Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I25.0

nazwa:Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy

Listy: RKc

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: