Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I45.1

nazwa:Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego hisa

Listy: RDod

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: