Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

C72.4

nazwa:Nerw przedsionkowo-ślimakowy

Listy: RNDc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: