Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G12.8

nazwa:Inne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne

Listy: RNP01 RNR04

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: