Plik parametryzujący wersja AOS.1.5 ( 03.06.2011r ) inne

Procedury ICD9

Kod Ranga Nazwa
00.9600 Elektrokoagulacja zmian powierzchownych
00.9601 Krioterapia zmian powierzchownych
00.9602 Laseroterapia zmian powierzchownych
04.13 Elektroneurografia
04.14 Badanie metodą pojedynczego włókna (SFEMG)
04.21 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego
04.24 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą
04.25 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane wysoką temperaturą
04.80 Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego - nieokreślone inaczej
04.81 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego
04.89 Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego z wyjątkiem środków neurolitycznych
06.111 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy
06.112 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana
06.113 Biopsja gruboigłowa tarczycy
06.114 Biopsja gruboigłowa tarczycy – celowana
08.01 Nacięcie brzegu powieki
08.09 Nacięcie powieki oka - inne
08.11 Biopsja powieki
08.201 Inne usunięcie gruczołu tarczkowego
08.21 Wycięcie gradówki
08.22 Wycięcie innej małej zmiany powieki
08.25 Zniszczenie zmiany powieki
08.41 Termokauteryzacja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.42 Podszycie podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.511 Powiększenie szczeliny powiek
08.521 Zszycie kąta szpary powiekowej
08.522 Zszycie tarczki
08.81 Zszycie linijnej rany powieki/ brwi
09.12 Biopsja woreczka łzowego
09.41 Zgłębnikowanie otworu łzowego
09.42 Zgłębnikowanie kanalika łzowego
09.43 Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego
09.51 Nacięcie otworu łzowego
09.52 Nacięcie kanalika łzowego
09.53 Nacięcie woreczka łzowego
09.91 Obliteracja otworu łzowego
09.92 Płukanie dróg łzowych
10.0 Usunięcie ciała obcego ze spojówki
10.1 Inne nacięcia spojówki
10.21 Biopsja spojówki
10.31 Wycięcie zmiany ze spojówki
10.32 Zniszczenie zmiany na spojówce
10.331 Usunięcie ziarniny jagliczej
10.6 Operacja naprawcza skaleczenia spojówki
10.91 Iniekcja podspojówkowa
100.42 Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (powyżej 2 godzin)
11.21 Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew
12.124 Nacięcie tęczówki z użyciem lasera
12.21 Diagnostyczna aspiracja treści z przedniej komory oka
12.72 Cyklokrioterapia
12.73 Cyklofotokoagulacja
12.91 Lecznicze opróżnienie komory przedniej oka
12.921 Wstrzyknięcie powietrza do komory przedniej oka
12.922 Wstrzyknięcie płynu do przedniej komory oka
12.923 Wstrzyknięcie leku do przedniej komory oka
13.64 Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie) (kapsulotomia laserowa)
14.22 Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki - krioterapia
14.24 Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/ siatkówki
14.25 Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/ siatkówki - inne
14.32 Rozerwanie siatkówki - leczenie krioterapią
14.34 Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)
14.35 Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne
14.54 Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)
14.55 Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne
18.02 Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego
18.09 Nacięcie ucha zewnętrznego - inne
18.111 Otoskopia
18.112 Videootoskopia
18.12 Biopsja ucha zewnętrznego
18.291 Przyżeganie ucha zewnętrznego
18.292 Koagulacja ucha zewnętrznego
18.293 Kriochirurgia ucha zewnętrznego
18.294 Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego
18.295 Elektrokoagulacja ucha zewnętrznego
18.299 Częściowe wycięcie małżowiny usznej
18.4 Szycie rany ucha zewnętrznego
20.091 Aspiracja ucha środkowego – nieokreślona inaczej
20.099 Nacięcie błony bębenkowej - inne
20.1 Usunięcie rurki tympanostomijnej
20.391 Posturografia
20.81 Kateteryzacja trąbki Eustachiusza
20.84 Wdmuchnięcie kwasu bornego/ salicylowego do trąbki Eustachiusza
20.94 Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej
21.01 Przednia tamponada nosa przy krwotoku
21.02 Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku
21.13 Nacięcie przegrody nosowej
21.14 Drenaż ropnia przegrody nosa
21.15 Nacięcie małżowiny nosa - (konchotomia) częściowa podśluzówkowa
21.18 Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa
21.22 Biopsja nosa
21.291 Rinoskopia przednia
21.292 Rinoskopia środkowa
21.293 Rinoskopia tylna
21.32 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie innych zmian nosa
21.71 Zamknięte nastawienie złamania nosa
21.81 Szycie rany nosa
21.91 Uwolnienie zrostów nosowych
21.92 Odwarstwienie błony śluzowej przegrody nosa
22.00 Aspiracja i płukanie zatok nosa – nieokreślone inaczej
22.01 Punkcja zatoki nosa/ płukanie/ aspiracja
22.02 Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście
22.11 Zamknięta igłowa biopsja zatoki nosa
23.1703 Usunięcie głęboko złamanego zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni
23.1704 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
23.1705 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
23.1706 Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z naklejeniem zaczepu ortodontycznego
23.1707 Operacyjne - usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
23.1708 Usunięcie zębów w znieczuleniu ogólnym u pacjentów z niedorozwojem umysłowym
23.1808 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
23.1810 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 2-3 zębodołów włącznie z opracowaniem i szwami
23.1817 Krioterapia niewielkich zmian w obrębie tkanek miękkich jamy ustnej
23.2001 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
23.2102 Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami
23.2206 Założenie szyny przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów
23.2207 Założenie szyny z pelotą lub płytą nagryzową przy złamaniach z przemieszczeniem szczęki lub dna oczodołu lub wyrostka kłykciowego żuchwy
24.0 Nacięcie dziąsła lub kości zębodołowej
24.11 Biopsja dziąsła
24.12 Biopsja wyrostka zębodołowego
24.31 Wycięcie zmiany/ tkanki dziąsła
24.32 Szycie rozerwanego dziąsła
24.511 Plastyka wyrostka zębodołowego - przykorzeniowa
24.514 Plastyka wyrostka zębodołowego - prosta
25.01 Zamknięta (igłowa) biopsja języka
25.1 Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka
25.51 Szycie rany języka
25.91 Podcięcie wędzidełka języka
25.92 Wycięcie wędzidełka języka
26.0 Nacięcie ślinianki/ przewodu ślinowego
26.11 Biopsja igłowa ślinianki/ przewodu
26.91 Sondowanie przewodu ślinowego
27.1 Nacięcie podniebienia
27.22 Biopsja podniebienia miękkiego/ języczka
27.23 Biopsja wargi
27.24 Biopsja jamy ustnej - inne
27.311 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kauteryzację
27.312 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez chemioterapię
27.313 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kirioterapię
27.319 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek podniebienia twardego - inne
27.41 Wycięcie wędzidełka wargi
27.491 Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka jamy ustnej
27.51 Szycie rany wargi
27.52 Szycie rany jamy ustnej - inne
27.71 Nacięcie języczka
27.91 Nacięcie wędzidełka wargi
27.92 Nacięcia w obrębie jamy ustnej - inne
27.93 Plastyka wędzidełka wargi, języka, policzka
28.05 Nacięcie migdałka lub struktur okołomigdałkowych
28.11 Biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego
28.91 Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie
29.12 Biopsja gardła
29.1901 Stroboskopia
29.1902 Videostroboskopia
31.42 Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy
33.24 Endoskopowa biopsja oskrzela
33.26 Przezskórna igłowa biopsja płuca
33.272 Przezoskrzelowa biopsja płuca
34.041 Drenaż jamy opłucnowej
34.092 Nakłucie międzyżebrza
34.094 Nakłucie opłucnej - pobranie materiału do analiz
34.095 Nakłucie opłucnej – punkcja odbarczająca
34.23 Biopsja ściany klatki piersiowej
34.24 Biopsja opłucnej
34.25 Przezskórna igłowa biopsja śródpiersia
34.71 Szycie rany ściany klatki piersiowej
34.91 Nakłucie klatki piersiowej
37.262 Nieinwazyjna programowana elektrostymulacja (NIPS)
40.11 Biopsja układu limfatycznego
40.23 Wycięcie pachowego węzła chłonnego
40.24 Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego
40.291 Wycięcie torbieli limfatycznej
40.293 Proste wycięcie węzła chłonnego
42.29 Zabiegi diagnostyczne przełyku - inne
45.251 Zamknięta biopsja jelita grubego z bliżej nieokreślonego miejsca
45.252 Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie jelita grubego
48.22 Wziernikowanie odbytnicy i esicy przez sztuczną przetokę
48.23 Wziernikowanie odbytnicy i esicy sztywnym wziernikiem
48.35 Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy
49.01 Nacięcie ropnia okołoodbytowego
49.03 Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu
49.21 Anoskopia
49.22 Biopsja okołoodbytowa
49.23 Biopsja odbytu
49.29 Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek okołoodbytniczych – inne
49.31 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu
49.52 Tylne nacięcie zwieracza odbytu
49.59 Nacięcie zwieracza odbytu - inne
49.931 Usunięcie ciała obcego z odbytu z nacięciem
54.956 Nakłucie otrzewnej – punkcja odbarczająca
54.957 Nakłucie otrzewnej – pobranie materiału do analiz
57.01 Drenaż pęcherza moczowego bez nacięcia
57.029 Usunięcie skrzepów z pęcherza bez nacięcia – inne
57.32 Cystoskopia przezcewkowa
57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
57.95 Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe
58.22 Inna uretroskopia
60.113 Przezskórna biopsja gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze)
64.21 Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia
64.41 Szycie rany prącia
66.8 Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu
67.11 Biopsja kanału szyjki macicy
67.12 Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
67.191 Kolposkopia
67.2 Konizacja szyjki macicy
67.31 Marsupializacja torbieli szyjki macicy
67.321 Elektrokonizacja szyjki macicy
67.324 Elektrokoagulacja szyjki macicy
67.33 Kriokonizacja szyjki macicy
67.34 Laseroterapia zmiany szyjki macicy
67.39 Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy - inne
68.12 Histeroskopia diagnostyczna
68.231 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy
68.232 Histeroskopowa ablacja endometrium
69.03 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - diagnostyczne
69.04 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - lecznicze
69.59 Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy
69.7 Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
69.91 Wprowadzenie leczniczej wkładki do macicy
69.92 Sztuczna inseminacja
70.13 Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych
70.24 Biopsja pochwy
71.01 Uwolnienie zrostów sromu
71.091 Powiększenie wejścia do pochwy
71.099 Nacięcie sromu/ krocza - inne
71.11 Biopsja sromu
71.22 Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina
71.23 Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
71.3 Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza
75.1 Amniocenteza diagnostyczna
76.11 Biopsja kości twarzy
76.93 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
76.96 Wstrzyknięcie leku do stawu skroniowo-żuchwowego
77.41 Biopsja kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.42 Biopsja kości - kość ramienna
77.43 Biopsja kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.44 Biopsja kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.45 Biopsja kości - kość udowa
77.46 Biopsja kości - rzepka
77.47 Biopsja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.48 Biopsja kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.491 Biopsja kości - inne kości (miednica)
77.492 Biopsja kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
78.611 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.612 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość ramienna
78.613 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość promieniowa/kość łokciowa
78.614 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kości nadgarstka/śródręcza/paliczki (ręki)
78.617 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość piszczelowa/kość strzałkowa
78.618 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kości stępu/kości śródstopia/paliczki (stopy)
79.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna
79.02 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.03 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)
79.04 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
79.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.07 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.08 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy
79.091 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.092 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.094 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.71 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku
79.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia
79.73 Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79.74 Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców
79.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana
79.77 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki
79.78 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców
81.911 Aspiracja stawu
81.92 Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł
82.012 Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce
82.03 Nacięcie kaletki maziowej ręki
82.211 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek)
82.22 Wycięcie zmiany mięśnia ręki
82.44 Szycie ścięgna zginacza ręki - inne
82.45 Szycie ścięgna ręki - inne
82.92 Aspiracja z kaletki ręki
82.93 Aspiracja z tkanek miękkich ręki - inne
82.94 Wstrzyknięcie leku do kaletki ręki
82.95 Wstrzyknięcie leku do ścięgna ręki
83.011 Nacięcie pochewki ścięgna
83.039 Nacięcie kaletki - inne
83.21 Biopsja tkanek miękkich
83.311 Wycięcie zmiany pochewki ścięgna
83.312 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki
83.329 Wycięcie zmiany mięśnia - inne
83.61 Szycie pochewki ścięgna
83.94 Aspiracja z kaletki maziowej
83.95 Aspiracja z tkanek miękkich - inne
83.96 Wstrzyknięcie leku do kaletki maziowej
83.97 Wstrzyknięcie leku do ścięgna
85.02 Nacięcie sutka
85.111 Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi
85.112 Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi - celowana
85.113 Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi
85.114 Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi - celowana
85.131 Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG
85.132 Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczna
85.21 Miejscowe wycięcie zmiany piersi
85.91 Aspiracja z piersi
85.98 Usunięcie zastawki (portu) ekspanderoprotezy piersiowej
86.011 Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
86.012 Aspiracja krwiaka paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
86.013 Aspiracja nagromadzenia płynu surowiczego pod paznokciem, skórą lub tkanką podskórną
86.03 Nacięcie torbieli skórzastej
86.056 Usunięcie szwów, staplerów, gdzie indziej niewymienione
86.058 Usunięcie drenu (drenów) z ran pooperacyjnych
86.081 Założenie pompy insulinowej
86.11 Biopsja skóry/tkanki podskórnej
86.21 Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej
86.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
86.222 Wycięcie martwiczej tkanki
86.223 Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej
86.23 Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego
86.271 Usunięcie tkanki martwiczej
86.272 Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej
86.281 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie
86.282 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem
86.283 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie
86.284 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie
86.32 Kriochirurgiczne zniszczenie skóry
86.34 Zniszczenie skóry laserem
86.381 Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia do 4,0 cm
86.382 Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia powyżej 4,0 cm
86.383 Radykalne wycięcie do 4 zmian skóry
86.384 Radykalne wycięcie powyżej 4 zmian skóry
86.52 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm
86.53 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm
86.54 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran
86.55 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej
87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia warstwowe)
87.093 RTG przewodu nosowo-łzowego z kontrastem
87.094 RTG nosogardzieli bez kontrastu
87.095 RTG gruczołów ślinowych bez kontrastu
87.096 RTG okolicy tarczycy bez kontrastu
87.098 RTG gruczołów ślinowych z kontrastem
87.11 RTG pantomograficzne
87.121 RTG cefalometryczne
87.123 RTG wewnątrzustne zębowe
87.164 RTG zatok nosa
87.165 RTG nosa
87.174 RTG twarzoczaszki – przeglądowe
87.175 RTG twarzoczaszki – celowane lub czynnościowe
87.176 RTG czaszki – przeglądowe
87.177 RTG czaszki – celowane lub czynnościowe
87.221 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – przeglądowe
87.222 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe
87.231 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
87.232 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe
87.241 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – przeglądowe
87.242 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe
87.35 Mammografia z kontrastem
87.371 Mammografia jednej piersi
87.372 Mammografia obu piersi
87.431 RTG żeber
87.432 RTG mostka
87.433 RTG obojczyków
87.440 RTG klatki piersiowej
87.495 Rtg śródpiersia - inne
87.496 RTG tchawicy
87.62 Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego
87.63 Seriogram jelita cienkiego
87.64 Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego
87.691 RTG przełyku z kontrastem
87.732 Urografia z kontrastem jonowym
87.76 Cystoureterografia wsteczna
87.83 Histerosalphingografia (kontrast cieniujący)
87.91 RTG nasieniowodów z kontrastem
88.110 RTG miednicy – przeglądowe
88.111 RTG miednicy – celowane
88.14 Fistulografia
88.191 RTG jamy brzusznej przeglądowe
88.199 RTG jamy brzusznej – inne
88.241 RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe
88.25 Pelwimetria
88.291 RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe
88.331 RTG łopatek
88.35 Inne RTG tkanek miękkich kończyny górnej
88.37 Inne RTG tkanek miękkich kończyny dolnej
88.66 Flebografia żył kończyny dolnej
88.712 Echoencefalografia
88.713 USG tarczycy i przytarczyc
88.717 USG ślinianek
88.718 USG przezciemiączkowa
88.719 USG krtani
88.721 Echokardiografia
88.732 USG piersi
88.734 USG jamy opłucnej
88.735 USG śródpiersia
88.738 USG klatki piersiowej
88.741 USG transrektalne
88.747 Endosonografia kanału odbytnicy i odbytu
88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.763 USG gruczołu krokowego
88.779 USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler
88.781 USG płodu
88.782 Wewnątrzmaciczna cefalometria
88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna
88.790 USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie
88.792 USG macicy nieciężarnej i przydatków
88.793 USG kończyn górnych lub dolnych
88.794 USG stawów barkowych
88.795 USG stawów łokciowych
88.796 USG stawów rąk lub stawów stóp
88.797 USG stawów biodrowych
88.798 USG stawów kolanowych
88.799 USG moszny w tym jąder i najądrzy
88.981 Dwufotonowa absorpcjometria (densytometria z kości udowej i kręgosłupa)
89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta
89.11 Tonometria
89.121 Rhinomanometria
89.13 Badanie neurologiczne
89.141 Elektroencefalografia (EEG)
89.142 Holter EEG
89.152 Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP)
89.153 Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (BAEP)
89.192 Video EEG
89.26 Badanie ginekologiczne
89.383 Badanie spirometryczne
89.393 Kardiotokografia
89.394 Elektromiografia
89.441 Badanie wysiłkowe izotopowe z talem - z lub bez stymulacji przezprzełykowej
89.501 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń typu Holter
89.502 Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń typu Holter
89.511 Elektrokardiografia z 1– 3 odprowadzeniami
89.522 Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami.
89.7 Badanie fizykalne
91.447 Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – badanie cytologiczne
91.821 Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy i ilościowy
91.831 Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram
91.841 Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – parazytologia
91.891 Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – preparat bezpośredni
93.3930 Prądy TENS
93.3999 Inne zabiegi fizjoterapeutyczne
93.51 Założenie gorsetu gipsowego
93.53 Założenie innego unieruchomienia gipsowego
93.541 Założenie szyny z gipsem
93.542 Założenie szyny Kramera
93.549 Założenie innej szyny unieruchamiającej
93.57 Założenie opatrunku na ranę - inne
93.72 Terapia afazji (i dysfazji)
93.73 Ćwiczenie mowy przełykowej
93.74 Terapia defektów wymowy
93.75 Leczenie/ćwiczenia wymowy - inne
95.05 Badanie pola widzenia (perymetria)
95.06 Badanie widzenia barw
95.13 USG gałki ocznej
95.1901 Badanie ostrości wzroku
95.1902 Badanie dna oka
95.1903 Gonioskopia
95.1904 Tomografia siatkówkowa - HRT
95.1905 Analiza włókien nerwowych - GDX
95.1906 OCT – Optyczna koherentna tomografia oka
95.1908 Keratometria
95.1909 Videokeratografia
95.1910 Pachymetria
95.1911 Skiaskopia
95.1912 Autorefraktometria
95.1913 Badanie w lampie szczelinowej
95.1915 Test Schirmera
95.1916 Badanie synoptoforem
95.241 Elektronystagmogram (ENG)
95.242 Video ENG
95.35 Ćwiczenia ortoptyczne
95.412 Audiometria impedancyjna
95.413 Badanie odruchu strzemiączkowego
95.414 Subiektywna audiometria
95.415 Tympanometria
95.436 Otoemisja akustyczna
95.45 Test obrotowy
95.48 Dopasowanie aparatu słuchowego
97.03 Wymiana cewnika w przetoce jelita cienkiego
97.04 Wymiana cewnika w przetoce jelita grubego
97.11 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej
97.12 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej
97.13 Wymiana opatrunku unieruchamiającego innej okolicy
97.14 Wymiana innego przyrządu unieruchamiającego
97.15 Wymiana cewnika w ranie
97.16 Wymiana tamponu lub drenu w ranie
97.171 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
97.173 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa
97.174 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
97.176 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - rzepka
97.177 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
97.21 Wymiana tamponady nosa
97.23 Wymiana rurki tracheostomijnej
97.26 Wymiana tamponady lub drenu pochwy lub sromu
97.32 Usunięcie tamponady nosa
97.36 Usunięcie innego przyrządu zewnętrznej fiksacji żuchwy
97.37 Usunięcie rurki tracheostomijnej
97.38 Usunięcie szwów z głowy lub szyi
97.41 Usunięcie drenu torakotomijnego lub drenu z jamy opłucnowej
97.43 Usunięcie szwów z klatki piersiowej
97.611 Usunięcie cewnika z nefrostomii i pielostomii
97.612 Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii
97.621 Usunięcie cewnika z moczowodu i z ureterostomii
97.631 Usunięcie cewnika z cystostomii
97.632 Wymiana cewnika w cystostomii
97.641 Usunięcie cewnika założonego na stałe z dróg moczowych
97.65 Usunięcie szynowania z cewki moczowej
97.71 Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
97.73 Usunięcie krążka wewnątrzpochwowego
97.74 Usunięcie innego pesarium pochwowego
97.76 Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki leczniczej
97.79 Usunięcie innego przyrządu z dróg rodnych
97.81 Usunięcie drenu zaotrzewnowego
97.82 Usunięcie drenu otrzewnowego
97.83 Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej
97.84 Usunięcie szwów z tułowia – niesklasyfikowane gdzie indziej
97.881 Usunięcie klamry
97.882 Usunięcie gipsu
97.891 Usunięcie szwów z innej okolicy
98.01 Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia
98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
98.12 Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia
98.13 Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia
98.15 Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia
98.17 Usunięcie ciała obcego ze światła pochwy bez nacięcia
98.18 Usunięcie ciała obcego z przetoki sztucznej bez nacięcia
98.19 Usunięcie ciała obcego ze światła cewki moczowej bez nacięcia
98.20 Usunięcie ciała obcego bez nacięcia – inne
98.21 Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia
98.221 Usunięcie ciała obcego wbitego w powiekę lub spojówkę bez nacięcia
98.23 Usunięcie ciała obcego ze sromu bez nacięcia
98.24 Usunięcie ciała obcego z prącia/moszny bez nacięcia
98.25 Usunięcie ciała obcego z tułowia, z wyjątkiem moszny, prącia lub sromu – bez nacięcia
98.26 Usunięcie ciała obcego z ręki bez nacięcia
98.27 Usunięcie ciała obcego z kończyny górnej, z wyjątkiem dłoni – bez nacięcia
98.28 Usunięcie ciała obcego ze stopy bez nacięcia
98.29 Usunięcie ciała obcego z nogi, z wyjątkiem stopy – bez nacięcia
99.2900 Wlew do pęcherza moczowego szczepionki BCG
99.592 Próba tuberkulinowa
99.801 Ocena działania czynnika swoistego (testy alergiczne)
99.821 Lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi chorób skóry
99.89 Zabieg fizykoterapii przeciwbólowo
99.921 Akupunktura - leczenie bólu przewlekłego
99.974 Uzupełnienie pompy baklofenem
99.9950 Kapilaroskopia
99.9951 Pedobarografia
99.9952 Badanie węchu i smaku - gustometria
99.9953 Dermatoskopia
99.9954 Videodermatoskopia
99.9955 Próby nadprogowe
99.9956 Test pochyleniowy - Tilt test
99.9957 Badanie stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu
99.9959 Płukanie długoterminowego implantowanego podskórnie akcesu do układu żył centralnych typu "PORT"
99.9960 Próby kaloryczne
A01 Badanie ogólne moczu (profil)
A03 Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
A05 Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej)
A07 Białko w moczu
A09 Bilirubina w moczu
A11 Ciała ketonowe w moczu
A12 Ciężar właściwy moczu
A13 Erytrocyty/ hemoglobina w moczu
A14 Leukocyty w moczu
A15 Glukoza w moczu
A17 Krew utajona w kale
A19 Osad moczu
A21 Pasożyty/ jaja pasożytów w kale
A23 Resztki pokarmowe w kale
A25 Urobilinogen w moczu
C01 Erytroblasty
C02 Erytrocyty – liczba
C03 Erytrocyty – oporność osmotyczna
C05 Erytrocyty – próba Hama
C07 Erytrocyty – próba sacharozowa
C09 Erytrogram
C10 Inne antygeny grupowe krwinek czerwonych
C11 Fosfataza zasadowa granulocytów
C13 Granulocyty – badanie aktywności fagocytarnej
C15 Granulocyty zasadochłonne – test bezpośredniej degranulacji
C19 Hemoglobina, rozdział
C21 Leukocyty – badanie aktywności peroksydazy (POX)
C23 Leukocyty – badanie aktywności esterazy nieswoistej
C27 Leukocyty – badanie immunofenotypowe komórek blastycznych
C29 Leukocyty – barwienie sudanem czarnym B
C30 Leukocyty – liczba
C31 Leukocyty – reakcja PAS
C32 Leukocyty – obraz odsetkowy
C33 Limfadenogram
C35 Limfoblasty
C37 Limfocyty B
C39 Limfocyty BCD5+
C41 Limfocyty T
C43 Limfocyty TCD4+
C45 Limfocyty TCD8+
C47 Metamielocyty
C49 Mieloblasty
C51 Mielogram
C53 Morfologia krwi 8-parametrowa
C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów
C57 Objętość krwi krążącej
C59 Odczyn opadania krwinek czerwonych
C61 Płytki krwi - badanie adhezji
C63 Płytki krwi - badanie agregacji
C65 Płytki krwi - czas przeżycia
C66 Płytki krwi – liczba
C67 Promielocyty
C69 Retykulocyty
C71 Splenogram
C73 Test hamowania migracji makrofagów
E05 Badanie w kierunku nieregularnych przeciwciał
E20 Próba zgodności serologicznej
E21 Diagnostyka konfliktu matczyno-płodowego
E31 Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-Rh(D)
E64 Diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznej
E65 Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh
F01 Adenovirus Antygen
F03 Adenovirus Przeciwciała IgA (anty-Adenovirus IgA)
F05 Adenovirus Przeciwciała IgG (anty-Adenovirus IgG)
F07 Adenovirus Przeciwciała IgM (anty-Adenovirus IgM)
F09 Adenovirus IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Adenovirus IgG/ IgM)
F11 Astrovirus Antygen
F13 Bunyavirus IgG/ IgM Przeciwciała
F15 Cytomegalovirus (CMV) Antygen pp65
F17 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgA (anty-Cytomegalovirus IgA)
F19 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG (anty-Cytomegalovirus IgG)
F21 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
F22 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG - Awidność
F23 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM (anty-Cytomegalovirus IgM)
F24 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM - test potwierdzenia
F25 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG/ IgM
F26 Cytomegalovirus (CMV) DNA
F27 Enterovirus Przeciwciała IgA (anty-Enterovirus IgA)
F28 Enterovirus Przeciwciała IgM (anty-Enterovirus IgM)
F29 Enterovirus IgG Przeciwciała (anty-Enterovirus IgG)
F30 HTLV1 Antygen
F31 HTLV 1/2 Antygen
F32 HTLV 1/2 Przeciwciała
F33 Parvovirus B19 Przeciwciała IgG (anty-Parvovirus IgG)
F34 Parvovirus B19 Przeciwciała IgM (anty-Parvovirus IgM)
F35 Parvovirus B19 IgG/ IgM Przeciwciała
F36 Rotavirus Antygen
F37 Rotavirus/ Adenovirus Antygen
F38 Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA
F39 Wirus Dengue Przeciwciała IgG (anty-Dengue IgG)
F40 Wirus Dengue Przeciwciała IgM (anty-Dengue IgM)
F41 Wirus Dengue Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Dengue IgG/ IgM)
F42 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EA) IgG
F43 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EA) IgM
F44 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty Epstein-Barr (EBNA) IgA
F45 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgG
F46 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgM
F47 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty-Epstein-Barr (VCA) IgA
F48 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG
F49 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG (ilościowy)
F50 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgM
F51 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Epstein-Barr IgG/ IgM)
F52 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA/ IgM
F53 Wirus Epstein Barr IgG Przeciwciała
F54 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
F55 Wirus Epstein Barr Przeciwciała heterofilne
F56 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM
F57 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgA)
F58 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG
F59 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG (ilościowo)
F60 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM
F61 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM (ilościowo)
F62 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgG/ IgM)
F63 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgA)
F64 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 IgG Przeciwciała (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG)
F65 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgM)
F66 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG)
F67 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG) (ilościowo)
F68 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgA)
F69 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM
F70 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM (ilościowo)
F71 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG/ IgM)
F72 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgG/ IgM screening (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG/ IgM)
F73 Wirus Influenza A Antygen
F74 Wirus Influenza A Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA)
F75 Wirus Influenza A Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG)
F76 Wirus Influenza A Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM)
F77 Wirus Influenza A Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM)
F78 Wirus Influenza B Antygen
F79 Wirus Influenza B Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA)
F80 Wirus Influenza B Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG)
F81 Wirus Influenza B Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM)
F82 Wirus Influenza B Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM)
F83 Wirus Influenza, Parainfluenzy, Adenowirus Antygen
F84 Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG (anty-TBE virus IgG)
F85 Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgM (anty-TBE virus IgM)
F86 Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG/ IgM (anty-TBE virus IgG/ IgM)
F87 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen p24
F88 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen (ilościowo)
F89 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała całkowite
F90 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała (test potwierdzający)
F91 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała
F92 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) RNA / DNA
F93 Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych IgM (anty-Rubulavirus Antygen M) (Rubulavirus)
F94 Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) IgG (anty-Rubulavirus IgG)
F95 Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Rubulavirus IgG/ IgM)
F96 Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgG (anty-Morbillivirus IgG)
F97 Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgM (anty-Morbillivirus IgM)
F98 Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG
F99 Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1 IgG/ IgM)
G01 ?-2-antyplazmina
G03 Antytrombina III (AT III)
G05 Białko C
G07 Białko S
G09 Czas częściowej tromboplastyny (PTT)
G11 Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)
G13 Czas fibrynolizy (lizy skrzepu euglobulin)
G15 Czas krwawienia
G17 Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu
G19 Czas krzepnięcia pełnej krwi
G21 Czas protrombinowy (PT)
G23 Czas reptylazowy (RT)
G25 Czas trombinowy (TT)
G26 Czynnik krzepnięcia II (FII)
G28 Czynnik krzepnięcia IXAg (FIXAg)
G29 Czynnik krzepnięcia V (FV)
G31 Czynnik krzepnięcia VII (FVII)
G33 Czynnik krzepnięcia VIII (FVIII)
G34 Czynnik krzepnięcia VIII Ag (FVIIIAg)
G35 Czynnik krzepnięcia VIII - podjednostki
G37 Czynnik krzepnięcia X (FX)
G39 Czynnik krzepnięcia XI (FXI)
G41 Czynnik krzepnięcia XII (FXII)
G43 Czynnik krzepnięcia XIII (FXIII)
G45 Czynnik płytkowy 4
G47 Czynnik von Willebranda (vWF)
G49 D-Dimer
G53 Fibrynogen (FIBR)
G55 Fibrynopeptyd A (FIBP A)
G57 Fibrynopeptyd B (FIBP B)
G59 Fragmenty protrombiny 1 i 2
G61 Heparyna
G63 Heparyna niskocząsteczkowa
G65 Inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1)
G67 Inhibitor aktywatora plazminogenu 2 (PAI2)
G68 Miedź (Cu)
G69 Inhibitory krzepnięcia
G70 Oznaczenie aktywności czynnika IX
G71 Kininogen (120000) (HMWK)
G73 Kompleks trombina/ antytrombina III (TAT)
G75 Monomery fibryny
G77 Produkty degradacji fibryny (FDP)
G79 Plazminogen
G81 Prekalikreina
G83 Tkankowy aktywator plazminogenu (TPA)
G85 Tromboelastogram
I01 Acetooctan
I03 Acylotransferaza lecytyna-cholesterol (LCAT)
I05 Adrenalina
I07 Aktywność reninowa osocza (ARO)
I09 Albumina
I11 Albumina glikowana
I13 Aldolaza
I15 Aldosteron
I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT)
I19 Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
I21 Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna
I23 Amoniak
I25 Amylaza
I27 Amylaza trzustkowa
I29 Amyloid
I31 Androstendion
I33 Androsteron
I34 Angiotensyna I
I35 Angiotensyna II
I37 Anhydraza węglanowa
I39 ?-1-Antychymotrypsyna (ACT)
I41 Antygen CA 125 (CA125)
I43 Antygen CA 15-3 (CA15-3)
I45 Antygen CA 19-9 (CA19-9)
I47 Antygen CA 549
I49 Antygen CA 72-4 (CA72-4)
I51 Antygen CYFRA 21-1
I53 Antygen karcynoembrionalny (CEA)
I55 Antygen polipeptydowy (TPA)
I57 Antygen polipeptydowy swoisty (TPS)
I59 Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC)
I61 Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity
I63 Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny
I65 ?-1-Antytrypsyna
I67 Apolipoproteina B
I69 Apolipoproteina E, izotypy
I71 Apolipoproteina AI
I73 Apolipoproteina AII
I74 Apolipoproteina E, fenotyp
I75 Arginaza
I77 Białko całkowite
I79 Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny
I81 Białko C-reaktywne (CRP)
I82 Białko S-100
I83 Białko wiążące hormony płciowe (SHBP)
I84 Białko PAPP-A – osoczowe białko ciążowe A
I85 Białko wiążące retinol (RBP)
I86 Białko – immunofiksacja
I87 Bilirubina bezpośrednia
I89 Bilirubina całkowita
I90 Bilirubina delta
I91 Bilirubina pośrednia
I93 Biotynidaza
I95 Ceruloplazmina
I97 Chlorek(Cl)
I99 Cholesterol całkowity
K01 Cholesterol HDL
K03 Cholesterol LDL
K05 Cholesterol wolny
K07 Cholesterol, estry
K09 Chymotrypsyna
K11 CO2 całkowity
K12 CRF (czynnik uwaniający kortykotropinę)
K13 Cykliczny AMP (cAMP)
K15 Cynk (Zn)
K16 Cystatyna C
K17 Cysteina
K19 Cystyna
K21 Czynnik reumatoidalny (RF)
K23 Dehydrataza ?-aminolewulinianu
K25 Dehydroepiandrosteron niezwiązany (DHEA)
K27 Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS)
K29 Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (G6PDH)
K31 Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH)
K33 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
K35 Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzymy
K45 Dehydrogenaza ?-hydroksymaślanowa (HBDH)
K47 Dekarboksylaza uroporfirynogenu
K49 11-Dezoksykortykotestosteron (DOC)
K51 11-Dezoksykortyzol
K53 Dezoksypirydynolina (DPD)
K55 Dihydrotestosteron
K58 Dopełniacz (całkowita aktywność, CH50)
K59 Dopełniacz, czynnik B
K61 Dopełniacz, czynnik D
K63 Dopełniacz, czynnik H
K65 Dopełniacz, czynnik P
K67 Dopełniacz, składowa C1q
K69 Dopełniacz, składowa C1r
K71 Dopełniacz, składowa C1s
K73 Dopełniacz, składowa C2
K75 Dopełniacz, składowa C3
K77 Dopełniacz, składowa C4
K79 Dopełniacz, składowa C5
K81 Elastaza neutrofilowa
K83 Elastaza trzustkowa
K85 Enolaza neuronowa swoista
K87 ?-Endorfina
K89 Enzym konwertujący angiotensynę (ACE)
K91 Erytropoetyna (EPO)
K93 Esteraza acetylocholinowa
K95 Esteraza cholinowa surowicy(pseudocholinesteraza)
K97 Esterazy nieswoiste
K99 Estradiol
L01 Estriol
L03 Fenyloalanina
L05 Ferrytyna
L07 ?-fetoproteina (AFP)
L08 Fibronektyna
L09 Fluorek (F)
L11 Fosfataza alkaliczna
L13 Fosfataza alkaliczna izoenzym kostny
L15 Fosfataza kwaśna całkowita
L16 Fosfataza kwaśna oporna na winian (TRAP)
L17 Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)
L19 Fosfatydylogliceryna
L21 Fosfolipidy całkowite
L23 Fosforan nieorganiczny
L25 Fruktoza
L27 Fruktozamina
L29 Galaktoza
L31 Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)
L33 Gastryna
L35 Glicerol wolny
L37 Globulina wiążąca tyroksynę (TBG)
L39 Globulina wiążąca witaminę D
L41 Glukagon
L43 Glukoza z krwi żylnej
L45 Glutation zredukowany erytrocytów (GSH)
L46 Gonadotropina kosmówkowa – podjednostka beta (?-HCG)
L47 Gonadotropina kosmówkowa (HCG)
L55 Hemoglobina glikowana (HbA1c)
L57 Hemoglobina wolna
L59 Hemopeksyna
L62 Homocysteina
L63 Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)
L65 Hormon folikulotropowy (FSH)
L67 Hormon luteinizujący (LH)
L69 Hormon tyreotropowy (TSH)
L71 Hormon wzrostu (GH)
L73 17-Hydroksykorykosteroidy, całkowite (17-OHCS)
L75 18-Hydroksydezoksykortykosteron
L77 18- Hydroksykortykosteron
L79 17-Hydroksyprogesteron
L81 17-Hydroksypregnenolon
L83 Hydroksyprolina
L85 Immunoglobuliny A (IgA)
L87 Immunoglobuliny D (IgD)
L89 Immunoglobuliny E całkowite (IgE)
L91 Immunoglobuliny E swoiste (IgE)
L93 Immunoglobuliny G (IgG)
L95 Immunoglobuliny M (IgM)
L96 Inhibior C1-esterazy
L97 Insulina
L99 Interferon
M01 Interleukina 1
M03 Interleukina 2
M05 Interleukina 6
M06 Interleukina 8
M07 Jod (J)
M09 Kachektyna (TNF)
M11 Kalcytonina
M13 ?-karoten
M15 Katecholaminy
M17 17-Ketosterydy, całkowite (17-KS)
M18 Kinaza fosfokreatynowa (CK)
M19 Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)
M21 Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy
M23 Kinaza fosfokreatynowa, izoformy
M25 Kobalt (Co)
M27 Koproporfiryna
M29 Kortykosteron
M31 Kortyzol
M33 Kortyzol wolny
M34 Kortykoidy wolne
M35 Kreatyna
M37 Kreatynina
M38 Ksyloza
M39 Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA)
M41 Kwas foliowy
M43 Kwas homowanilinowy (HVA)
M45 Kwas moczowy
M47 Kwas wanilinomigdałowy (VMA)
M49 Kwas ?-hydroksymasłowy
M51 Kwas ?-aminolewulinowy (ALA)
M52 Kwas p-aminobenzoesowy (PABA)
M53 Kwasy żółciowe
M55 Kwaśność miareczkowa
M57 Laktogen łożyskowy
M59 Laktoza
M61 Lecytyna
M62 Leptyna
M63 Leucyloaminopeptydaza (LAP)
M65 Leucyna
M67 Lipaza
M69 Lipoproteina a [Lp(a)]
M71 Lipoproteiny, rozdział
M73 Lit (Li)
M75 Lizozym (muramidaza)
M77 Luka anionowa
M79 Luka osmotyczna
M81 Łańcuchy ciężkie
M83 Łańcuchy lekkie kappa
M85 Łańcuchy lekkie lambda
M87 Magnez całkowity (Mg)
M89 Magnez zjonizowany (Mg++)
M91 ?-2-Makroglobulina
M92 ?2-mikroglobulina
M93 Mangan (Mn)
M95 Metionina
M97 Metoksyadrenalina
M99 Metoksykatecholaminy całkowite
N01 Metoksynoradrenalina
N11 Mleczan
N13 Mocznik
N15 Molibden (Mo)
N17 N-Acetyloglukozaminidaza (NAG)
N19 Neopteryna
N21 Noradrenalina
N22 NT-proANP
N23 5'-Nukleotydaza
N24 NT-proBNP
N25 Osmolarność
N26 Orozomukoid
N27 Osteokalcyna
N29 Parathormon (PTH)
N30 Parathormon intact (iPTH)
N33 Peptyd C
N34 Peptyd natriuretyczny typu B (BNP)
N35 Peroksydaza glutationowa
N37 Pirogronian
N39 Pirydynolina (PYD)
N40 Podjednostka ? hormonów glikoproteidowych
N41 Porfiryny całkowite
N42 Karboksyporfiryny
N43 Porfobilinogen
N45 Potas (K)
N47 Prealbumina
N49 Pregnandiol
N51 Pregnantriol
N53 Pregnenolon
N55 Progesteron
N57 Proinsulina
N58 Prokalcytonina
N59 Prolaktyna
N60 Protoporfiryna cynkowa
N61 Protoporfiryny
N63 Przeciwciała przeciw antygenom nadnerczy
N65 Przeciwciała przeciw antygenom przytarczyc
N66 Przeciwciała przeciw białkom bogatym w cytrulinę (CCP)
N67 Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębków nerkowych (anty-GMB)
N69 Przeciwciała przeciw cytoplazmie (ANCA)
N71 Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a (IFA)
N73 Przeciwciała przeciw desmogleinie
N75 Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA)
N77 Przeciwciała przeciw DNA jednoniciowemu (ssDNA)
N79 Przeciwciała przeciw endomysium
N81 Przeciwciała przeciw gliadynie klasy IgG
N83 Przeciwciała przeciw gliadynie, klasy IgA
N85 Przeciwciała przeciw histonom
N87 Przeciwciała przeciw insulinie
N89 Przeciwciała przeciw kardiolipinie
N91 Przeciwciała przeciw komórkom mięśni gładkich
N93 Przeciwciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych
N95 Przeciwciała przeciw komórkom mięśnia sercowego
N97 Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka
N99 Przeciwciała przeciw komórkom wysp trzustki
O01 Przeciwciała przeciw limfocytom
O03 Przeciwciała przeciw mielinie
O05 Przeciwciała przeciw mitochondriom
O07 Przeciwciała przeciw neutrofilom
O09 Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej
O11 Przeciwciała przeciw płytkom krwi
O12 Identyfikacja alloprzeciwciał
O13 Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny
O15 Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny
O17 Przeciwciała przeciw retikulinie
O18 Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
O19 Przeciwciała przeciw tyreotropinie
O21 Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)
O22 Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP)
O23 Receptory hormonów sterydowych
O24 Receptor IL2
O25 Reduktaza glutationu
O26 Receptor IL6
O27 Renina
O28 Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR)
O29 Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)
O31 Selen (Se)
O32 Somatomedyna C (IGF-1)
O33 Serotonina
O35 Sód (Na)
O37 Syntaza uroporfirynogenu
O39 Szczawian
O41 Testosteron
O43 Transferyna
O45 Transferyna, wskaźnik nasycenia żelazem
O47 Transferyna z niedoborem węglowodanów (CDT)
O49 Triglicerydy
O51 Trijodotyronina całkowita (TT3)
O53 Trijodotyronina odwrotna (rT3)
O55 Trijodotyronina wolna (FT3)
O59 Troponina I
O61 Troponina T
O63 Trypsyna
O65 Tyreoglobulina
O67 Tyroksyna całkowita (TT4)
O69 Tyroksyna wolna (FT4)
O73 Uroporfiryny
O75 Wapń zjonizowany (Ca2+)
O77 Wapń całkowity (Ca)
O79 Wazopresyna (ADH)
O81 Witamina A
O83 Witamina B12
O85 Witamina C (kwas askorbinowy)
O87 Witamina D - 1, 25 OH
O89 Witamina D - 24, 25 OH
O91 Witamina D - 25 OH
O92 Wolne kwasy tłuszczowe
O93 Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC)
O95 Żelazo (Fe)
P01 1-hydroksypiren
P03 2,5-heksanodion
P05 Alkaloidy opium
P07 Amfetamina
P09 Aminopiryna
P11 Arsen
P13 Barbiturany
P15 Benzen
P17 Benzoesowy kwas
P19 Chrom (Cr)
P21 Diazepam
P23 Disulfiram
P25 Dwufenylohydantoina
P27 Etylenowy glikol
P29 Etylobenzen
P31 Etylowy alkohol
P33 Fenol
P35 (Usunięto w Icd9 v5.11) Fluorek (F)
P37 Glimid
P39 Glin
P41 Hemoglobina tlenkowęglowa
P43 Kadm (Cd)
P44 Kanabinoidy
P45 Kokaina
P47 Ksylen
P49 Leki
P51 Lotne związki organiczne
P55 Meprobamat
P57 Metadon
P59 Metakwalon
P60 Metamfetamina
P61 Methemoglobina (MetHb)
P63 Metylohipurowy alkohol
P65 Metylowy alkohol
P67 Migdałowy kwas
P68 Morfina
P69 Nikiel (Ni)
P71 Ołów (Pb)
P73 p-aminofenol
P75 Paracetamol
P77 p-nitrofenol
P79 Pochodne benzodwuazepiny
P81 Pochodne fenotiazyny
P83 Polichlorowane bifenyle
P85 Propranolol
P89 Rtęć (Hg)
P91 Salicylany
P93 Styren
P95 Tal (Tl)
P97 Tetrachloroetylen
P99 Tetrahydrokanabinal
R01 Toluen
R03 Trójchlorooctowy kwas
R05 Trójcykliczne antydepresanty
R07 Wanad (Ve)
S01 Bacillus cereus Antygen enterotoksyny
S03 Bacteroides frantygenilis DNA enterotoksyny (frantygenilizyny)
S05 Bordetella pertussis Przeciwciała IgA
S07 Bordetella pertussis Przeciwciała IgG
S09 Bordetella pertussis Przeciwciała IgM
S11 Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgM (anty-B. pertusis IgG/ IgM)
S13 Bordetella pertussis IgA/ toksyna
S15 Bordetella pertussis IgG/ toksyna
S17 Bordetella pertussis IgM/ toksyna (anty-B.pertusis toksyna IgM)
S19 Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgA (anty-B. pertusis toksyna IgG/ IgA)
S21 Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG)
S23 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG - test potwierdzający
S25 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM (anty-B.burgdorferi IgM)
S27 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM - test potwierdzający
S29 Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG/ IgM Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG/ IgM)
S31 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG/ IgM - test potwierdzający
S33 Borrelia afzelli Przeciwciała IgG
S35 Borrelia afzelli Przeciwciała IgM
S37 Borrelia Przeciwciała (całkowite)
S39 Brucella Przeciwciała IgA (anty-Brucella IgA)
S41 Brucella IgG Przeciwciała (anty-Brucella IgG)
S43 Brucella Przeciwciała IgM (anty-Brucella IgM)
S45 Brucella Przeciwciała (całkowite)
S47 Ehrlichia Przeciwciała IgG Ia
S49 Campylobacter Antygen (Campylobacter Antygen)
S51 Campylobacter Przeciwciała IgG (anty-Campylobacter IgG)
S53 Campylobacter Przeciwciała IgA (anty-Campylobacter IgA)
S55 Campylobacter Przeciwciała IgM (anty-Campylobacter IgM)
S59 Chlamydia Antygen (Chlamydia Antygen)
S61 Chlamydia Przeciwciała IgG
S63 Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-Ch. pneumoniae IgA)
S65 Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-Ch. pneumoniae IgM)
S67 Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-Ch. pneumoniae IgG)
S69 Chlamydia trachomatis Antygen
S71 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgA (anty-Ch. trachomatis IgA)
S73 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG (anty-Ch. trachomatis IgG)
S75 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgM
S77 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG/ IgM
S79 Chlamydia trachomatis DNA
S80 Clostridium difficile Toksyna A/ Antygen
S81 Clostridium difficile Antygen/ Toksyna A + B
S82 Clostridium difficile Antygen
S83 Clostridium difficile DNA toxyn A i B
S84 Clostridium perfringens Antygen enterotoksyny
S85 Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna
S86 Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna (ilościowo)
S87 Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG
S88 Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG)
S89 Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG) (ilościowo)
S90 Coxiella burnetii (Gorączka Q) IgG
S91 Coxiella burnetii IgA
S92 Coxiella burnetii IgM
S93 Escherichia coli O157 (EHEC) Antygen
S94 Escherichia coli O157 (EHEC) Przeciwciała
S95 Escherichia coli Antygen werotoksyny (VT1, VT2)
S96 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica poliwalentna)
S97 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica trójwalentna)
S98 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica monowalentna)
S99 Escherichia coli Antygen enterotoksyna ciepłostabilna
T01 Amikacyna
T03 Amiodaron
T05 Amitryptylina
T07 Chinidyna
T09 Chloramfenikol
T11 Cyklosporyna A (CsA)
T13 Dezypramina
T15 Digitoksyna
T17 Digoksyna
T19 Doksepina
T21 Dyzopyramid
T23 Etosuksymid
T25 Fenobarbital
T27 Fenytoina
T29 Flekainid
T30 Gentamycyna
T31 Imipramina
T33 Karbamazepina
T35 Klomipramina
T37 Lidokaina
T39 Meksyletyna
T41 Metotreksat
T43 N-acetylo-prokainamid (NAPA)
T45 Netylmycyna
T47 Nortryptylina
T49 Prokainamid
T51 Propafenon
T53 Prymidon
T54 Sirolimus
T55 Teofilina
T56 Takrolimus
T57 Tobramycyna
T59 Walproinowy kwas
T61 Wankomycyna
U01 Escherichia coli, Vibrio cholerae Antygen enterotoksyny ciepłochwiejne
U02 Francisella tularensis Przeciwciała
U03 Haemophilus influenzae (typ a,b,c,d,e,f) Antygen (surowice monowalente)
U04 Haemophilus influenzae (typ b) Antygen
U05 Haemophilus influenzae DNA
U06 Helicobacter pylori Przeciwciała
U07 Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (anty-H.pylori IgA)
U08 Helicobacter pylori Przeciwciała IgA - test potwierdzenia
U09 Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (ilościowy)
U10 Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (anty-H.pylori IgG)
U11 Helicobacter pylori IgG Przeciwciała - test potwierdzenia
U12 Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (ilościowo)
U13 Helicobacter pylori IgM Przeciwciała (ilościowo)
U14 Helicobacter pylori IgG/ IgA Przeciwciała (anty-H. pylori IgG/ IgA)
U15 Helicobacter pylori Antygen
U16 Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgG
U17 Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgM
U18 Legionella pneumophila Antygen
U19 Legionella pneumophila IgG/ IgM/ IgA
U20 Legionella pneumophila Serogrupa 1 Antygen
U21 Legionella pneumophila Serogrupa 2-14 Antygen
U22 Legionella spp. Antygen
U23 Leptospira Antygen
U24 Leptospira Przeciwciała IgG
U25 Leptospira Przeciwciała IgM
U26 Listeria spp. Antygen
U27 Listeria monocytogenes DNA
U28 Mycobacterium avium DNA
U29 Mycobacterium avium complex DNA
U30 Mycobacterium kansasii DNA
U31 Mycobacterium gordonae DNA
U32 Mycobacterium intracellulare DNA
U33 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgA (anty-M.tuberculosis IgA)
U34 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (anty-M.tuberculosis IgG)
U35 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (ilościowo)
U36 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgM (anty-M. tuberculosis IgM)
U37 Mycobacterium tuberculosis complex DNA
U38 Mycoplasma pneumoniae Antygen
U39 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-M.pneumoniae IgA)
U40 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (ilościowo)
U41 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-M.pneumoniae IgG)
U42 Mycoplasma pneumoniae IgG/ IgA Przeciwciała
U43 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-M.pneumoniae IgM)
U44 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM - test potwierdzenia
U45 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG/ IgM
U46 Neisseria gonorrhoeae DNA
U47 Neisseria meningitidis (Grupy A-D; X-Z; W135) Antygen (surowica poliwalentna)
U48 Neisseria meningitidis (Grupa A, B, C, D, X, Y, Z, W135, 29E) Antygen (surowica monowalentna)
U49 Neisseria meningitidis B / E. coli K1 Antygen
U50 Neisseria meningitidis A,B / E.coli K1, C, Y/W Antygen (rozpuszczalne)
U51 Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Antygen (lateks poliwalentny)
U52 Proteus spp. Antygen (surowica monowalentna)
U53 Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica poliwalentna)
U54 Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica monowalentna)
U55 Salmonella spp. Antygen (surowica poliwalentna)
U56 Salmonella spp. Antygen (surowica monowalentna)
U57 Salmonella spp. Przeciwciała IgA
U58 Salmonella spp. Przeciwciała IgG
U59 Salmonella spp. Przeciwciała IgM
U60 Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A B C Antygen (surowica poliwalentna)
U61 Shigella boydii Antygen (surowica poliwalentna)
U62 Shigella Dysenteriae Antygen (surowica monowalentna)
U63 Shigella dysenteriae Antygen (surowica poliwalentna)
U64 Shigella Flexneri Antygen (surowica poliwalentna)
U65 Shigella Sonnei Antygen (surowica polwalentna)
U66 Staphylococcus aureus Antygen
U67 Staphylococcus aureus Antygen PBP2,
U68 Staphylococcus aureus Antygen enterotoksyny
U69 Staphylococcus aureus Antygen TSST-1
U70 Staphylococcus aureus DNA
U71 Staphylococcus aureus gen mec A
U72 Streptococcus pneumoniae Antygen
U73 Streptococcus pneumoniae DNA
U74 Streptococcus Gr. A,B,C,D,F,G Antygen (lateks monowalentny)
U75 Streptococcus pyogenes Gr. A Przeciwciała (Antystreptolizyna O)
U76 Streptococcus Gr. B Antygen
U77 Streptococcus Gr. B Antygen (B I, B II, B III)
U78 Streptococcus Gr. B DNA
U79 Treponema pallidum Przeciwciała (anty- T.pallidum)
U80 Treponema pallidum IgG Przeciwciała (anty-T.pallidum IgG)
U81 Treponema pallidum Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
U82 Treponema pallidum Przeciwciała IgM (anty-T.pallidum IgM)
U83 Treponema pallidum Przeciwciała IgM - test potwierdzenia
U84 Treponema pallidum Przeciwciała IgG/ IgM (anty-T. pallidum IgG/ IgM)
U85 Treponema pallidum Antygen
U86 Vibrio cholerae Antygen (surowica poliwalentna 0:1)
U87 Yersinia Przeciwciała IgG (anty-Yersinia IgG)
U88 Yersinia Przeciwciała IgM (anty-Yersinia IgM)
U89 Yersinia Przeciwciała IgA (anty-Yersinia IgA)
U90 Yersinia Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Yersinia IgG/ IgM)
U91 Yersinia Przeciwciała IgG/ A (anty-Yersinia IgG/ A)
U92 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA
U93 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA - test potwierdzenia
U94 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG
U95 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
U96 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgM
U97 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/IgM
U98 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/ IgM - test potwierdzenia
U99 Yersinia Antygen (surowica monowalentna O:3; O:9)
V01 Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 2 IgG/ IgM)
V02 Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG
V03 Wirus Parainfluenzy typ 1 + 2 Antygen
V04 Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG Przeciwciała
V05 Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Parainfluenza 3 IgG/ IgM)
V06 Wirus Parainfluenzy typ 3 Antygen
V07 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA)
V08 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA) (ilościowo)
V09 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG)
V10 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgM)
V11 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG/ IgM)
V12 Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgG (anty-Poliovirus IgG)
V13 Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgM (anty-Poliovirus IgM)
V14 Wirus RS Antygen
V15 Wirus RS Przeciwciała IgA (anty-RSV IgA)
V16 Wirus RS Przeciwciała IgG (anty-RSV IgG)
V17 Wirus RS Przeciwciała IgM (anty-RSV IgM)
V18 Wirus RS Przeciwciała IgG/ IgM (anty-RSV IgG/ IgM)
V19 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG)
V20 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
V21 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG) (ilościowo)
V22 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała
V23 Wirus różyczki (Rubella virus) IgM (anty-Rubella virus IgM)
V24 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgM (anty-Rubella virus IgM) (ilościowo)
V25 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG/ IgM
V26 Rubella virus + CMV + Toxoplasma Rubella IgG + CMV IgM + Toxo IgG
V27 Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) Przeciwciała (całkowite)
V28 Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgG
V29 Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgM
V30 Wirus zapalenia wątroby typu A + B HAV IgM + HBs Antygen
V31 Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) Przeciwciała HBc (całkowite)
V32 Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM
V33 Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM (ilościowo)
V34 Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG
V35 Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Antygen
V36 Wirus zapalenia wątroby typu B HBe/anty Hbe
V37 Wirus zapalenia wątroby typu B PrzeciwciałaHBc IgG + HBs
V38 Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Przeciwciała
V39 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen
V40 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (ilościowo)
V41 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (potwierdzajacy)
V42 Wirus zapalenia wątroby typu B Przeciwciała HBs
V43 Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG/HBs Przeciwciała
V44 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + HBc IgM
V45 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + Przeciwciała HBs + HBc IgG
V46 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + Przeciwciała + HBc IgG + HBc IgM
V47 Wirus zapalenia wątroby typu B HBV-DNA typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV)
V49 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała (potwierdzający)
V50 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM
V51 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM - test potwierdzenia
V52 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG
V53 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
V54 Wirus zapalenia wątroby typu C HCVcAntygen (antygen rdzeniowy)
V55 Wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA
V56 Wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA (ilościowo)
V57 Wirus zapalenia wątroby typu D (HDV) Antygen
V58 Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała
V59 Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała (ilościowo)
V60 Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgG
V61 Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgM
V62 Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV) Przeciwciała
V63 Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG
V64 Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgM
V65 Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG/ IgM
V66 Wirus zapalenia mózgu zachodniego Nilu Przeciwciała IgG
V67 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgA (anty-Varicella-Zoster IgA)
V68 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG (anty-Varicella-Zoster IgG)
V69 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgM (anty-Varicella-Zoster IgM)
V70 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Varicella-Zoster IgG/ IgM)
V71 Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgG
V72 Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgM
V73 Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgA
V74 Wirusy ECHO Przeciwciała IgG
V75 Wirusy ECHO Przeciwciała IgM
V76 Wirusy ECHO Przeciwciała IgA
V81 Wirus Varicella-Zoster VZV-DNA
W01 Aspergillus spp. Antygen rozpuszczalny - galaktomannan
W03 Aspergillus spp. Przeciwciała IgA
W05 Aspergillus spp. Przeciwciała IgG
W07 Aspergillus spp. Przeciwciała IgM
W09 Aspergillus fumigatus Przeciwciała
W11 Aspergillus fumigatus Przeciwciała IgG/ IgM
W13 A. niger, A. nidulans, A. flavus, A. terreus Przeciwciała
W15 Blastomyces dermatididis DNA
W17 Candida spp. Antygen rozpuszczalny – mannan
W19 Candida albicans Przeciwciała IgG/ IgM (antymannanowe)
W21 Candida spp. Przeciwciała IgG
W23 Candida albicans Przeciwciała IgA
W25 Candida spp. Przeciwciała IgM
W27 Candida albicans Przeciwciała
W29 Coccidioides immitis DNA
W31 Cryptococcus neoformans Antygen (glycuronoxylomannan)
W33 Histoplasma capsulatum DNA
W35 Pneumocystis carinii (jirovecii) Antygen (oocysty)
X01 Ascaris lumbricoides Przeciwciała IgG (anty-Ascaris lumbricoides)
X03 Cryptosporidium Antygen (Cryptosporidium Antygen)
X05 Echinococcus granulosus Przeciwciała IgG (anty-Echinococcus IgG)
X07 Entamoeba histolytica Antygen (Entamoeba histolytica Antygen)
X09 Entamoeba histolytica Przeciwciała IgG (anty-Entamoeba histolytica IgG)
X11 Entamoeba histolytica Przeciwciała (całkowite)
X13 Giardia lamblia Antygen (Giardia lamblia Antygen)
X15 Giardia/ Cryptosporidium Antygen
X17 Leishmania Przeciwciała IgG (anty-Leishmania IgG)
X19 Leishmania Przeciwciała (całkowite)
X21 Leishmania Antygen
X23 P.f, P.v, P.m., P.o (Malaria) Antygen
X25 Plasmodium falciparum Przeciwciała (całkowite)
X27 Schistosoma mansoni Przeciwciała IgG (anty-Schistosoma mansoni IgG)
X29 Strongyloides Przeciwciała IgG
X31 Taenia solium Taenia solium IgG) Przeciwciała IgG (anty-Taenia solium IgG)
X33 Toxocara canis Przeciwciała IgG (anty-Toxocara canis IgG)
X35 Toxoplasma gondii Przeciwciała
X37 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA)
X39 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA) (ilościowo)
X41 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG (anty-Toxoplasma gondii IgG)
X43 Toxoplasma gondii IgG Przeciwciała (anty-Toxoplasma gondii IgG) (ilościowo)
X45 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgM (anty-Toxolpasma gondii IgM)
X47 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG + IgM Przeciwciała
X49 Toxoplasma gondii Awidność Przeciwciała IgG (anty-T. gondii)
X51 Toxoplasma gondii Antygen
X53 Trichinella spiralis Przeciwciała IgG (anty-Trichinella IgG)
X55 Trypanosoma crusi Przeciwciała IgG (Trypanosoma crusi IgG)