Plik parametryzujący wersja 35.5 ( 10.04.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

Q87.8

nazwa:Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej

Listy: N31 P16

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej:Parametry listy kierunkowej ICD-10: P16
Grupa
JGP
Ograniczenia:
P16
ogr. wieku: młodszych niż 18 (lat(rok))
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: P16
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne