Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G51.0

nazwa:"Obwodowe" porażenie nerwu twarzowego [porażenie Bella]

Listy: RNOc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: