Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I24.9

nazwa:Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślona

Listy: RKc RKe

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: