Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I08.8

nazwa:Inne wady skojarzone wielu zastawek

Listy: RKd RKe

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: