Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I05.2

nazwa:Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnością

Listy: RKd RKe

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: