Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I23.1

nazwa:Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca

Listy: RKc RKd

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: