Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

C71.0

nazwa:Mózg z wyjątkiem płatów i komór

Listy: RNDc RNMc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: