Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G12.0

nazwa:Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy, typu i [werdniga-hoffmana]

Listy: RNP01 RNR04

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: