Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G95.0

nazwa:Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki

Listy: RDod RNPc RNRc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: