Plik parametryzujący wersja 4 ( 09.09.2008r ) inne


Rozpoznania ICD10

Lista P12

Parametry dla grup JGP
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
Typ Kod
ICD-10 P12 P12
ogr. wieku : 1
grupa dla: młodszych niż 18 (lat)


Kod Nazwa
E55.0 Krzywica, czynna
E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii
E66.1 Otyłość polekowa
E66.8 Inne postacie otyłości
E66.9 Otyłość, nieokreślona
E70.0 Klasyczna fenyloketonuria
E70.1 Inne hyperfenyloalaninemie
E73.1 Wtórny niedobór laktazy
E73.8 Inna nietolerancja laktozy
E73.9 Nietolerancja laktozy, nieokreślona
E74.3 Inne zaburzenia wchłaniania jelitowego węglowodanów
E76.9 Zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów, nieokreślone
E80.3 Defekty katalazy i peroksydazy
E80.4 Zespół Gilberta
E80.7 Zaburzenia przemian bilirubiny, nieokreślone
E85.1 Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna
E85.2 Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona
E85.3 Wtórne amyloidozy narządowe
E85.4 Zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych
E85.8 Inne amyloidozy
E85.9 Amyloidoza, nieokreślona
E86 Nadmierna utrata płynów
E87.2 Kwasica
E88.9 Zaburzenia metaboliczne, nieokreślone
I88.0 Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych krezkowych
K00.6 Zaburzenia w wyrzynaniu się zębów
K00.7 Zespół ząbkowania
K01.0 Wtopione zęby
K01.1 Zaklinowane zęby
K02.0 Próchnica ograniczona do szkliwa
K02.1 Próchnica zębiny
K02.2 Próchnica cementu
K02.3 Zatrzymana próchnica zębów
K02.4 Odontoklazja
K02.8 Inne próchnice zębów
K02.9 Próchnica zębów, nieokreślona
K04.7 Ropień okołowierzchołkowy bez zajęcia zatoki szczękowej
K05.1 Przewlekłe zapalenie dziąseł
K11.2 Zapalenie gruczołu ślinowego
K11.3 Ropień gruczołu ślinowego
K12.0 Nawracające afty jamy ustnej
K12.1 Inne postacie zapalenia jamy ustnej
K13.1 Nagryzanie policzka i wargi
K13.4 Ziarniniak i ziarniniakopodobne choroby śluzówki jamy ustnej
K13.6 Rozrost z podrażnienia śluzówki jamy ustnej
K13.7 Inne i nieokreślone choroby śluzówki jamy ustnej
K20 Zapalenie przełyku
K21.0 Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przełykowe z zapaleniem przełyku
K21.9 Zarzucanie żołądkowo-przełykowe bez zapalenia przełyku
K22.6 Żołądkowo-przełykowe pęknięcie śluzówki z krwawieniem
K22.8 Inne określone choroby przełyku
K29.0 Ostre krwotoczne zapalenie żołądka
K29.1 Inne ostre zapalenie żołądka
K29.3 Przewlekłe powierzchowne zapalenie żołądka
K29.7 Zapalenie żołądka, nieokreślone
K29.9 Zapalenie żołądka i dwunastnicy, nieokreślone
K30 Dyspepsja
K35.1 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z ropniem otrzewnej
K35.9 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone
K37 Zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone
K38.0 Rozrost wyrostka robaczkowego
K38.1 Kamienie wyrostkowe
K38.2 Uchyłek wyrostka robaczkowego
K38.3 Przetoka wyrostka robaczkowego
K38.8 Inne określone choroby wyrostka robaczkowego
K38.9 Choroby wyrostka robaczkowego, nieokreślone
K40.2 Obustronna przepuklina pachwinowa, bez niedrożności lub zgorzeli
K40.9 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa bez niedrożności lub zgorzeli
K42.9 Przepuklina pępkowa bez niedrożności lub zgorzeli
K44.9 Przepuklina przeponowa bez niedrożności lub zgorzeli
K51.5 Śluzowe zapalenie prostnicy i okrężnicy
K56.3 Niedrożność wywołana kamieniem żółciowym
K56.4 Inne postacie zatkania jelita
K56.6 Inne i nieokreślone postacie niedrożności jelitowej
K56.7 Niedrożność, nieokreślona
K58.0 Zespół pobudliwego jelita z biegunką
K58.9 Zespół pobudliwego jelita bez biegunki
K59.0 Zaparcie
K59.1 Biegunka czynnościowa
K59.8 Inne określone czynnościowe zaburzenia jelit
K59.9 Czynnościowe zaburzenia jelit, nieokreślone
K60.0 Ostra szczelina odbytu
K60.1 Przewlekła szczelina odbytu
K60.2 Szczelina odbytu, nieokreślona
K61.0 Ropień odbytu
K61.1 Ropień odbytniczy
K61.2 Ropień odbytniczo-odbytowy
K61.3 Ropień kulszowo-odbytniczy
K61.4 Ropień wewnątrzzwieraczowy
K62.2 Wypadnięcie odbytu
K62.3 Wypadnięcie odbytnicy
K62.4 Zwężenie odbytu i odbytnicy
K62.5 Krwawnienie z odbytu i odbytnicy
K62.6 Wrzód odbytu i odbytnicy
K62.8 Inne określone choroby odbytu i odbytnicy
K62.9 Choroby odbytu i odbytnicy, nieokreślone
K63.0 Ropień jelit
K63.3 Wrzód jelita
K63.4 Opadnięcie trzewi
K63.8 Inne określone choroby jelit
K63.9 Choroba jelita, nieokreślona
K71.2 Toksyczna choroba wątroby z ostrym zapaleniem wątroby
K71.3 Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym przetrwałym zapaleniem wątroby
K71.4 Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym zrazikowym zapaleniem wątroby
K71.5 Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątroby
K71.6 Toksyczna choroba wątroby z zapaleniem wątroby niesklasyfikowanym gdzie indziej
K71.7 Toksyczna choroba wątroby ze zwłóknieniem i marskością wątroby
K71.8 Toksyczna choroba wątroby z innymi zaburzeniami wątroby
K75.2 Nieokreślone odczynowe zapalenie wątroby
K76.9 Choroba wątroby, nieokreślona
K90.0 Choroba trzewna [celiakia]
K90.4 Nieprawidłowe wchłanianie wywołane przez nietolerancję, niesklasyfikowane gdzie indziej
K90.8 Inne nieprawidłowe wchłanianie jelitowe
K90.9 Nieprawidłowe wchłanianie jelitowe, nieokreślone
K92.0 Wymioty krwawe
K92.1 Stolce smołowate
K92.2 Krwotok żołądkowo-jelitowy, nieokreślony
K92.8 Inne określone choroby układu pokarmowego
K92.9 Choroba układu pokarmowego, nieokreślona
Q40.0 Wrodzone przerostowe zwężenie oddźwiernika
R10.0 Ostry brzuch
R10.1 Ból zlokalizowany w nadbrzuszu
R10.2 Ból w okolicy miednicy i krocza
R10.3 Ból zlokalizowany w innych okolicach podbrzusza
R10.4 Inny i nieokreślony ból brzucha
R11 Nudności i wymioty
R16.0 Powiększenie wątroby, gdzie indziej niesklasyfikowane
R16.2 Powiększenie wątroby i śledziony, gdzie indziej niesklasyfikowane
R17 Żółtaczka, nieokreślona
R18 Wodobrzusze
R19.8 Inne objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i brzucha
R63.0 Anoreksja
R63.1 Polidypsja
R63.2 Polifagia
R63.3 Trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie
R63.4 Nieprawidłowa utrata ciężaru ciała
R63.5 Nieprawidłowe zwiększenie ciężaru ciała
R63.8 Inne oznaki i objawy dotyczące odżywiania
R73.9 Hiperglikemia, nieokreślona
R78.8 Stwierdzenie we krwi innych określonych substacji prawidłowo tam nieobecnych
R79.0 Nieprawidłowy poziom składników mineralnych we krwi
R79.8 Inne określone nieprawidłowości badań biochemicznych krwi
R79.9 Inne nieprawidłowości badań biochemicznych krwi, nieokreślone
Z00.2 Badanie w okresie gwałtownego wzrostu w dzieciństwie