Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I20.9

nazwa:Dusznica bolesna, nieokreślona

Listy: RKe

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: