Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G72.4

nazwa:Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej

Listy: RNDc RNOc RNPc RNRc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: