Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

I49.2

nazwa:Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z łącza przedsionkowo-komorowego

Listy: RDod

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: