Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

G97.2

nazwa:Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej

Listy: RNMc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: