Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I35.9

nazwa:Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, nieokreślone

Listy: RKd

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: