Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G04.2

nazwa:Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon mózgowych i rdzenia niesklasyfikowane gdzie indziej

Listy: RNMc RNPc RNRc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: