Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I44.0

nazwa:Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia

Listy: RDod

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: