Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G05.8

nazwa:* Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

Listy: RNMc RNPc RNRc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: