Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I13.9

nazwa:Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślona

Listy: RDod

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: