Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

C76.0

nazwa:Głowa, twarz i szyja

Listy: RNOc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: