Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I35.2

nazwa:Zwężenie zastawki tętnicy głównej z niedomykalnością

Listy: RKd

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: