Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G57.8

nazwa:Inne mononeuropatie kończyny dolnej

Listy: RNOc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: