Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

C72.8

nazwa:Zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego

Listy: RNDc RNPc RNRc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: