Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G40.3

nazwa:Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe

Listy: RDod

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: