Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G55.8

nazwa:* Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

Listy: RNOc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: