Plik parametryzujący wersja 7 ( 05.11.2008r ) inne


Kod Rozpoznania ICD10

G80.8

nazwa:Inne dziecięce porażenie mózgowe

Listy: A87

Grupy JGP dla tego rozpoznania jako kierunkowego:


Lista: A87
Lista
kierunkowa
Grupa
JGP
Ograniczenia:
Typ Kod
ICD-10 A87 A87