Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

D43.2

nazwa:Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nie określony)

Listy: RNDc RNMc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: