Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G32.0

nazwa:* Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

Listy: RNPc RNRc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: