Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I42.3

nazwa:Choroba wsierdzia (eozynofilowa)

Listy: RKc RKe

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: