Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G06.2

nazwa:Zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy ropień, nieokreślony

Listy: RNMc RNPc RNRc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: