Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G24.4

nazwa:Dystonia samoistna w obrębie twarzy

Listy: RNDc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: