ŻÓŁTACZKA JĄDER PODKOROWYCH SPOWODOWANA IZOIMMUNIZACJA
P57.8 INNA OKREŚLONA ŻÓŁTACZKA JĄDER PODKOROWYCH
P57.9 ŻÓŁTACZKA JĄDER PODKOROWYCH, NIE OKREŚLONA
P58.0 ŻÓŁTACZKA NOWORODKÓW SPOWODOWANA WYLEWAMI PODSKÓRNYMI KRWI
P58.1 ŻÓŁTACZKA NOWORODKÓW SPOWODOWANA KRWAWIENIEM
P58.2 ŻÓŁTACZKA NOWORODKÓW SPOWODOWANA ZAKAŻENIEM
P58.3 ŻÓŁTACZKA NOWORODKÓW SPOWODOWANA ZAGĘSZCZENIEM KRWI
P58.4 ŻÓŁTACZKA NOWORODKÓW SPOWODOWANA PRZEZ LEKI LUB TOKSYNY PRZEKAZYWANE OD MATKI LUB PODAWANE NOWORODKOWI
P58.5 ŻÓŁTACZKA NOWORODKÓW SPOWODOWANA POŁKNIĘCIEM KRWI MATKI
P58.8 ŻÓŁTACZKA NOWORODKÓW SPOWODOWANA INNĄ OKREŚLONĄ NADMIERNĄ HEMOLIZĄ
P58.9 ŻÓŁTACZKA NOWORODKÓW SPOWODOWANA NADMIERNĄ HEMOLIZĄ, NIE OKREŚLONA
P59.0 ŻÓŁTACZKA NOWORODKÓW ZWIĄZANA Z PORODEM PRZEDWCZESNYM
P59.1 ZESPÓŁ ZAGĘSZCZONEJ ŻÓŁCI
P59.3 ŻÓŁTACZKA NOWORODKÓW SPOWODOWANA INHIBITOREM W MLEKU MATKI
P59.8 ŻÓŁTACZKA NOWORODKÓW SPOWODOWANA INNYMI OKREŚLONYMI PRZYCZYNAMI
P59.9 ŻÓŁTACZKA NOWORODKÓW, NIE OKREŚLONA
P60 ROZSIANE WYKRZEPIANIE ŚRÓDNACZYNIOWE U PŁODU I NOWORODKA
P61.0 PRZEMIJAJĄCA MAŁOPŁYTKOWOŚĆ NOWORODKA
P61.1 ZAGĘSZCZENIE KRWI NOWORODKÓW
P61.2 NIEDOKRWISTOŚĆ WCZEŚNIAKÓW
P61.3 WRODZONA NIEDOKRWISTOŚĆ Z UTRATY KRWI PŁODU
P61.4 INNE WRODZONE NIEDOKRWISTOŚCI, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
P61.5 PRZEJŚCIOWA NEUTROPENIA NOWORODKÓW
P61.6 INNE PRZEMIJAJĄCE ZABURZENIA KRZEPNIĘCIA U NOWORODKA
P61.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA HEMATOLOGICZNE U NOWORODKA
P61.9 OKOŁOPORODOWE ZABURZENIA HEMATOLOGICZNE, NIE OKREŚLONE
P70.0 ZESPÓŁ DZIECKA MATKI CHOREJ NA CUKRZYCĘ CIĘŻARNYCH
P70.1 ZESPÓŁ DZIECKA MATKI CUKRZYCOWEJ
P70.2 CUKRZYCA NOWORODKÓW
P70.3 JATROGENNA HIPOGLIKEMIA NOWORODKÓW
P70.4 INNA HIPOGLIKEMIA NOWORODKÓW
P70.8 INNE PRZEMIJAJĄCE ZABURZENIA PRZEMIANY WĘGLOWODANÓW U PŁODU I NOWORODKA
P70.9 PRZEMIJAJĄCE ZABURZENIE PRZEMIANY WĘGLOWODANÓW U PŁODU I NOWORODKA, NIE OKREŚLONE
P71.0 HIPOKALCEMIA SPOWODOWANA KARMIENIEM MLEKIEM KROWIM
P71.1 INNA HIPOKALCEMIA NOWORODKÓW
P71.2 HYPOMAGNEZEMIA NOWORODKÓW
P71.3 TĘŻYCZKA NOWORODKÓW BEZ NIEDOBORU WAPNIA LUB MAGNEZU
P71.4 PRZEMIJAJĄCA NIEDOCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYC NOWORODKÓW
P71.8 INNE PRZEMIJAJĄCE ZABURZENIA PRZEMIANY WAPNIA I MAGNEZU NOWORODKÓW
P71.9 PRZEMIJAJĄCE ZABURZENIA PRZEMIANY WAPNIA I MAGNEZU NOWORODKÓW
P72.0 WOLE NOWORODKÓW, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
P72.1 PRZEMIJAJĄCA NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY NOWORODKÓW
P72.2 INNE PRZEMIJAJĄCE ZABURZENIA CZYNNOŚCI TARCZYCY NOWORODKÓW, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
P72.8 INNE OKREŚLONE PRZEMIJAJĄCE ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE
P72.9 PRZEMIJAJĄCE ZABURZENIE WEWNĄTRZWYDZIELNICZE NOWORODKÓW, NIE OKREŚLONE
P74.0 PÓŹNA KWASICA METABOLICZNA NOWORODKA
P74.1 ODWODNIENIE NOWORODKA
P74.2 ZABURZENIA RÓWNOWAGI SODOWEJ NOWORODKA
P74.3 ZABURZENIA RÓWNOWAGI POTASOWEJ NOWORODKA
P74.4 INNE PRZEMIJAJĄCE ZABURZENIA ELEKTROLITOWE NOWORODKA
P74.5 PRZEMIJAJĄCA TYROZYNEMIA NOWORODKA
P74.8 INNE PRZEMIJAJĄCE ZABURZENIA PRZEMIANY MATERII NOWORODKA
P74.9 PRZEMIJAJĄCE ZABURZENIE PRZEMIANY MATERII NOWORODKA, NIE OKREŚLONE
P75 NIEDROŻNOŚĆ SMÓŁKOWA (E84.1+)
P76.0 ZESPÓŁ CZOPA SMÓŁKOWEGO
P76.1 PRZEMIJAJĄCA NIEDROŻNOŚĆ JELIT NOWORODKA
P76.2 NIEDROŻNOŚĆ JELITA SPOWODOWANA ZAGĘSZCZONYM MLEKIEM
P76.8 INNA OKREŚLONA NIEDROŻNOŚĆ JELIT NOWORODKA
P76.9 NIEDROŻNOŚĆ JELIT NOWORODKA, NIE OKREŚLONA
P77 MARTWICZE ZAPALENIE JELIT PŁODU I NOWORODKA
P78.0 OKOŁOPORODOWA PERFORACJA JELIT
P78.1 INNE ZAPALENIE OTRZEWNEJ NOWORODKA
P78.3 NIEZAKAŹNA BIEGUNKA NOWORODKA
P78.8 INNE OKREŚLONE OKOŁOPORODOWE ZABURZENIA UKŁADU POKARMOWEGO NOWORODKA
P78.9 OKOŁOPORODOWE ZABURZENIE UKŁADU POKARMOWEGO, NIE OKREŚLONE
P80.0 ZESPÓŁ URAZU ZIMNEGO U NOWORODKA
P80.8 INNE OBNIŻENIE CIEPŁOTY CIAŁA NOWORODKA
P80.9 HIPOTERMIA NOWORODKA, NIE OKREŚLONA
P81.0 PODWYŻSZENIE CIEPŁOTY CIAŁA (HIPERTERMIA) NOWORODKA SPOWODOWANE CZYNNIKAMI ŚRODOWISKOWYMI
P81.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA REGULACJI CIEPŁOTY CIAŁA U NOWORODKÓW
P81.9 ZABURZENIE REGULACJI CIEPŁOTY CIAŁA U NOWORODKA, NIE OKREŚLONE
P83.0 MARTWICA PODSKÓRNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ NOWORODKÓW (SCLEREMA)
P83.1 NOWORODKOWY RUMIEŃ TOKSYCZNY
P83.2 UOGÓLNIONY OBRZĘK PŁODU NIE SPOWODOWANY CHOROBĄ HEMOLITYCZNĄ
P83.3 INNY I NIE OKREŚLONY OBRZĘK SWOISTY DLA PŁODU I NOWORODKA
P83.4 OBRZĘK GRUCZOŁU SUTKOWEGO U NOWORODKA
P83.5 WRODZONY WODNIAK JĄDRA
P83.6 POLIP PĘPKOWY U NOWORODKA
P83.8 INNE OKREŚLONE STANY DOTYCZĄCE POWŁOK SWOISTE DLA PŁODU I NOWORODKA
P83.9 STAN DOTYCZĄCY POWŁOK SWOISTY DLA PŁODU I NOWORODKA, NIE OKREŚLONY
P90 DRGAWKI NOWORODKA
P91.0 NIEDOKRWIENIE MÓZGU NOWORODKA
P91.1 NABYTA TORBIEL OKOŁOKOMOROWA NOWORODKA
P91.2 ROZMIĘKANIE ISTOTY BIAŁEJ MÓZGU NOWORODKA
P91.3 NADPOBUDLIWOŚĆ MÓZGOWA NOWORODKA
P91.4 OBNIŻENIE AKTYWNOŚCI MÓZGOWEJ NOWORODKA
P91.5 ŚPIĄCZKA NOWORODKA
P91.8 INNE OKREŚLONE ZABURZENIA MÓZGOWE NOWORODKA
P91.9 ZABURZENIE MÓZGOWE NOWORODKA, NIE OKREŚLONE
P92.5 TRUDNOŚCI W KARMIENIU PIERSIĄ
P92.8 INNE ZABURZENIE ODŻYWIANIA NOWORODKA
P92.9 ZABURZENIE ODŻYWIANIA NOWORODKA, NIE OKREŚLONE
P93 REAKCJE I ZATRUCIA WYWOŁANE PRZEZ LEKI STOSOWANE U PŁODU I NOWORODKA
P94.0 PRZEMIJAJĄCA NOWORODKOWA MIASTHENIA GRAVIS
P94.1 WRODZONE WZMOŻONE NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE
P94.2 WRODZONE OBNIŻONE NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE
P94.8 INNE ZABURZENIA NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO U NOWORODKA
P94.9 ZABURZENIE NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO U NOWORODKA, NIE OKREŚLONE
P96.0 WRODZONA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
P96.1 ZESPÓŁ ODSTAWIENIA LEKU U NOWORODKA MATKI UZALEŻNIONEJ OD LEKU
P96.2 OBJAWY ODSTAWIENIA LEKU STOSOWANEGO U NOWORODKA ZE WSKAZAŃ TERAPEUTYCZNYCH
P96.3 SZEROKIE SZWY CZASZKOWE U NOWORODKA
P96.4 ROZWIĄZANIE CIĄŻY, STANY DOTYCZĄCE PŁODU I NOWORODKA
P96.5 POWIKŁANIA ZABIEGÓW WEWNĄTRZMACICZNYCH, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
P96.8 INNE OKREŚLONE STANY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
P96.9 STAN ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM, NIE OKREŚLONY
Q00.0 BEZMÓZGOWIE
Q00.1 ROZSZCZEP CZASZKI I KRĘGOSŁUPA
Q00.2 ROZSZCZEP POTYLICY
Q01.0 PRZEPUKLINA MÓZGOWA CZOŁOWA
Q01.1 PRZEPUKLINA MÓZGOWA NOSOWO-CZOŁOWA
Q01.2 PRZEPUKLINA MÓZGOWA POTYLICZNA
Q01.8 PRZEPUKLINA MÓZGOWA W INNEJ LOKALIZACJI
Q01.9 PRZEPUKLINA MÓZGOWA, NIE OKREŚLONA
Q02 MAŁOGŁOWIE
Q03.0 WADY ROZWOJOWE WODOCIĄGU MÓZGU SYLWIUSZA
Q03.1 ZAROŚNIĘCIE OTWORÓW MAGENDIEGO I LUSCHKI
Q03.8 WODOGŁOWIE WRODZONE INNE
Q03.9 WODOGŁOWIE WRODZONE, NIE OKREŚLONE
Q04.0 WRODZONE WADY ROZWOJOWE SPOIDŁA WIELKIEGO
Q04.1 BRAK WĘCHOMÓZGOWIA (ZESPÓŁ ARINENCEPHALII)
Q04.2 PRZODOMÓZGOWIE JEDNOKOMOROWE (HOLOPROSENCEPHALIA)
Q04.3 INNE WADY MÓZGU Z UBYTKIEM TKANEK
Q04.4 SEPTO-OPTIC DYSPLASIA
Q04.5 MÓZG OLBRZYMI
Q04.6 WRODZONE TORBIELE MÓZGU
Q04.8 INNE OKREŚLONE WADY ROZWOJOWE MÓZGU
Q04.9 WRODZONE WADY ROZWOJOWE MÓZGU, NIE OKREŚLONE
Q05.0 ROZSZCZEP KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO ZE WSPÓLISTNIEJĄCYM WODOGŁOWIEM
Q05.1 ROZSZCZEP KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO ZE WSPÓLISTNIEJĄCYM WODOGŁOWIEM
Q05.2 ROZSZCZEP KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO ZE WSPÓLISTNIEJĄCYM WODOGŁOWIEM
Q05.3 ROZSZCZEP KRĘGOSŁUPA KRZYŻOWEGO ZE WSPÓLISTNIEJĄCYM WODOGŁOWIEM
Q05.4 NIEOKREŚLONY ROZSZCZEP KRĘGOSŁUPA ZE WSPÓLISTNIEJĄCYM WODOGŁOWIEM
Q05.5 ROZSZCZEP KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO BEZ WODOGŁOWIA
Q05.6 ROZSZCZEP KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO BEZ WODOGŁOWIA
Q05.7 ROZSZCZEP KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO BEZ WODOGŁOWIA
Q05.8 ROZSZCZEP KRĘGOSŁUPA KRZYŻOWEGO BEZ WODOGŁOWIA
Q05.9 ROZSZCZEP KRĘGOSŁUPA, NIE OKREŚLONY
Q06.0 BRAK RDZENIA
Q06.1 NIEDOROZWÓJ I DYSPLAZJA RDZENIA KRĘGOWEGO
Q06.2 ROZDWOJENIE RDZENIA
Q06.3 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE OGONA KOŃSKIEGO
Q06.4 WODORDZENIE
Q06.8 INNE OKREŚLONE WRODZONE WADY ROZWOJOWE RDZENIA KRĘGOWEGO
Q06.9 WRODZONE WADY ROZWOJOWE RDZENIA KRĘGOWEGO, NIE OKREŚLONE
Q07.0 ZESPÓŁ ARNOLDA-CHIARIEGO
Q07.8 INNE OKREŚLONE WRODZONE WADY ROZWOJOWE UKŁADU NERWOWEGO
Q07.9 WRODZONE WADY ROZWOJOWE UKŁADU NERWOWEGO, NIE OKREŚLONE
Q10.0 WRODZONE OPADANIE POWIEKI
Q10.1 WRODZONE WYWINIĘCIE POWIEKI (ECTROPION)
Q10.2 WRODZONE PODWINIĘCIE POWIEKI (ENTROPION)
Q10.3 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE POWIEK
Q10.4 BRAK I NIEWYKSZTAŁCENIE APARATU ŁZOWEGO
Q10.5 WRODZONE ZWĘŻENIE PRZEWODU ŁZOWEGO
Q10.6 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE APARATU ŁZOWEGO
Q10.7 WRODZONA WADA ROZWOJOWA OCZODOŁU
Q11.0 TORBIELOWATA GAŁKA OCZNA
Q11.1 INNE BEZOCZE
Q11.2 MAŁOOCZE
Q11.3 WIELKOOCZE
Q12.0 WRODZONA ZAĆMA
Q12.1 WRODZONE PRZEMIESZCZENIE SOCZEWKI
Q12.2 SZCZELINA SOCZEWKI
Q12.3 WRODZONY BRAK SOCZEWKI
Q12.4 SOCZEWKA KULISTA
Q12.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE SOCZEWKI
Q12.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA SOCZEWKI, NIE OKREŚLONA
Q13.0 SZCZELINA TĘCZÓWKI
Q13.1 BRAK TĘCZÓWKI
Q13.2 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE TĘCZÓWKI
Q13.3 WRODZONE ZMĘTNIENIE ROGÓWKI
Q13.4 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE ROGÓWKI
Q13.5 NIEBIESKIE TWARDÓWKI
Q13.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE PRZEDNIEGO ODCINKA OKA
Q13.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA PRZEDNIEGO ODCINKA OKA, NIE OKREŚLONA
Q14.0 WRODZONA WADA ROZWOJOWA CIAŁA SZKLISTEGO
Q14.1 WRODZONA WADA ROZWOJOWA SIATKÓWKI
Q14.2 WRODZONA WADA ROZWOJOWA TARCZY NERWU WZROKOWEGO
Q14.3 WRODZONA WADA ROZWOJOWA NACZYNIÓWKI
Q14.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE TYLNEGO ODCINKA OKA
Q14.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA TYLNEGO ODCINKA OKA, NIE OKREŚLONA
Q15.0 JASKRA WRODZONA
Q15.8 INNE OKREŚLONE WADY ROZWOJOWE OKA
Q15.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA OKA, NIE OKREŚLONA
Q16.0 WRODZONY BRAK MAŁŻOWINY (USZNEJ)
Q16.1 WRODZONY BRAK, ZAROŚNIĘCIE I ZWĘŻENIE PRZEWODU SŁUCHOWEGO (ZEWNĘTRZNEGO)
Q16.2 BRAK TRĄBKI EUSTACHIUSZA
Q16.3 WRODZONA WADA ROZWOJOWA KOSTECZEK SŁUCHOWYCH
Q16.4 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE UCHA ŚRODKOWEGO
Q16.5 WRODZONA WADA ROZWOJOWA UCHA WEWNĘTRZNEGO
Q18.0 ZATOKA, PRZETOKA I TORBIEL SZCZELINY SKRZELOWEJ
Q18.1 ZATOKA I TORBIEL PRZEDMAŁŻOWINOWA
Q18.2 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE SZCZELINY SKRZELOWEJ
Q18.8 INNE OKREŚLONE WADY ROZWOJOWE TWARZY I SZYI
Q18.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA TWARZY I SZYI, NIE OKREŚLONA
Q20.0 WSPÓLNY PIEŃ TĘTNICZY
Q20.1 ODEJŚCIE OBU DUŻYCH NACZYŃ Z PRAWEJ KOMORY
Q20.2 ODEJŚCIE OBU DUŻYCH NACZYŃ Z LEWEJ KOMORY
Q20.3 NIEPRAWIDŁOWE POŁĄCZENIA KOMOROWO-TĘTNICZE
Q20.4 ODEJŚCIE OBU DUŻYCH NACZYŃ SERCA Z JEDNEJ KOMORY
Q20.5 NIEPRAWIDŁOWE POŁĄCZENIA PRZEDSIONKOWO-KOMOROWE
Q20.6 IZOMERIA USZEK PRZEDSIONKÓW SERCA
Q20.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE JAM I POŁĄCZEŃ SERCOWYCH
Q20.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA JAM I POŁĄCZEŃ SERCOWYCH, NIE OKREŚLONA
Q21.0 UBYTEK PRZEGRODY MIĘDZYKOMOROWEJ
Q21.1 UBYTEK PRZEGRODY MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ
Q21.2 UBYTEK PRZEGRODY PRZEDSIONKOWO-KOMOROWEJ
Q21.3 TETRALOGIA FALLOTA
Q21.4 UBYTEK PRZEGRODY AORTALNO-PŁUCNEJ
Q21.8 INNA WRODZONA WADA ROZWOJOWA PRZEGRÓD SERCA
Q21.9 WRODZONA WADA PRZEGRODY SERCA, NIE OKREŚLONA
Q22.0 ZAROŚNIĘCIE ZASTAWKI PNIA PŁUCNEGO
Q22.1 WRODZONE ZWĘŻENIE ZASTAWKI PNIA PŁUCNEGO
Q22.2 WRODZONA NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI PNIA PŁUCNEGO
Q22.3 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE ZASTAWKI PNIA PŁUCNEGO
Q22.4 WRODZONE ZWĘŻENIE ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ
Q22.5 CHOROBA EBSTEINA
Q22.6 ZESPÓŁ NIEDOROZWOJU PRAWEJ CZĘŚCI SERCA
Q22.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ
Q22.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, NIE OKREŚLONA
Q23.0 WRODZONE ZWĘŻENIE UJŚCIA TĘTNICZEGO LEWEGO
Q23.1 WRODZONA NIEDOMYKALNOŚĆ UJŚCIA TĘTNICZEGO LEWEGO
Q23.2 WRODZONA NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTY
Q23.3 WRODZONA NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI DWUDZIELNEJ
Q23.4 ZESPÓŁ NIEDOROZWOJU LEWEJ CZĘŚCI SERCA
Q23.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE ZASTAWKI AORTY I ZASTAWKI DWUDZIELNEJ
Q23.9 WRODZONA WADA ZASTAWKI AORTY I ZASTAWKI DWUDZIELNEJ, NIE OKREŚLONA
Q24.0 PRAWOSTRONNE POŁOŻENIE SERCA
Q24.1 SERCE LEWOSTRONNE
Q24.2 SERCE TRÓJPRZEDSIONKOWE
Q24.3 WRODZONE ZWĘŻENIE STOŻKA TĘTNICZEGO PRAWEJ KOMORY
Q24.4 WRODZONE ZWĘŻENIE UJŚCIA TĘTNICZEGO LEWEGO PODZASTAWKOWE
Q24.5 WADA ROZWOJOWA NACZYŃ WIEŃCOWYCH
Q24.6 WRODZONY BLOK SERCA
Q24.8 INNE OKREŚLONE WRODZONE WADY ROZWOJOWE SERCA
Q24.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA SERCA, NIE OKREŚLONA
Q25.0 DROŻNY PRZEWÓD TĘTNICZY
Q25.1 ZWĘŻENIE CIEŚNI AORTY
Q25.2 ZAROŚNIĘCIE AORTY
Q25.3 ZWĘŻENIE AORTY
Q25.4 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE AORTY
Q25.5 ZAROŚNIĘCIE PNIA PŁUCNEGO
Q25.6 ZWĘŻENIE PNIA PŁUCNEGO
Q25.7 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE PNIA PŁUCNEGO
Q25.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE DUŻYCH TĘTNIC
Q25.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA DUŻYCH TĘTNIC, NIE OKREŚLONA
Q26.0 WRODZONE ZWĘŻENIE ŻYŁY GLÓWNEJ
Q26.1 PRZETRWAŁA PŁODOWA LEWA GÓRNA ŻYŁA GŁÓWNA
Q26.2 CAŁKOWICIE NIEPRAWIDŁOWE UJŚCIE ŻYŁ PŁUCNYCH
Q26.3 CZĘŚCIOWO NIEPRAWIDŁOWE UJŚCIE ŻYŁ PŁUCNYCH
Q26.4 NIEPRAWIDŁOWE UJŚCIE ŻYŁ PŁUCNYCH, NIE OKREŚLONE
Q26.5 NIEPRAWIDŁOWE UJŚCIE ŻYŁY WROTNEJ
Q26.6 PRZETOKA POMIĘDZY ŻYŁĄ WROTNĄ A TĘTNICĄ WĄTROBOWĄ WŁAŚCIWA
Q26.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE DUŻYCH ŻYŁ UKŁADOWYCH
Q26.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA DUŻYCH ŻYŁ, NIE OKREŚLONA
Q27.0 WRODZONY BRAK I NIEDOROZWÓJ TĘTNICY PĘPKOWEJ
Q27.1 WRODZONE ZWĘŻENIE TĘTNICY NERKOWEJ
Q27.2 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE TĘTNICY NERKOWEJ
Q27.3 WADY ROZWOJOWE POŁĄCZEŃ TĘTNICZO-ŻYŁNYCH OBWODOWYCH
Q27.4 WRODZONE ROZSZERZENIE ŻYŁ
Q27.8 INNE OKREŚLONE WRODZONE WADY ROZWOJOWE OBWODOWEGO UKŁADU NACZYNIOWEGO
Q27.9 WRODZONA WADA UKŁADU NACZYNIOWEGO OBWODOWEGO, NIE OKREŚLONA
Q28.0 WADA ROZWOJOWA POŁĄCZEŃ TĘTNICZO-ŻYŁNYCH NACZYŃ PRZEDMÓZGOWYCH
Q28.1 INNE WADY ROZWOJOWE NACZYŃ PRZEDMÓZGOWYCH
Q28.2 TĘTNICZO-ŻYŁNE WADY ROZWOJOWE NACZYŃ MÓZGOWYCH
Q28.3 INNE WADY ROZWOJOWE NACZYŃ MÓZGOWYCH
Q28.8 INNE OKREŚLONE WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRĄŻENIA
Q28.9 WRODZONE WADY ROZWOJOWE UKŁADU KRĄŻENIA, NIE OKREŚLONE
Q30.0 ZAROŚNIĘCIE NOZDRZY
Q30.1 AGENEZJA LUB NIEDOROZWÓJ NOSA
Q30.2 SZCZELINA, ROZDWOJENIE I ROZSZCZEP NOSA
Q30.3 WRODZONA PERFORACJA PRZEGRODY NOSOWEJ
Q30.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE NOSA
Q30.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA NOSA, NIE OKREŚLONA
Q31.0 PRZEPONA KRTANI (WEB OF LARYNX)
Q31.1 WRODZONE ZWĘŻENIE PODGŁOŚNIOWE
Q31.2 NIEDOROZWÓJ KRTANI
Q31.3 WOREK POWIETRZNY KRTANI (LARYNGOCOELE)
Q31.4 WRODZONY ŚWIST KRTANIOWY
Q31.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE KRTANI
Q31.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA KRTANI, NIE OKREŚLONA
Q32.0 WRODZONE ROZMIĘKANIE TCHAWICY
Q32.1 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE TCHAWICY
Q32.2 WRODZONE ROZMIĘKANIE OSKRZELI
Q32.3 WRODZONE ZWĘŻENIE OSKRZELA
Q32.4 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE OSKRZELI
Q33.0 WRODZONA TORBIELOWATOŚĆ PŁUC
Q33.1 DODATKOWY PŁAT PŁUCA
Q33.2 ODDZIELENIE SIĘ (SZCZELINA) PŁUCA
Q33.3 NIEWYTWORZENIE PŁUCA
Q33.4 WRODZONE ROZSTRZENIE OSKRZELI
Q33.5 TKANKA EKTOPICZNA W PŁUCACH
Q33.6 NIEDOROZWÓJ LUB DYSPLAZJA PŁUCA
Q33.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE PŁUC
Q33.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA PŁUCA, NIE OKREŚLONA
Q34.0 WADA OPŁUCNEJ
Q34.1 WRODZONA TORBIEL SRÓDPIERSIA
Q34.8 INNE OKREŚLONE WADY ROZWOJOWE UKŁADU ODDECHOWEGO
Q34.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA UKŁADU ODDECHOWEGO, NIE OKREŚLONA
Q35.1 ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, JEDNOSTRONNY
Q35.3 ROZSZCZEP PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO, JEDNOSTRONNY
Q35.5 ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO I MIĘKKIEGO, JEDNOSTRONNY
Q35.6 ROZSZCZEP PODNIEBIENIA POŚRODKOWY
Q35.7 ROZSZCZEP JĘZYCZKA PODNIEBIENIA
Q35.9 ROZSZCZEP PODNIEBIENIA NIE OKREŚLONY, JEDNOSTRONNY
Q36.0 ROZSZCZEP WARGI, OBUSTRONNY
Q36.1 ROZSZCZEP WARGI POŚRODKOWY
Q36.9 ROZSZCZEP WARGI, JEDNOSTRONNY
Q37.0 ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO WRAZ Z ROZSZCZEPEM WARGI, OBUSTRONNY
Q37.1 ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO WRAZ Z ROZSZCZEPEM WARGI, JEDNOSTRONNY
Q37.2 ROZSZCZEP PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO WRAZ Z ROZSZCZEPEM WARGI, OBUSTRONNY
Q37.3 ROZSZCZEP PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO WRAZ Z ROZSZCZEPEM WARGI, JEDNOSTRONNY
Q37.8 NIEOKREŚLONY ROZSZCZEP PODNIEBIENIA WRAZ Z ROZSZCZEPEM WARGI, OBUSTRONNY
Q37.9 NIEOKREŚLONY ROZSZCZEP PODNIEBIENIA WRAZ Z ROZSZCZEPEM WARGI, JEDNOSTRONNY
Q38.0 WRODZONE WADY ROZWOJOWE WARG, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
Q38.1 PRZYROŚNIĘCIE JĘZYKA
Q38.2 JĘZYK OLBRZYMI
Q38.3 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE JĘZYKA
Q38.4 WRODZONE WADY ROZWOJOWE GRUCZOŁÓW I PRZEWODÓW ŚLINOWYCH
Q38.5 WRODZONE WADY ROZWOJOWE PODNIEBIENIA NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
Q38.6 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE JAMY USTNEJ
Q38.7 KIESZONKA GARDZIELI
Q38.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE GARDZIELI
Q39.0 ZAROŚNIĘCIE PRZEŁYKU BEZ PRZETOKI
Q39.1 ZAROŚNIĘCIE PRZEŁYKU Z PRZETOKĄ TCHAWICZO-PRZEŁYKOWĄ
Q39.2 WRODZONA PRZETOKA TCHAWICZO-PRZEŁYKOWA BEZ ZAROŚNIĘCIA
Q39.3 WRODZONE ZWĘŻENIE LUB ZACIŚNIENIE PRZEŁYKU
Q39.4 PRZEPONA PRZEŁYKU
Q39.5 WRODZONE POSZERZENIE PRZEŁYKU
Q39.6 UCHYŁEK PRZEŁYKU
Q39.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE PRZEŁYKU
Q39.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA PRZEŁYKU, NIE OKREŚLONA
Q40.0 WRODZONE PRZEROSTOWE ZWĘŻENIE ODDŹWIERNIKA
Q40.1 WRODZONA PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO PRZEPONY
Q40.2 INNE OKREŚLONE WADY ROZWOJOWE ŻOŁĄDKA
Q40.3 WRODZONA WADA ROZWOJOWA ŻOŁĄDKA, NIE OKREŚLONA
Q40.8 INNE OKREŚLONE WADY ROZWOJOWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO
Q40.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO, NIE OKREŚLONA
Q41.0 WRODZONY BRAK, ZAROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE DWUNASTNICY
Q41.1 WRODZONY BRAK, ZAROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE JELITA CIENKIEGO
Q41.2 WRODZONY BRAK, ZAROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE JELITA KRETEGO
Q41.8 WRODZONY BRAK, ZAROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE INNEJ OKREŚLONEJ CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO
Q41.9 WRODZONY BRAK, ZAROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO
Q42.0 WRODZONY BRAK, ZAROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE ODBYTNICY Z PRZETOKĄ
Q42.1 WRODZONY BRAK, ZAROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE ODBYTNICY BEZ PRZETOKI
Q42.2 WRODZONY BRAK, ZAROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE ODBYTU Z PRZETOKĄ
Q42.3 WRODZONY BRAK, ZAROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE ODBYTU BEZ PRZETOKI
Q42.8 WRODZONY BRAK, ZAROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE INNYCH CZĘŚCI JELITA GRUBEGO
Q42.9 WRODZONY BRAK, ZAROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, W CZĘŚCI NIEOKREŚLONEJ
Q43.0 UCHYŁEK MECKELA
Q43.1 CHOROBA HIRSCHPRUNGA
Q43.2 WRODZONE CZYNNOŚCIOWE ZABURZENIA JELITA GRUBEGO
Q43.3 WRODZONE WADY ROZWOJOWE UMOCOWANIA JELIT
Q43.4 ZDWOJENIE JELITA
Q43.5 ODBYT PRZEMIESZCZONY
Q43.6 WRODZONA PRZETOKA ODBYTNICY I ODBYTU
Q43.7 PRZETRWAŁY STEK (KLOAKA)
Q43.8 INNE OKREŚLONE WRODZONE WADY ROZWOJOWE JELIT
Q43.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA JELIT, NIE OKREŚLONA
Q44.0 NIEWYTWORZENIE, ZANIK LUB NIEDOROZWÓJ PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
Q44.1 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
Q44.2 ZAROŚNIĘCIE PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH
Q44.3 WRODZONE ZWĘŻENIE LUB ZACIŚNIĘCIE PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH
Q44.4 TORBIEL PRZEWODU ŻÓŁCIOWEGO WSPÓLNEGO
Q44.5 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH
Q44.6 TORBIELOWATOŚĆ WĄTROBY
Q44.7 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE WĄTROBY
Q45.0 NIEWYTWORZENIE, ZANIK LUB NIEDOROZWÓJ TRZUSTKI
Q45.1 TRZUSTKA PIERŚCIENIOWATA
Q45.2 WRODZONA TORBIEL TRZUSTKI
Q45.3 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE TRZUSTKI I PRZEWODU TRZUSTKOWEGO
Q45.8 INNE OKREŚLONE WADY ROZWOJOWE UKŁADU POKARMOWEGO
Q45.9 WRODZONA WADA UKŁADU POKARMOWEGO, NIE OKREŚLONA
Q51.0 NIEWYTWORZENIE I ZANIK MACICY
Q51.1 ZDWOJENIE MACICY WRAZ ZE ZDWOJENIEM SZYJKI I POCHWY
Q51.2 INNE ZDWOJENIE MACICY
Q51.3 MACICA DWUROŻNA
Q51.4 MACICA JEDNOROŻNA
Q51.5 NIEWYTWORZENIE I ZANIK SZYJKI MACICY
Q51.6 ZARODKOWA TORBIEL SZYJKI MACICY
Q51.7 WRODZONA PRZETOKA MIĘDZY MACICĄ A PRRZEWODEM POKARMOWYM LUB DROGAMI MOCZOWYMI
Q51.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE MACICY I SZYJKI
Q51.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA MACICY I SZYJKI, NIE OKREŚLONA
Q52.0 WRODZONY BRAK POCHWY
Q52.1 ZDWOJENIE POCHWY
Q52.2 WRODZONA PRZETOKA ODBYTNICZO-POCHWOWA
Q52.3 ZAROŚNIĘCIE BŁONY DZIEWICZEJ
Q52.4 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE POCHWY
Q52.5 ZROŚNIĘCIE WARG SROMOWYCH
Q52.6 WRODZONA WADA ROZWOJOWA ŁECHTACZKI
Q52.7 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE SROMU
Q52.8 INNA OKREŚLONA WRODZONA WADA ROZWOJOWA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH ŻEŃSKICH
Q52.9 WRODZONA WADA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH ŻEŃSKICH, NIE OKREŚLONA
Q53.0 JĄDRO PRZEMIESZCZONE
Q53.1 NIEZSTĄPIENIE JĄDER, JEDNOSTRONNE
Q53.2 NIEZSTĄPIENIE JĄDER, OBUSTRONNE
Q53.9 NIEZSTĄPIENIE JĄDER, NIE OKREŚLONE
Q54.0 SPODZIECTWO ŻOŁĘDNE
Q54.1 SPODZIECTWO PRĄCIOWE
Q54.2 SPODZIECTWO PRĄCIOWO-MOSZNOWE
Q54.3 SPODZIECTWO KROCZOWE
Q54.4 WRODZONA STRUNOWATOŚĆ PRĄCIA
Q54.8 SPODZIECTWO, INNE
Q54.9 SPODZIECTWO, NIE OKREŚLONE
Q55.0 BRAK LUB APLAZJA JĄDRA
Q55.1 NIEDOROZWÓJ JĄDER I MOSZNY
Q55.2 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE JĄDER LUB MOSZNY
Q55.3 ZAROŚNIĘCIE NASIENIOWODU
Q55.4 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE NASIENIOWODU, NAJĄDRZA, PĘCHERZYKÓW NASIENNYCH I GRUCZOŁU KROKOWEGO
Q55.5 WRODZONY BRAK LUB APLAZJA PRĄCIA
Q55.6 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE PRĄCIA
Q55.8 INNE OKREŚLONE WRODZONE WADY ROZWOJOWE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH MĘSKICH
Q55.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH MĘSKICH , NIE OKREŚLONA
Q56.0 OBOJNIACTWO, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
Q56.1 MĘSKIE OBOJNIACTWO RZEKOME, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
Q56.2 ŻEŃSKIE OBOJNIACTWO RZEKOME, NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
Q56.3 OBOJNIACTWO RZEKOME, NIE OKREŚLONE
Q56.4 PŁEĆ NIEZDETERMINOWANA, NIE OKREŚLONA
Q60.0 AGENEZJA NERKI, JEDNOSTRONNA
Q60.1 AGENEZJA NERKI, OBUSTRONNA
Q60.2 AGENEZJA NERKI, NIE OKREŚLONA
Q60.3 NIEDOROZWÓJ NERKI, JEDNOSTRONNY
Q60.4 NIEDOROZWÓJ NERKI, OBUSTRONNY
Q60.5 NIEDOROZWÓJ NEREK, NIE OKREŚLONY
Q60.6 ZESPÓŁ POTTERA
Q61.0 WRODZONA TORBIEL NERKI
Q61.1 WIELOTORBIELOWATOŚĆ NEREK, TYPU DZIECIĘCEGO
Q61.2 WIELOTORBIELOWATOŚĆ NEREK, TYPU DOROSLEGO
Q61.3 WIELOTORBIELOWATOŚĆ NEREK, NIE OKREŚLONA
Q61.4 DYSPLAZJA NEREK
Q61.6 RDZENIOWA TORBIELOWATOŚĆ NEREK
Q61.8 INNE TORBIELOWATE CHOROBY NEREK
Q61.9 CHOROBA TORBIELOWATA NEREK, NIE OKREŚLONA
Q62.0 WRODZONE WODONERCZE
Q62.1 ZAROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE MOCZOWODU
Q62.2 WRODZONY MOCZOWÓD OLBRZYMI
Q62.3 INNE WADY MIEDNICZKI NERKOWEJ I MOCZOWODU Z ZASTOJEM MOCZU
Q62.4 NIEWYKSZTAŁCENIE MOCZOWODU
Q62.5 ZDWOJENIE MOCZOWODU
Q62.6 NIEPRAWIDŁOWE POŁOŻENIE MOCZOWODU
Q62.7 WRODZONY ODPŁYW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWO-NERKOWY
Q62.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE MOCZOWODU
Q63.0 NERKA DODATKOWA
Q63.1 NERKA PŁATOWATA, PODKOWIASTA LUB ZŁĄCZENIE NEREK
Q63.2 NERKA PRZEMIESZCZONA (EKTOPOWA)
Q63.3 NERKA OLBRZYMIA LUB HYPERPLASTYCZNA
Q63.8 INNA OKREŚLONA WADA ROZWOJOWA NERKI
Q63.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA NERKI, NIE OKREŚLONA
Q64.0 WIERZCHNIACTWO
Q64.1 WYNICOWANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
Q64.2 WRODZONA ZASTAWKA CEWKI TYLNEJ
Q64.3 INNE ZAROŚNIĘCIE LUB ZWĘŻENIE CEWKI I SZYI PĘCHERZA MOCZOWEGO
Q64.4 WADA ROZWOJOWA PRZEWODU OMOCZNIOWEGO
Q64.5 WRODZONY BRAK PĘCHERZA LUB CEWKI MOCZOWEJ
Q64.6 WRODZONY UCHYŁEK PĘCHERZA
Q64.7 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE PĘCHERZA I CEWKI MOCZOWEJ
Q64.8 INNE OKREŚLONE WADY ROZWOJOWE UKŁADU MOCZOWEGO
Q64.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA UKŁADU MOCZOWEGO, NIE OKREŚLONA
Q65.0 WRODZONE ZWICHNIĘCIE STAWU BIODROWEGO, JEDNOSTRONNE
Q65.1 WRODZONE ZWICHNIĘCIE STAWU BIODROWEGO, OBUSTRONNE
Q65.2 WRODZONE ZWICHNIĘCIE STAWU BIODROWEGO, NIE OKREŚLONE
Q65.3 WRODZONE NADWICHNIECIE STAWU BIODROWEGO, JEDNOSTRONNE
Q65.4 WRODZONE NADWICHNIECIE STAWU BIODROWEGO, OBUSTRONNE
Q65.5 WRODZONE NADWICHNIECIE STAWU BIODROWEGO, NIE OKREŚLONE
Q65.6 STAW BIODROWY NIESTABILNY
Q65.8 INNE WRODZONE ZNIEKSZTAŁCENIA STAWU BIODROWEGO
Q65.9 WRODZONE ZNIEKSZTAŁCENIE STAWU BIODROWEGO, NIE OKREŚLONE
Q66.0 STOPA KOŃSKO-SZPOTAWA WRODZONA
Q66.1 STOPA PIĘTOWO-SZPOTAWA WRODZONA
Q66.2 SZPOTAWOŚĆ SRÓDSTOPIA WRODZONA
Q66.3 INNE WRODZONE ZNIEKSZTAŁCENIA SZPOTAWE STOPY
Q66.4 STOPA PIĘTOWO-KOŚLAWA WRODZONA
Q66.5 WRODZONA STOPA PŁASKA
Q66.6 INNE WRODZONE ZNIEKSZTAŁCENIA KOŚLAWE STOPY
Q66.7 STOPA WYDRĄŻONA
Q66.8 INNE WRODZONE ZNIEKSZTAŁCENIA STOPY
Q67.0 ASYMETRIA TWARZY
Q67.1 TWARZ ZACIŚNIĘTA (COMPRESSION FACIES)
Q67.2 DŁUGOGŁOWIE (DOLICHOCEPHALIA)
Q67.3 SKOŚNOGŁOWIE (PLAGIOCEPHALIA)
Q67.4 INNE WRODZONE ZNIEKSZTAŁCENIA CZASZKI, TWARZY I SZCZĘK
Q67.5 WRODZONE ZNIEKSZTAŁCENIE KRĘGOSŁUPA
Q67.6 KLATKA PIERSIOWA SZEWSKA
Q67.7 KLATKA PIERSIOWA KURZA
Q68.0 WRODZONE ZNIEKSZTAŁCENIE MIĘŚNIA MOSTKOWO-OBOJCZYKOWO-SUTKOWEGO
Q68.1 WRODZONE ZNIEKSZTAŁCENIE RĘKI
Q68.2 WRODZONE ZNIEKSZTAŁCENIE KOLANA
Q68.3 WRODZONE WYGIĘCIE KOŚCI UDOWEJ
Q68.4 WRODZONE WYGIĘCIE PISZCZELI LUB STRZAŁKI
Q68.5 WRODZONE WYGIĘCIE KOŚCI DŁUGICH KOŃCZYNY DOLNEJ, NIE OKREŚLONE
Q68.8 INNE OKREŚLONE ZNIEKSZTAŁCENIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE
Q69.0 DODATKOWY(E) PALEC(CE) RĄK
Q69.1 DODATKOWY(E) KCIUK(I)
Q69.2 DODATKOWY(E) PALEC(CE) STÓP
Q69.9 PALCE DODATKOWE, NIE OKREŚLONE
Q70.0 PALCE RĄK SPLECIONE
Q70.1 PALCE RĄK ZROŚNIĘTE
Q70.2 PALCE STÓP SPLECIONE
Q70.3 ZROST PALCÓW STÓP
Q70.4 PALCE DODATKOWE ZE ZROSTEM PALCÓW
Q70.9 ZROST PALCÓW, NIE OKREŚLONY
Q71.0 WRODZONY BRAK CAŁKOWITY KOŃCZYN(Y) GÓRN(EJ)(YCH)
Q71.1 WRODZONY BRAK RAMIENIA I PRZEDRAMIENIA Z ZACHOWANĄ DŁONIĄ
Q71.2 WRODZONY BRAK PRZEDRAMIENIA I DŁONI
Q71.3 WRODZONY BRAK DŁONI I PALCÓW
Q71.4 PODŁUŻNE ZNIEKSZTAŁCENIE ZMNIEJSZAJĄCE KOŚCI PROMIENIOWEJ
Q71.5 PODŁUŻNE ZNIEKSZTAŁCENIE ZMNIEJSZAJĄCE KOŚCI ŁOKCIOWEJ
Q71.6 RĘKA PRZYPOMINAJĄCA SZCZYPCE HOMARA
Q71.8 INNE ZNIEKSZTAŁCENIA ZMNIEJSZAJĄCE KOŃCZYN GÓRNYCH
Q71.9 ZNIEKSZTAŁCENIE ZMNIEJSZAJĄCE KOŃCZYNY GÓRNEJ, NIE OKREŚLONE
Q72.0 WRODZONY BRAK CAŁKOWITY KOŃCZYN(Y) DOLN(EJ)(YCH)
Q72.1 WRODZONY BRAK UDA I PODUDZIA Z ZACHOWANA STOPA
Q72.2 WRODZONY BRAK PODUDZIA I STOPY
Q72.3 WRODZONY BRAK STOPY I PALCÓW
Q72.4 PODŁUŻNE ZNIEKSZTAŁCENIE ZMNIEJSZAJĄCE KOŚCI UDOWEJ
Q72.5 PODŁUŻNE ZNIEKSZTAŁCENIE ZMNIEJSZAJĄCE KOŚCI GOLENIOWEJ
Q72.6 PODŁUŻNE ZNIEKSZTAŁCENIE ZMNIEJSZAJĄCE KOŚCI STRZAŁKOWEJ
Q72.7 ROZSZCZEP STOPY
Q72.8 INNE ZNIEKSZTAŁCENIA ZMNIEJSZAJĄCE KOŃCZYN(Y) DOLN(EJ)(YCH)
Q72.9 ZNIEKSZTAŁCENIE ZMNIEJSZAJĄCE KOŃCZYNY DOLNEJ, NIE OKREŚLONE
Q73.0 WRODZONY BRAK KOŃCZYN(Y), NIE OKREŚLON(EJ)(YCH)
Q73.1 WRODZONY BRAK BLIŻSZYCH CZĘŚCI KOŃCZYN(Y), NIE OKREŚLON(EJ)(YCH)
Q73.8 INNE ZMNIEJSZAJĄCE ZNIEKSZTAŁCENIA KOŃCZYN(Y), NIE OKREŚLON(EJ)(YCH)
Q74.0 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE KOŃCZYN(Y) GÓRNE(EJ)(YCH), Z WŁĄCZENIEM OBRĘCZY BARKOWEJ
Q74.1 WRODZONE WADY ROZWOJOWE STAWU KOLANOWEGO
Q74.2 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE KOŃCZYN(Y) DOLN(EJ)(YCH), Z WŁĄCZENIEM OBRĘCZY MIEDNICZNEJ
Q74.3 WRODZONA SZTYWNOŚĆ WIELOSTAWOWA
Q74.8 INNE OKREŚLONE WRODZONE WADY ROZWOJOWE KOŃCZYN(Y)
Q75.0 PRZEDWCZESNE SKOSTNIENIE SZWÓW CZASZKOWYCH
Q75.1 DYZOSTOZA CZASZKOWO-TWARZOWA
Q75.2 SZEROKIE ROZSTAWIENIE OCZODOŁÓW
Q75.3 WIELKOGŁOWIE
Q75.4 DYZOSTOZA ŻUCHWOWO-TWARZOWA
Q75.5 DYZOSTOZA OCZNO-ŻUCHWOWA
Q75.8 INNE OKREŚLONE WRODZONE WADY ROZWOJOWE KOŚCI CZASZKI I TWARZ
Q75.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA KOŚCI CZASZKI I TWARZY, NIE OKREŚLONA
Q76.0 UTAJONY ROZSZCZEP KRĘGOSŁUPA
Q76.1 ZESPÓŁ KLIPPEL-FEILA
Q76.2 WRODZONY KRĘGOZMYK
Q76.3 WRODZONE SKRZYWIENIE BOCZNE KRĘGOSŁUPA SPOWODOWANE WRODZONĄ WADĄ ROZWOJOWĄ KOŚCI
Q76.4 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE KRĘGOSŁUPA NIE ZWIĄZANE ZE SKRZYWIENIEM BOCZNYM
Q76.5 ŻEBRO SZYJNE
Q76.6 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE ŻEBER
Q76.7 WRODZONA WADA ROZWOJOWA MOSTKA
Q76.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE KLATKI PIERSIOWEJ KOSTNEJ
Q76.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA KLATKI PIERSIOWEJ KOSTNEJ, NIE OKREŚLONA
Q77.0 BRAK TKANKI CHRZĘSTNEJ (ACHONDROGENEZJA)
Q77.1 KARŁOWATOŚĆ, POSTAĆ ŚMIERTELNA (THANATOPHORIC SHORT STATURE)
Q77.2 ZESPÓŁ KRÓTKIEGO ŻEBRA
Q77.3 CHONDRODYSPLAZJA PUNKTOWA
Q77.4 ACHONDROPLAZJA
Q77.5 DIASTROPHIC DYSPLASIA
Q77.6 DYSPLAZJA CHONDRO-EKTODERMALNA
Q77.7 DYSPLAZJA KRĘGOWO-PRZYNASADOWA
Q77.8 INNE OSTEOCHONDRODYSPLAZJE Z UPOŚLEDZENIEM WZROSTU KOŚCI DŁUGICH I KRĘGOSŁUPA
Q77.9 OSTEOCHONDRODYSPLAZJA Z UPOŚLEDZENIEM WZROSTU KOŚCI DŁUGICH I KRĘGOSŁUPA, NIE OKREŚLONA
Q78.0 KOSTNIENIE NIEDOSKONAŁE
Q78.1 UOGÓLNIONE WLÓKNISTO-TORBIELOWATE ZWYRODNIENIE KOŚCI (POLYOSTOTIC FIBROUS DYSPLASIA)
Q78.2 MARMUROWATOŚĆ KOŚCI
Q78.3 POSTĘPUJĄCA SKLEROTYZUJĄCA DYSPLAZJA TRZONÓW KOŚCI DŁUGICH
Q78.4 CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA WRODZONA
Q78.5 DYSPLAZJA PRZYNASADOWA
Q78.6 MNOGIE WYROŚLA KOSTNE WRODZONE
Q78.8 INNE OKREŚLONE OSTEOCHONDRODYSPLAZJE
Q78.9 OSTEOCHONDRODYSPLAZJA, NIE OKREŚLONA
Q79.0 WRODZONA PRZEPUKLINA PRZEPONOWA
Q79.1 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE PRZEPONY
Q79.2 PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA
Q79.3 WYTRZEWIENIE (GASTROSCHISIS)
Q79.4 ZESPÓŁ SUSZONEJ ŚLIWKI (ZESPÓŁ WIOTKIEGO BRZUCHA)
Q79.5 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE ŚCIANY JAMY BRZUSZNEJ
Q79.6 ZESPÓŁ EHLERSA-DANLOSA
Q79.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO
Q79.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO, NIE OKREŚLONA
Q80.0 RYBIA ŁUSKA, POSPOLITA
Q80.1 RYBIA ŁUSKA, ZWIĄZANA Z CHROMOSOMEM X
Q80.2 RYBIA ŁUSKA, BLASZKOWATA
Q80.3 WRODZONY PĘCHERZOWY RUMIEŃ SKÓRY PODOBNY DO RYBIEJ ŁUSKI
Q80.4 PŁÓD ARLEKIN
Q80.8 INNA WRODZONA RYBIA ŁUSKA
Q80.9 WRODZONA RYBIA ŁUSKA, NIE OKREŚLONA
Q81.0 PĘCHERZOWE ODDZIELANIE NASKÓRKA PROSTE
Q81.1 PĘCHERZOWE ODDZIELANIE NASKÓRKA, POSTAĆ ŚMIERTELNA
Q81.2 PĘCHERZOWE ODDZIELANIE NASKÓRKA POSTAĆ DYSTROFICZNA
Q81.8 INNE ODDZIELANIE PĘCHERZOWE NASKÓRKA
Q81.9 PĘCHERZOWE ODDZIELANIE NASKÓRKA, NIE OKREŚLONE
Q82.0 WRODZONY OBRZĘK CHŁONNY
Q82.1 SKÓRA PERGAMINOWATA-BARWNIKOWA
Q82.2 MASTOCYTOZA
Q82.3 NIETRZYMANIE BARWNIKA
Q82.4 DYSPLAZJA EKTODERMALNA
Q82.5 WRODZONE ZNAMIĘ BARWNIKOWE NIE ZŁOŚLIWIEJĄCE
Q82.8 INNE OKREŚLONE WRODZONE WADY ROZWOJOWE SKÓRY
Q83.0 WRODZONY BRAK GRUCZOŁU SUTKOWEGO I BRODAWKI SUTKOWEJ
Q83.1 GRUCZOŁ SUTKOWY DODATKOWY
Q83.2 BRAK BRODAWKI SUTKOWEJ
Q83.3 DODATKOWA BRODAWKA SUTKOWA
Q83.8 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE GRUCZOŁU SUTKOWEGO
Q83.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA GRUCZOŁU SUTKOWEGO, NIE OKREŚLONA
Q84.0 WRODZONE ŁYSIENIE
Q84.1 WRODZONE MORFOLOGICZNE ZABURZENIA WŁOSÓW NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
Q84.2 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE WŁOSÓW
Q84.3 BRAK PAZNOKCI
Q84.4 WRODZONE BIELACTWO PAZNOKCI
Q84.5 POWIĘKSZONE I PRZEROŚNIĘTE PAZNOKCIE
Q84.6 INNE WRODZONE WADY ROZWOJOWE PAZNOKCI
Q84.8 INNE OKREŚLONE WRODZONE WADY ROZWOJOWE POWŁOK CIAŁA
Q84.9 WRODZONA WADA ROZWOJOWA POWŁOK CIAŁA, NIE OKREŚLONA
Q85.0 NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ NIEZŁOŚLIWA
Q85.1 STWARDNIENIE GUZOWATE
Q85.8 INNE FAKOMATOZY NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
Q85.9 FAKOMATOZA, NIE OKREŚLONA
Q86.0 PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY (DYZMORFICZNY)
Q86.1 PŁODOWY ZESPÓŁ HYDANTOINOWY
Q86.2 DYZMORFIA SPOWODOWANA WARFARYNĄ
Q86.8 INNE ZESPOŁY WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH SPOWODOWANE PRZEZ ZNANE CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
Q87.0 ZESPOŁY WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH DOTYCZĄCE GŁÓWNIE WYGLĄDU TWARZY
Q87.1 ZESPOŁY WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH ZWIĄZANE GŁÓWNIE Z NISKIM WZROSTEM
Q87.2 ZESPOŁY WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH DOTYCZĄCE GŁÓWNIE KOŃCZYN
Q87.3 ZESPOŁY WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH ZWIĄZANE Z WCZESNYM NADMIERNYM ROZWOJEM
Q87.4 ZESPÓŁ MARFANA
Q87.5 INNE ZESPOŁY WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH ZE ZMIANAMI SZKIELETOWYMI
Q87.8 INNE OKREŚLONE ZESPOŁY WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
Q89.0 WRODZONE WADY ROZWOJOWE ŚLEDZIONY
Q89.1 WRODZONE WADY ROZWOJOWE NADNERCZY
Q89.2 WRODZONE WADY ROZWOJOWE INNYCH GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH
Q89.4 BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE (ZROŚLAKI)
Q89.7 MNOGIE WRODZONE WADY ROZWOJOWE NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ
Q89.8 INNE OKREŚLONE WRODZONE WADY ROZWOJOWE
Q89.9 WRODZONE WADY ROZWOJOWE, NIE OKREŚLONE
Q90.0 TRISOMIA 21, MEJOTYCZNA NIEROZDZIELNOŚĆ
Q90.1 TRISOMIA 21, MOZAIKA (MITOTYCZNA NIEROZDZIELNOŚĆ)
Q90.2 TRISOMIA 21, TRANSLOKACJA
Q90.9 ZESPÓŁ DOWNA, NIE OKREŚLONY
Q91.0 TRISOMIA 18, MEJOTYCZNA NIEROZDZIELNOŚĆ
Q91.1 TRISOMIA 18, MOZAIKA (MITOTYCZNA NIEROZDZIELNOŚĆ)
Q91.2 TRISOMIA 18, TRANSLOKACJA
Q91.3 ZESPÓŁ EDWARDSA, NIE OKREŚLONY
Q91.4 TRISOMIA 13, MEJOTYCZNA NIEROZDZIELNOŚĆ
Q91.5 TRISOMIA 13, MOZAIKA (MITOTYCZNA NIEROZDZIELNOŚĆ)
Q91.6 TRISOMIA 13, TRANSLOKACJA
Q91.7 ZESPÓŁ PATAUA, NIE OKREŚLONY
Q92.0 TRISOMIA CAŁEGO CHROMOSOMU, MEJOTYCZNA NIEROZDZIELNOŚĆ
Q92.1 TRISOMIA CAŁEGO CHROMOSOMU, MOZAIKA (MITOTYCZNA NIEROZDZIELNOŚĆ)
Q92.2 TRISOMIA DUŻA
Q92.3 TRISOMIA MAŁA
Q92.4 MIKRODUPLIKACJE (DUPLIKACJE WIDZIALNE TYLKO PODCZAS PROMETAFAZY
Q92.5 DUPLIKACJE WSPÓŁISTNIEJĄCE Z INNYMI ZŁOŻONYMI PRZEMIESZCZENIAMI
Q92.6 EXTRA MARKER CHROMOSOMES
Q92.7 TRIPLOIDIA I POLIPLOIDIA
Q92.8 INNE OKREŚLONE CAŁKOWITE I CZĘŚCIOWE TRISOMIE AUTOSOMÓW
Q92.9 TRISOMIA CAŁKOWITA LUB CZĘŚCIOWA AUTOSOMÓW, NIE OKREŚLONA
Q93.0 MONOSOMIA CAŁEGO CHROMOSOMU, MEJOTYCZNA NIEROZDZIELNOŚĆ
Q93.1 MONOSOMIA CAŁEGO CHROMOSOMU, MOZAIKA (MITOTYCZNA NIEROZDZIELNOŚĆ)
Q93.2 CHROMOSOM PRZEMIESZCZONY Z RINGIEM LUB DICENTRYCZNY
Q93.3 DELECJA KRÓTKIEGO RAMIENIA CHROMOSOMU 4
Q93.4 DELECJA KRÓTKIEGO RAMIENIA CHROMOSOMU 5
Q93.5 INNE DELECJE CZĘŚCI CHROMOSOMÓW
Q93.6 MIKRODELECJE (DELECJE WIDZIALNE TYLKO PODCZAS PROMETAFAZY)
Q93.7 DELECJE WSPÓŁISTNIEJĄCE Z INNYMI ZŁOŻONYMI PRZEKSZTAŁCENIAMI
Q93.8 INNE DELECJE AUTOSOMÓW
Q93.9 DELECJA AUTOSOMÓW, NIE OKREŚLONA
Q96.0 KARIOTYP 45, X
Q96.1 KARIOTYP 46, X IZO (XQ)
Q96.2 KARIOTYP 46, X Z NIEPRAWIDŁOWYM CHROMOSOMEM PŁCIOWYM, Z WYJĄTKIEM IZO (XQ)
Q96.3 MOZAIKA, 45, X /46, XX LUB XY
Q96.4 MOZAIKA, 45, X/INNE LINIE KOMÓRKOWE Z NIEPRAWIDŁOWYM CHROMOSOMEM PŁCIOWYM
Q96.8 INNE WARIANTY ZESPÓŁU TURNERA
Q96.9 ZESPÓŁ TURNERA, NIE OKREŚLONY
Q97.0 KARIOTYP 47, XXX
Q97.1 KOBIETA Z WIECEJ NIŻ TRZEMA CHROMOSOMAMI X
Q97.2 MOZAIKA, LINIE KOMÓRKOWE Z RÓŻNYMI ILOŚCIAMI CHROMOSOMÓW X
Q97.3 KOBIETA Z KARIOTYPEM 46, XY
Q97.8 INNE OKREŚLONE ABERRACJE CHROMOSOMÓW PŁCIOWYCH Z FENOTYPEM ŻEŃSKIM
Q97.9 ABERRACJA CHROMOSOMÓW PŁCIOWYCH Z ŻEŃSKIM FENOTYPEM, NIE OKREŚLONA
Q99.0 CHIMERA 46, XX/46, XY
Q99.1 46, XX OBOJNACTWO PRAWDZIWE
Q99.2 ŁAMLIWY CHROMOSOM X
Q99.8 INNE OKREŚLONE ABERRACJE CHROMOSOMOWE
Q99.9 ABERRACJA CHROMOSOMOWA, NIE OKREŚLONA
R00.0 TACHYKARDIA, NIE OKREŚLONA
R00.1 BRADYKARDIA, NIE OKREŚLONA
R00.2 KOLATANIE SERCA /UCZUCIE BICIA SERCA/
R00.8 INNE I NIEOKREŚLONE ZABURZENIA BICIA SERCA
R01.0 SZMERY SERCA NIEWINNE I PRZYGODNE
R01.1 SZMER SERCA, NIE OKREŚLONY
R01.2 INNE ZJAWISKA OSŁUCHOWE W OKOLICY SERCA
R02 ZGORZEL /GANGRENA/ GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
R03.0 PODWYŻSZONE CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI, BEZ ROZPOZNANEGO NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
R03.1 NIEOKREŚLONE NISKIE CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI
R04.0 EPISTAXIS
R04.1 KRWOTOK Z GARDŁA
R04.2 KRWIOPLUCIE
R04.8 KRWOTOK Z INNYCH MIEJSC DRÓG ODDECHOWYCH
R04.9 KRWOTOK Z DRÓG ODDECHOWYCH, NIE OKREŚLONY
R06.0 DUSZNOŚĆ
R06.1 STRIDOR
R06.3 ODDYCHANIE OKRESOWE
R06.4 HIPERWENTYLACJA
R06.8 INNE I NIE OKREŚLONE ZABURZENIA ODDYCHANIA
R07.1 BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ PODCZAS ODDYCHANIA
R07.2 BÓL W OKOLICY PRZEDSERCOWEJ
R07.3 INNE BÓLE W KLATCE PIERSIOWEJ
R07.4 BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ, NIE OKREŚLONY
R09.0 ASFIKSJA /ZAMARTWICA/
R09.1 ZAPALENIE OPŁUCNEJ
R09.2 ZATRZYMANIE ODDECHU
R09.3 NIEPRAWIDŁOWA PLWOCINA
R09.8 INNE OKREŚLONE OBJAWY I OZNAKI CHOROBOWE DOTYCZĄCE UKŁADU KRĄŻENIA
R10.0 OSTRY BRZUCH
R10.1 BÓL ZLOKALIZOWANY W NADBRZUSZU
R10.2 BÓL W OKOLICY MIEDNICY I KROCZA
R10.3 BÓL ZLOKALIZOWANY W INNYCH OKOLICACH PODBRZUSZA
R10.4 INNY I NIEOKREŚLONY BÓL BRZUCHA
R11 NUDNOŚCI I WYMIOTY
R13 DYSFAGIA
R16.0 POWIĘKSZENIE WĄTROBY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
R16.1 POWIĘKSZENIE ŚLEDZIONY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
R16.2 POWIĘKSZENIE WĄTROBY I ŚLEDZIONY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
R17 ŻÓŁTACZKA, NIE OKREŚLONA
R18 WODOBRZUSZE
R19.0 WEWNĄTRZBRZUSZNY I WEWNĄTRZMIEDNICZNY OBRZĘK, MASA I GUZ
R19.2 WIDOCZNA PERYSTALTYKA JELITOWA
R19.8 INNE OBJAWY PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE DOTYCZĄCE PRZEWODU POKARMOWEGO I BRZUCHA
R20.0 BRAK CZUCIA
R20.1 HYPOESTHESIA
R20.2 PARESTEZJE
R20.3 PRZECZULICA
R20.8 INNE I NIEOKREŚLONE ZABURZENIA CZUCIA SKÓRNEGO
R21 RUMIEŃ I INNE NIESWOISTE WYSYPKI SKÓRNE
R22.0 GŁOWA, ZLOKALIZOWANY OBRZĘK, GUZ I GUZEK
R22.1 SZYJA, ZLOKALIZOWANY OBRZĘK, GUZ I GUZEK
R22.2 TUŁÓW, ZLOKALIZOWANY OBRZĘK, GUZ LUB GUZEK
R23.0 SINICA
R23.3 SAMOISTNE PODBIEGNIĘCIA KRWAWE
R23.4 ZMIANY W UTKANIU SKÓRY
R23.8 INNE I NIEOKREŚLONE ZMIANY SKÓRNE
R25.3 DRŻENIE PĘCZKOWE MIEŚNI
R26.0 CHÓD ATAKTYCZNY
R26.1 CHÓD PARALITYCZNY
R26.8 INNE I NIEOKREŚLONE ZABURZENIA CHODU I PORUSZANIA SIĘ
R27.0 ATAKSJA, NIE OKREŚLONA
R27.8 INNE I NIEOKREŚLONE ZABURZENIA KOORDYNACJI RUCHÓW
R29.0 TĘŻYCZKA
R29.1 ZAPALENIE OPON
R29.2 NIEPRAWIDŁOWE ODRUCHY
R29.4 BIODRO TRZASKAJACE
R29.8 INNE I NIEOKREŚLONE OBJAWY CHOROBOWE DOTYCZĄCE UKŁADU NERWOWEGO I MIĘŚNIOWO KOSTNEGO
R30.0 BOLESNE LUB UTRUDNIONE ODDAWANIE MOCZU (DYZURIA)
R30.1 BOLESNE PARCIE NA MOCZ
R30.9 BOLESNE ODDAWANIE MOCZU, NIE OKREŚLONE
R31 KRWIOMOCZ, NIE OKREŚLONY
R32 NIETRZYMANIE MOCZU, NIE OKREŚLONE
R33 ZATRZYMANIE MOCZU
R34 BEZMOCZ I SKĄPOMOCZ
R35 WIELOMOCZ
R36 WYDZIELINA Z CEWKI MOCZOWEJ
R39.0 PRZEDOSTAWANIE SIĘ MOCZU POZA DROGI MOCZOWE
R39.1 INNE TRUDNOŚCI W ODDAWANIU MOCZU
R39.2 MOCZNICA POZANERKOWA
R39.8 INNE I NIEOKREŚLONE OBJAWY CHOROBOWE DOTYCZĄCE UKŁADU MOCZOWEGO
R40.2 ŚPIĄCZKA, NIE OKREŚLONA
R42 ZAWROTY GŁOWY I ODURZENIE
R43.0 BRAK WĘCHU
R43.1 WĘCH OPACZNY LUB OMAM WĘCHOWY
R43.2 OPACZNE ODCZUWANIE SMAKU
R43.8 INNE I NIEOKREŚLONE ZABURZENIA WĘCHU I SMAKU
R47.0 DYSFAZJA I AFAZJA
R47.1 DYSARTRIA I ANARTRIA
R47.8 INNE I NIE OKREŚLONE ZABURZENIA MOWY
R49.0 DYSFONIA
R49.1 AFONIA /BEZGŁOS/
R50.0 GORĄCZKA Z DRESZCZAMI
R50.1 GORĄCZKA CIĄGŁA
R50.9 GORĄCZKA, NIE OKREŚLONA
R55 OMDLENIE I ZAPAŚĆ
R56.0 DRGAWKI GORĄCZKOWE
R56.8 INNE I NIEOKREŚLONE DRGAWKI
R57.0 WSTRZĄS KARDIOGENNY
R57.1 WSTRZĄS HIPOWOLEMICZNY
R57.8 WSTRZĄS INNY
R57.9 WSTRZĄS, NIE OKREŚLONY
R58 KRWOTOK GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
R59.0 LOKALNIE POWIĘKSZONE WĘZŁY CHŁONNE
R59.1 UOGÓLNIONE POWIĘKSZENIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH
R59.9 POWIĘKSZENIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH, NIE OKREŚLONE
R60.0 OBRZĘK ZLOKALIZOWANY
R60.1 OBRZĘK UOGÓLNIONY
R60.9 OBRZĘK, NIE OKREŚLONY
R61.0 NADMIERNE POCENIE MIEJSCOWE
R61.1 NADMIERNE POCENIE UOGÓLNIONE
R61.9 NADMIERNE POCENIE, NIE OKREŚLONE
R62.0 OPÓŹNIENIE ETAPÓW ROZWOJU FIZJOLOGICZNEGO
R62.8 INNE BRAKI W PORÓWNANIU DO OCZEKIWANEGO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU FIZJOLOGICZNEGO
R62.9 BRAK OCZEKIWANEGO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU FIZYCZNEGO, NIE OKREŚLONY
R63.0 ANOREKSJA
R63.1 POLIDYPSJA
R63.2 POLIFAGIA
R63.3 TRUDNOŚCI W KARMIENIU I NIEPRAWIDŁOWE KARMIENIE
R63.4 NIEPRAWIDŁOWA UTRATA CIĘŻARU CIAŁA
R63.5 NIEPRAWIDŁOWE ZWIĘKSZENIE CIĘŻARU CIAŁA
R63.8 INNE OZNAKI I OBJAWY DOTYCZĄCE ODŻYWIANIA
R64 KACHEKSJA
R68.3 PAŁECZKOWATOŚĆ PALCÓW
R71 NIEPRAWIDŁOWOŚCI KRWINEK CZERWONYCH
R72 NIEPRAWIDŁOWOŚCI KRWINEK BIAŁYCH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
R73.0 NIEPRAWIDŁOWA KRZYWA CUKROWA (TEST TOLERANCJI GLUKOZY)
R73.9 HIPERGLIKEMIA, NIE OKREŚLONA
R75 LABORATORYJNE DOWODY WSKAZUJĄCE NA ZAKAŻENIE WIRUSEM HIV
R76.0 PODWYŻSZONY POZIOM PRZECIWCIAŁ
R76.8 INNE OKREŚLONE NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ IMMUNOLOGICZNYCH SUROWICY KRWI
R76.9 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ IMMUNOLOGICZNYCH SUROWICY KRWI, NIE OKREŚLONE
R78.8 STWIERDZENIE WE KRWI INNYCH OKREŚLONYCH SUBSTACJI PRAWIDŁOWO TAM NIEOBECNYCH
R79.0 NIEPRAWIDŁOWY POZIOM SKŁADNIKÓW MINERALNYCH WE KRWI
R79.8 INNE OKREŚLONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI BADAŃ BIOCHEMICZNYCH KRWI
R79.9 INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI BADAŃ BIOCHEMICZNYCH KRWI, NIE OKREŚLONE
R80 IZOLOWANY BIAŁKOMOCZ
R81 GLIKOZURIA
R82.0 CHYLURIA /CHŁONKOMOCZ/
R82.1 MIOGLOBINURIA
R82.2 BILURIA /WYSTĄPIENIE SKŁADNIKÓW ŻÓŁCI W MOCZU/
R82.3 HEMOGLOBINURIA
R82.4 ACETONURIA
R82.5 PODWYŻSZONY POZIOM W MOCZU LEKÓW, SUBSTACJI BIOLOGICZNYCH
R82.6 NIEPRAWIDŁOWY POZIOM W MOCZU SUBSTANCJI NIE LECZNICZEGO POCHODZENIA
R82.7 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH MOCZU
R82.8 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ CYTOLOGICZNYCH I HISTOLOGICZNYCH MOCZU
R82.9 INNE I NIEOKREŚLONE NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ MOCZU
R83.0 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO (NIEPRAWIDŁOWA AKTYWNOŚĆ ENZYMÓW)
R83.1 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO (NIEPRAWIDŁOWY POZIOM HORMONÓW)
R83.2 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO (NIEPRAWIDŁOWY POZIOM INNYCH ŚRODKÓW, LEKÓW I SUBSTANCJI BIOLOGICZNYCH)
R83.3 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO (NIEPRAWIDŁOWY POZIOM SUBSTANCJI NIELECZNICZYCH)
R83.4 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO (NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ IMMUNOLOGICZNYCH)
R83.5 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO (NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
R83.6 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO (NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ CYTOLOGICZNYCH
R83.7 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO (NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ HISTOLOGICZNYCH)
R83.8 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO (INNE NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI)
R83.9 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO (NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI, NIE OKREŚLONE)
R84.5 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI MATERIAŁU POCHODZACEGO Z UKŁADU ODDECHOWEGO ORAZ KLATKI PIRSIOWEJ (NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
R89.5 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ MATERIAŁU Z INNYCH NARZĄDÓW, UKŁADÓW, TKANEK (NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
R90.0 USZKODZENIE PRZESTRZENI WEWNĄTRZCZASZKOWEJ
R90.8 INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO STWIERDZONE BADANIAMI OBRAZOWYMI
R91 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ OBRAZOWYCH PŁUC
R92 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ OBRAZOWYCH SUTKA
R93.0 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ OBRAZOWYCH CZASZKI I GŁOWY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWNE
R93.1 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ OBRAZOWYCH SERCA I KRĄŻENIA WIEŃCOWEGO
R93.2 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ OBRAZOWYCH WĄTROBY I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
R93.4 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ OBRAZOWYCH UKŁADU MOCZOWEGO
R94.0 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO
R94.1 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO I OKREŚLONYCH NARZĄDÓW CZUCIA
R94.2 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH PŁUC
R94.3 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH SERCA I NACZYŃ
R94.4 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH NEREK
R94.5 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH WĄTROBY
R94.6 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH TARCZYCY
R94.7 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
R94.8 NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH INNYCH NARZĄDÓW I UKŁADÓW
R95 ZESPÓŁ NAGŁEJ ŚMIERCI DZIECKA
R96.0 SMIERĆ NATYCHMIASTOWA
R96.1 SMIERĆ W CIAGU PIERWSZYCH 24 GODZIN OD POJAWIENIA SIĘ OBJAWÓW, NIE DAJĄCA SIĘ WYTŁUMACZYĆ INACZEJ
S00.0 POWIERZCHOWNY URAZ POWŁOK GŁOWY
S00.1 STŁUCZENIE POWIEKI I OKOLICY OKA
S00.2 INNE POWIERZCHOWNE URAZY POWIEKI I OKOLICY OCZODOŁOWEJ
S00.3 POWIERZCHOWNY URAZ NOSA
S00.4 POWIERZCHOWNY URAZ UCHA
S00.5 POWIERZCHOWNY URAZ WARGI I JAMY USTNEJ
S00.7 LICZNE POWIERZCHOWNE URAZY GŁOWY
S00.8 POWIERZCHOWNY URAZ INNYCH CZĘŚCI GŁOWY
S00.9 POWIERZCHOWNY URAZ GŁOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
S01.0 OTWARTA RANA POWŁOK GŁOWY
S01.1 OTWARTA RANA POWIEKI I OKOLICY OCZODOŁOWEJ
S01.2 OTWARTA RANA NOSA
S01.3 OTWARTA RANA UCHA
S01.4 OTWARTA RANA POLICZKA I OKOLICY SKRONIOWO-ŻUCHWOWEJ
S01.5 OTWARTA RANA WARGI I JAMY USTNEJ
S01.7 LICZNE RANY OTWARTE GŁOWY
S01.8 OTWARTA RANA INNYCH OKOLIC GŁOWY
S01.9 OTWARTA RANA GŁOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
S02.0 ZŁAMANIE KOŚCI SKLEPIENIA CZASZKI
S02.1 ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI
S02.2 ZŁAMANIE KOŚCI NOSOWYCH
S02.5 ZŁAMANIE ZĘBAS02.5
S02.6 ZŁAMANIE ŻUCHWY
S02.7 WIELOKROTNE ZŁAMAŃIA KOŚCI CZASZKI I TWARZOCZASZKI
S02.8 ZŁAMANIE INNYCH KOŚCI CZASZKI I TWARZOCZASZKI
S02.9 ZŁAMANIE KOŚCI CZASZKI I TWARZOCZASZKI, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
S03.0 ZWICHNIĘCIE ŻUCHWY
S03.1 ZWICHNIĘCIE PRZEGRODY CHRZĘSTNEJ NOSA
S03.2 ZWICHNIĘCIE ZĘBA
S03.3 ZWICHNIĘCIE INNYCH NIE OKREŚLONYCH CZĘŚCI GŁOWY
S03.4 SKRĘCENIE I NADERWANIE ŻUCHWY
S03.5 SKRĘCENIE I NADERWANIE STAWÓW I WIĘZADEŁ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI GŁOWY
S04.0 URAZ NERWU I DRÓG WZROKOWYCH
S04.1 URAZ NERWU OKORUCHOWEGO
S04.2 URAZ NERWU BLOCZKOWEGO
S04.3 URAZ NERWU TRÓJDZIELNEGO
S04.4 URAZ NERWU ODWODZACEGO
S04.5 URAZ NERWU TWARZOWEGO
S04.6 URAZ NERWU PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWEGO
S04.7 URAZ NERWU DODATKOWEGO
S04.8 URAZ INNYCH NERWÓW CZASZKOWYCH
S04.9 URAZ NIEOKREŚLONEGO NERWU CZASZKOWEGO
S05.0 URAZ SPOJÓWKI I ABRAZJA ROGÓWKI BEZ WZMIANKI O CIELE OBCYM
S05.1 STŁUCZENIE GAŁKI OCZNEJ I TKANEK OCZODOŁU
S05.2 ZRANIENIE OKA Z PĘKNIĘCIEM I WYPADNIĘCIEM LUB UTRATĄ TKANEK OKA
S05.3 ZRANIENIE OKA BEZ WYPADNIĘCIA LUB UTRATY TKANEK OKA
S05.4 RANA DRĄŻĄCA OCZODOŁU Z LUB BEZ CIAŁA OBCEGO
S05.5 RANA DRĄŻĄCA GAŁKI OCZNEJ Z CIAŁEM OBCYM
S05.6 RANA DRĄŻĄCA GAŁKI OCZNEJ BEZ CIAŁA OBCEGO
S05.7 WYRWANIE OKA
S05.8 INNE URAZY OKA I OCZODOŁU
S05.9 URAZ OKA I OCZODOŁU, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
S06.0 WSTRZĄŚNIENIE
S06.1 URAZOWY OBRZĘK MÓZGU
S06.2 ROZLANY URAZ MÓZGU
S06.3 OGNISKOWY URAZ MÓZGU
S06.4 KRWOTOK NADTWARDÓWKOWY
S06.5 URAZOWY KRWOTOK PODTWARDÓWKOWY
S06.6 URAZOWY KRWOTOK PODPAJĘCZYNÓWKOWY
S06.7 URAZ SRÓDCZASZKOWY Z DŁUGOTRWAŁYM OKRESEM NIEPRZYTOMNOŚCI
S06.8 INNE URAZY SRÓDCZASZKOWE
S06.9 URAZ SRÓDCZASZKOWY, NIE OKREŚLONY
S07.1 URAZ ZMIAŻDŻENIOWY CZASZKI
S07.8 URAZ ZMIAŻDŻENIOWY INNYCH CZĘŚCI GŁOWY
S07.9 URAZ ZMIAŻDŻENIOWY GŁOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
S08.0 ODERWANIE POWŁOK GŁOWY
S09.0 URAZ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH GŁOWY NIESKLASYFIKOWANY GDZIE INDZIEJ
S09.1 URAZ MIĘŚNIA I ŚCIĘGNA GŁOWY
S09.2 URAZOWE PĘKNIĘCIE BŁONY BĘBENKOWEJ
S09.7 LICZNE URAZY GŁOWY
S09.8 INNE OKREŚLONE URAZY GŁOWY
S09.9 NIEOKREŚLONY URAZ GŁOWY
S10.0 STŁUCZENIE GARDŁA
S10.1 INNE NIEOKREŚLONE POWIERZCHOWNE URAZY GARDŁA
S10.7 LICZNE POWIERZCHOWNE URAZY SZYI
S10.8 POWIERZCHOWNE URAZY INNYCH CZĘŚCI SZYI
S10.9 POWIERZCHOWNY URAZ SZYI, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
S11.0 OTWARTA RANA OBEJMUJĄCA KRTAŃ I TCHAWICĘ
S11.1 OTWARTA RANA OBEJMUJĄCA GRUCZOŁ TARCZOWY
S11.2 OTWARTA RANA OBEJMUJĄCA GARDZIEL I CZĘŚĆ SZYJNĄ PRZEŁYKU
S12.0 ZŁAMANIE 1 KRĘGU SZYJNEGO
S12.1 ZŁAMANIE 2 KRĘGU SZYJNEGO
S12.2 ZŁAMANIE INNEGO OKREŚLONEGO KRĘGU SZYJNEGO
S12.7 LICZNE ZŁAMAŃIA ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA
S12.8 ZŁAMANIE INNYCH ELEMENTÓW CHRZĘSTNO-KOSTNYCH SZYI
S12.9 ZŁAMANIE W OBREBIE SZYI, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
S13.0 URAZOWE PĘKNIĘCIE KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO
S13.1 ZWICHNIĘCIE KRĘGU ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA
S13.2 ZWICHNIĘCIE W INNYCH I NIE OKREŚLONYCH CZĘŚCIACH ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA
S13.3 LICZNE ZWICHNIĘCIA ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA
S13.4 SKRĘCENIE I NADERWANIE ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA
S13.5 SKRĘCENIE I NADERWANIE REJONU TARCZYCY
S13.6 SKRĘCENIE I NADERWANIE STAWÓW I WIĘZADEŁ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI SZYI
S14.0 WSTRZĄŚNIENIE I OBRZĘK ODCINKA SZYJNEGO RDZENIA KRĘGOWEGO
S14.1 INNE I NIEOKREŚLONE URAZY ODCINKA SZYJNEGO RDZENIA KRĘGOWEGO
S14.2 URAZ KORZENI NERWOWYCH NERWÓW ODCINKA SZYJNEGO RDZENIA KRĘGOWEGO
S14.3 URAZ SPLOTU RAMIENNEGO
S14.4 URAZ OBWODOWYCH NERWÓW SZYI
S14.5 URAZ NERWÓW UKŁADU SYMPATYCZNEGO SZYI
S14.6 URAZ INNYCH I NIE OKREŚLONYCH NERWÓW SZYI
S16 URAZ MIĘŚNIA I ŚCIĘGNA NA POZIOMIE SZYI
S19.7 LICZNE URAZY SZYI
S19.8 INNE OKREŚLONE URAZY SZYI
S19.9 NIEOKREŚLONY URAZ SZYI
S20.1 INNE I NIEOKREŚLONE POWIERZCHOWNE URAZY SUTKA
S20.2 STŁUCZENIE KLATKI PIERSIOWEJ
S20.3 INNE POWIERZCHOWNE URAZY PRZEDNIEJ ŚCIANY KLATKI PIERSIOWEJ
S20.4 INNE POWIERZCHOWNE URAZY ŚCIANY TYLNEJ KLATKI PIERSIOWEJ
S20.7 LICZNE POWIERZCHOWNE URAZY KLATKI PIERSIOWEJ
S20.8 POWIERZCHOWNY URAZ INNYCH LUB NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI KLATKI PIERSIOWEJ
S21.1 OTWARTA RANA ŚCIANY PRZEDNIEJ KLATKI PIERSIOWEJ
S21.2 OTWARTA RANA ŚCIANY TYLNEJ KLATKI PIERSIOWEJ
S21.7 LICZNE OTWARTE RANY ŚCIAN KLATKI PIERSIOWEJ
S21.8 OTWARTA RANA INNYCH CZĘŚCI KLATKI PIERSIOWEJ
S21.9 OTWARTA RANA KLATKI PIERSIOWEJ, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
S22.0 ZŁAMANIE KRĘGÓW ODCINKA PIERSIOWEGO KRĘGOSŁUPA
S22.1 LICZNE ZŁAMAŃIA ODCINKA PIERSIOWEGO KRĘGOSŁUPA
S22.2 ZŁAMANIE MOSTKA
S22.3 ZŁAMANIE ŻEBRAS22.3
S22.4 LICZNE ZŁAMAŃIA ŻEBER
S22.8 ZŁAMANIE INNYCH CZĘŚCI RUSZTOWANIA KOSTNEGO KLATKI PIERSIOWEJ
S22.9 ZŁAMANIE RUSZTOWANIA KOSTNEGO KLATKI PIERSIOWEJ, NIE OKREŚLONE
S23.0 URAZOWE PĘKNIĘCIE KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO ODCINKA PIERSIOWEGO KRĘGOSŁUPA
S23.1 ZWICHNIĘCIE KRĘGU ODCINKA PIERSIOWEGO KRĘGOSŁUPA
S23.2 ZWICHNIĘCIE INNYCH I NIE OKREŚLONYCH CZĘŚCI KLATKI PIERSIOWEJ
S23.3 SKRĘCENIE I NADERWANIE ODCINKA PIERSIOWEGO KRĘGOSŁUPA
S23.4 SKRĘCENIE I NADERWANIE ŻEBER I MOSTKA
S23.5 SKRĘCENIE I NADERWANIE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI KLATKI PIERSIOWEJ
S24.0 WSTRZĄŚNIENIE I OBRZĘK RDZENIA KRĘGOWEGO ODCINKA PIERSIOWEGO KRĘGOSŁUPA
S24.1 INNE I NIEOKREŚLONE URAZY RDZENIA KRĘGOWEGO ODCINKA PIERSIOWEGO KRĘGOSŁUPA
S24.2 URAZ NERWÓW RDZENIOWYCH ODCINKA PIERSIOWEGO KRĘGOSŁUPA
S24.3 URAZ OBWODOWYCH NERWÓW KLATKI PIERSIOWEJ
S24.4 URAZ NERWÓW UKŁADU SYMPATYCZNEGO KLATKI PIERSIOWEJ
S24.5 URAZ INNYCH NERWÓW KLATKI PIERSIOWEJ
S24.6 URAZ NIEOKREŚLONEGO NERWU KLATKI PIERSIOWEJ
S25.3 URAZ ŻYŁY RAMIENNO-GŁOWOWEJ LUB PODOBOJCZYKOWEJ
S26.0 URAZ SERCA Z TAMPONADĄ WORKA OSIERDZIOWEGO
S26.8 INNE URAZY SERCA
S26.9 URAZ SERCA, NIE OKREŚLONY
S27.0 URAZOWA ODMA OPŁUCNOWA
S27.1 URAZOWY KRWOTOK DO JAMY OPŁUCNOWEJ
S27.2 URAZOWA ODMA OPŁUCNOWA Z KRWOTOKIEM DO JAMY OPŁUCNOWEJ
S27.3 INNE URAZY PŁUCA
S27.6 URAZ OPŁUCNEJ
S27.7 LICZNE URAZY NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ
S28.0 ZMIAŻDŻENIE KLATKI PIERSIOWEJ
S28.1 URAZOWA AMPUTACJA CZĘŚCI KLATKI PIERSIOWEJ
S29.0 URAZ MIĘŚNIA I ŚCIĘGNA NA POZIOMIE KLATKI PIERSIOWEJ
S29.7 LICZNE URAZY KLATKI PIERSIOWEJ
S29.8 INNE OKREŚLONE URAZY KLATKI PIERSIOWEJ
S29.9 NIEOKREŚLONY URAZ KLATKI PIERSIOWEJ
S30.0 STŁUCZENIE DOLNEJ CZĘŚCI GRZBIETU I MIEDNICY
S30.1 STŁUCZENIE ŚCIANY BRZUCHA
S30.2 STŁUCZENIE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH
S30.7 LICZNE POWIERZCHOWNE URAZY BRZUCHA, DOLNEJ CZĘŚCI GRZBIETU I MIEDNICY
S30.8 INNE POWIERZCHOWNE URAZY BRZUCHA, DOLNEJ CZĘŚCI GRZBIETU I MIEDNICY
S30.9 POWIERZCHOWNY URAZ BRZUCHA, DOLNEJ CZĘŚCI GRZBIETU I MIEDNICY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
S31.0 OTWARTA RANA DOLNEJ CZĘŚCI GRZBIETU I MIEDNICY
S31.1 OTWARTA RANA ŚCIANY BRZUCHA
S31.2 OTWARTA RANA PRĄCIA
S31.3 OTWARTA RANA MOSZNY I JĄDER
S31.4 OTWARTA RANA POCHWY I SROMU
S31.5 OTWARTA RANA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH
S31.7 LICZNE OTWARTE RANY BRZUCHA, DOLNEJ CZĘŚCI GRZBIETU I MIEDNI
S32.0 ZŁAMANIE KRĘGU ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA
S32.1 ZŁAMANIE KOŚCI KRZYŻOWEJ
S32.2 ZŁAMANIE KOŚCI GUZICZNEJ
S32.3 ZŁAMANIE KOŚCI BIODROWEJ
S32.4 ZŁAMANIE PANEWKI STAWU BIODROWEGO
S32.5 ZŁAMANIE KOŚCI ŁONOWEJ
S32.7 LICZNE ZŁAMAŃIA ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA
S32.8 ZŁAMANIE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI ODCINKA LĘDŹWIOWEGO
S33.0 URAZOWE PĘKNIĘCIE KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA
S33.1 ZWICHNIĘCIE KRĘGU ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA
S33.2 ZWICHNIĘCIE STAWU KRZYŻOWO-BIODROWEGO I KRZYŻOWO-GUZICZNEGO
S33.3 ZWICHNIĘCIE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA I MIEDNICY
S33.4 URAZOWE ROZERWANIE SPOJENIA ŁONOWEGO
S33.5 SKRĘCENIE I NADERWANIE ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA
S33.6 SKRĘCENIE I NADERWANIE STAWU KRZYŻOWO-BIODROWEGO
S33.7 SKRĘCENIE I NADERWANIE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI ODCINKA LĘDŹWOWEGO KRĘGOSŁUPA I MIEDNICY
S34.0 WSTRZĄŚNIENIE I OBRZĘK RDZENIA KRĘGOWEGO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA
S34.1 INNY URAZ RDZENIA KRĘGOWEGO CZĘŚCI LĘDŹWIOWEJ KRĘGOSŁUPA
S34.2 URAZ NERWÓW RDZENIOWYCH ODCINKA LĘDŹWIOWEGO I KRZYŻOWEGO KRĘGOSŁUPA
S34.3 URAZ OGONA KOŃSKIEGO
S34.4 URAZ SPLOTU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO
S34.5 URAZ NERWÓW UKŁADU SYMPATYCZNEGO CZĘŚCI LĘDŹWIOWEJ, KRZYŻOWEJ I MIEDNICZNEJ KRĘGOSŁUPA
S34.6 URAZ OBWODOWEGO NERWU (NERWÓW) BRZUCHA, DOLNEJ CZĘŚCI GRZBIETU I MIEDNICY
S34.8 URAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NERWÓW NA POZIOMIE BRZUCHA, DOLNEJ CZĘŚCI GRZBIETU I MIEDNICY
S35.1 URAZ ŻYŁY GLÓWNEJ DOLNEJ
S35.2 URAZ PNIA TRZEWNEGO I TĘTNICY KRĘŻKOWEJ
S35.4 URAZ NACZYŃ KRWIONOŚNYCH NERKI
S36.1 URAZ WĄTROBY LUB PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
S36.4 URAZ JELITA CIENKIEGO
S36.6 URAZ PROSTNICY
S37.0 URAZ NERKI
S37.3 URAZ CEWKI MOCZOWEJ
S37.6 URAZ MACICY
S38.2 URAZOWA AMPUTACJA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH
S39.0 URAZ MIĘŚNI I WIĘZADEŁ BRZUCHA, DOLNEJ CZĘŚCI GRZBIETU I MIEDNICY
S39.6 URAZ NARZĄDU (NARZĄDÓW) JAMY BRZUSZNEJ WRAZ Z NARZĄDEM (NARZĄDAMI) MIEDNICY
S39.7 INNE MNOGIE URAZY BRZUCHA, DOLNEJ CZĘŚCI GRZBIETU I MIEDNICY
S39.8 INNE OKREŚLONE URAZY BRZUCHA, DOLNEJ CZĘŚCI GRZBIETU I MIEDNICY
S39.9 NIEOKREŚLONE URAZY BRZUCHA, DOLNEJ CZĘŚCI GRZBIETU I MIEDNICY
S40.0 STŁUCZENIE BARKU I RAMIENIA
S40.7 MNOGIE POWIERZCHOWNE URAZY BARKU I RAMIENIA
S40.8 INNE POWIERZCHOWNE URAZY BARKU I RAMIENIA
S41.0 OTWARTA RANA BARKU
S41.1 OTWARTA RANA RAMIENIA
S41.7 MNOGIE OTWARTE RANY BARKU I RAMIENIA
S41.8 OTWARTA RANA INNYCH I NIE OKREŚLONYCH CZĘŚCI OBRECZY BARKOWEJ
S42.0 ZŁAMANIE OBOJCZYKA
S42.1 ZŁAMANIE ŁOPATKI
S42.2 ZŁAMANIE NASADY BLIŻSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ
S42.3 ZŁAMANIE TRZONU KOŚCI RAMIENNEJ
S42.4 ZŁAMANIE NASADY DALSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ
S42.7 MNOGIE ZŁAMAŃIA OBOJCZYKA, ŁOPATKI I KOŚCI RAMIENNEJ
S42.8 ZŁAMANIE INNYCH CZĘŚCI BARKU I RAMIENIA
S42.9 ZŁAMANIE OBRECZY BARKOWEJ, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
S43.0 ZWICHNIĘCIE STAWU RAMIENNEGO
S43.1 ZWICHNIĘCIE STAWU BARKOWO-OBOJCZYKOWEGO
S43.2 ZWICHNIĘCIE STAWU MOSTKOWO-OBOJCZYKOWEGO
S43.3 ZWICHNIĘCIE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI OBRECZY BARKOWEJ
S43.4 SKRĘCENIE I NADERWANIE STAWU RAMIENNEGO
S43.5 SKRĘCENIE I NADERWANIE STAWU BARKOWO-OBOJCZYKOWEGO
S43.6 SKRĘCENIE I NADERWANIE STAWU MOSTKOWO-OBOJCZYKOWEGO
S43.7 SKRĘCENIE I NADERWANIE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI OBRECZY BARKOWEJ
S44.0 URAZ NERWU ŁOKCIOWEGO NA POZIOMIE RAMIENIA
S44.1 URAZ NERWU POŚRODKOWEGO NA POZIOMIE RAMIENIA
S44.2 URAZ NERWU PROMIENIOWEGO NA POZIOMIE RAMIENIA
S44.3 URAZ NERWU PACHOWEGO
S44.4 URAZ NERWU MIĘŚNIOWO-SKÓRNEGO
S44.5 URAZ NERWU CZUCIOWEGO NA POZIOMIE BARKU I RAMIENIA
S44.7 URAZ WIELU NERWÓW NA POZIOMIE BARKU I RAMIENIA
S44.8 URAZ INNYCH NERWÓW NA POZIOMIE BARKU I RAMIENIA
S44.9 URAZ NIEOKREŚLONEGO NERWU NA POZIOMIE BARKU I RAMIENIA
S46.0 URAZ ŚCIĘGIEN ROTATORÓW ZEWNĘTRZNYCH BARKU
S46.1 URAZ MIĘŚNIA I ŚCIĘGNA GŁOWY DŁUGIEJ MIĘŚNIA DWUGŁOWEGO RAMIENIA
S46.2 URAZ MIĘŚNIA I ŚCIĘGNA INNEJ CZĘŚCI MIĘŚNIA DWUGŁOWEGO RAMIENIA
S46.3 URAZ MIĘŚNIA I ŚCIĘGNA MIĘŚNIA TRÓJGŁOWEGO RAMIENIA
S46.7 URAZ LICZNYCH MIĘŚNI I ŚCIĘGIEN NA POZIOMIE BARKU I RAMIENIA
S46.8 URAZ INNYCH MIĘŚNI I ŚCIĘGIEN NA POZIOMIE BARKU I RAMIENIA
S46.9 URAZ NIEOKREŚLONEGO MIĘŚNIA I ŚCIĘGNA NA POZIOMIE BARKU I RAMIENIA
S48.0 URAZOWA AMPUTACJA W MIEJSCU STAWU RAMIENNEGO
S48.1 URAZOWA AMPUTACJA NA POZIOMIE POMIĘDZY BARKIEM I ŁOKCIEM
S48.9 URAZOWA AMPUTACJA BARKU I RAMIENIA, POZIOM NIEOKREŚLONY
S49.7 MNOGIE URAZY BARKU I RAMIENIA
S49.8 INNE OKREŚLONE URAZY BARKU I RAMIENIA
S49.9 NIEOKREŚLONY URAZ BARKU I RAMIENIA
S50.0 STŁUCZENIE ŁOKCIA
S50.1 STŁUCZENIE INNYCH, NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEDRAMIENIA
S50.7 MNOGIE POWIERZCHOWNE URAZY PRZEDRAMIENIA
S50.8 INNE POWIERZCHOWNE URAZY PRZEDRAMIENIA
S51.0 OTWARTA RANA ŁOKCIA
S51.7 MNOGIE RANY OTWARTE PRZEDRAMIENIA
S51.8 OTWARTA RANA INNYCH CZĘŚCI PRZEDRAMIENIA
S51.9 OTWARTA RANA PRZEDRAMIENIA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA
S52.0 ZŁAMANIE NASADY BLIŻSZEJ KOŚCI ŁOKCIOWEJ
S52.1 ZŁAMANIE NASADY BLIŻSZEJ KOŚCI PROMIENIOWEJ
S52.2 ZŁAMANIE TRZONU KOŚCI ŁOKCIOWEJ
S52.3 ZŁAMANIE TRZONU KOŚCI PROMIENIOWEJ
S52.4 ZŁAMANIE TRZONÓW KOŚCI ŁOKCIOWEJ I PROMIENIOWEJ
S52.5 ZŁAMANIE NASADY DALSZEJ KOŚCI PROMIENIOWEJ