Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

D43.1

nazwa:Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, podnamiotowe)

Listy: RNDc RNMc RNPc RNRc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: