Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I15.8

nazwa:Inne wtórne nadciśnienie

Listy: RDod

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: