Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I44.7

nazwa:Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego hisa, nieokreślony

Listy: RDod

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: