Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I36.8

nazwa:Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej

Listy: RKd

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: