Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G31.0

nazwa:Zanik mózgu ograniczony

Listy: RNMc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: