Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

D36.0

nazwa:Węzły chłonne

Listy: RNOc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: