Plik parametryzujący wersja 33.5 ( 28.02.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

F84.2

nazwa:Zespół Retta

Listy: P15

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej:

Parametry listy kierunkowej ICD-10: P15
Grupa
JGP
Ograniczenia:
P15
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P15
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne