Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G73.7

nazwa:* Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

Listy: RNDc RNOc RNPc RNRc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: