Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G64

nazwa:Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego

Listy: RNDc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: