Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G94.1

nazwa:* Wodogłowie w chorobach nowotworowych (C00-D48+)

Listy: RNMc RNPc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: