Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G00.1

nazwa:Zapalenie opon mózgowych pneumokokowe

Listy: RNMc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: